Seznam doktorských oborů otevřených v ak. roce 2014/15

Studijní program

Studijní obor

Forma studia

Ústav/katedra

Filologie

Anglická a americká literatura

PS,KS

UALK

Philology

English and American Literature

PS, KS

UALK

Filologie

Anglický jazyk

PS,KS

UAJD

Filologie

Český jazyk

PS,KS

UCJTK

Filologie

Dějiny české literatury a teorie literatury

PS,KS

UCLLV

Filologie

Didaktika konkrétního jazyka

PS,KS

UCJTK

Filologie

Fonetika

PS,KS

FU

Filologie

 Germánské jazyky  PS,KS UGS 

Filologie

 Germánské literatury  PS,KS UGS

Filologie

Jazyky zemí Asie a Afriky

PS,KS

UJCA

Filologie

Klasická filologie

PS,KS

URLS

Filologie

Latinská medievistika a novolatinská studia

PS,KS

URLS

Filologie

Matematická lingvistika

PS,KS

UCNK

Filologie

Obecná a srovnávací literatura – komparatistika

PS,KS

UCLLV

Filologie

Obecná lingvistika

PS,KS

ULING

Filologie

Románské jazyky

PS,KS

URS

Filologie

Románské literatury

PS,KS

URS

Filologie

Slovanské filologie

PS,KS

KJBS

Filologie

Slovanské literatury

PS,KS

UVES

Filologie

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

PS,KS

UBVA

Filologie

Translatologie

PS,KS

UTRL

Philology

Translation Studies

PS,KS

UTRL

Philology

Traductologie

PS,KS

UTRL

Filozofie

Filozofie

PS,KS

UFAR

Filozofie

Religionistika

PS,KS

UFAR

Historické vědy

České dějiny

PS,KS

UCD

Historické vědy

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

PS,KS

UBVA

Historické vědy

Dějiny antického starověku

PS,KS

URLS

Historické vědy

Didaktika dějepisu

PS,KS

UCD

Historické vědy

Egyptologie

PS,KS

CEGU

Historické vědy

Etnologie

PS,KS

UETN

Historické vědy

Historie/obecné dějiny

PS,KS

HSD

Historické vědy

Iberoamerikanistika

PS,KS

SIS

Historické vědy

Klasická archeologie

PS,KS

UKAR

Historické vědy

Moderní hospodářské a sociální dějiny

PS,KS

UHSD

Historické vědy

Pomocné vědy historické

PS,KS

KPVHAS

Historické vědy

Pravěká a středověká archeologie

PS,KS

UPRAV

Informační studia a knihovnictví

Informační věda

PS,KS

UISK

Logika

Logika

PS

KLOG

Logic

Logic

PS,KS

KLOG

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny výtvarného umění

PS,KS

UDU

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Divadelní věda

PS,KS

KDV

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Estetika

PS,KS

KEST

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Filmová věda

PS,KS

KFS

Theory and History of Arts and Culture

Film Studies

PS,KS

KFS

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Hudební věda

PS,KS

UHV

Theory and History of Arts and Culture

Musicology

PS,KS

UHV

Pedagogika

Pedagogika

PS,KS

KPED

Politologie

Politologie

PS,KS

UPOL

Psychologie

Klinická psychologie

PS,KS

KPS

Psychologie

Obecná psychologie

PS,KS

KPS

Psychologie

Psychologie práce a organizace

PS,KS

KPS

Psychologie

Sociální psychologie

PS,KS

KPS

Sociologie

Sociologie

PS,KS

KSOC

KSOCP

 

Použité zkratky: PS – prezenční studium, KS – kombinované studium