Seznam školitelů doktorského studia 2016/2017

Pro vyplnění přihlášky je potřeba zadat jméno navrhovaného školitele příslušného oboru. Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Anglická a americká literatura

Louis Armand, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Mgr. Miroslava Horová, Ph.D.
Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
Mgr. Radvan Markus, Ph.D.
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
doc. Justin Quinn, Ph.D.
David Lee Robbins, Ph.D.
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Mgr. David Vichnar, Ph.D.
doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.

Anglický jazyk

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
prof. PhDr. Aleš Klégr
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

České dějiny

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
PhDr. Pavel Bělina, CSc.
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc.
doc. PhDr. Jan Němeček, Dr., CSc.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Český jazyk

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Eva Filippová, Ph.D.
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
doc. Dr. phil. Markus Giger
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
Doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Mgr. Marek Nagy, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
PhDr. Alena Černá, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D.
Mgr. David Labus, Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Doc. Miloš Mendel, CSc.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Mgr. Mária Strašáková, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.
prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.

Dějiny antického starověku

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.

Dějiny české literatury a teorie literatury

doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.
doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
Mgr. Michal Kosák, Ph.D.
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Papoušek, CSc.
Pavlína Rychterová, Ph.D.
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

Dějiny výtvarného umění

PhDr. Klára Benešovská, CSc.
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.
PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.
Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
prof. PhDr. Lubomír Konečný
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
Mgr. Kateřina Kubínová, PhD.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.
PhDr. Taťána Petrasová, CSc.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
PhDr. Dalibor Prix, CSc.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Didaktika dějepisu

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Didaktika konkrétního jazyka

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Divadelní věda

prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
prof. PhDr. Václav Cejpek
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Prof. PhDr. Jan Císař, CSc.
prof. Jaroslav Etlík
prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
prof. Přemysl Rut
prof. PhDr. Eva Stehlíková
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Egyptologie

prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
prof. Miroslav Bárta, Dr.
PhDr. Mgr. Filip Coppens, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
doc. Dr. phil. Wolf Burkhard Oerter
prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

Egyptology

prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
prof. Miroslav Bárta, Dr.
PhDr. Mgr. Filip Coppens, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
doc. Dr. phil. Wolf Burkhard Oerter
prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

English and American Literature

Louis Armand, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Mgr. Miroslava Horová, Ph.D.
Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
Mgr. Radvan Markus, Ph.D.
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
doc. Justin Quinn, Ph.D.
David Lee Robbins, Ph.D.
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Mgr. David Vichnar, Ph.D.
doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.

Estetika

doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
Mgr. Jakub Stejskal, Ph.D.
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Etnologie

doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Lozoviuk, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
PhDr. Mariana Pflegerová, Ph.D.
doc. Lubomír Tyllner, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Filmová věda

Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
doc. PhDr. Ivan Klimeš
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
doc. PhDr. Stanislava Přádná
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Filozofie

Mgr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
doc. James Hill, Ph.D.
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Kouba
Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Jan Kuneš, PhD.
Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

Fonetika

Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Germánské jazyky

PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D.

Germánské literatury

Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.
prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
prof. Manfred Weinberg

Historie/obecné dějiny

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
prof. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D.
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
PhDr. Jan Koura, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Hudební věda

doc. PhDr. David Eben, Ph.D.
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
prof. PhDr. Marta Ottlová

Iberoamerikanistika

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
doc. PhDr. Jiří Chalupa, CSc.
doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.

Informační věda

PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Jan Dvořák, Dr.
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Ing. Martin Souček, Ph.D.
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

Jazyky zemí Asie a Afriky

Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.
PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
doc. Daniel Berounský, Ph.D.
doc. Dr. Svetislav Kostič
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
prof. Zdeňka Švarcová, Dr.

Klasická archeologie

prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

Klasická filologie

Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
doc. Mgr. Jana Grusková, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
doc. Mgr. Filip Karfík, Ph.D.
prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.

Klinická psychologie

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Latinská medievalistika a novolatinská studia

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.
Mgr. Hana Šedinová, Ph.D.

Logic

Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Ing. Petr Cintula, Ph.D.
doc. RNDr. Marie Duží, CSc.
Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Materna, DrSc.
Carles Noguera, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.

Logika

Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Ing. Petr Cintula, Ph.D.
doc. RNDr. Marie Duží, CSc.
Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Materna, DrSc.
Carles Noguera, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.

Matematická lingvistika

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Mgr. Michal Křen, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
doc. PhDr. Karel Pala, CSc.
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc.
RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.

Moderní hospodářské a sociální dějiny

prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
PhDr. Jan Hájek, CSc.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Musicology

doc. PhDr. David Eben, Ph.D.
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
prof. PhDr. Marta Ottlová

Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Dr. phil. Mgr. Anežka Kuzmičová
doc. PhDr. Jiří Pechar
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.

Obecná lingvistika

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Obecná psychologie

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
doc. Slávka Fraňková, DrSc.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
PhDr. Martina Hřebíčková, DrSc.
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Pedagogika

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.

Politologie

prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.

Pomocné vědy historické

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
PhDr. Eduard Šimek, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Pravěká a středověká archeologie

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.
PhDr. Martin Kuna, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

Psychologie práce a organizace

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
doc. Aleš Gregar, CSc.
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc.
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc.
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Religionistika

doc. Dalibor Antalík, Dr.
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

Románské jazyky

doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
doc. Pavel Štichauer, Ph.D.

Románské literatury

Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
PhDr. Libuše Valentová, CSc.
doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.

Slovanské filologie

doc. Dr. phil. Markus Giger
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
doc. Dr. Jasna Honzak-Jahić
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.
doc. Tetiana Sverdan, CSc.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.
Mgr. František Čajka, Ph.D.
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Slovanské literatury

Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
doc. PhDr. Alenka Doležalová, Ph.D., CSc.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
PhDr. Alice Jedličková, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Petr Kaleta, Ph.D.
PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
PhDr. Mgr. Marek Příhoda, Ph.D.
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
PhDr. Marcel Černý, Ph.D.
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Sociální psychologie

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
doc. Aleš Gregar, CSc.
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc.
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc.
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Sociologie

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
PhDr. Jana Duffková, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
doc. Ing. Dalibor Holda, CSc.
JUDr. Michal Illner
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Ing. Martina Sieber, Ph.D.
Michael Smith, Ph.D.
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
doc. Daniel Berounský, Ph.D.
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
doc. Lucie Olivová, Ph.D.
doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
prof. Zdeňka Švarcová, Dr.

Traductologie

PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Mgr. David Mraček, Ph.D.
Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D.
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.

Translation Studies

PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Mgr. David Mraček, Ph.D.
Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D.
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.

Translatologie

PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Mgr. David Mraček, Ph.D.
Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D.
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.