Seznam doktorských oborů otevřených v ak. roce 2015/2016

Obory studované v českém jazyce

Obory studované v jiném než českém jazyce

 

Obory studované v českém jazyce

Odkazy na katedry a ústavy jsou v některých případech spíše orientační; při výběru školitele se vždy přihlíží ke konkrétnímu tématu disertační práce. Kontaktní osobou pro uchazeče je předseda příslušné oborové rady; kontakt na něj lze najít v podmínkách přijímacího řízení na daný obor.

STUDIJNÍ OBOR FORMA STUDIA STUDIJNÍ PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
Anglická a americká literatura PS, KS Filologie Ústav anglofonních literatur a kultur
Anglický jazyk PS, KS Filologie Ústav anglického jazyka a didaktiky
České dějiny PS, KS Historické vědy Ústav českých dějin
Český jazyk PS, KS Filologie Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky PS, KS Historické vědy Ústav Blízkého východu a AfrikyÚstav Dálného východuÚstav jižní a centrální Asie
Dějiny antického starověku PS, KS Historické vědy Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny české literatury a teorie literatury PS, KS Filologie Ústav české literatury a komparatistiky
Dějiny výtvarného umění PS, KS Obecná teorie a dějiny umění a kultury Ústav pro dějiny umění
Didaktika dějepisu PS, KS Historické vědy Ústav českých dějin
Didaktika konkrétního jazyka PS, KS Filologie Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Divadelní věda PS, KS Obecná teorie a dějiny umění a kultury Katedra divadelní vědy
Egyptologie PS, KS Historické vědy Český egyptologický ústav
Estetika PS, KS Obecná teorie a dějiny umění a kultury Katedra estetiky
Etnologie PS, KS Historické vědy Ústav etnologie
Filmová věda PS, KS Obecná teorie a dějiny umění a kultury Katedra filmových studií
Filozofie PS, KS Filozofie Ústav filosofie a religionistiky
Fonetika PS Filologie Fonetický ústav
Germánské jazyky PS, KS Filologie Ústav germánských studií
Germánské literatury PS, KS Filologie Ústav germánských studií
Historie/obecné dějiny PS, KS Historické vědy  Ústav světových dějin
Hudební věda PS, KS Obecná teorie a dějiny umění a kultury Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika PS, KS Historické vědy Středisko ibero-amerických studií
Informační věda PS, KS Informační studia a knihovnictví Ústav informačních studií a knihovnictví
Jazyky zemí Asie a Afriky PS, KS Filologie Ústav Blízkého východu a AfrikyÚstav Dálného východuÚstav jižní a centrální Asie
Klasická archeologie PS, KS Historické vědy Ústav pro klasickou archeologii
Klasická filologie PS, KS Filologie Ústav řeckých a latinských studií
Klinická psychologie PS, KS Psychologie Katedra psychologie
Latinská medievistika a novolatinská studia PS, KS Filologie Ústav řeckých a latinských studií
Logika PS Logika Katedra logiky
Matematická lingvistika PS, KS Filologie Ústav Českého národního korpusu
Moderní hospodářské a sociální dějiny PS, KS Historické vědy Ústav hospodářských a sociálních dějin
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) PS, KS Filologie Ústav české literatury a komparatistiky
Obecná lingvistika PS, KS Filologie Ústav obecné lingvistiky
Obecná psychologie PS, KS Psychologie Katedra psychologie
Pedagogika PS, KS Pedagogika Katedra pedagogiky
Politologie PS, KS Politologie Ústav politologie
Pomocné vědy historické PS, KS Historické vědy Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Pravěká a středověká archeologie PS, KS Historické vědy Ústav pro archeologii
Psychologie práce a organizace PS, KS Psychologie Katedra psychologie
Religionistika PS, KS Filozofie Ústav filosofie a religionistiky
Románské jazyky PS, KS Filologie Ústav románských studií
Románské literatury PS, KS Filologie Ústav románských studií
Slovanské filologie PS, KS Filologie Katedra jihoslovanských a balkanistických studiíKatedra středoevropských studiíÚstav východoevropských studií
Slovanské literatury PS, KS Filologie Katedra jihoslovanských a balkanistických studiíKatedra středoevropských studiíÚstav východoevropských studií
Sociální psychologie PS, KS Psychologie Katedra psychologie
Sociologie PS, KS Sociologie Katedra sociologie
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky PS, KS Filologie Ústav Blízkého východu a AfrikyÚstav Dálného východuÚstav jižní a centrální Asie
Translatologie PS, KS Filologie Ústav translatologie

Obory studované v jiném než českém jazyce

STUDIJNÍ OBOR FORMA STUDIA STUDIJNÍ PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
English and American Literature (EN) PS, KS Philology Department of Anglophone Literatures and Cultures
Logic (EN) PS, KS Logic Department of Logic
Musicology (EN) PS, KS Theory and History of Arts and Culture Institute of Art History
Translation Studies (EN) PS, KS Philology Institute of Translation Studies
Translation Studies (FR) PS, KS Philology Institute of Translation Studies