Seznam vypsaných bakalářských oborů pro ak. rok 2015/2016

STUDIJNÍ OBOR KOMBINOVATELNOST FORMA STUDIA STUDIJNÍ PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
Andragogika a personální řízení 1oborové PS PEDAGOGIKA Katedra andragogiky a personálního řízení
Andragogika a personální řízení 1oborové KS PEDAGOGIKA Katedra andragogiky a personálního řízení
Angličtina pro mezikulturní komunikaci 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Anglistika – amerikanistika 1- i 2oborové PS ANGLISTIKA – AMERIKANISTIKA Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav anglofonních literatur a kultur
Arabistika 2oborové PS FILOLOGIE Ústav Blízkého východu a Afriky
Archeologie pravěku a středověku 1oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické 1oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické 1oborové KS HISTORICKÉ VĚDY Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Český jazyk a literatura 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a komparatistiky
Čeština pro cizince 1oborové PS FILOLOGIE Ústav bohemistických studií
Čeština v komunikaci neslyšících 1- i 2oborové PS ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Dánská studia 2oborové PS FILOLOGIE Ústav germánských studií
Dějiny antické civilizace 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny a kultura islámských zemí 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav Blízkého východu a Afriky
Dějiny umění 1oborové PS OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda 1- i 2oborové PS OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY Katedra divadelní vědy
Estetika 1oborové PS OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY Katedra estetiky
Etnologie 1- i 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav etnologie
Etnologie se specializací vietnamistika 1oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav Dálného východu
Filmová studia 1oborové PS OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY Katedra filmových studií
Filozofie 1- i 2oborové PS FILOZOFIE Ústav filosofie a religionistiky
Fonetika 2oborové PS FILOLOGIE Fonetický ústav
Francouzská filologie 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav románských studií
Francouzština pro mezikulturní komunikaci 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Hispanistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav románských studií
Historie 1- i 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav českých dějin, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav světových dějin
Historie – Evropská studia 1- i 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav světových dějin
Hudební věda 1- i 2oborové PS OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY Ústav hudební vědy
Indologie 1oborové PS FILOLOGIE Ústav jižní a centrální Asie
Informační studia a knihovnictví 1oborové PS INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ Ústav informačních studií a knihovnictví
Informační studia a knihovnictví 1oborové KS INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav románských studií
Japonská studia 1oborové PS FILOLOGIE Ústav Dálného východu
Jihovýchodoevropská studia 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Klasická archeologie 1- i 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav pro klasickou archeologii
Koreanistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav Dálného východu
Latinský jazyk a literatura 2oborové PS FILOLOGIE Ústav řeckých a latinských studií
Logika 1- i 2oborové PS LOGIKA Katedra logiky
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština 1oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Němčina pro mezikulturní komunikaci 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Německý jazyk a literatura 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav germánských studií
Novořecká filologie 2oborové PS FILOLOGIE Ústav řeckých a latinských studií
Obecná lingvistika 2oborové PS FILOLOGIE Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika 1oborové PS PEDAGOGIKA Katedra pedagogiky
Pedagogika 1oborové KS PEDAGOGIKA Katedra pedagogiky
Politologie 1- i 2oborové PS POLITOLOGIE Ústav politologie
Portugalistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav románských studií
Psychologie 1oborové PS PSYCHOLOGIE Katedra psychologie
Religionistika 1- i 2oborové PS FILOZOFIE Ústav filosofie a religionistiky
Ruský jazyk a literatura 1oborové PS FILOLOGIE Ústav východoevropských studií
Ruština pro mezikulturní komunikaci 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Řecká antická filologie 2oborové PS FILOLOGIE Ústav řeckých a latinských studií
Sinologie 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav Dálného východu
Sociální práce 1oborové PS SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE Katedra sociální práce
Sociologicko – ekonomická studia 1oborové PS SOCIOLOGIE Katedra sociologie
Sociologie 1oborové PS SOCIOLOGIE Katedra sociologie
Srovnávací jazykověda 2oborové PS FILOLOGIE Ústav srovnávací jazykovědy
Středoevropská studia 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Katedra středoevropských studií
Španělština pro mezikulturní komunikaci 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Tibetanistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav jižní a centrální Asie
Turkologie 2oborové PS FILOLOGIE Ústav Blízkého východu a Afriky
Veřejná správa a spisová služba 1oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Východoevropská studia 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav východoevropských studií

Použité zkratky:

PS – prezenční forma studia; KS – kombinovaná forma studia

1oborové – studijní obory, které lze studovat pouze jednooborově (uchazeč podává na každý obor samostatnou přihlášku, podává tedy minimálně jednu přihlášku)

1- i 2oborové – studijní obory, které lze studovat jednooborově (uchazeč podává na každý obor samostanou přihlášku, minimálně tedy jednu) i dvouoborově (chce-li uchazeč studovat dva zvolené obory je třeba podat přihlášky dvě, na každý zvolený obor samostatně)

2oborové – studijní obory, které lze studovat POUZE dvouoborově (uchazeč podává na každý obor samostatnou přihlášku, tedy minimálně dvě)