Program

čas program  přednášející
8:30–9:30 registrace
9:30–9:45 slovo organizátorů Mirjam Friedová (FF UK), Zdeněk Hazdra (ÚSTR), Petr Gazdík (místopředseda Poslanecké sněmovny ČR)
9:45–11:05 PANEL I: Listopadové události roku 1989 a pád komunistického režimu v československém kontextu moderuje Michal Stehlík
Československá veřejnost v listopadu a prosinci 1989 Jiří Suk (ÚSD)
Společenská situace v Československu na konci 80. let Tomáš Vilímek (ÚSD/ÚSTR)
Krize a transformace roku 1989: starý systém a nové možnosti Michal Pullmann (FF UK)
Průběh revoluce a rané určení post-disidentského diskurzu o komunistické minulosti Muriel Blaive (ÚSTR)
11:05–11:25 diskuse
11:25–11:45 coffeebreak
11:45–13:25 PANEL II: Rok 1989 ve střední Evropě moderuje Zdeněk Hazdra
Nežná revolúcia: pád komunistického režimu na Slovensku Peter Jašek (ÚPN)
Influence of Polish and Hungarian experience on the Velvet Revolution Pawel Ukielski (Institute of Political Studies, Polská Akademie věd)
Hungary in 1989: History beyond the Spell of Constitution and National Tale Paul Gradvohl (University of Warsaw)
Locating a Revolution: Germany’s 1989 Benita Blessing (University of Vienna)
Československo-polské vztahy v roce 1989 Petr Blažek (ÚSTR)
13:25–13:45 diskuse
13:45–14:45 obědová pauza
14:45–16:00 PANEL III: Kam jsme došli 25 let po sametu? (zkušenosti postkomunistických zemí s transformačním procesem)

moderuje Pavel Ryjáček

debata Jiří Stránský, Jan Urban, Lubomír Mlčoch
16:00–16:30 diskuse a zakončení konference