Kontexty 17. listopadu

Listopad_720x86

Program
Související program
Pořádající instituce
Pro účastníky
Fotogalerie
Kontakt

Mezinárodní vědecká konference „Kontexty 17. listopadu“ se čtvrtstoletí po zlomových událostech roku 1989 ohlíží za tehdejší situací v souvislostech. Během minulých let jsme se přirozeně setkávali s množstvím vzpomínek na nejrůznější aspekty 17. listopadu 1989, avšak výjimečnost našeho ohlédnutí spočívá právě v oněch kontextech, které konference reflektuje. Československo nebylo izolovaným ostrovem, ve kterém by se odehrála náhodná změna. Naopak, po celá desetiletí bylo součástí východního bloku, jehož rozpad byl spjat s osudy jednotlivých zemí. Konference logicky musí připomenout roli Sovětského svazu a tamní přestavby, která do jisté míry odstartovala i vnitřní proměnu sovětských satelitů. Je třeba si připomenout situaci v Polsku, která byla velkou inspirací pro ostatní, stejně jako dramatické osudy východoněmeckých občanů v září a říjnu 1989. Pro český pohled je také důležité srovnání se stavem slovenské společnosti a vědomí rozdílů mezi oběma částmi společného státního celku.

První blok konference bude reflektovat dění v rámci Československa. Účastníci druhého bloku pak porovnají situaci v jednotlivých východních zemích. Třetí, poslední blok bude věnován subjektivním pohledům osobností veřejného života, které ve světle vzpomínek na listopadové dění zhodnotí uplynulé čtvrtstoletí, a to opět v kontextu – evropském i světovém. Pětadvacetiletý odstup od událostí roku 1989 přináší pro takové ohlédnutí a zhodnocení jedinečnou příležitost. Cenné by mohlo být i pro mladší generaci, která listopadové události nemůže mít ve své paměti.

Konference „Kontexty 17. listopadu 1989“, která se koná pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, je součástí řady akcí, které Ústav pro studium totalitních režimů připravuje nebo se na nich organizačně podílí. Jejich cílem je připomenout pád komunistického režimu nejen v Československu, ale i v dalších zemích tehdejšího východního bloku.

Konference je realizována v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století.