Výpůjční a knihovní řád

Na této stránce najdete základní dokumenty, které vymezují provoz knihoven a podmínky poskytovaných služeb. Na celouniverzitní úrovní platí jednotný Knihovní a výpůjční řád UK, který je společný pro všechny fakulty Univerzity Karlovy. Na fakultní úrovni tento dokument doplňuje a rozšiřuje Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty UK. Knihovní a výpůjční řád UK (Opatření rektora č. 36/2019) [ENGLISH] Charles University Library and … Pokračování textu Výpůjční a knihovní řád