Výpůjční služby

Registrace čtenářů (platné od 1. 12. 2019)

K registraci do knihoven UK je nutné vlastnit jeden z průkazů Univerzity Karlovy. Seznam výdejních míst najdete zde. Pro registraci do knihoven Univerzity Karlovy je nutné odsouhlasit a odeslat elektronickou přihlášku, která se nachází na webových stránkách Ústřední knihovny UK. Pro přístup k elektronické přihlášce je třeba přihlásit se svými univerzitními údaji (heslo je stejné jako pro SIS, CAS a jiné univerzitní služby). Pokud si nepamatujete své heslo, je nutné se osobně dostavit do jednoho z výdejních center a nechat si vygenerovat dočasné heslo, které je potřeba do 5 dnů změnit, jinak heslo expiruje. Po úspěšném odeslání elektronické přihlášky se uživatel automaticky stává registrovaným uživatelem všech knihoven Univerzity Karlovy.

Registrace do knihoven Univerzity Karlovy je bezplatná. Vydání průkazu UK ve výdejním centru může být zpoplatněno dle platných podmínek.


Čtenářské konto

Při půjčování knih se dozvíte datum konce výpůjčky od služby. Své výpůjčky můžete kontrolovat i online ve svém čtenářském kontě v Centrálním katalogu. Přes čtenářské konto si můžete své aktuální výpůjčky prodloužit nebo objednat či rezervovat vybraný dokument.

Přihlášení ke čtenářskému kontu (Centrální katalog UK)
Návod k prodloužení výpůjček 


Kategorie dokumentů

Prezenční výpůjčka

Dokument je možné po stanoveném času vypůjčit přes noc/víkend/svátek; vrácení dokumentu je nutné ve stanovenou hodinu následujícího pracovního dne; platí pro vybrané kategorie uživatelů. (V katalogu pod názvem Prezenční nebo Přísně prezenční).

Krátkodobá výpůjčka

Týdenní – pro všechny kategorie kromě laické veřejnosti. (V katalogu pod názvem Krátkodobá výpůjčka nebo Specifická výpůjčka).

Běžná výpůjčka

Měsíční výpůjčka pro všechny kategorie uživatelů. (V katalogu pod názvem Běžná výpůjčka I. nebo Běžná výpůjčka III.)

Grantová výpůjčka

Pouze pro řešitele grantu, ať ze strany studentů, doktorandů nebo zaměstnanců – výpůjčka trvá po dobu předpokládaného řešení grantu, po ukončení grantu dojde ke změně kategorie dokumentu na jednu z výše uvedených.

ePrezenčka

Nejžádanější a špatně dostupné tituly na UK jsou zpřístupněné v digitální podobě na počítačích v Knihovně Jana Palacha, ve Šporkově paláci a na označených počítačích v oborových knihovnách. Více informací naleznete zde. 


Poplatky za pozdní vrácení

  • Absenční výpůjčka: 3 Kč/den.
  • Prezenční výpůjčka 50 Kč/den.
  • Elektronické zařízení 100 Kč /den.

Nestíháte vrátit knihu včas?

  • Prodlužte si výpůjčku online ve svém čtenářském kontě. (Centrální katalog UK > Přihlášení UK; Přihlášení – ostatní)
  • Požádejte o prodloužení výpůjčky e-mailem: knihovna@ff.cuni.cz.
  • Vraťte knihy do některého z biblioboxů (viz dále).

Biblioboxy

Pro samoobslužné vracení vypůjčených dokumentů (pouze mimo otevírací dobu knihovny) slouží speciální biblioboxy. Jsou rozmístěny v několika budovách FF UK:

  • nám. Jana Palacha 2 – suterén
  • Celetná 20 – 3. patro Pozor, bibliobox je od 20. 4. dočasně přesunut do přízemí!
  • Šporkův palác, Hybernská 3 – přízemí

Do biblioboxu patří pouze knihy z knihoven příslušné budovy. Každá budova má svůj bibliobox.

 


Kategorie uživatelů 

Student Student bakalářského nebo magisterského studijního programu na kterékoliv fakultě Univerzity Karlovy
Doktorand Student doktorského studijního programu na kterékoliv fakultě Univerzity Karlovy
Stážista Účastník zahraniční stáže na Univerzitě Karlově
Zaměstnanec Akademický a vědecký pracovník nebo jiný zaměstnanec na kterékoliv fakultě nebo součásti Univerzity Karlovy
Spolupracovník UK Zaměstnanec jiné instituce spolupracující s Univerzitou Karlovou (např. fakultní nemocnice, Akademie věd ČR)
Veřejnost Kdokoliv mimo výše uvedené kategorie (Klub Alumni UK, externí uživatelé služeb, veřejnost)