Výpůjční služby

Jak se stát registrovaným uživatelem knihoven FF UK?

 1. Musíte vlastnit jeden z ID průkazů Univerzity Karlovy. Seznam výdejních míst najdete zde.
 2. Vyplnit přihlášku k registraci čtenáře a souhlasit s podmínkami Výpůjčního řádu FF UK.
 3. Nechat se zaregistrovat v některé z knihoven FF UK. Registrace je ZDARMA.

Přihlášku k registraci čtenáře vám poskytnou knihovníci ve všech knihovnách FF UK. K dispozici je i ke stažení.


Čtenářské konto

Při půjčování knih se dozvíte datum konce výpůjčky od služby. Své výpůjčky můžete kontrolovat i online ve svém čtenářském kontě v Centrálním katalogu. Přes čtenářské konto si můžete své aktuální výpůjčky prodloužit nebo objednat či rezervovat vybraný dokument.

Přihlášení ke čtenářskému kontu (Centrální katalog UK)
Návod k prodloužení výpůjček 


Kategorie dokumentů

Prezenční výpůjčka

Dokument je možné po stanoveném času vypůjčit přes noc/víkend/svátek; vrácení dokumentu je nutné ve stanovenou hodinu následujícího pracovního dne; platí pro vybrané kategorie uživatelů. (V katalogu pod názvem Prezenční nebo Přísně prezenční).

Krátkodobá výpůjčka

Týdenní – pro všechny kategorie kromě laické veřejnosti. (V katalogu pod názvem Krátkodobá výpůjčka nebo Specifická výpůjčka).

Běžná výpůjčka

Měsíční výpůjčka pro všechny kategorie uživatelů. (V katalogu pod názvem Běžná výpůjčka I. nebo Běžná výpůjčka III.)

Grantová výpůjčka

Pouze pro řešitele grantu, ať ze strany studentů, doktorandů nebo zaměstnanců – výpůjčka trvá po dobu předpokládaného řešení grantu, po ukončení grantu dojde ke změně kategorie dokumentu na jednu z výše uvedených.

ePrezenčka

Nejžádanější a špatně dostupné tituly na UK jsou zpřístupněné v digitální podobě na počítačích v Knihovně Jana Palacha, ve Šporkově paláci a na označených počítačích v oborových knihovnách. Více informací naleznete zde. 


Poplatky za pozdní vrácení

 • Absenční výpůjčka: 3 Kč/den.
 • Prezenční výpůjčka 50 Kč/den.
 • Elektronické zařízení 100 Kč /den.

Nestíháte vrátit knihu včas?

 • Prodlužte si výpůjčku online ve svém čtenářském kontě.
 • Požádejte o prodloužení výpůjčky e-mailem: knihovna@ff.cuni.cz.
 • Vraťte knihy do některého z biblioboxů (viz dále).

Biblioboxy

Pro samoobslužné vracení vypůjčených dokumentů (pouze mimo otevírací dobu knihovny) slouží speciální biblioboxy. Jsou rozmístěny v několika budovách FF UK:

 • nám. Jana Palacha 2 – suterén
 • Celetná 20 – 3. patro
 • Šporkův palác, Hybernská 3 – přízemí

Do biblioboxu patří pouze knihy z knihoven příslušné budovy. Každá budova má svůj bibliobox.

 


Kategorie uživatelů 

Interní uživatelé

 • studenti bakalářského a magisterského studia FF UK, stážisté (dále studenti fakulty)
 • studenti interního postgraduálního studia FF UK (dále doktorandi fakulty)
 • pracovníci FF UK (dále zaměstnanci fakulty)
 • studenti a zaměstnanci UK (dále další uživatelé UK)

Externí uživatelé

 • veřejnost (dále veřejnost laická)
 • odborná veřejnost (studenti FF UK, kteří přerušili studium; uživatelé z VOŠ; VŠ;univerzity; AV ČR; krajské knihovny; Národní knihovna ČR; jiné soukromé; veřejné nebo státní  tuzemské i zahraniční vzdělávací a výzkumné instituce; studenti celoživotního vzdělávání a studenti rigorózního studia – dále veřejnost odborná)
 • kolektivní uživatelé (pro potřeby MVS – dále MVS)