Reprografické služby

Ve vybraných knihovnách FF UK (Knihovna Jana Palacha, Knihovna Celetná, Knihovna Šporkova paláce) jsou k dispozici samoobslužné multifunkční stroje pro tisk, kopírování a skenování, které jsou zapojené do systému tiskových služeb na FF UK. V Knihovně Jana Palacha a v knihovně Ústavu pro dějiny umění jsou k dispozici speciální knižní skenery pro šetrné skenování z knih.

Reprografické služby v knihovnách FF UK a jinde na FF UK jsou přístupné všem držitelům některého z uživatelských průkazů vydávaných Univerzitou Karlovou. Uživatelé z FF UK mají služby zpravidla přístupné automaticky, uživatelé z jiných fakult, účastníci kurzů celoživotního vzdělávání a uživatelé se statutem tzv. externího uživatele služeb musí před prvním použitím požádat službu o aktivaci účtu pro tiskové služby, nebo se obrátit na kontaktní osobu (viz níže).

Dobíjení kreditu

Tisk a kopírování je zpoplatněno a čerpáno z uživatelem vloženého kreditu, který se dobíjí buď bezhotovostně platební kartou přes službu WebPay po přihlášení do webového rozhraní https://myq.ff.cuni.cz, nebo hotovostí na dobíjecím automatu, který je umístěn v PC studovně Knihovny Jana Palacha.

Vracení nevyčerpaného kreditu

Je možné po celou dobu studia. Po ukončení studia si zůstatek vyberte co nejdříve, nejpozději však 1 měsíc po SZZK. Kredit se vrací převodem na účet pouze v rámci ČR, na základě vyplněného formuláře. Vyplněný, podepsaný a naskenovaný formulář pošlete na adresu info@janus.cz, nebo osobně v sídle dodavatele tiskových služeb, firmy Janus s.r.o. na adrese – Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9.

Více informací a vybrané funkce

  • Tisk lze poslat nejen z fakultních počítačů (tiskárna MyQ v seznamu tiskáren), ale i z vlastních zařízení přes webové rozhraní.
  • Tiskové úlohy lze sledovat a mazat v rozhraní přístroje, anebo vzdáleně přes webové rozhraní na adrese https://myq.ff.cuni.cz.
  • Všechny přístroje umožňují přímý tisk z USB flash pamětí a skenování do těchto pamětí. Použití externích disků není zpravidla možné.
  • Při skenování souborů do velikosti 8 MB je soubor zpravidla poslán na e-mailovou adresu uvedenou v univerzitním účtu uživatele, při překročení velikosti je uživateli odeslán odkaz ke stažení s 24h expirací.
  • Další informace o funkcích a návody najedete na informační stránce tiskových služeb zde.

Upozornění

Tiskové služby na FF UK včetně knihoven, smluvně zajišťuje společnost Janus s.r.o. Knihovna FF UK nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu a spolehlivost těchto služeb. Služba v knihovnách poskytuje čtenářům asistenci v základním ovládání tiskáren. V případě výpadku tiskových služeb knihovna pouze předává informaci kontaktní osobě pro záležitosti tisku. Kontaktní osobou pro řešení problémů s tiskem je p. Ondřej Staněk, Laboratoř výpočetní techniky FF UK, tel. 221 619 825.

_____________________________________

Další informace a návody

  • Informační stránka tiskové a kopírovací služby na FF UK. Přejít.