Školení, semináře, workshopy

Školení Knihovny FF UK

Knihovna FF UK pravidelně pořádá školení práce s elektronickými informačními zdroji a s nástroji pro jejich efektivní využití, školení na témata spojená s akademickým psaním, na osvojení práce s e-learningovými platformami a další školení zaměřená na informační gramotnost. Cílem těchto školení je poskytnout uživatelům základní orientaci ve zdrojích a relevantních nástrojích, které jsou k dispozici na Univerzitě Karlově.

Tato školení jsou vedena buďto elektronicky formou videomeetingů, nebo naživo v Knihovně Jana Palacha (pokud to aktuální situace umožňuje.) Školení jsou určená především uživatelům (studentům i vyučujícím) z řad FF UK, některé jsou však přístupné i širší veřejnosti.

Aktuální termíny školení:

(Školení e-learningových nástrojů naleznete níže na této stránce.)

Elektronické informační zdroje

Všechna školení budou probíhat formou online webináře, přihlášeným účastníkům bude zaslán odkaz den před školením. V případě dotazů nás kontaktujte na eiz@ff.cuni.cz.

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI (EIZ)
Seminář je určen pro začínající uživatele z řad studentů i akademických pracovníků na FF UK a také pro ty, kteří si chtějí osvěžit práci s EIZ.

Obsah semináře:

 • seznámení s EIZ dostupnými na FF UK;
 • vyhledávání v multioborových a oborově zaměřených databázích;
 • seznámení s nadstavbovými nástroji (centrální vyhledávač UKAŽ, Portál elektronických zdrojů);
 • práce s výsledky vyhledávání v bibliografický a fulltextových databází;
 • seznámení s volně dostupnými zdroji.

Termíny školení:


EFEKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ V ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH (EIZ)
Webinář je určen pro studenty i akademické pracovníky na FF UK. Pro absolvování webináře je předpokládána alespoň základní orientace v elektronických informačních zdrojích dostupných přes centrální vyhledávač UKAŽ nebo Portál elektronických zdrojů.

Obsah semináře bude zaměřen na rešeršní strategie v elektronických informačních zdrojích, pro ukázky vyhledávání budou použity multioborové zdroje od EBSCO a databáze JSTOR.

Termíny školení:

 • pondělí 18.10.2021, 10:00-12:00 >>Přihlásit se
 • středa 3.11., 13:00-15:00 pátek 5.11.2021, 10:00-12:00 (původní termín z organizačních důvodů zrušen) >>Přihlásit se

PRÁCE S CITAČNÍM MANAŽEREM CITACEPRO
Webinář je určen pro studenty i akademické pracovníky na FF UK. Obsah webináře bude zaměřen na práci s citačním manažerem CitacePro. Konkrétně se dozvíte:

 • obecné informace o tvorbě citací,
 • jak vytvářet citace v manažeru CitacePro,
 • jak dále pracovat s vytvořenými citacemi v manažeru CitacePro.
 • jak využít CitacePro jako doplněk do webových prohlížečů a i do MS Word.

Pro ukázku tvorby citací bude využita norma ČSN ISO 690.

Termíny školení:


E-learningové nástroje

(školení pro vyučující)

Tato školení budou vedena distančně prostřednictvím nástroje MS Teams. Odkaz zašleme přihlášeným nejpozději den před termínem školení. Všechna níže vypsaná školení jsou plánovaná cca na 1,5–2 hodiny – záleží zejména na množství doplňujících dotazů. Pokud se chcete školení zúčastnit, ale nehodí se vám termín, určitě nám napište na e-mail elearning@ff.cuni.cz, můžeme naplánovat buď jiný termín školení nebo individuální konzultaci.

MOODLE:
Základní seznámení s Moodle: Orientace v Moodle, vytvoření a základní nastavení kurzu, přidávání studentů, sdílení studijních materiálů a zadávání úkolů

Testování v Moodle: Tvorba, nastavení a hodnocení elektronických testů v Moodle, práce s bankou úloh


MICROSOFT TEAMS:
Vzdělávání v MS Teams 1: Základní orientace v MS Teams, týmy, přidávání studentů do týmu a online přednášky

Vzdělávání v MS Teams 2: Týmy a jejich správa, přidávání studentů do týmů, kanály a karty, sdílení souborů, zadávání úkolů a testů (kvízů)

Spolupráce v MS Teams: Základní orientace v MS Teams, jednorázové online schůzky a chat, týmy pro pracovní skupiny


ADOBE CONNECT:
Webináře v Adobe Connect


(přihlášení k přihlašovacímu formuláři je stejné jako k fakultnímu e-mailu, tedy login@ff.cuni.cz a heslo do CAS)

Školení e-learningových nástrojů nabízí také kolegové z Centra pro podporu e-learningu při Ústřední knihovně UK – v ZS 2021/2022 nabízí taktéž školení nástrojů Moodle, MS Teams a Adobe Connect, ale navíc také nástroje Zoom, Socrative či teoretické školení zaměřené na autorské právo v e-learningu. Jejich nabídku naleznete ZDE.

 


Přejete si uspořádat školení?

Pokud byste pro sebe nebo pro své studenty potřebovali uspořádat školení na míru na témata spojená s elektronickými zdroji, e-learningem či akademickým psaním, obraťte se na nás s dotazem na adresu elearning@ff.cuni.cz. Spojíme se s vámi a pokusíme se vám vyjít vstříc.