Zoom


Více o Zoom

Zoom je nástroj, který umožňuje pořádat videokonference a webináře nejenom v rámci distanční výuky, ale například také pro schůzky pracovních týmů. Základní Basic licence vám umožňuje pořádat videoschůzky až pro 100 účastníků/studentů najednou. Pokud si zažádáte o rozšířenou EDU licenci, bude tento limit rozšířen až na 300 účastníků/studentů.

Chcete-li tyto videokonference hostovat, registrujte se na https://zoom.us . Pokud se chcete registrovat přes Univerzitu Karlovu, nevolte možnosti „Sign up with Google/Facebook“, ale vyberte možnost zadání své e-mailové adresy a registrujte se výhradně pomocí univerzitního e-mailu ve formátu jmeno.prijmeni@ff.cuni.cz nebo osobnicislo@ff.cuni.cz (případně, pokud nejste z FF, tak pod fakultní doménou vaší fakulty).

ZOOM není nijak propojen s CAS, tudíž si v dalším kroku musíte vybrat a nastavit své heslo. Po odeslání registrace Vám ještě přijde e-mail na zadanou adresu, kde musíte svou registraci znovu potvrdit kliknutím na odkaz.

Účastníci/studenti videokonference se připojí za pomoci odkazu, který jim nasdílíte – není tedy nutné, aby byli také registrováni v ZOOM.

Po registraci budete mít přidělen basic účet, který je omezen na pořádání konferencí o 100 účastnících maximálně na 40 minut/1 hovor (pokud potřebujete setkání delší, musíte ho po uplynutí tohoto času znovu spustit). Pokud si budete volat pouze s jednou další osobou, časový limit není omezen.

Edu licence

Pokud potřebujete rozšířenou licenci (EDU), můžete o ní požádat vyplněním tohoto formuláře. To, že vám byla licence rozšířena potom poznáte při plánování nové videokonference, jelikož vám aplikace ZOOM přestane psát upozornění na časový limit. Tato rozšířená licence tedy umožňuje pořádat schůzky pro až 300 lidí po neomezeně dlouhý čas.

Tyto licence ZOOM máme zatím předplacené do října 2020, ale je pravděpodobné, že budou obnoveny i do budoucna.

Návody & další informace

Kontakt

elearning@ff.cuni.cz

Kontakt pro podporu e-learningu na FF UK.