Knihovna

Turnitin

_____________________________________________

Více o systému Turnitin

Dostatečné osvojení principů tvůrčího psaní (tzv. Academic Writing) je základní podmínkou pro zpracování závěrečných prací, které jsou následně vizitkou kvality vzdělávací činnosti uskutečňované na univerzitě. Nepřípustnost plagiátorství je obsažena v Etickém kodexu UK. A právě nástroj Turnitin poskytuje vhodné prostředí pro provádění průběžné zpětné vazby. Zároveň je Turnitin schopen kontrolovat originalitu odevzdaných prací proti rozsáhlé databázi zdrojů (včetně překladů z cizího jazyka).

Na Univerzitě Karlově jsou všechny odevzdané závěrečné práce kontrolovány antiplagiátorskými systémy již od roku 2011. Na základě Opatření rektora č. 15/2019 Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací (viz https://cuni.cz/UK-9749.html) se veškeré závěrečné práce od 1. října 2019 kontrolují kromě dosud používaného systému Thesis také zmíněným nástrojem Turnitin. Kontrola na plagiáty systémem Turnitin je tedy nově implementována ve stejném módu jako Theses a lze k ní tedy také přistoupit prostřednictvím Studijního informačního systému (tzn. studenti vkládají odevzdávané práce do SIS).

Přihlášení do systému Turnitin je možné pouze přes webovou stránku > turnitin.cuni.cz pomocí tlačítka >>Přihlásit do Turnitinu<<, které uživatele přesměruje na přihlášení přes CAS.

Turnitin lze používat i pro odevzdávání menších úkolů, než jsou závěrečné práce. Podobně jako v nástroji Moodle v něm lze nastavit termíny odevzdávání úkolů. Práce lze pak hodnotit za pomoci tzv. feedback studia. To nabízí jak možnost kontroly podobnosti, tak v něm lze jednotlivé části textu komentovat či označovat různými značkami.

Procentuální shodu podobnosti, kterou Turnitin vypočítává, je však potřeba náležitě a odborně interpretovat. Turnitin totiž označí veškeré podobnosti, i ty správně ocitované. To znamená, že často ani 98% podobnost nemusí vůbec nic znamenat a je potřeba vygenerované výsledky individuálně posoudit. Neexistuje přesná procentuální hranice (originality scores), od které by práce mohla být s jistotou považována za plagiát.

_____________________________________________

Máte zájem o účast na školení nebo seminář k e-learningovým nástrojům?

Máte dotazy ohledně e-learningových nástrojů? Neváhejte nás kontaktovat!

elearning@ff.cuni.cz

Kontakt pro podporu e-learningu na FF UK.