Adobe Connect

_____________________________________________

Více o Adobe Connect

Adobe Connect je nástroj vhodný pro pořádání tzv. webinářů, tedy takových setkání v reálném čase, kdy není potřeba cestovat na místo konání osobně, ale stačí se připojit do virtuální místnosti přes počítač s internetem. Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního obsahu skupinám uživatelů.

Konferenční místnost v Adobe Connect může založit a provozovat každý pracovník Univerzity Karlovy, který má platné přihlašovací údaje do CAS.

Využívání nástroje Adobe Connect přináší několik výhod, z nichž tou nejočividnější je již zmíněná možnost zúčastnit se, aniž bychom museli někam cestovat. To může pomoci například externím vyučujícím nebo třeba studentům, kteří zároveň se studiem ještě pracují a cestou do školy (často kvůli jedné přednášce) by v důsledku ztratili třeba o hodinu více času, než když se budou k přednášce moci připojit zrovna z toho místa, kde zrovna jsou.

Kromě toho může přednášející celou přednášku nahrát a uložit pro studenty i k pozdějšímu sledovaní. Takže pokud se někdo nestihl včas připojit nebo si třeba potřebuje některou část výkladu zopakovat, může si přednášku jednoduše pustit ze záznamu. Dále lze v knihovně obsahu ukládat i PowerPointové prezentace, které je pak server schopný studentům přehrávat v okně webového prohlížeče a to buď na vyžádání nebo přes posílání odkazů prostřednictvím serveru nebo e-mailů, SISu apod.

_____________________________________________

Máte zájem o účast na školení nebo seminář k e-learningovým nástrojům?

Máte dotazy ohledně e-learningových nástrojů? Kontaktujte nás!

Bc. Helena Filipová

helena.filipova2@ff.cuni.cz

Podpora e-learningu