Knihovna

Adobe Connect

Z důvodu ukončení podpory této platformy na UK doporučujeme přesunout používané výukové materiály na podporované platformy, zejm. na MS Teams.

_____________________________________________

Máte zájem o účast na školení nebo seminář k e-learningovým nástrojům?

Máte dotazy ohledně e-learningových nástrojů? Kontaktujte nás!

elearning@ff.cuni.cz

Kontakt pro podporu e-learningu na FF UK.