Knihovna

Platby pokut převodem

Knihovny FF UK nabízí uživatelům možnost platit pokuty (zpozdné) převodem na účet.

ČÚ 85631011/0100
VS vyberte v seznamu knihoven – každá jednotlivá knihovna má přidělen svůj jedinečný variabilní symbol (viz níže)
SS ID osobní číslo (najdete pod fotografií na kartě ISIC)
text příjemce jméno a příjmení

Pokud potřebujete zaplatit zpozdné v různých knihovnách FF UK, vyhledejte a pečlivě vyplňte variabilní symbol příslušné knihovnyaby platba odešla na správný účet.
Vždy knihu nejdříve vraťte do knihovny – a teprve pak odešlete platbu.

Seznam variabilních symbolů jednotlivých knihoven:

 

Anglistika a amerikanistika 871450
Archeologie pravěku ÚPRAV 871240
Blízký východ a Afrika ÚBVA 871350
Dálný východ 871380
Dějiny umění 871220
Egyptologie 871710
Estetika 871280
Etnologie 871340
Filosofie a religionistika ÚFAR 871110
Fonetika 871215
Germanistika 871460
Historický kabinet 871170
Hudební věda 871330
Hungaristika 871230
Indologie 871355
Klasická archeologie ÚKAR 871325
Knihovna Celetná 871230
Knihovna Jana Palacha 871001
Knihovna Šporkova paláce 871260
Logika 871120
Romanistika 871450
Romistika 871230
Řecká a latinská studia ÚŘLS 871320
Teoretická a komputační lingvistika 871720