3D tisk

O službě

Registrovaným uživatelům Knihovny FF UK je k dispozici dvoutrysková 3D tiskárna BCN3D Sigmax R19 s možností tisku libovolných předmětů podle vlastních 3D modelů, např. pomůcek do výuky, replik na výstavy aj.

Obecné podmínky a kontakty

  • Tiskárna se nachází v budově FF UK v Celetné ul. 20, místnost 104 (1. patro)
  • Každý nový uživatel 3D tiskárny musí před prvním použitím tiskárny absolvovat školení o přibližné délce 1h.
  • Náklady na tisk: 8 základních barevných náplní pořízených Knihovnou FF UK je uživatelům volně k dispozici. Velké formáty či tisky ze speciálních náplní (tzv. filamentů) tiskne uživatel z vlastního zakoupeného a doneseného materiálu. Více informací a doporučení na nákup vhodných filamenů obdrží uživatel individuálně při úvodním povinném školení.
  • Kontaktní osoba a školitelka: Bc. Anna Krejzová, tel. 221 619 624