Založení personálních identifikátorů

Jste-li akademickým nebo vědeckým pracovníkem (tedy vyjma THP zaměstnanců), studentem doktorského studia nebo jiným publikujícím členem akademické obce, je vaší povinností založení tzv. personálních identifikátorů. Tato povinnost pro vás vyplývá z OR č. 28/2016, jehož účelem je zajištění jednoznačné identifikace autorů a jejich publikačních výsledků.

Založení personálních identifikátorů vám pomůže hned v několika ohledech. Dříve nebo později můžete narazit na autora, jehož jméno bude shodné s vaším, případně v důsledku přenášení záznamů mezi databázovými systémy budete uvedeni s překlepy. Za účelem odstranění těchto překážek byly vytvořeny personální identifikátory – tedy jedinečné účty vedoucí na vaši autorskou identitu. Ty vám do budoucna poslouží např. při dohledávání citací (ať už k habilitačnímu řízení či k jiným účelům), pro vlastní prezentaci, a to ať už při žádání o granty nebo výjezdy do zahraničí, nebo jako veřejný doklad vaší publikační činnosti. O dalších výhodách personálních identifikátorů se můžete dočíst zde.


Postup pro: