Knihovna

Týmová studovna a její rezervace

Otevírací doba / Opening Hours

 

Knihovna je od 2. 7. – 31. 8. zavřená. 

The library is closed from July 2 to August 31.

Kontakt

Knihovna Jana Palacha
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
suterén budovy/basement
tel. recepce/reception desk:
+420 221 619 418
tel. výpůjční pult/loan desk:
+420 221 619 338
kjp@ff.cuni.cz
Kontakty na zaměstnance / Staff contact

FacebookInstagram

Čtenářům je k dispozici v otevírací době knihovny týmová studovna se 16 studijními místy a audiovizuální technikou. Tuto studovnu si může skupina (2 a více osob) zarezervovat pro konání seminářů, schůzek, promítání filmů apod. Kromě rezervovaných časů je studovna volně přístupná i jednotlivcům, avšak bez možnosti využívání techniky.

Knihovna si vyhrazuje právo rezervaci po domluvě přesunout, zkrátit nebo zrušit.

Aktuální rozpis rezervací zobrazíte v tomto kalendáři. Zaměstnanci FF UK uvidí kalendář ve svém Outlooku v seznamu místností: Outlook > Kalendář > Sdílené kalendáře > Přidat kalendář > Ze seznamu místností > Místnost týmová studovna KJP.

Studovnu rezervujte telefonicky, e-mailem či osobně na recepci (+420 221 619 418, kjp@ff.cuni.cz). Nahlásíte kontaktní osobu, počet osob, požadavek na časové rozpětí konkrétního dne a techniku, kterou budete chtít využít. Do knihovny se dostavte v dostatečném předstihu před plánovaným začátkem a v případě využívání techniky kontaktuje obsluhu na recepci před začátkem i po skončení rezervace.

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE FAKULTY : V případě, že budete pro vámi rezervovaný termín potřebovat využít knihovní notebooky, je potřeba toto uvést nejpozději dva pracovní dny před termínem rezervace s uvedením přesného počtu požadovaných notebooků. Zároveň je potřeba počítat s časovou rezervou na přípravu a sklizení notebooků, tzn. že vaše akce (seminář, přednáška) začne 10-30 minut po požadovaném čase a musí skončit 10-30 minut před koncem rezervace. Délka časové rezervy na přípravu notebooků se odvíjí od požadovaného počtu.