Knihovna

Katalogy a práce se čtenářským kontem

Otevírací doba / Opening Hours

 

Knihovna je od 2. 7. – 31. 8. zavřená. 

The library is closed from July 2 to August 31.

Kontakt

Knihovna Jana Palacha
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
suterén budovy/basement
tel. recepce/reception desk:
+420 221 619 418
tel. výpůjční pult/loan desk:
+420 221 619 338
kjp@ff.cuni.cz
Kontakty na zaměstnance / Staff contact

FacebookInstagram

Centrální katalog UK naleznete zde.

Zpracovány jsou v něm všechny knihy nakoupené po roce 1994 a výběrově i publikace nakoupené dříve. Knihy, které jsou umístěné v KJP, mají jednotky označené FFUK Knihovna Jana Palacha.

  • Návod na práci se čtenářským kontem naleznete zde.
  • Digitální univerzitní repozitář závěrečných prací naleznete zde. Zpracovány jsou v něm novější závěrečné práce obhájené na všech fakultách UK, nejnovější naleznete v repozitáři IS.
  • K přihlášení je nutné mít nastavené heslo pro Centrální autentizační službu UK – CAS (shodné s IS).

Pro snadné prohledávání informačních zdrojů dostupných pro Univerzitu Karlovu využijte vyhledávač Ukaž.

  • Vyhledávač Ukaž dokáže z jednoho rozhraní prohledávat knihy a další dokumenty uložené v knihovnách a zároveň velkou část předplacených elektronických informačních zdrojů. Funguje jako hlavní vyhledávací služba Univerzity Karlovy v Praze.