Seznam oborových knihoven

O knihovně

 

Kde nás najdete

Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro
č. dveří 107
tel. 221 619 372    221 619 343

e-mail:      libar@ff.cuni.cz,

 

 

Vážení čtenáři,

dovolujeme si vás upozornit, že Knihovna anglistiky a romanistiky bude od 21. prosince 2018 do 2. ledna 2019 (včetně) zavřená.

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků!

Vaše Knihovna

 

Dear library users,

We would like to inform you that the library will be closed for Christmas holidays from December 21st 2018 until January 2nd 2019 included.

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

Otevírací doba / Opening Hours

Zimní semestr / Winter Term 2018/2019

 

Pondělí Monday 9:00-12:00   13:00-17:30
Úterý Tuesday 9:00-12:00   13:00-17:30
Středa Wednesday 9:00-12:00   13:00-17:30
Čtvrtek Thursday 9:00-12:00   13:00-17:30
Pátek Friday closed/zavřeno

 

 

 

 

Charakteristika knihovního fondu

Pravidla půjčování v Knihovně anglistiky a romanistiky

Borrowing Rules

Informace pro nové studenty

 

 

 

Discovery system >>Ukaz<< ( prohledávání informačních zdrojů UK z jednoho webového rozhraní)

On-line katalog UK

Portál elektronických informačních zdrojů – PEZ 

E-BOOKS

Dostupné e-prezenčky pro UK

Metalib – vyhledávejte ve všech informačních zdrojích UK najednou

Elektra – Elektronický portál studijních materiálů FF UK (studijní texty, tutorialy, podcasty, PDF manuály, online manuály, infografiky…)

Ingram – INformační GRAMotnost na Elektře

Moodle – Prostředí pro tvorbu e-learningových kurzů a elektronických doplňků výuky

 

 

odkazy na další knihovny a organizace

Knihovna FF UK

Ústav románských studií FF UK

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Ústav anglofonních literatur a kultur

Národní knihovna ČR

Instituto Cervantes

Lectorat de catala a Praga

Istituto Italiano di Cultura

Institut Francais Prague

Instituto Camoes

 

 

Výpůjční řád Knihovny FF UK

Knihovní řád Univerzity Karlovy
(Opatření rektora č. 24/2016)

Změna Opatření rektora  č. 24/2016 – Knihovního řádu (Opatření rektora č. 21/2017)
https://cuni.cz/UK-8203.html

Centrální katalog UK: Jednotná matice výpůjček
 https://ckis.cuni.cz/reporty/tab16_summary/

 

 

 

Bezhotovostní nabíjení kreditu na tisk

https://www.facebook.com/kjpffuk/posts/1399004633528912

 

Centralizovaná platba pokut v KJP od 1. 3. 2017

 

Facebook knihovny:  https://www.facebook.com/pg/Knihovna-rom%C3%A1nsk%C3%BDch-studi%C3%AD-a-Knihovna-anglistiky-a-amerikanistiky-466083320211000/about/?ref=page_internal