Seznam oborových knihoven

O knihovně

 

Kde nás najdete

Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro
č. dveří 107
tel. 221 619 372    221 619 343

e-mail:      libar@ff.cuni.cz,

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA

Zkouškové období
(14. 1. – 15. 2. 2019)

Po-Čt  9:00-12:00   13:00-16:30

 zavřeno

 

OPENING HOURS

Exam Period 
 (14th January – 15th February 2019)

Mon-Thu  9:00-12:00   13:00-16:30

Fri  closed

 

Otevírací doba / Opening Hours

Zimní semestr / Winter Term 2018/2019

 

Pondělí Monday 9:00-12:00   13:00-17:30
Úterý Tuesday 9:00-12:00   13:00-17:30
Středa Wednesday 9:00-12:00   13:00-17:30
Čtvrtek Thursday 9:00-12:00   13:00-17:30
Pátek Friday closed/zavřeno

 

 

 

 

Charakteristika knihovního fondu

Pravidla půjčování v Knihovně anglistiky a romanistiky

Borrowing Rules

Informace pro nové studenty

 

 

 

Discovery system >>Ukaz<< ( prohledávání informačních zdrojů UK z jednoho webového rozhraní)

On-line katalog UK

Portál elektronických informačních zdrojů – PEZ 

E-BOOKS

Dostupné e-prezenčky pro UK

Metalib – vyhledávejte ve všech informačních zdrojích UK najednou

Elektra – Elektronický portál studijních materiálů FF UK (studijní texty, tutorialy, podcasty, PDF manuály, online manuály, infografiky…)

Ingram – INformační GRAMotnost na Elektře

Moodle – Prostředí pro tvorbu e-learningových kurzů a elektronických doplňků výuky

 

 

odkazy na další knihovny a organizace

Knihovna FF UK

Ústav románských studií FF UK

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Ústav anglofonních literatur a kultur

Národní knihovna ČR

Instituto Cervantes

Lectorat de catala a Praga

Istituto Italiano di Cultura

Institut Francais Prague

Instituto Camoes

 

 

Výpůjční řád Knihovny FF UK

Knihovní řád Univerzity Karlovy
(Opatření rektora č. 24/2016)

Změna Opatření rektora  č. 24/2016 – Knihovního řádu (Opatření rektora č. 21/2017)
https://cuni.cz/UK-8203.html

Centrální katalog UK: Jednotná matice výpůjček
 https://ckis.cuni.cz/reporty/tab16_summary/

 

 

 

Bezhotovostní nabíjení kreditu na tisk

https://www.facebook.com/kjpffuk/posts/1399004633528912

 

Centralizovaná platba pokut v KJP od 1. 3. 2017

 

Facebook knihovny:  https://www.facebook.com/pg/Knihovna-rom%C3%A1nsk%C3%BDch-studi%C3%AD-a-Knihovna-anglistiky-a-amerikanistiky-466083320211000/about/?ref=page_internal