Seznam oborových a příručních knihoven

Knihovna anglistiky a amerikanistiky FF UK

Kde nás najdete

Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro
č. dveří 107
tel. 221 619 372    221 619 343

e-mail: libangl@ff.cuni.cz     libar@ff.cuni.cz,

 

 

 

Otevírací doba / Opening Hours

Letní semestr / Summer Term 2017/2018

 

Pondělí Monday 9:00-12:00   13:00-17:30
Úterý Tuesday 9:00-12:00   13:00-17:30
Středa Wednesday 9:00-12:00   13:00-17:30
Čtvrtek Thursday 9:00-12:00   13:00-17:30
Pátek Friday closed/zavřeno

 

 

Centralizovaná platba pokut v KJP od 1. 3. 2017

 

Bezhotovostní nabíjení kreditu na tisk

https://www.facebook.com/kjpffuk/posts/1399004633528912

 

 

Od zacatku letniho semestru je Vam k dispozici tzv. discovery system >>Ukaz<<, ktery umoznuje rychle prohledavani informacnich zdroju UK z jednoho weboveho rozhraní

On-line katalog UK

Portál elektronických informačních zdrojů – PEZ 

E-BOOKS

Dostupné e-prezenčky pro UK

 

Výpůjční řád Knihovny FF UK

Knihovní řád Univerzity Karlovy
(Opatření rektora č. 24/2016)

Změna Opatření rektora  č. 24/2016 – Knihovního řádu (Opatření rektora č. 21/2017)
https://cuni.cz/UK-8203.html

Centrální katalog UK: Jednotná matice výpůjček
 https://ckis.cuni.cz/reporty/tab16_summary/

 

Charakteristika knihovního fondu

Pravidla půjčování v knihovně anglistiky

Borrowing Rules

Informace pro nové studenty

 

Facebook knihovny:  https://www.facebook.com/pg/Knihovna-rom%C3%A1nsk%C3%BDch-studi%C3%AD-a-Knihovna-anglistiky-a-amerikanistiky-466083320211000/about/?ref=page_internal