Výpůjční služby a registrace čtenářů

Otevírací doba / Opening Hours

Od/From: Do/To:
Po/Mon 8h 20h
Út/Tue 8h 20h
St/Wed 8h 20h
Čt/Thu 8h 20h
Pá/Fri 8h 18h

Ve dnech státem uznaných svátků je knihovna vždy zavřená.

Kontakt / Contact Us

Knihovna Jana Palacha
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
suterén budovy/basement

tel. recepce/reception desk:
+420 221 619 418
tel. výpůjční pult/loan desk:
+420 221 619 338
kjp@ff.cuni.cz
Kontakty na zaměstnance / Staff contact

FacebookInstagram

K půjčování knih je nutné vlastnit jeden z průkazů Univerzity Karlovy. Seznam výdejních míst najdete zdePři prvním půjčování knih je nutné vyplnit přihlášku čtenáře (pouze pokud jste ji již nevyplňovali v jiné knihovně na FF UK).

Při půjčování knih vám služba nahlásí datum, do kterého byste je měli vrátit nebo si je prodloužit. Doporučujeme, abyste si své výpůjčky hlídali sami přes své čtenářské konto. Není povinností knihovny posílat upozornění o blížícím se konci výpůjční doby, a proto při opožděném vrácení knih nepřijímáme argument, že vám toto upozornění nepřišlo. Výše zpozdného se řídí Výpůjčním řádem Knihovny FF UK. Prezenční výpůjčky ze skladu si ve výjimečných případech můžete odnášet mimo prostory knihovny do 12:00 následujícího dne (kromě časopisů a závěrečných vysokoškolských prací). Vždy je ale nutné domluvit si konkrétní podmínky u služby na výpůjčním pultu. 

Knihy ze skladů se objednávají přes čtenářské konto na stránkách on-line katalogu UK (návod pro práci se čtenářským kontem). Poslední on-line objednávky se vyřizují půl hodiny před ukončením otevírací doby, jejich vyřízení trvá do 30 minut. O připravené objednávce je čtenář vyrozuměn e-mailem. Upozorňujeme, že objednávky knih z volných výběrů nevyřizujeme. Objednávky knih z lístkového katalogu, umístěného v červené studovně, se vyplňují na papírové objednací lístky, které se odevzdají službě u výpůjčního pultu. Veškeré objednávky, které odevzdáte na papírovém objednacím lístku, se vyřizují do následujícího dne.

Stavění knih ve volných výběrech

V knihovně najdete pět sekcí s volnými výběry publikací, které jsou barevně rozlišeny:

  1. červená sekce (vstup z červené studovny, první podzemní podlaží) – všeobecná příručka, knihovnictví, žurnalistika, filologie
  2. modrá sekce (v modré studovně, přízemní podlaží) – filozofie, psychologie, sociologie, andragogika, pedagogika, etnologie, umění, filmová věda, divadelní věda
  3. zelená sekce (v zelené studovně, první nadzemní podlaží) – archivnictví, pomocné vědy historické, hospodářské a sociální dějiny, historie, geografie
  4. oranžová sekce (vstup po schodech v počítačové studovně) – beletrie, korespondence, paměti, biografie
  5. bílá sekce (galerie v přízemním podlaží) – vybrané soubory vázaných ročníků časopisů a aktuální ročníky většiny časopisů, které knihovna odebírá

Každá kniha ve volném výběru má vlastní signaturu nalepenou na hřbetu. Ta se skládá z prefixu CS, který je společný pro všechny knihy. Po něm následuje číslo tematické skupiny, k níž kniha svým zaměřením náleží. Tato čísla jsou založena na Mezinárodním desetinném třídění, které jsme přizpůsobili podmínkám oborů studovaných na FF UK. Po čísle následují první tři písmena ze jména autora či jiného původce knihy. Pokud kniha nemá uvedeného autora, jsou to první tři písmena z názvu. Pokud je kniha vícedílná, po písmenech následuje číslo dílu. Pokud je kniha na regále víckrát, první výtisk se nerozlišuje, další jsou označeny písmeny podle pořadí v abecedě.

Signatury v oranžových volných výběrech nemají číselné tematické rozlišení, ale pouze prefixy CS BEL (beletrie) CS KOR (korespondence) CS BIO (biografie) a CS PAM (paměti), po kterých následují první tři písmena ze jména autora.

Soubory vázaných časopisů jsou označeny prefixem CS ČAS a zkratkou z názvu.

Nad signaturou můžete najít:

  • růžový puntík: kniha je určena výhradně pro prezenční studium, studování těchto knih nemusíte hlásit službě na výpůjčním pultu
  • zelený puntík: kniha má status studijní výpůjčky, můžete si ji půjčit automaticky na tři měsíce
  • žádný puntík: kniha má status běžné výpůjčky a výpůjční lhůta je jeden měsíc, s možností prodloužení o další dva měsíce

Příklady signatur:

Jiří Levý: Umění překladu CS 126 Lev
Jiří Levý: Umění překladu (další výtisk) CS 126 LevA
Slovník české frazeologie a idiomatiky, 2. díl CS 153.3 Čer2
vázaný ročník časopisu Naše řeč CS ČAS NŘ (číslo ročníku je uvedeno na hřbetu)

Prosíme čtenáře, aby vytažené knihy nezařazovali zpátky na regály, ale odkládali je na pojízdné vozíky.

Pravidelně všechny volné výběry kontrolujeme a zařazujeme vytažené knihy sami.