Týmová studovna a její rezervace

Otevírací doba / Opening hours

(od 3.10.) 

Od/From: Do/To:
Po/Mon 8 20
Út/Tue 8 20
St/Wed 8 20
Čt/Thu 8 20
Pá/Fri 8 18

Ve dnech státem uznaných svátků je knihovna vždy zavřená.

 

Kontakt / Contact Us

Knihovna Jana Palacha
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
suterén budovy/basement

tel. recepce/reception desk:
+420 221 619 418
tel. výpůjční pult/loan desk:
+420 221 619 338
kjp@ff.cuni.cz
Kontakty na zaměstnance / Staff contact

Facebook, Instagram

Základní informace a podmínky

Čtenářům je k dispozici v otevírací době knihovny týmová studovna se 16 studijními místy a audiovizuální technikou. Tuto studovnu si může skupina (2 a více osob) zarezervovat pro konání seminářů, schůzek, promítání filmů apod. Aktivity pořádané v týmové studovně musí být výhradně nekomerčního charakteru.  Kromě rezervovaných časů je studovna volně přístupná i jednotlivcům bez rezervace, avšak bez možnosti využívání techniky.

Týmová studovna knihovny standardně nezajišťuje běžnou výuku na fakultě a neslouží jako učebna fakulty pro výuku běžných studijních předmětů. Potřebujete-li prostor pro zajištění standardní fakultní výuky, kontaktujte prosím příslušného rozvrháře.

Knihovna si vyhrazuje právo rezervaci odmítnout, po domluvě přesunout, zkrátit nebo zrušit.

_________________________________

Rozvrh studovny a rezervace

Aktuální rozpis rezervací zobrazíte v tomto kalendáři. Zaměstnanci FF UK uvidí kalendář ve svém Outlooku v seznamu místností: Outlook > Kalendář > Sdílené kalendáře > Přidat kalendář > Ze seznamu místností > Místnost týmová studovna KJP.

Studovnu rezervujte e-mailem či osobně na recepci či výpůjčním pultu (kjp@ff.cuni.cz). Nahlásíte kontaktní osobu, počet osob, účel rezervace, požadavek na časové rozpětí konkrétního dne a techniku, kterou budete chtít využít. Do knihovny se dostavte v dostatečném předstihu před plánovaným začátkem a v případě využívání techniky kontaktuje obsluhu na recepci před začátkem i po skončení rezervace.

 

_________________________________

Informace pro zaměstnance fakulty

Týmová studovna knihovny standardně nezajišťuje běžnou výuku na fakultě a neslouží jako učebna fakulty pro výuku běžných studijních předmětů. Potřebujete-li prostor pro zajištění standardní fakultní výuky, kontaktujte prosím příslušného rozvrháře.

V případě, že budete pro vámi rezervovaný termín potřebovat využít knihovní notebooky, je potřeba toto uvést nejpozději dva pracovní dny před termínem rezervace s uvedením přesného počtu požadovaných notebooků. Zároveň je potřeba počítat s časovou rezervou na přípravu a sklizení notebooků, tzn. že vaše akce (seminář, přednáška) začne 10-30 minut po požadovaném čase a musí skončit 10-30 minut před koncem rezervace. Délka časové rezervy na přípravu notebooků se odvíjí od požadovaného počtu.