Knihovna

Knihovna Fonetického ústavu

Adresa nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
(přízemí, č. dv. 13)
Výpůjční doba

úterý 25. 6. 9:30–10:30

středa 26. 6. 12:30–13:30

Letní provoz
V létě je knihovna zavřená. Možnost domluvy e-mailem (viz níže).
Platba zpozdného v hotovosti NE
Kontakty
Telefon 221 619 352
E-mail libfone@ff.cuni.cz
Web https://fonetika.ff.cuni.cz/knihovna/
Knihovníci/Odborní konzultanti doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.; Mgr. Pavel Šturm