Informace pro nové studenty

Informace určená novým studentům anglistiky a romanistiky :
K zápisu do knihovny potřebujete platný průkaz totožnosti, studentský index a ISIC kartu (získáte ji v některém z  výdejních center).
V naší knihovně pak vyplníte papírovou přihlášku (trojmo) a podepíšete. Musíte mít zřízenu e-mailovou adresu, kterou též uvádíte na přihlášku.
Obdržíte papírový  čtenářský průkaz, který  vás bude opravňovat k prezenčnímu studiu v naší studovně.
Registrace v naší knihovně je zdarma a po roce se vždy musí obnovit.
Svým podpisem na Průkazu stvrzujete, že jste se seznámili s Výpůjčním řádem, který platí ve všech dílčích knihovnách FF UK.
Výpůjční řád je viditelně vyvěšen v knihovně u dveří, v elektronické podobě si ho můžete stáhnout  zde.
Studenty z vyšších ročníků  prosíme o hlášení všech případných změn (adresa, jméno atd.)