Užitečné odkazy

  • Publikace Centra pro ekonomiku a politiku (CEP) | Přejít
  • Centrum medievistických studií – Czech Medieval Sources Online | Přejít
  • Cefres | Přejít
  • Historický obzor (archiv roč. 1–23) | Přejít
  • Historický ústav – bibliografická databáze | Přejít
  • Österreichische Geschichtsquellen (Fontes rerum Austriacarum) | Přejít
  • Úvod do studia dějepisu 1 (Masarykova Univerzita, Brno) | Přejít
  • Úvod do studia dějepisu 2 (Masarykova Univerzita, Brno) | Přejít