Informace pro čtenáře

Knihovna Šporkova paláce spravuje následující fondy:

– fond translatologie
– fond iberoamerikanistiky
– fond rumunistiky
– fond dějin umění (pozůstalost D. Veselého)

Jako průkaz do knihovny slouží studentům UK ISIC nebo studentský průkaz, zaměstnancům průkaz zaměstnance. Ostatní zájemci si mohou průkaz vyřídit zde: IPSC
V případě fondů iberoamerikanistiky, dějin umění a rumunistiky je třeba všechny tituly objednávat předem pomocí Vašeho čtenářského konta: online katalog UK

Návod na práci se čtenářským kontem

Výpůjční řád/Borrowing Rules

Zpozdné i platby za zprostředkování mezinárodních meziknihovních výpůjček lze platit i bezhotovostně.
Variabilní symbol knihovny pro platby za MMVS 880014.
Bližší informace naleznete v následujícím odkazu: platby pokut převodem a platby MMVS převodem

Služby knihovny

– možnost práce na PC
– přístup k online katalogu FF UK, přístup k databázi FRANTEXT (1 PC), program TRADOS (+ MultiTerm) (5 PC)
– wi-fi pro studenty FF UK (Eduroam)
– ve studovně přístup k projektu E-prezenčka
čtečka elektronických  dokumentů NOOK Simple Touch k zapůjčení
tiskové služby (platí se dobitým kreditem na studentském průkazu)

glosáře v Elektře – Seminární práce/Ústav translatologie/Glosáře

 

E-zdroje na UK (UKAZ, PEZ)
Portál elektronických informačních zdrojů – PEZ 

E-BOOKS
Digitální univerzitní repozitář (DigiTool)
Dostupné e-prezenčky pro UK

Eduroam

Seznam časopisů v knihovně – Translatologie
Seznam časopisů v depozitáři – Translatologie
Seznam časopisů v depozitáři – Iberoamerikanistika

 

Seznam obhájených závěrečných prací  – Translatologie
Seznam závěrečných prací dostupných v knihovně – Iberoamerikanistika

Závěrečné práce od roku 2008 jsou volně dostupné v Repozitáři závěrečných prací UK

Upozornění pro čtenáře – skříňky je možno využívat pouze během provozní doby knihovny.

Knihy z fondů rumunistiky a iberoamerikanistiky nejsou standardně připravovány na počkání. Tyto tituly je třeba předem objednat pomocí čtenářského konta vzhledem k jejich umístění v depozitáři.
V případě on-line objednávek si knihovna vyhrazuje na jejich přípravu čas do druhého dne.