Informace pro čtenáře

Knihovna Šporkova paláce spravuje následující fondy:

– fond translatologie
– fond iberoamerikanistiky
– fond rumunistiky
– fond dějin umění (pozůstalost D. Veselého)
– fond Knihovny Jinonice (sociologie/soc. práce, politologie, knihovnictví a informační věda)

Jako průkaz do knihovny slouží studentům UK ISIC nebo studentský průkaz, zaměstnancům průkaz zaměstnance. Ostatní zájemci si mohou průkaz vyřídit zde: IPSC
V případě fondů iberoamerikanistiky, dějin umění, rumunistikyKnihovny Jinonice je třeba všechny tituly objednávat předem pomocí Vašeho čtenářského konta: Centrální vyhledávač UKAŽ
V případě on-line objednávek si knihovna vyhrazuje na jejich přípravu čas do druhého dne. V případě vrácení dokumentu do biblioboxu musí uživatel počítat s 1 pracovním dnem na zpracování.

Výpůjční řád/Borrowing Rules

Zpozdné lze platit v hotovosti v knihovně, případně bezhotovostně bankovním převodem. Platby za MVS (MMVS) od 1. ledna 2020 lze platit pouze bezhotovostně.
Variabilní symbol knihovny pro platby za MMVS 880014.
Bližší informace naleznete v následujícím odkazu: platby pokut převodem a platby MMVS převodem

Služby knihovny

– možnost práce na PC
– přístup k online katalogu FF UK, přístup k databázi FRANTEXT (1 PC), program TRADOS (+ MultiTerm) (5 PC)
– wi-fi pro studenty FF UK (Eduroam)
– ve studovně přístup k projektu E-prezenčka
– dostupné e-prezenčky pro UK
čtečka elektronických  dokumentů NOOK Simple Touch k zapůjčení
tiskové služby (platí se dobitým kreditem na studentském průkazu)

Glosáře v elektronické podobě získáte na vyžádání u knihovníků na výpůjčním pultu.

E-zdroje na UK (UKAZ, PEZ)
Portál elektronických informačních zdrojů – PEZ 

E-BOOKS
Digitální univerzitní repozitář (DigiTool)

Eduroam

Seznam časopisů v knihovně – Translatologie
Seznam časopisů v depozitáři – Translatologie
Seznam časopisů v depozitáři – Iberoamerikanistika

Seznam závěrečných prací dostupných v knihovně – Iberoamerikanistika

Závěrečné práce od roku 2008 jsou volně dostupné v Repozitáři závěrečných prací UK

Upozornění pro čtenáře – skříňky je možno využívat pouze během provozní doby knihovny.