Knihovna Šporkova paláce

Adresa Hybernská 1036/3
110 00 Praha 1
Telefon 221 619 525
e-mail libspork@ff.cuni.cz
Knihovník Tomáš Mlynář, Pamela Kraftová
Otevírací doba uvedena na webu knihovny
Knihovní fondy translatologie, iberoamerikanistika, rumunistika, dějiny umění, část fondu Knihovny Jinonice
 

Informace pro čtenáře

Facebook Knihovny Šporkova paláce

Libraries of Faculty of Arts (eng)