Knihovna Šporkova paláce

Adresa Hybernská 1036/3
110 00 Praha 1
Telefon 221 619 525
e-mail libspork@ff.cuni.cz
Knihovník Tomáš Mlynář, Markéta Malcová
Odborný garant PhDr. Simona Binková, CSc. (SIAS)
PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D. (ÚTRL)
Otevírací doba uvedena na webu knihovny
Knihovní fondy translatologie, iberoamerikanistika, rumunistika, dějiny umění, část fondu Knihovny Jinonice
Studovna je momentálně nepřístupná a v uvedené otevírací době je možné pouze vyzvednutí předem objednaných titulů. Pro případné využití studovny nás kontaktujte na: libspork@ff.cuni.cz

Informace pro čtenáře

Facebook Knihovny Šporkova paláce

Libraries of Faculty of Arts (eng)