Knihovna

Knihovna Ústavu řeckých a latinských studií

 

Adresa Celetná 20, 116 36 Praha 1 (1. patro, č. dv. 139)
Telefon 221 619 738
e-mail libkfil@ff.cuni.cz
Výpůjční doba Viz stránku Otevírací doby knihoven
Knihovník Bc. Martin Pohl
Odborný konzultant Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.
Odborný konzultant doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. (latinská medievistika)
Odborný konzultant PhDr. Jan Souček, CSc. (starověké dějiny)
Odborný konzultant Mgr. Martin Bažil, Ph.D. (klasická filologie)
Odborný konzultant Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D. (novořecká filologie)
Zvláště v době nepříznivé hygienické situace prosíme a žádáme čtenáře, aby si požadavky na výpůjčky z Knihovny ÚŘLS vytvářeli předem přes UKAŽ (okrajově lze též mailem na libkfil@ff.cuni.cz). Děkujeme za pochopení a přejeme klidný advent.