Knihovna

Knihovna romistiky

Adresa Celetná 20, 116 38 Praha 1 (č. dv. 119)
Telefon 221 619 722
E-mail libromi@ff.cuni.cz
Knihovníci

Mgr. Petr Schink

Klára Anna Poláková

Odborný konzultant Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D.
Výpůjční doba

Výpůjční služby zajišťuje Knihovna Celetná ve své otevírací době na základě online rezervace. Viz stránku Otevírací doby knihoven

Z důvodu rekonstrukce budovy je dostupná jen část fondu, v katalogu označená jako Uloženo v Knihovně Celetná