Knihovna

Knihovna romistiky

Adresa Celetná 20, 116 38 Praha 1 (místnost 116)
Telefon 221 619 722
E-mail libromi@ff.cuni.cz
Knihovníci

Mgr. Petr Schink

Klára Anna Poláková

Odborný konzultant Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D.
Výpůjční doba

úterý 12:30–15:30

středa 12:00–17:00

Mimo uvedenou dobu zajišťuje výpůjční služby Knihovna Celetná na základě objednávek přes Centrální katalogu UK (katalog.cuni.cz).