Knihovna

Knihovna romistiky

Adresa Celetná 20, 116 38 Praha 1 (místnost 116)
Telefon 221 619 722
E-mail libromi@ff.cuni.cz
Knihovnice

Mgr. Petr Schink

Tereza Turková

Odborný konzultant Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D.
Výpůjční doba

Knihovna romistiky (m. č. 116) poskytuje výpůjčky v době uvedené na webu.

Mimo otevírací dobu Knihovny romistiky poskytuje výpůjční služby ve své otevírací době Knihovna Celetná