Výpůjční služby a registrace čtenářů

K půjčování knih je třeba vlastnit jeden z průkazů Univerzity Karlovy. Seznam výdejních míst najdete zde.

Při prvním půjčování knih je nutné vyplnit přihlášku čtenáře (pouze pokud jste ji již nevyplňovali v jiné automatizované knihovně FF UK).

Půjčování knih se řídí Knihovním řádem Univerzity Karlovy (Opatření rektora č. 21/2017), který vstoupil v platnost 1. 4. 2017, a Výpůjčním řádem Knihovny FF UK (Opatření děkana č. 25/2016) platným od 1. 1. 2017.

Vyhledávat můžete buď pomocí Centrálního katalogu, nebo s univerzitním discovery vyhledávačem UKAŽ.

Knihovna Celetná 20 nedisponuje volným výběrem. Pro vypůjčení je třeba předložit knihovníkům seznam požadovaných knih spolu se signaturami. Je nutné vypsat si signatury jednotek, které jsou na místě. Knihy vydané před rokem 1945 jsou určeny výhradně k prezenčnímu studiu. Rezervace je možno zadávat pouze na tituly, které jsou v daný moment vypůjčené.

Výpůjčky lze prodloužit na Vašem čtenářském kontě. Maximální výpůjční lhůta u běžných výpůjček jsou 3 měsíce a zpozdné při překročení výpůjční lhůty činí 3,- Kč/den.

Knihy z fondu Hungaristiky a Romistiky můžete objednávat přes Centrální katalog (přes funkci požadavek na výpůjčku). Vyčkejte na e-mail potvrzující vyřízení vaší objednávky. Kniha vám bude připravena v Knihovně Celetná.

Dizertační práce

Všechny dizertační práce jsou k zapůjčení pouze prezenčně v prostorách knihovny. Požadavky na výpůjčku se vyřizují do druhého dne.

Časopisy

Pro půjčování časopisů je třeba předložit seznam s názvem časopisu, rokem a číslem. Požadavky na výpůjčku se vyřizují do druhého dne. Výpůjční lhůta je 14 dní, zpozdné v případě jejího překročení činí 3,- Kč/den. Časopisy můžete také objednávat na e-mailu libceletna@ff.cuni.cz.

Staré knihy

Knihy se signaturami v níže uvedeném tvaru je rovněž nutno objednat den předem:

Ps P-1-100
Ps P-2-116
Ps P-3-210
Ps P-4-385
Ps P-5-203
Ps P-6-587

Knihy vydané před rokem 1945 jsou určeny výhradně k prezenčnímu studiu.

Čtečky e-knih a tablety

Knihovna nabízí svým čtenářům možnost zapůjčení čteček e-knih a tabletů.

Čtečky a tablety najdete v online katalogu (odkaz) vyhledáním termínu „čtečky“. Vybranou čtečku si vyzvednete na výpůjčním pultu. Jestliže je čtečka vypůjčená, můžete si ji zarezervovat obdobně jako knihu.

Výpůjční lhůta elektronických zařízení je 14 dní. Zpozdné v případě pozdního vrácení činí 100,- Kč/den.