Knihovna

Středisko vědeckých informací

Zajišťuje

  • Majetko-právní evidenci knihovních fondů a informačních zdrojů FF UK
  • Metodickou podporu dílčích oborových knihoven FF UK
  • Jmennou a věcnou katalogizaci
  • Správu automatizovaného knihovního systému Aleph500
  • Správu seriálů
  • Správu elektronických informačních zdrojů
  • Sběr dat publikační činnosti FF UK
  • Podporu vědy a výzkumu na FF UK

____________________

Úřední hodiny

Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 12:00
Středa 14:00 – 17:00
Čtvrtek 14:00 – 16:00
Pátek 9:00 – 12:00

 

 

 

 

 


Pracovníci SVI

Pracoviště nám. Jana Palacha 2, místnost č. S124
face2

Bc. Jana

Hezinová

klic    Kontaktní osoba pro všeobecné informace o SVI 

Volejte, pokud nevíte na koho se obracet, anebo je-li vámi volaný pracovník nedostupný.

phone    221 619 284


PhDr. Markéta

Charvátová

klic    Jmenná a věcná katalogizace

mail  marketa.charvatova@ff.cuni.cz

phone    221 619 302

Mgr. Tereza

Papayová

 

klic    Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní služba (dočasný zástup za K. Rolincovou)

mail   tereza.papayova@ff.cuni.cz

phone    221 619 270

Mgr. Adéla

Rozbořilová

klic    Jmenná a věcná katalogizace

mail  adela.rozborilova@ff.cuni.cz

phone    221 619 240

Bc. Petra

Steinbergerová

klic    Podpora pro výzkum, vývoj a inovace (VaVaI); Open Access; e-Learning

mail   petra.steinbergerova@ff.cuni.cz

phone    221 619 384

hodiny   Úřední hodiny: úterý 9:00 – 12:00; středa 14:00 – 16:00 nebo po předchozí domluvě

Bc. Václav

Trunec

klic    Správa elektronických informačních zdrojů (EIZ); informační vzdělávání; koordinace sys. Turnitin

mail   vaclav.trunec@ff.cuni.cz

phone    221 619 302

hodiny   Uřední hodiny: Út 9:00 – 12:00; St 14:00 – 16:00

face4

Mgr. Monika

Vašatová

klic    Správa časopisů; katalogizace; metodické řízení příručních knihoven; koordinace zpracování VŠKP

mail   monika.vasatova@ff.cuni.cz

phone    221 619 394

 

Mgr. Petra

Zabilanská

klic    Jmenná a věcná katalogizace

mail   petra.zabilanska@ff.cuni.cz

phone    221 619 283


Pracoviště Celetná 20, místnost č. 305
gen3

Iva

Kalendovská

klic    Fakultní správce OBD; RIV; RUV

mail   iva.kalendovska@ff.cuni.cz

phone   221 619 689

Bc. Jakub

Rumpl

klic    Jmenná a věcná katalogizace

mail   jakub.rumpl@ff.cuni.cz

pozn.: místnost 237

face5

Pavlína

Vejmelková

klic    Správa knihovního systému Aleph

mail   pavlina.vejmelkova@ff.cuni.cz

phone   221 619 689, 221 619 248