Středisko vědeckých informací

Zajišťuje

  • Majetko-právní evidenci knihovních fondů a informačních zdrojů FF UK
  • Metodickou podporu dílčích oborových knihoven FF UK
  • Jmennou a věcnou katalogizaci
  • Správu knihovního systému ALMA
  • Správu seriálů
  • Správu elektronických informačních zdrojů
  • Sběr dat publikační činnosti FF UK
  • Podporu vědy a výzkumu na FF UK

Letní úřední hodiny (10. 7. – 1. 9.)

Pondělízavřeno
Úterý9:00 – 12:00
Středazavřeno
Čtvrtek14:00 – 16:00
Pátekzavřeno

Ředitelka Knihovny FF

PhDr. Kamila Věšínová, PhD.

klic     Ředitelka Knihovny FF UK

mail   kamila.vesinova@ff.cuni.cz

phone     221 619 239


Pracovníci SVI

Pracoviště nám. Jana Palacha 2, místnost č. S124

Mgr. Gabriela Špetová

klic    Kontaktní osoba pro všeobecné informace o SVI; Asistentka ředitelky

Volejte, pokud nevíte na koho se obracet, anebo je-li vámi volaný pracovník nedostupný.

mail   gabriela.spetova@ff.cuni.cz

phone    221 619 284


Helena Černá

klic    Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní služba

mail   helena.cerna@ff.cuni.cz

phone    221 619 270

Mgr. Helena
Filipová

klic    Podpora e-learningu (Moodle, Turnitin, MS Teams, Zoom, Adobe Connect, Mahara)

mail  helena.filipova2@ff.cuni.cz

phone    221 619 282

Mgr. Alena
Svobodová

klic    Akvizice

mail  alena.svobodova@ff.cuni.cz

phone    221 619 283

Robin Kislinger

klic Akvizice granty, katalogizace

mail robin.kislinger@ff.cuni.cz

phone 221 619 240

Filip Jaroš

klic Revize

mail filip.jaros@ff.cuni.cz

phone 221 619 248

Mgr. Michaela
Málková

klic   Nákup, evidence, zpracování elektronických informačních zdrojů (EIZ); informační vzdělávání

mail   michaela.malkova@ff.cuni.cz

phone    221 619 302

Mgr. Eva
Nitschová

klic    Katalogizace

mail   eva.nitschova@ff.cuni.cz

Bc. Karolína Padělková

klic     Propagace služeb; správa webu a sociálních sítí

mail    karolina.padelkova@ff.cuni.cz

Mgr. et Mgr. Lenka Pelíšková

klic    Katalogizace

mail   lenka.peliskova@ff.cuni.cz

phone    221 619 394

Bc. Petra
Steinbergerová

klic    Podpora pro výzkum, Open Access; koordinace systému Turnitin

mail   petra.steinbergerova@ff.cuni.cz

phone    221 619 384

hodiny   Úřední hodiny: úterý 9:00 – 12:00; středa 14:00 – 16:00 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Zuzana
Šindlerová

klic    Jmenná a věcná katalogizace; akvizice KREAS

mail   zuzana.sindlerova@ff.cuni.cz

phone    221 619 303


Pracoviště Celetná 20, místnost č. 305

Iva
Kalendovská

klic    Fakultní správce OBD; RIV; RUV

mail   iva.kalendovska@ff.cuni.cz

phone   221 619 689 

Mgr. Jakub
Rumpl

klic    Jmenná a věcná katalogizace

mail   jakub.rumpl@ff.cuni.cz

pozn.: místnost 242

Pavlína Chocová

klic    Správa knihovního systému ALMA

mail   pavlina.chocova@ff.cuni.cz

phone   221 619 689