Seznam kontaktů na knihovny

nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1

Knihovna Jana Palacha (suterén)

tel. 221 619 338 (výpůjční pult), 221 619 418 (recepce)

kjp@ff.cuni.cz

Historický kabinet (č. dv. 203)

tel. 221 619 295

libhist@ff.cuni.cz

Knihovna anglistiky a romanistiky (č. dv. 107)

tel. 221 619 343

libar@ff.cuni.cz

Knihovna Fonetického ústavu (č. dv. 13)

tel. 221 619 352

libfone@ff.cuni.cz

Knihovna Katedry pomocných věd historických a archivního studia (č. dv. 213)

tel. 221 619 327

libpvha@ff.cuni.cz

Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky (č. dv. 224)

tel. 221 619 278

libufar@ff.cuni.cz

Knihovna Ústavu germánských studií (č. dv. 323)

tel. 221 619 246

libgerm@ff.cuni.cz

Knihovna Ústavu hudební vědy (č. dv. 402)

tel. 221 619 828

libhude@ff.cuni.cz

Knihovna finštiny (č. dv. 420)

tel. 221 619 337

libfins@ff.cuni.cz

Celetná 20, Praha 1

Knihovna Celetná (přízemí budovy)

tel. 221 619 672

libceletna@ff.cuni.cz

Knihovna Českého egyptologického ústavu UK (č. dv. 418)

tel. 221 619 611

libcegu@ff.cuni.cz

Knihovna hungaristiky (č. dv. 341)

tel. 221 619 727

libhung@ff.cuni.cz

Knihovna Katedry estetiky (č. dv. 230)

tel. 221 619 620

libeste@ff.cuni.cz

Knihovna logiky (č. dv. 111)

tel.  221 619 646

liblogi@ff.cuni.cz

Knihovna romistiky (č. dv. 116)

tel. 221 619 722

libromi@ff.cuni.cz

Knihovna indologie a indonesistiky (č. dv. 337)

tel. 221 619 720

libinde@ff.cuni.cz

Knihovna Katedry Blízkého východu (č. dv. 242)

tel. 221 619 691

libkbv@ff.cuni.cz

Knihovna Dálného východu (č. dv. 241)

tel. 221 619 708

libudlv@ff.cuni.cz

Knihovna Ústavu etnologie (č. dv. 229)

tel. 221 619 624

libetno@ff.cuni.cz

Knihovna Ústavu pro archeologii (č. dv. 143)

tel. 221 619 736

libprav@ff.cuni.cz

Knihovna Ústavu pro dějiny umění (č. dv. 448)

tel. 221 619 698

libdume@ff.cuni.cz

Knihovna Ústavu pro klasickou archeologii (č. dv. 340)

tel. 221 619 724

libklar@ff.cuni.cz

Knihovna Ústavu řeckých a latinských studií (č. dv. 139)

tel. 221 619 738

libkfil@ff.cuni.cz

Knihovna Ústavu srovnávací jazykovědy (č. dv. 235)

tel. 221 619 750, 221 619 751

libusja@ff.cuni.cz

 

Celetná 13, Praha 1

Knihovna Ústavu teoretické a komputační lingvistiky (č. dv. 1.13)

tel. 221 619 753

libutkl@ff.cuni.cz

 

Hybernská 3, Praha 1

Knihovna Šporkova paláce

tel. 221 619 525

libspork@ff.cuni.cz

 

Na Příkopě 29, Praha 1

Knihovna mongolistiky a tibetanistiky

libmong@ff.cuni.cz