Vyřazená literatura

Úvodní informace

Nezbytnou součástí budování knihovního fondu je i vyřazování dokumentů. Knihovna FF UK průběžně sleduje aktuálnost knižního fondu napříč oborovými knihovnami a provádí odpisy dokumentů. Vyřazovány jsou zastaralé publikace, nepotřebné multiplikáty, nevyužívané dokumenty, poškozené, opotřebované a neúplné dokumenty, publikace, které neodpovídají tematickému nebo jazykovému profilu knihovny, a dokumenty ztracené. Při vyřazování literatury postupuje knihovna podle §17 Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. ve znění pozdějších novelizací a prováděcích předpisů.

Níže jsou uveřejněny aktuální seznamy vyřazované literatury z fondů dílčích oborových knihoven Knihovny FF UK.

Seznamy vyřazované literatury z fondů Knihovny FF UK

V tuto chvíli nejsou žádné aktuální seznamy k dispozici.