Knihovna

Katalogy a databáze

Katalogy a vyhledávače

Centrální katalog UK Prohledává fondy všech knihoven Univerzity Karlovy. Zaměřený zejména na fyzické (papírové) zdroje.
Vyhledávač UKAŽ Vyhledává v Centrálním katalogu, v univerzitním repozitáři a většině předplácených databází, elektronických časopisů a knih.

Databáze a e-časopisy

PEZ – Portál elektronických zdrojů Kompletní přehled všech dostupných elektronických zdrojů s odkazy pro přímý a vzdálený přístup ke zdrojům.
Elektronické časopisy UK Vyhledávač elektronických časopisů předplácených na UK.

Studijní materiály

Elektra Portál studijních materiálů FF UK. Studijní texty od pedagogů, návody, videozáznamy, podcasty…
Ingram Informační web zaměřený na podporu informační gramotnosti.
Moodle Platforma pro elektronickou podporu výuky a e-learningové kurzy.