Katalogy a databáze

Katalogy a vyhledávače

Centrální vyhledávač UKAŽ Prohledává fondy všech knihoven Univerzity Karlovy (tištěné, elektronické a digitalizované) i elektronické dokumenty z předplácených a volně dostupných elektronických informačních zdrojů. Poskytuje informace o dostupnosti jednotlivých dokumentů a umožňuje přístup k uživatelskému (čtenářskému) kontu.

Databáze a e-časopisy

PEZ – Portál elektronických zdrojů Kompletní přehled všech dostupných elektronických zdrojů s odkazy pro přímý a vzdálený přístup ke zdrojům.
Elektronické časopisy UK Vyhledávač elektronických časopisů předplácených na UK.