Katalogy a databáze

Katalogy a vyhledávače

Centrální katalog UK Prohledává fondy všech knihoven Univerzity Karlovy. Zaměřený zejména na fyzické (papírové) zdroje.
Vyhledávač UKAŽ Vyhledává v Centrálním katalogu, v univerzitním repozitáři a většině předplácených databází, elektronických časopisů a knih.

Databáze a e-časopisy

PEZ – Portál elektronických zdrojů Kompletní přehled všech dostupných elektronických zdrojů s odkazy pro přímý a vzdálený přístup ke zdrojům.
Elektronické časopisy UK Vyhledávač elektronických časopisů předplácených na UK.