Časopisy

Oborové knihovny a pracoviště FF UK získávají nákupem a výměnou více než 450 titulů domácích i zahraničních periodik převážně v papírové podobě.

Kde hledat časopisy?

Tištěné i elektronické časopisy lze vyhledávat v Centrálním katalogu UK (http://katalog.cuni.cz) nebo v celouniverzitním vyhledávači UKAŽ. Elektronické časopisy lze rovněž vyhledávat v Portálu elektronických časopisů UK.


Kontaktní osoba:

Monika Vašatová