Knihovní fondy

Knihovny Filozofické fakulty UK mají ve svých knihovních sbírkách přes 1 milion svazků. Každým rokem fakulta do svých knihovních fondů získává nákupem, výměnou či darem průměrně přes 20 tisíc knihovních jednotek.

Pomozte nám rozšířit knihovní fondy o kvalitní publikace.

Navrhněte publikaci, časopis, elektronickou knihu nebo databázi, kterou bychom pro Vás měli koupit!

Svoje návrhy sdělte svému knihovníkovi nebo využijte kontaktní formulář pro doporučení k nákupům.

Jste řešitelem grantu? Pomůžeme Vám s nákupem knih i informačních zdrojů…