Knihovní fondy

Oborové knihovny FF UK mají ve svých knihovních sbírkách přes 1 mil. svazků. Každým rokem fakulta do svých knihovních fondů získává nákupem, výměnou či darem průměrně přes 25 tis. knihovních jednotek.

Bibliografické záznamy titulů získaných do knihovních fondů od roku 1995 naleznate v online katalogu. Záznamy publikací získaných před rokem 1995 byly retrospektivně doplněny v rámci projektu retrospektivní konverze.

Pomozte nám rozšířit knihovní fondy o kvalitní publikace.

Navrhněte publikaci, časopis, elektronickou knihu nebo databázi, kterou bychom pro Vás měli koupit!

Svoje návrhy sdělte svému knihovníkovi nebo využijte kontaktní formulář pro doporučení k nákupům.

Jste řešitelem grantu? Pomůžeme Vám s nákupem knih i informačních zdrojů…