Semináře EIZ

Knihovna FF UK pravidelně pořádá semináře práce s elektronickými informačními zdroji. Cílem těchto seminářů je poskytnout uživatelům základní orientaci v nabídce elektronických zdrojů a nástrojů pro práci s nimi. Všechny semináře zpravidla pořádáme v týmové studovně Knihovny Jana Palacha na hlavní budově FF UK. Nabízíme dvě formy těchto seminářů:

  1. Otevřené semináře EIZ
    • Obecně zaměřený úvodní seminář. Přihlásit se může kdokoliv. Každý semestr je k dispozici několik termínů (viz níže)
  2. Oborově orientované semináře „na míru“
    • Semináře přizpůsobené na míru konkrétním oborům. Tyto semináře zpravidla organizujeme na základě přání a následné domluvy s vyučujícími či zástupci jednotlivých kateder a ústavů (viz níže).

Otevřené semináře EIZ – termíny:

Momentálně již proběhly všechny plánované termíny veřejného školení. O termínech dalších chystaných školení budete včas informováni.


Oborově orientované semináře „na míru“

Obsah seminářů je přizpůsoben potřebám konkrétního oboru. Účastníci semináře získají informace a naučí se pracovat především s těmi zdroji, které jsou pro jejich obor důležité. Na základě domluvy můžeme obsah semináře dále přizpůsobovat potřebám vašeho oboru či představám a potřebám vyučujících.

  • Jste vyučující a chtěli byste pro své studenty uspořádat oborový seminář EIZ? Obraťte se na fakultního správce EIZ (viz dole).
  • Jste student/ka a chtěl/a byste pro sebe a své kolegy uspořádat oborový seminář EIZ? Dejte vědět svým vyučujícím o tomto semináři a požádejte je, aby pro vás seminář domluvili.

Máte další otázky na semináře EIZ? Přečtěte si prosím často kladené dotazy a pokud v nich nenajdete odpověď na svoji otázku, kontaktujte nás!

Bc. Michaela Málková

michaela.malkova@ff.cuni.cz

Správkyně elektronických informačních zdrojů pro FF UK