Semináře EIZ

Knihovna FF UK pravidelně pořádá semináře práce s elektronickými informačními zdroji. Cílem těchto seminářů je poskytnout uživatelům základní orientaci v nabídce elektronických zdrojů a nástrojů pro práci s nimi. Všechny semináře zpravidla pořádáme v týmové studovně Knihovny Jana Palacha na hlavní budově FF UK. Nabízíme dvě formy těchto seminářů:

 1. Otevřené semináře EIZ
  • Obecně zaměřený úvodní seminář. Přihlásit se může kdokoliv. Každý semestr je k dispozici několik termínů (viz níže)
 2. Oborově orientované semináře „na míru“
  • Semináře přizpůsobené na míru konkrétním oborům. Tyto semináře zpravidla organizujeme na základě přání a následné domluvy s vyučujícími či zástupci jednotlivých kateder a ústavů (viz níže).

Otevřené semináře EIZ – termíny:

Semináře práce s elektronickými informačními zdroji se zaměřením na začínající a pokročilé uživatele:

On-line webinář: Efektivní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích [Více informací a registrace]

 • Středa 11.11.2020, 14:00-16:00
 • Čtvrtek 19.11.2020, 10:00-12:00

On-line webinář: Práce s citačním manažerem CitacePro [Více informací a registrace]

 • Pondělí 23.11.2020, 14:00-16:00
 • Čtvrtek 26.11.2020, 10:00-12:00

 


Oborově orientované semináře „na míru“

Obsah seminářů je přizpůsoben potřebám konkrétního oboru. Účastníci semináře získají informace a naučí se pracovat především s těmi zdroji, které jsou pro jejich obor důležité. Na základě domluvy můžeme obsah semináře dále přizpůsobovat potřebám vašeho oboru či představám a potřebám vyučujících.

 • Jste vyučující a chtěli byste pro své studenty uspořádat oborový seminář EIZ? Obraťte se na fakultního správce EIZ (viz dole).
 • Jste student/ka a chtěl/a byste pro sebe a své kolegy uspořádat oborový seminář EIZ? Dejte vědět svým vyučujícím o tomto semináři a požádejte je, aby pro vás seminář domluvili.

Máte další otázky na semináře EIZ? Přečtěte si prosím často kladené dotazy a pokud v nich nenajdete odpověď na svoji otázku, kontaktujte nás!

eiz@ff.cuni.cz