Semináře EIZ

Knihovna FF UK pravidelně pořádá semináře práce s elektronickými informačními zdroji. Cílem těchto seminářů je poskytnout uživatelům základní orientaci v nabídce elektronických zdrojů a nástrojů pro práci s nimi. Všechny semináře zpravidla pořádáme v týmové studovně Knihovny Jana Palacha na hlavní budově FF UK. Nabízíme tři formy těchto seminářů:

 1. Otevřené semináře EIZ
  • Obecně zaměřený úvodní seminář. Přihlásit se může kdokoliv. Každý semestr je k dispozici několik termínů (viz níže)
 2. Oborově orientované semináře „na míru“
  • Semináře přizpůsobené na míru konkrétním oborům. Tyto semináře zpravidla organizujeme na základě přání a následné domluvy s vyučujícími či zástupci jednotlivých kateder a ústavů (viz níže). 
 3. Seminář informační gramotnosti
  • Akreditovaný volitelný předmět, který je vypisován v zimním semestru. Kromě informací o práci s elektronickými zdroji předmět seznamuje se systémem knihoven na FF UK, představuje služby, které knihovny poskytují  a přináší úvod do vědeckého publikování, způsobu hodnocení vědy a další témata spojená s informační gramotností univerzitního studenta (viz níže).

Otevřené semináře EIZ – termíny:

Momentálně již proběhly všechny plánované termíny veřejného školení. O termínech dalších chystaných školení budete včas informováni.


Oborově orientované semináře „na míru“

Obsah seminářů je přizpůsoben potřebám konkrétního oboru. Účastníci semináře získají informace a naučí se pracovat především s těmi zdroji, které jsou pro jejich obor důležité. Na základě domluvy můžeme obsah semináře dále přizpůsobovat potřebám vašeho oboru či představám a potřebám vyučujících.

 • Jste vyučující a chtěli byste pro své studenty uspořádat oborový seminář EIZ? Obraťte se na fakultního správce EIZ (viz dole).
 • Jste student/ka a chtěl/a byste pro sebe a své kolegy uspořádat oborový seminář EIZ? Dejte vědět svým vyučujícím o tomto semináři a požádejte je, aby pro vás seminář domluvili.

Seminář informační gramotnosti (kód předmětu AKFF00001)

Akreditovaný volitelný předmět, který je vypisován v zimním semestru. Kromě informací o práci s elektronickými zdroji předmět seznamuje se systémem knihoven na FF UK, představuje služby, které knihovny poskytují  a přináší úvod do vědeckého publikování, způsobu hodnocení vědy a další témata spojená s informační gramotností univerzitního studenta.

 • zimní semestr
 • 4 kredity při splnění zápočtu  (docházka a plnění průběžně zadávaných úkolů)
 • předmět si zapisujte ve Studijním informačním systému stejně jako všechny ostatní předměty

Máte další otázky na semináře EIZ? Přečtěte si prosím často kladené dotazy a pokud v nich nenajdete odpověď na svoji otázku, kontaktujte nás!

Bc. Michaela Málková

michaela.malkova@ff.cuni.cz

Správkyně elektronických informačních zdrojů pro FF UK