Aktuality

Elektronické informační zdroje

úplný seznam aktuálně přístupných databází pro FF UK

EIZ: Kde je hledat?

 

icon_ukaz

Discovery systém UKAŽ (http://ukaz.cuni.cz)

Celouniverzitní univerzální vyhledávač informačních zdrojů UKAŽ (Univerzita Karlova od A do Ž). Vyhledává téměř ve všech tištěných i elektronických zdrojích dostupných na Univerzitě Karlově i ve volně dostupných webových zdrojích. Po přihlášení univerzitními údaji (jsou shodné s těmi do Studentského informačního systému) se dostanete k plným textům dokumentů.

Poznámka: Z důvodu licenčních či technických omezení některých zdrojů bohužel vyhledávač UKAŽ nemůže prohledávat všechny zdroje, které jsou na UK přístupné. Seznam zdrojů, které UKAŽ neprohledává najdete zde. Pokud jsou mezi neprohledávanými zdroji takové, které jsou pro vaši disciplínu zásadní, bude potřeba vyhledávat v těchto zdrojích přímo. K těmto zdrojům se dostanete přes PEZ (viz dále).


icon_pez

Portál elektronických zdrojů – PEZ (http://ezdroje.cuni.cz)

Na portálu elektronických zdrojů (PEZ) najdete přehled předplácených oborově specializovaných databází tříděných abecedy či dle fakult a oborů. Za pozornost stojí i doporučené volně dostupné zdroje (v režimu Open Access) a zkušební přístupy k vybraným databázím.

Jak se dostat z PEZ na licencované zdroje?

Rozlišují se dva způsoby přístupu k licencovaným (tj. předpláceným) zdrojům, které jsou v PEZ označené symbolem oranžového zamknutého zámku – : Přímý přístup a vzdálený přístup.

  • Přímý přístup využijete, sedíte-li u počítače v rámci počítačové sítě UK (např. ve fakultních knihovnách, na katedře atp.)
  • Vzdálený přístup vám přijde vhod, sedíte-li mimo svou fakultu a UK. Tj. například doma, na koleji či v kavárně. Pro vzdálený přístup je potřeba přihlásit se zadáním svého přihlašovacího jména a hesla. Jsou to ty samé údaje, které použiváte při práci se Studijním informačním systémem (SIS).

K Open Access a volně dostupným zdrojům (označené v PEZ jako  ) nebudete potřebovat žádné přihlašování ani nic jiného.


icon_katalog

Centrální katalog UK (http://katalog.cuni.cz)

V katalogu najdete záznamy předplacených e-knih a e-časopisů. Přistupujte k nim přes odkazy uvedené v záznamu nebo přes službu SFX (viz níže). Pokud vám vadí čtení z monitoru počítače, můžete si ve vybraných knihovnách FF UK půjčit tablet nebo čtečku elektronických knih.

Služba SFX

SFX je služba, která vám zprostředkuje plné texty elektronických zdrojů anebo elektronickou verzi papírových dokumentů, jsou-li takové zdroje na UK k dispozici. SFX vás přesměruje ke zdroji a poskytne o něm další informace. Služba je integrovaná do většiny výše uvedených nástrojů a zpravidla ji lze použít jednoduchým klepnutím na ikonu služby, která může vypadat například takto: sfx a která je většinou zobrazená u záznamu daného dokumentu.


icon_scholar

Vyhledávač Google Scholar (http://scholar.google.com)

Velmi užitečným doplňkem k univerzitním nástrojům pro vyhledávání EIZ může být veřejně přístupný univerzální vyhledávač vědecké literatury. Scholar nabízí jednoduché a přehledné prostředí, které dobře znáte z vyhledávače Google. Velký podíl prohledávaných zdrojů nabízí přímý odkaz na plný text. Google Scholar lze navíc propojit s katalogy knihoven, které navštěvujete a díky službě SFX se tak snadno dostanete i na zdroje, které knihovny či univerzita předplácí.


Kde hledat elektronické verze závěrečných prací?

K elektronickým verzím vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na UK se nejsnáze dostanete přes Centrální katalog UK (http://katalog.cuni.cz), buďto odkazem u záznamu práce, anebo v nabídce „Báze pro vyhledávání“ vyfiltrujte kvalifikační práce zvolením možnosti „VŠ kvalifikační a závěrečné práce“.

Pokud hledáte práce, které byly obhájené v nedávné době, můžete zkusit vyhledávat i přímo v Digitálním repozitáři UK na adrese: https://dspace.cuni.cz.


Nevíte si rady s EIZ? Přihlaste se na seminář!

Pokud si nejste jistí jak s EIZ pracovat, jak zdroje hledat a orientovat se v nich, můžete se přihlásit na některý z nabídky seminářů, které pro vás Knihovna FF UK pořádá. Na seminářích budete mít možnost zeptat se přímo na cokoliv, s čím si nevíte rady. Podívejte se na nabídku seminářů EIZ zde.


Máte další otázky na elektronické zdroje? Přečtěte si prosím často kladené dotazy a pokud v nich nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte nás!

eiz@ff.cuni.cz