Knihovna

Elektronické informační zdroje

Co jsou elektronické informační zdroje?

Elektronický Informační zdroj (EIZ) = digitální zdroj, který přináší uživatelům informace, poznatky nebo vědomosti.

Od 60.let, kdy v USA vznikl tzv. informační průmysl, se každý den objevuje mnoho elektronických (digitálních) informačních služeb, dnes přístupných zejména v režimu online. Informace na internetu jsou ve velké míře neúplné, neaktuální a často neověřitelné, proto vzniká, jako hlavní či doplňující zdroj informací, také řada komerčních a profesionálně zpracovávaných informačních fondů.

Tyto fondy souhrnně nazýváme elektronické informační zdroje (EIZ). EIZ jsou tedy digitální informační zdroje dostupné prostřednictvím počítačem čitelných nosičů (offline) nebo prostřednictvím počítačových sítí (online). Elektronické informační zdroje mohou vznikat primárně jako elektronické, digitalizací nebo paralelně v tištěné a elektronické formě.

ŠKARDOVÁ, Marie. 2012. Elektronické informační zdroje. In: WikiKnihovna [online]. Brno: Marie Škardová [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: http://bit.ly/2gc9lpU

Prohledávání zdrojů na UK

UKAŽ je celouniverzitní vyhledávač informačních zdrojů, který v jednoduchém rozhraní prohledá takřka všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty umístěné v knihovnách Univerzity Karlovy.

Portál elektronických zdrojů UK (PEZ UK) obsahuje seznam veškerých elektronických zdrojů (licencovaných a v režimu OpenAccess), které má Univerzita Karlova dostupné.

Jak můžeme ke zdrojům přistupovat?

K licencovaným zdrojům (označené v PEZ UK jako puntik)

  1. Přímý přístup: Použijte, sedíte-li u počítače v rámci sítě UK (např. v knihovně Jana Palacha)
  2. Vzdálený přístup: Nutnost použití přihlašovacího jména/hesla. Studenti fakulty získávají toto heslo společně s průkazem UK. 

K OpenAccess/volně dostupným zdrojům (označené v PEZ UK jako puntik_free) nepotřebujete žádné speciální dispozice.

Na koho se mám obrátit v případě dotazu ohledně EIZ?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně elektronických informačních zdrojů či jiných databází (problémy, dotazy, návrhy na zlepšení) kontaktujte fakultního správce EIZ – Václava Trunce.