Digitalizace knižních obálek a obsahů

Knihovna FF UK digitalizuje knižní obálky a knižní obsahy u všech nově zakoupených knih. Výběrově probíhá i digitalizace obálek a obsahů knih zakoupených v minulosti, u knižních darů nebo v rámci retrokatalogizace. Naskenované knižní obsahy následně procházejí procesem optického rozpoznání znaků (OCR), jehož výstupy jsou poté kontrolovány a korigovány manuálně pracovníky Knihovny FF UK. Účel těchto činností spočívá v obohacení bibliografického/katalogového záznamu o vizuální (obálky) nebo věcnou (knižní obsahy) informaci. Pro uživatele to znamená především možnost vyhledávat dokumenty podle názvů knižních kapitol/názvů příspěvků ve sbornících, anebo si zobrazit knižní obsah, aby se mohl ujistit, zda vyhledaná kniha odpovídá jeho potřebám. Knižní obálka v katalogovém záznamu může uživateli pomoci ve chvíli, kdy si není zcela jistý názvem, ale pamatuje si, jak publikace vypadala.

Obrázky:

Odkazy:

  • Jak si v katalogu zobrazit knižní obsah?

  • Jak v katalogu vyhledávat podle údajů z obsahu?


Chtěli byste vědět o projektu digitalizace knižních obálek a obsahů více nebo vám něco není jasné? Kontaktujte nás!

Kontakt: Tomáš Vejvoda