Digitalizace

HEADR

Výřez z titulní stránky hudebního časopisu Dalibor. (č. 24/25, roč. III., 1881), který jsme digitalizovali v červenci 2015.

Knihovna FF UK se v současnosti podílí na třech kontinuálně probíhajících digitalizačních projektech:
Charakteristika projektu
ePrezenčka Digitalizace a zpřístupnění nejčastěji půjčovaných a špatně dostupných titulů z fondů knihoven na FF UK. Více informací.
Digitalizace knižních obálek a obsahů Digitalizace knižních obálek a obsahů za účelem obohacení katalogového záznamu. Více informací.
Česká muzikologie 19/20 Digitalizace a zpřístupnění významných českých muzikologických periodik z přelomu 19. a 20. století. Více informací.

Hledáte další informace o digitalizačních projektech Knihovny FF UK? Máte tip na dokumenty, které byste chtěli zdigitalizovat a zpřístupnit elektronicky?

Kontaktní osoba: Tomáš Vejvoda