Digitalizace

HEADR

Výřez z titulní stránky hudebního časopisu Dalibor. (č. 24/25, roč. III., 1881), který jsme digitalizovali v červenci 2015.

Knihovna FF UK se podílí na těchto kontinuálně probíhajících digitalizačních projektech:
Charakteristika projektu
Digitální knihovna UK (Kramerius) Multioborová digitální knihovna Kramerius zpřístupňuje digitální fondy Univerzity Karlovy: knihy, mapy a další materiály.
Národní digitální knihovna DNNT Národní digitální knihovna DNNT (Děl nedostupných na trhu) zpřístupňuje zdigitalizované dokumenty (knihy, časopisy, noviny atd.) vydané na území České republiky do roku 1989 a zároveň díla novější, která nejsou dostupná na trhu a/nebo již nejsou pod autorskoprávní ochranou.
ePrezenčka Digitalizace a zpřístupnění nejčastěji půjčovaných a špatně dostupných titulů z fondů knihoven na FF UK. Více informací.

Hledáte další informace o digitalizačních projektech Knihovny FF UK? Máte tip na dokumenty, které byste chtěli zdigitalizovat a zpřístupnit elektronicky?

Kontaktní osoba: eiz@ff.cuni.cz