RUV (Registr uměleckých výstupů)

RUV (Registr uměleckých výstupů) : přihlášení do aplikace
Sběr dat za rok 2021 bude ukončen 7. února, poté bude aplikace znepřístupněna.

Hodnocení garantů (záznamy vložené v roce 2020)

Záznamy, u kterých je vyplněný sloupec D (Kód dle garanta), byly odeslány k certifikaci a budou hodnoceny. U záznamů, které nemohou být odeslány k certifikaci (ve sloupci D je vyplněno —), je ve sloupci E uveden důvod, proč garant záznam vyřadil.

Pracovní komise Rady vysokých škol pro umělecké školy a fakulty iniciovala společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vytvoření registru výsledků tvůrčí umělecké činnosti a metodiky hodnocení výstupů.
Kreativní výstupy mohou vytvářet pedagogové a případně i studenti veřejných vysokých škol ČR. Podmínkou je, aby se jednalo o pedagoga či studenta umělecké vysoké školy, umělecké fakulty nebo (neumělecké) fakulty s uměleckými předměty.
Výstupy jsou tříděny do 7 segmentů (Architektura, Audiovize, Design, Hudba, Literatura, Scénická umění, Výtvarné umění) podle tří kategorií.

Informace k RUV: segmenty

Kontaktní osoba: Iva Kalendovská