Knihovna

RIV (Rejstřík informací o výsledcích)

RIV (Rejstřík informací o výsledcích)

 

               Seznam výsledků, ze kterých je možné vybírat SKV18

 

Vyhledávání výsledků (všechny výsledky přijaté do RIV bez ohledu na bodové hodnocení/nehodnocení)
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Úřad vlády ČR
Metodika hodnocení výsledků H17+