OBD (Osobní bibliografická databáze)

OBD (Osobní bibliografická databáze) přihlášení do aplikace

Podklady pro nominace do hodnocení M17+

Seznam všech výsledků, ze kterých je možné vybírat v rámci skupiny Nebiblio (kvóta pro FF je 62 výsledků): Modul1_nebiblio
Seznam všech výsledků, ze kterých je možné vybírat v rámci skupiny Základ (kvóta pro FF je 22 výsledků): Modul1_základ

Žlutě označené výsledky byly nominovány pro peer review hodnocení oborů v rámci UK. Odůvodnění nominace v angličtině, které pro tento účel autoři odevzdali, bude do RIV zkopírováno, není potřeba psát ho znovu. Nově je ale u všech výsledků potřeba uvést odůvodnění zvoleného kritéria Přínos k poznání/Spoplečenská relevance v angličtině.
Záznam nominovaného výsledku musí obsahovat připojený plný text.

 

FAQ – na co dát pozor při vyplňování formulářů v OBD

Definice druhů výsledků
Financování bez návaznosti na grant

 

Fakultní správce OBD: Iva Kalendovská