Knihovna

OBD (Osobní bibliografická databáze)

OBD (Osobní bibliografická databáze) přihlášení do aplikace

KREAS v číselníku OBD

Dodatečné připojení plného textu k uzavřenému záznamu
Úprava nástěnky pro schvalovatele
Web of Science a Scopus návod k vyhledání databází (UT-WOS a EID jsou nově povinné položky v záznamech článků pro RIV)
EID a UT-WOS kde je najdu?
Definice druhů výsledkůNOVÉ pro sběr výsledků v roce 2018
Financování bez návaznosti na grant
Pracoviště v záznamech publikačních výsledků
Základní průvodce pro vkladatele (kompletní manuál je k dispozici po přihlášení do aplikace – po kliknutí na ikonu knihy v pravé části horní navigační lišty se zobrazí seznam dostupných manuálů)
Úprava profilu uživatele
FAQ – OBD

 

Fakultní správce OBD: Iva Kalendovská