OBD (Osobní bibliografická databáze)

OBD (Osobní bibliografická databáze) přihlášení do aplikace

                    Sběr dat pro RIV23 bude ukončen 12. února 2023!!!

Nová struktura klasifikace

Změny v RIV 2020 v souvislosti s Open access a návrh na jejich realizaci v evidenci tvůrčí činnosti na UK

Definice druhů výsledků

Vyhledání identifikátorů EID a UT-WOS

 

 

Fakultní správce OBD: Iva Kalendovská