Knihovna

OBD (Osobní bibliografická databáze)

OBD (Osobní bibliografická databáze): přihlášení do aplikace    

Financování bez návaznosti na grant: návod

Pracoviště v záznamech publikačních výsledků:

  • Věnujte pozornost pracovišti, za které daný záznam v aplikaci vykazujete (návod k zadávání výsledků). Aplikace Vám nabídne všechna pracoviště, ke kterým máte nastavenu afiliaci (studium, pracovní poměr atp.) a pro která je v profilu uživatele umožněn výběr (návod k úpravě profilu).
  • U každého výsledku můžete ponechat libovolný počet pracovišť – pokud jich je několik, o výsledek se rozdělí rovným dílem.
  • Pokud vám aplikace nenabízí pracoviště, za které chcete výsledek vykázat, a toto pracoviště není možné vybrat v profilu uživatele, požádejte o přidání pracoviště fakultní koordinátorku RIV (iva.kalendovska@ff.cuni.cz).
  • V případě doktorandů FF UK doporučujeme vykazovat výsledek za všechna pracoviště, která přispěla k jeho vzniku. Typicky to bývá pracoviště zajišťující výuku studijního oboru, případně pracoviště školitele.
  • Pokud výsledek vznikl na základě grantu některého z pracovišť FF, mohou podmínky grantu vyžadovat vykázání výsledku pod pracovištěm, které tento grant spravuje.

FAQ – OBD

 

Vyhledání financování bez dedikace (financování “Institucionální podpora”)
Základní průvodce pro vkladatele (kompletní manuál je k dispozici po přihlášení do aplikace – po kliknutí na ikonu knihy v pravé části horní navigační lišty se zobrazí seznam dostupných manuálů)
Úprava profilu uživatele

 

Fakultní správce OBD: Iva Kalendovská