Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

 

Hodnocené výsledky (H18+H19) z FF UK v rámci Modulu 1 – tabulka obsahuje posudky

Hodnocení vybraných výsledků v rámci Modulu 1 na webu RVVI

Definice pojmů Společenská relevance a Přínos k poznání na webu RVVI

Veřejně přístupná data IS VaVaI

Metodika hodnocení výsledků H17+

 

Novinky se serveru Vyzkum.cz

Třetí kolo hodnocení VaVaI na národní úrovni je ukončeno

Standardní výstupy Modulu 2 jsou od 2. 11. zpřístupněny zde:

https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-obory

https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-vo

 

Ostatní výstupy naleznete na stránkách informačního systému VaVaI:

https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/nebiblio

https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-wos-cats

 

Výsledky hodnocení po dvou letech implementace Metodiky 2017+ jsou nadále přístupné na stránkách:

Indikativní škálování – výsledky tzv. tripartit

https://bit.ly/2JMAEmD
https://bit.ly/2lSvU63

MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

 

MODUL 2 – Bibliometrické analýzy
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-vo

https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory 

https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo

 

Souhrnné zprávy pro vysoké školy dle Metodiky 2017+

https://www.rvvi.cz/novinky/recapitulative-reports