Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Rozcestník hodnocení VaVaI na národní úrovni – celkový přehled pro všechny organizace

Výsledky nominované FF UK:

Modul 1 – posudky hodnocených výsledků (H18+H19+H20). Jednotlivé roky lze nastavit výběrem filtru ve sloupci „N“

Modul 1 – interaktivní vyhledávání, tabulka bez posudků (H17+H18+H19+H20)

Definice pojmů Společenská relevance a Přínos k poznání na webu RVVI

Veřejně přístupná data IS VaVaI

Metodika hodnocení výsledků H17+