Knihovna


Rubriky

Aktuality

Novinky ve fondech knihoven za měsíc červen

25. 8. 2022
Knižní novinky za červen 2022 najdete na webových stránkách Knihovny v rubrice Knihovní fondy.

Upozornění pro uživatele MVS a MMVS

4. 7. 2022
V době letní uzavírky Knihovny Jana Palacha (4. 7. – 22. 7.) budou všechny služby spojené s meziknihovní výpůjční službou a mezinárodní meziknihovní výpůjční službou přesunuty z Knihovny Jana Palacha do Historického kabinetu.

Novinky ve fondech knihoven za měsíc duben a nové e-knihy za období leden-květen

9. 6. 2022
Po dlouhém období seznamování se s novým knihovním systémem ALMA se nám podařil obnovit pravidelný přísun novinek do fondů knihoven na FF UK,