Knihovna

Discovery služba UKAŽ

Více informací o UKAŽ najdete na stránce elektronických informačních zdrojů.

O Knihovně FF UK

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je síť tvořená 26 knihovnami ve třech budovách a Střediskem vědeckých informací. Celkový fond tvoří přes 1,1 milion tištěných knih s ročním přírůstkem přes 20 tisíc knih a takřka 300 tisíc e-knih. Knihovny FF UK mají přes 11,5 tisíc registrovaných čtenářů, kterým stačí jedna registrace pro všechny fakultní knihovny. Provoz knihoven zajišťuje 38 zaměstnanců, převážně vysokoškolsky vzdělaných knihovnků či odborníků v oblasti dané oborové knihovny, a v provozu vypomáhá řada studentek a studentů fakulty formou práce na základě tzv. účelových stipendií.

Přečtěte si o našich službách!

 

Zjednodušené vyobrazení systému knihoven na FF UK. Zjednodušené schéma systému knihoven na FF UK. [2019]

Aktuality

V prosinci začne platit nový Knihovní a výpůjční řád UK. Přinese elektronickou registraci a další změny

18.11.2019
Od neděle 1. 12. 2019 vchází v platnost Opatření rektora č. 36/2019 – Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jeho plné znění najdete na webu Univerzity Karlovy i na webu Knihovny FF UK. Opatření přináší mnoho dílčích změn fakultního předpisu.

V Knihovně Jana Palacha dnes začíná Týden s EIZ

11.11.2019
Cílem celouniverzitní akce je propagace elektronických informačních zdrojů v knihovnách.