Novinky ve fondech fakultních knihoven za únor 2019

(celkem 237 titulů)

 

1 – Antropologie, etnografie (10)

Zpět
Being human : between animals and technology / edited by Ron Broglio and Frederick Young. — First issued in paperback. — London ; New York : Routledge, 2017. — ©2015. — 190 stran
Framing cosmologies : the anthropology of worlds / edited by Allen Abramson and Martin Holbraad. — This edition first published. — Manchester : Manchester University Press, 2016. — xii, 321 stran

Hubáček, Ondřej, 1955-

Lokální funkce kultury : teoreticko metodologická východiska evaluace kulturních služeb / Ondřej Hubáček, Lenka Opletalová, Barbora Půtová, Martin Soukup, Václav Soukup, Josef Žák. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. — 148 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm

Krčil, Bohumil, 1952-1992

Sebráno v New Yorku / Bohumil Krčil. — Vydání první. — Praha : Torst, 2017. — 2 svazky (412 ; 454 stran) : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

Kultura a totalita. III, Revoluce / Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 513 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Varia ; 41. svazek)

Opletalová, Lenka, 1965-

Lokální funkce kultury : analýza a evaluace kulturních služeb = Local functions of culture : analysis and evaluation of cultural services / Lenka Opletalová, Zuzana Dudová, Markéta Poláková, Barbora Půtová, Václav Soukup, Josef Žák. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. — 147 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, grafy ; 21 cm

Otčenášek, Jaroslav, 1974-

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. VIII, Reflexe vybraných aspektů lidové zbožnosti ve slovesném folkloru / Jaroslav Otčenášek. — Vydání 1.. — Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2018. — 71 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm + 10 nečíslovaných listů mapových příloh

Rychlík, Martin, 1977-

Dějiny vlasů : účesy, vousy, chlupy a péče o ně / Martin Rychlík. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2018. — 361 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile, fotografie

Ziddī, ʿĪsā al-Hādždž

The Omani Renaissance in Zanzibar : 1832-1963 / Dr. Issa Al Haj Ziddy ; editors and translation verifiers dr. Hamad M. Al Dhawiani, professor Wafik Kelliny. — First published. — Muscat : National Records and Archives Authority, 2017. — 228 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Research and surveys in national and international archives ; 10)

Zrcadla a masky : zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center / Alice Flemrová a Šárka Grauová (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, [2018]. — ©2018. — 200 stran
2 – Biologické vědy (1)

Zpět

Martin, Nastassja

Les âmes sauvages : face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska / Nastassja Martin. — Paris : Éditions La Découverte, [2016]. — ©2016. — 312 stran

3 – Divadlo, film, tanec (2)

Zpět

Mikulová, Iva, 1984-

Divadelní režisér Karel Novák (1916-1968) / Iva Mikulová. — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 314 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. — (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 471)

Naficy, Hamid

A social history of Iranian cinema. Volume 4, The globalizing era, 1984 – 2010 / Hamid Naficy. — Durham ; London : Duke University Press, 2012. — XXXI, 631 stran : ilustrace

4 – Ekonomické vědy, obchod (2)

Zpět

Cammett, Melani

A political economy of the Middle East / Melani Cammett, Ishac Diwan, Alan Richards, John Waterbury. — Fourth edition. — New York ; London : Routledge, 2018. — ©2015. — xviii, 590 stran : ilustrace, mapy, tabulky, grafy

Smith, Adam, 1723-1790

Pojednání o podstatě a původu bohatství národů / Adam Smith ; český překlad Vladimír Irgl, Alena Jindrová, Josef Pytelka a Sergej Tryml. — Praha : Liberální institut, 2016. — Praha : Grada Publishing, 2016. — xi, 872 stran, 10 nečíslovaných stran rejstříku

5 – Filozofie a náboženství (51)

Zpět
„Tu stojím, inak nemôžem…“ : reformácia od počiatkov do súčasnosti / kolektívnu monografiu zostavili: Markéta Doležalová, Lenka Pavlíková. — Bratislava : Štátny archív v Bratislave ; Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. — 423 stran ; 25 cm

Armstrong, Arthur Hilary

The architecture of the intelligible universe in the philosophy of Plotinus : an analytical and historical study / by A.H. Armstrong. — First paperback edition. — Cambridge : Cambridge University Press, [2013]. — ©1940. — xii, 126 stran. — (Cambridge Classical Studies ; VI)

Asklépios / Jakub Hlaváček & Martin Žemla. — Vydání první. — Praha : Hermann & synové, 2018. — 122 stran

Bachelard, Gaston, 1884-1962

Nový vědecký duch a další eseje / Gaston Bachelard ; z francouzských originálů Gaston Bachelard: Le Nouvel esprit scientifique, La Philosophie du non, Le Matérialisme rationnel a Le Rationalisme appliqué přeložil a doslovem opatřil Jacques Joseph. — Vydání první. — Praha : Malvern, 2018. — 766 stran : ilustrace ; 21 cm

Banner, Nicholas

Philosophic silence and the ‚one‘ in Plotinus / Nicholas Banner. — First published 2018. — Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2018. — ix, 299 stran ; 24 cm

Baránek, Daniel, 1986-

Židé na Frýdecku a Místecku : židovské společenství a jeho tvůrci / Daniel Baránek. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 202 strany : grafy, mapy ; 19 cm. — (Fontes ; 15. svazek)

Bělka, Luboš, 1958-

Mandala and history : Bidia Dandarovich Dandaron and Buryat Buddhism / Luboš Bělka. — First published. — Brno : Faculty of Arts, Masaryk University, 2016. — 119 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 x 23 cm + 1 oboustranný plakát Dandaron mandaly (50 x 41 cm, složeno na 21 x 17 cm). — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 462)

Bevilacqua, Daniela

Modern hindu traditionalism in contemporary India : the Śrī Maṭh and the Jagadguru Rāmānandācārya in the evolution of the Rāmānandī Sampradāya / Daniela Bevilacqua. — London ; New York : Routledge, 2018. — viii, 236 stran. — (Routledge Hindu Studies Series)

Blaha, Josef, 1963-

Discovering the Torah with Rabbi Luria and Rabbi Vital / Josef Blaha ; edited by Anne-Marie Atlay. — First edition. — Prague : Josef Blaha, 2018. — 71 stran ; 21 cm

Brown, Jonathan (Jonathan A. C.),

Hadith : Muhammad’s legacy in the medieval and modern world / Jonathan A.C. Brown. — 2nd edition. — Oxford : Oneworld, 2018. — ©2018. — xiii, 353 stran ; 24 cm. — (Foundations of Islam)

Buddhist Modernities : Re-Inenting Tradition in the Globalizing Modern World / Edited by Hanna Havnevik, Ute Hüsken, Mark Teeuwen, Vladimir Tikhonov and Koen Wellens. — New York : Routledge, 2017. — 302 stran. — (Routledge Studies in Religion ; [Vol.] 54)

Campagna, Federico, 1984-

Technic and magic : the reconstruction of reality / by Federico Campagna. — London : Bloomsbury Academic, 2018. — xii, 256 stran

Drury, Shadia B.

The bleak political implications of socratic religion / Shadia B. Drury. — Cham : Springer International Publishing – Palgrave Macmillan, [2017]. — ©2017. — xi, 271 stran 21 cm

Ecosophical aesthetics : art, ethics and ecology with Guattari / edited by Patricia MacCormack and Colin Gardner. — London : Bloomsbury Academic, 2018. — xiv, 292 stran : černobílé ilustrace
Ethical sentimentalism : new perspectives / edited by Remy Debes, Karsten R. Stueber. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2017. — viii, 294 stran

Fārābī, Abū Nasr Muhammad ben Tarhān Uzlağ al-, asi 878-950

Al-Milla = La religion / Abû Nasr al-Fârâbî ; texte, traduction critique et commentaire par Amor Cherni. — Beyrouth : Albouraq, 2012. — 115 stran. — (Sagesses musulmanes. Abû Nasr al-Fârâbî ; III.)

Fink, Eugen, 1905-1975

Sein, Wahrheit, Welt / herausgegeben von Virgilio Cesarone. — Originalausgabe. — Freiburg ; München : Karl Aber, [2018]. — ©2018. — 581 stran. — (Eugen Fink Gesamtausgabe. Abteilung II, Ontologie – Kosmologie – Anthropologie ; Band 6)

Foley, Eric

Z pokolení na pokolení / zaznamenal reverend Eric Foley podle vyprávění pana a paní Baeových ; z anglického originálu These are the generations … přeložila Lucie Kellnerová Kalvachová. — Vydání první. — Jindřichův Hradec : Stefanos, 2018. — 139 stran ; 18 cm

Garner, John V.

The emerging good in Plato’s Philebus / John V. Garner. — Evanston, Illinois : Northwestern University Press, 2017. — xii, 180 stran. — (Rereading ancient philosophy)

Hogenová, Anna, 1946-

Současnost, dějiny, fenomenologie / Anna Hogenová. — Vydání 1.. — Praha : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. — 189 stran ; 21 cm. — (Pontes pragenses ; svazek 82)

Chalmers, Stuart P., 1972-

Conscience in context : historical and existential perspectives / Stuart P. Chalmers. — Oxford : Peter Lang, [2014]. — ©2014. — xiv, 453 stran ; 23 cm

Jamison, Stephanie W., 1948-

The Ravenous Hyenas and the Wounded Sun : Myth and Ritual in Ancient India / Stephanie W. Jamison. — First Indian edition. — New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2013. — xix, 335 stran ; 25 cm

Katsafanas, Paul

The Nietzschean Self : Moral psychology, Agency, and the Unconscious / Paul Katsafanas. — First Edition published in 2016. — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2016. — xi, 292 stran : černobílé ilustrace

Key themes for the study of Islam / edited by Jamal J. Elias. — Oxford : Oneworld, 2010. — x, 445 stran ; 23 cm

Knight, Michael Muhammad,

Magic in Islam / Michael Muhammad Knight. — New York : TarcherPerigee, 2016. — 246 stran ; 21 cm

Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation? : Skeptizismus in der nachkantischen Philosophie / herausgegeben von Martin Bondeli, Jiří Chotaš, Klaus Vieweg ; unter Mitwirkung von Silvan Imhof, Jindřich Karásek und Folko Zander. — Paderborn : Wilhelm Fink, [2016]. — ©2016. — 293 stran ; 22 cm. — (Jena-Sophia. Abteilung II, Studien ; Band 14)

Lintott, A. W. (Andrew William), 1936-

Aristotle’s Political Philosophy in its Historical Context : A New Translation and Commentary on Politics Books 5 and 6 / Andrew Lintott. — First Published 2018. — London ; New York : Routledge [2018]. — ©2018. — x, 219 stran

Luzato, Moše Chajim, 1707-1747

Da’at tvunot : pronikavé poznání rabiho Mošeho Chajima Luzzatta / [úvodní text a překlad] Markéta Holubová. — 1. vydání. — Chomutov : L. Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, 2018. — 397 stran ; 22 cm. — (Pontes pragenses ; svazek 81)

Media matter : the materiality of media, matter as medium / edited by Bernd Herzogenrath. — First published. — New York : Bloomsbury, 2015. — xiii, 310 stran : ilustrace. — (thinking media)

Mernissi, Fatima, 1940-2015

Beyond the veil : male-female dynamics in Muslim society / Fatema Mernissi. — New edition. — London : Saqi Books, 2011. — 218 stran ; 22 cm. — (Saqi essentials)

Mudra, Aleš, 1976-

Ecce panis angelorum : výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300-1620) / Aleš Mudra. — Vydání prní. — České Budějovice : Halama ; Praha : Národní památkový ústav, [2012]. — ©2012. — 319 stran : ilustrace, fotografie

Omani role in spreading Islam in East Africa / editors and translation verifiers dr. Hamed M. Al Dhawiani, professor Wafik Kelliny. — First published. — Muscat : National Records and Archives Authority, 2018. — 408 stran. — (Research and surveys in national and international archives ; 14)
Pragmatism and the European Traditions : Encounter with Analytic Philosophy and Phenomenology Before the Great Divide / Edited by Maria Baghramian and Sarin Marchetti. — First edition. — New York, NY ; London : Routledge, 2018. — xi, 294 stran. — (Routledge Studies in American Philosophy ; 13)

Říhová, Ladislava

Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe / Ladislava Říhová. — Chomutov : L. Marek, 2017. — 563 stran ; 25 cm. — (Pontes pragenses ; svazek 79)

Salvatore, Armando, 1965-

The sociology of Islam : knowledge, power and civility / Armando Salvatore. — First published. — Hoboken, N.J. : Wiley Blackwell, 2016. — xiv, 328 stran ; 23 cm

Scanlan, James P.

Dostoevsky the thinker / James P. Scanlan. — First printing (Cornell Paperbacks). — Ithaca ; London : Cornell University Press, 2010. — xiii, 251 stran

Shaham, Ron

The expert witness in Islamic courts : medicine and crafts in the service of law / Ron Shaham. — Chicago ; London : University of Chicago Press, [2010]. — ©2010. — x, 290 stran

Soul and Mind in Greek Thought : Psychological Issue in Plato and Aristotle / Marcelo D. Boeri, Yasuhira Y. Kanayama, Jorge Mittelmann, Editors. — Cham, Switzerland : Springer, [2018]. — ©2018. — viii, 251 stran. — (Studies in the History of Philosophy of Mind ; Volume 20)

Stewart, Jon (Jon Bartley),

Søren Kierkegaard : subjectivity, irony & the crisis of modernity / Jon Stewart. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — xv, 210 stran : iustrace ; 22 cm

Teplý, František, 1867-1945

Pouť mého života / František Teplý. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 271 stran : 1 portrét ; 21 cm. — (Varia ; 39. svazek)

The Cambridge companion to Xenophon / edited by Michael A. Flower, Professor of Classics, Princeton University. — First published 2017. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2017. — xx, 520 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Cambridge companions to literature)
The Oxford handbook of medieval philosophy / Edited By John Marenbon. — First issued as an Oxford University Press paperback, 2015. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. — xi, 755 stran ; 26 cm. — (Oxford handbooks)
The Routledge handbook of collective intentionality / edited by Marija Jankovic and Kirk Ludwig. — First published. — London ; New York : Routledge, 2018. — xii, 495 stran. — (Routledge handbooks in philosophy)

Thondup, tulku, 1937-

Incarnation : the history and mysticism of the tulku tradition of Tibet / Tulku Thondup. — 1st edition. — Boston ; London : Shambhala, 2011. — ix, 163 stran : ilustrace ; 22 cm. — (The Buddhayana Foundation series ; 12)

Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274

Summa Theologiae I-II, 1-21 : The treatise on happiness ; The treatise on human acts / introduction and translation by Thomas Williams ; Treatise on happiness commentary by Christina Van Dyke ; Treatise on human acts commentary Christina Van Dyke (QQ6-7, 18-21) and Thomas Williams (QQ8-17). — Indianapolis : Hackett Publishing Company, [2016]. — ©2016. — xxvi, 469 stran. — (Hackett Aquinas)

Weiss, Petr, 1954-

Etické otázky v psychologii / Petr Weiss a kol.. — Vydání 1.. — Praha : Portál, 2011. — 349 stran ; 24 cm

7 – Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (2)

Zpět

Briedis, Laimonas

Vilnius : city of strangers / Laimonas Briedis. — Vilnius : Baltu lanku leidyba, 2018. — 295 stran černobílé ilustrace, mapy

Svensen, Henrik, 1970-

Uhranuti výšinami : dějiny hor a proč nás přitahují / Henrik Svensen ; z norského originálu Bergtatt – Fjellenes historie og fascinasjonen for det opphøyde … přeložila Jarka Vrbová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 306 stran : ilustrace ; 22 cm

8 – Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (35)

Zpět
1945 : konec války a obnova Československa / Jan Kalous, Pavel Zeman (eds.). — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. — 318 stran
A millenium of history : the Iron Age in southern Central Asia (2nd and 1st millennia BC). Proceedings of the conference held in Berlin (June 23-25, 2014). Dedicated to the memory of Viktor Ivanovich Sarianidi / edited by Johanna Lhuillier, Nikolaus Boroffka. — Berlin : Dietrich Reimer, [2018]. — ©2018. — ix, 351 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány. — (Archäologie in Iran und Turan ; Band 17) (Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan ; Volume XXXV)

Árnason, Jóhann Páll, 1940-

Mitteleuropa? : zwischen Realität, Chimäre und Konzept / Johann P. Arnason, Petr Hlaváček, Stefan Troebst et al.. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, 2015. — 204 stran : mapy ; 20 cm. — (Europaeana Pragensia ; 7)

Bar, Přemysl, 1979-

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414-1418) / Přemysl Bar. — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 328 stran. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 477)

Bělka, Luboš, 1958-

Mandala and history : Bidia Dandarovich Dandaron and Buryat Buddhism / Luboš Bělka. — First published. — Brno : Faculty of Arts, Masaryk University, 2016. — 119 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 x 23 cm + 1 oboustranný plakát Dandaron mandaly (50 x 41 cm, složeno na 21 x 17 cm). — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 462)

Boldan, Kamil, 1966-

Počátek českého knihtisku / Kamil Boldan. — Vydání první. — Praha : Scriptorium, 2018. — 317 stran : faksimile

Cole, Spencer

Cicero and the rise of deification at Rome / Spencer Cole. — First published. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. — vii, 208 stran ; 24 cm

Čechurová, Jana, 1969-

Základní problémy studia moderních a soudobých dějin / Jana Čechurová, Jan Randák a kol.. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014. — 756 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm. — (České dějiny ; svazek 8)

Čižmář, Ivan, 1983-

Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé : keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích = The hillfort above Okluky and its discoverers : the Celtic oppidum of Staré Hradisko and the collection of the Boskovice Museum / texty: Ivan Čižmář, Hana Čižmářová, Jana Čižmářová, Petra Goláňová, Miloš Hlava, Zuzana Jarůšková, Andrea Koucká, Irena Ženožičková ; fotografie a kresebné rekonstrukce: Cyril Gaja ; překlad: Jan Kysela. — 1. vydání. — Boskovice : Muzeum regionu Boskovicka, 2018. — 200 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 x 28 cm

Dvořák, Jan, 1981-

Čechoslováci v gulagu. II., Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu / Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek. — Vydání první. — Praha, Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. — 221 stran : ilustrace, portréty, faksimile. — (Edice ČT)

Elbel, Ondřej, 1976-

Objekt Julek / Ondřej Elbel, Martin Jabůrek, Marie Butula Cichá, Pavel Matyska, Jan Karpíšek, Vendula Chalánková, Michal Estrada. — 1. vydání. — [Brno] : Větrné mlýny, 2017. — 89 stran : barevné ilustrace ; 31 cm

Erkanal-Öktü, Armagan

Panaztepe. I., Die Friedhofe von Panaztepe / Armagan Erkanal-Öktü. — Ankara : Turk Tarih Kurumu, 2018. — 3 svazky ilustrace ; 28 cm. — (Turk Tarih Kurumu yaynlar. VI. dizi ; say: 51a/1-2)

Eseje o povaze církevní historiografie / Jiří Hanuš (ed.). — 1. vydání. — Brno : CDK, 2012. — 187 stran
Glory of the Kushans : recent discoveries and interpretations / edited by Vidula Jayaswal. — New Delhi : Aryan Books International, 2012. — xvi, 456 stran, 16 stran příloh : ilustrace, mapy ; 31 cm

Hlaváček, Petr, 1974-

(Ne)šťastná Ukrajina : osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945 / Petr Hlaváček, Mychajlo Fesenko. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. — 164 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 17 cm

Huizinga, Johan, 1872-1945

Kultúrnohistorické eseje / Johan Huizinga. — Prvé slovenské vydanie. — Bratislava : Vydavateľstvo Európa, s.r.o., [2016]. — ©2016. — 196 stran. — (Tulipán svazek 14)

Jáchymov : jeviště bouřlivého století / Klára Pinerová (ed.). — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. — 428 stran : ilustrace ; 25 cm
Kapitoly z britských a amerických dějin : profesoru Martinu Kovářovi k padesátým narozeninám / Stanislav Tumis, Jan Koura a Jaromír Soukup (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 347 stran : 1 portrét ; 19 cm. — (Fontes ; 16. svazek)

Lackner, Helen

Yemen in crisis : autocracy, neo-liberalism and the disintegration of a state / Helen Lackner. — London : Saqi, 2017. — 330 stran : mapy

La Sanctuaire d’Apollon à Délos : Tome I, Architecture, topographie, histoire / sous la direction de Roland Étienne. — Athènes : Ecole française d’Athenes, 2018. — 398 stran, 90 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), plány. — (Exploration archéologique de Délos ; 1)

Lecuyot, Guy

Fouilles d’Aï Khanoum. 9, L‘ habitat / Guy Lecuyot. — Paris : de Boccard, 2013. — xxiv, 255, 244, LIV stran černobílé ilustrace, mapy. — (Mémoires de la Délégation Archéologique Française en Afghanistan ; 34)

Life without death : the cinema of Frank Cole / edited by Mike Hoolboom and Tom McSorley. — Ottawa : Canadian Film Institute, [2009]. — ©2019. — 206 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile, fotografie ; 22 cm + 1 DVD

Meriç, Recep

Hermus (Gediz) valley in Western Turkey : results of an archaeological and historical survey / Recep Meriç ; edited by Akın Ersoy. — Istanbul : Ege Yayınları, [2018]. — ©2018. — 362 stran : černobílé ilustrace, mapy, plány. — (Antik Smyrna Kazısı Yayınları = Publications of ancient Smyrna excavations ; 11)

Morrell, Kit

Pompey, Cato, and the governance of the Roman Empire / Kit Morrell. — First edition. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2017. — vi, 309 stran ; 24 cm

Plataiai : Archäologie und Geschichte einer boiotischen Polis / Andreas Konecny, Vassilis L. Aravantinos, Ron Marchese. — Wien : Österreichisches Archäologisches Institut, 2013. — 479 stran, 4 složené listy přílohy : il., mapy. — (Sonderschriften / Österreichisches Archäologisches Institut ; 48)

Saheb, Jan, 1980-

Kariéra ve víru válek s osmanskou říší : život nobilitovaného rytíře Jana Němčického z Němčic / Jan Saheb. — První vydání. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. — 204 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile, erby ; 21 cm

Seth, Michael J.

Routledge Handbook of Modern Korean History Edited by Michael J. Smith. — New York : Routledge. — New York Routledge 2016. — 396. — (Routledge Handbooks)

Sitruk, Anthony, 1975-

Krátký život Jana Palacha / Anthony Sitruk ; z francouzského originálu La vie brève de Jan Palach … přeložil Tomáš Kybal. — Vydání první. — Praha : Práh, 2019. — 175 stran ; 20 cm

Staněk, Karel, 1983-

Ve službě bohu a za čest krále : portugalská expanze v Maroku (1415-1769) / Karel Staněk. — Vydání první. — Dolní Břežany : Scriptorium, 2018. — 503 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány ; 22 cm

Svensen, Henrik, 1970-

Uhranuti výšinami : dějiny hor a proč nás přitahují / Henrik Svensen ; z norského originálu Bergtatt – Fjellenes historie og fascinasjonen for det opphøyde … přeložila Jarka Vrbová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 306 stran : ilustrace ; 22 cm

Teplý, František, 1867-1945

Pouť mého života / František Teplý. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 271 stran : 1 portrét ; 21 cm. — (Varia ; 39. svazek)

Valkoun, Jaroslav, 1983-

Na cestě k Westminsterskému statutu : Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907-1931 / Jaroslav Valkoun. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 307 stran ; 21 cm. — (Varia ; 31. svazek)

V erbu tří pruhů : páni z Kunštátu a jejich hrad : průvodce expozicí / Michal Konečný (ed.). — 1. vydání. — Kroměříž : Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, 2014. — 176 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile, erby ; 21 cm
9 – Hudba (4)

Zpět

Chalupka, Ľubomír, 1945-

Generačné a štýlové konfrontácie : Sprievodca slovesnkou hudbou 20. storočia II. (1951-2000) / Ľubomír Chalupka. — Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. — 879 stran + 2 CD audio

Russell, P. Craig, 1952-

Prsten Nibelungův / na motivy operního cyklu Richarda Wagnera do komiksové podoby převedl P. Craig Russell ; překlad z angličtiny Alexandra Niklíčková. — První české vydání. — Praha : Martin Trojan pod značkou Comics Centrum, [2018]. — ©2018. — 446 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 24 cm

Růže chuti přerozkošné : antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století / k vydání připravila Kateřina Smyčková ; přepis not Šárka Hálečková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. — 181 stran : faksimile, noty ; 25 cm

Seta, Fabrizio della

Not without Madness : Perspectives on Opera / Fabrizio della Seta, translated by Mark Weir. — Chicago : The University Pres of Chicago, 2013. — ©2013. — 303 stran

11 – Jazyk, lingvistika a literatura (52)

Zpět
Anantam Śāstram : Indological and Linguistic Studies in Honour of Bertil Tikkanen / Edited by Klaus Karttunen. — Helsinki : Finnish Oriental Society 2010. — xviii, 333 stran : fotografie. — (Studia Orientalia, ISSN 0039-3282 ; 108)

Blommaert, Jan, 1961-

Durkheim and the Internet : on sociolinguistics and the sociological imagination / Jan Blommaert. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2018. — 123 stran

Classical Literary Careers and their Reception / edited by Philip Hardie and Helen Moore. — Cambridge : Cambridge University Press, 2010. — xii, 330 stran
Creative lives in classical antiquity : poets, artists and biography / edited by Richard Fletcher, Johanna Hanink. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2016. — ix, 373 stran. — (Cambridge Classical Studies)

Černý, Marcel, 1974-

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců / M. Černý, A. Jensterle-Doležalová, J. Horáková, I. Mikušiak, M.K. Nedvědová, J. Otčenášek, P. Vinš. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 475 stran : mapy, portréty, faksimile ; 21 cm. — (Varia ; 43. svazek)

d’Hubert, Thibaut,

In the shade of the Golden Palace : Ālāol and Middle Bengali poetics in Arakan / Thibaut d’Hubert. — New York : Oxford University Press, [2018]. — ©2018. — xviii, 378 stran : mapy ; 25 cm. — (South Asia research)

Deeg, Anna Lena, 1983-

Die Insel in der nordgermanischen Mythologie / Anna Lena Deeg. — München : Herbert Utz Verlag, [2016]. — ©2016. — 250 stran. — (Munchner Nordistische Studien ; Band 23)

Dirani, Rana al-

Urban Arabic : the complete beginner level / by Rana al-Dirani & Nada al-Dirani. — First printing. — Beirut : Saifi Institute for Arabic language, 2018. — 175 stran + 1 CD

El alumno de ELE: un alumno extraordinario : marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de español lengua extranjera (ELE) / edición a cargo de Małgorzata Spychała, Leonor Sagermann Bustinza, Justyna Hadaś. — Poznań : Olimpiada Języka Hiszpańskiego, 2013. — 304 stran : ilustrace

Filippone, Ela

The fingers and their names in the Iranian languages : (onomasiological studies on body-part terms, I) / Ela Filippone. — Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. — 209 stran. — (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte ; 811. Band) (Veröffentlichungen zur Iranistik ; Nr. 55)

Fried, Mirjam, 1956-

Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií / Mirjam Fried. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 182 stran : grafy, tabulky ; 19 cm. — (Trivium ; 8. svazek)

George Bernard Shaw in context / edited by Brad Kent. — First paperback edition. — Cambridge : Cambridge University Press, 2018. — ©2015. — xxxi, 384 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Literature in context)

Havel, Dalibor, 1972-

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích : nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě / Dalibor Havel. — Vydání první. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2018. — 534 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 22 x 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 479)

Hawley, John Stratton, 1941-

Into Sūr’s Ocean : poetry, context, and commentary / John Stratton Hawley. — Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, 2016. — xvii, 1029 stran. — (Harvard Oriental Series ; 83)

Hilský, Martin, 1943-

Modernisté / Martin Hilský. — Druhé upravené vydání, v Argu první. — Praha : Argo, 2017. — 301 stran ; 20 cm. — (Specula ; 2. svazek)

Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. : metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa / Irena Vaňková, Lucie Šťastná (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. — 227 stran : ilustrace. — (Varia ; 72. svazek)

Imai, Mutsumi, 1959-

Jazyk a myšlení / Mucumi Imaiová ; z japonského originálu Kotoba to šikō … přeložila Petra Kanasugi. — První české vydaní. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 138 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm. — (Lingvistika)

Koblížek, Tomáš, 1982-

Interpretační sémantika : úvod do textové teorie Françoise Rastiera / Tomáš Koblížek. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 202 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Mnemosyne ; 13. svazek)

Kořínková, Lucie, 1981-

František Gellner : text – obraz – kontext / Lucie Kořínková. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2017. — 509 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

Lábus, Václav, 1978-

Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu / Václav Lábus, Daniel Vrbík. — Vydání: první. — Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. — 234 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 23 cm

Lālana Śāha, 1774-1890,

City of mirrors : songs of Lālan Sãi / text, translation, and commentary by Carol Salomon ; edited by Keith E. Cantú and Saymon Zakaria ; foreword by Richard Salomon ; introduction by Jeanne Openshaw. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xxxiv, 611 stran ; 25 cm. — (South Asia Research)

Latin literature and its transmission : papers in honour of Michael Reeve / edited by Richard Hunter and S. P. Oakley. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, [2015]. — ©2016. — xiv, 366 stran. — (Cambridge classical studies)
Learning Latin and Greek from antiquity to the present / edited for the Department of Classics by Elizabeth P. Archibald, William Brockliss, Jonathan Gnoza. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2015. — xii, 234 stran ; 24 cm. — (Yale classical studies ; volume XXXVII)
Lectures on American literature / Justin Quinn (ed.) ; Martin Procházka, Clare Wallace, Hana Ulmanová, Erik S. Roraback, Pavla Veselá, David Robbins. — Třetí, rozšířené a přepracované vydání. — Praha : Karolinum, 2011. — 320 stran ; 23 cm

Lester, Jessica Nina

Applied conversation analysis : social interaction in institutional settings / Jessica N. Lester, Michelle O’Reilly. — Thousand Oaks, California : SAGE, [2019]. — ©2019. — xiii, 296 stran ; 24 cm

Limon, Jerzy, 1950-

Shakesplorations : essays in honour of Professor Marta Gibinska / edited by Jerzy Limon, Malgorzata Grzegorzewska, Jacek Fabiszak. — Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2012. — 194 stran : ilustrace

Lubotsky, Alexander,

Alanic marginal notes in a Greek liturgical manuscript / Alexander Lubotsky. — Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015. — 69 stran, 33 nestránkovaných stran obrazových příloh : faksimile (některé barevné) ; 23 cm. — (Veröffentlichungen zur Iranistik ; Nr. 76) (Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, ISSN 0029-8832 ; 859. Band) (Grammatica Iranica ; Band 2)

Mašín, Jaroslav

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka / Jaroslav Mašín. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 183 stran ; 21 cm. — (Varia ; 35. svazek)

Matela, Jiří, 1980-

Podmět v moderní japonštině / Jiří Matela. — Vydání první. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017. — 282 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 466)

Ripellino, Angelo Maria, 1923-1978

Dějiny současné české poezie / Angelo Maria Ripellino ; z italského originálu Storia della poesia ceca contemporanea … přeložila Jana Sovová. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. — 233 stran. — (Mnemosyne ; 20. svazek)

Rykalová, Gabriela

Das Partizip im Deutschen / Gabriela Rykalová. — Vydání první. — V Opavě : Slezská univerzita, 2017. — 271 stran ; 22 cm

Semrádová, Ilona

Intercultural inspirations for language education : spaces for understanding / Ilona Semrádová et al.. — 1st ed.. — Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2012. — 110 stran : ilustrace ; 22 cm

Schmalzer, Sabine,

Aspekte der magischen Weisheit in den epischen Liedern der Edda und der finnisch-karelischen Volksdichtung / Sabine Schmalzer. — München : Herbert Utz Verlag, [2017]. — ©2017. — 305 stran : mapy. — (Münchner Nordistische Studien ; Band 29)

Skandinavische Schriftlandschaften : vänbok till Jürg Glauser / Klaus Müller-Wille, Kate Heslop, Anna Katharina Richter, Lukas Rösli (Hrsg.) ; unter Mitarbeit von Roman Hunziker. — Tübingen : Narr Francke Attempto, [2017]. — ©2017. — xv, 329 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile. — (Beiträge zur nordischen Philologie ; Band 59)
Stereotypes and linguistic prejudices in Europe / Anna Dąbrowska, Walery Pisarek, Gerhard Stickel (eds.). — Budapešť : Hungarian academy of sciences, 2017. — 279 stran : ilustrace (převážně barevné). — (Contributions to the EFNIL Conference 2016 in Warsaw)

Stroup, Sarah Culpepper 1967-

Catullus, Cicero, and a society of patrons the generation of the text / Sarah Culpepper Stroup. — Cambridge : Cambridge University Press, 2010. — xiv, 308 stran

Subramanian, S.V.

Tolkaappiyam : and other indian grammatical treatises / S. V. Subramanian. — First edition. — Chidambaram : Meyyappan Pathippagam, 2010. — 255 stran

Sumín, Jiří, 1863-1936

Jiří Sumín : tajemství ženského psaní : katalog k výstavě z 20. prosince 2017 – 28. února 2018 pořádané v Galerii Moravské zemské knihovny v Brně / Libuše Heczková, Petra Kožušníková, Romana Macháčková. — 1. vydání. — V Brně : Moravská zemská knihovna, 2017. — 82 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 15 x 25 cm

Škarpová, Marie, 1977-

„Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými“ : Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity / Marie Škarpová. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 552 stran ; 19 cm. — (Trivium ; 7. svazek)

Tackling the complexity in speech / Oliver Niebuhr, Radek Skarnitzl (eds). — First edition. — Prague : Faculty of Arts, Charles University, 2015. — 230 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; vol. XIV)
Talking literature : essays on Chinese and biblical writings and their interaction / edited by Raoul David Findeisen and Martin Slobodnik. — Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2013. — xxxiv, 271 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Veröffentlichungen des Ostasien-Instituts der Ruhr-Universität Bochum, ISSN 0340-6687 ; Band 65)
The future of literary studies / edited by Jakob Lothe. — Oslo : Novus Press, 2017. — 245 stran
Urban Arabic : alphabet tracing workbook / by Saifi Institute for Arabic Language. — First printing. — Beirut : Saifi Institute for Arabic Language, 2015. — 41 stran
Urban Arabic book 3 : the complete elementary level / Saifi Institute for Arabic language. — Beirut : Saifi Institute for Arabic language, [2014]. — ©2014. — 188 stran
Urban Arabic book 4 : the complete intermediate level / Saifi Institute for Arabic language. — First Printing. — Beirut : Saifi Institute for Arabic language, 2014. — 151 stran
Urban Arabic book 5 : the complete advanced level / Saifi Institute for Arabic language. — Beirut : Saifi Institute for Arabic language, [2014]. — ©2014. — 168 stran
Urban Arabic book 6 : the complete educated level / Saifi Institute for Arabic language. — Beirut : Saifi Institute for Arabic language, 2014. — 138 stran

Urbanová, Svatava, 1946-

S holokaustem za zády : téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež vydávané po roce 1989 / Svatava Urbanová. — Vydání první. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. — 323 stran ; 22 cm

Vajdová, Libuša, 1947-

Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore) / Libuša Vajdová, Jana Páleníková, Eva Kenderessy. — Bratislava : AnaPress, 2017. — 491 stran : faksimile ; 24 cm

Vedral, Jiří, 1973-

Čínsko-český zemědělský slovník / J. Vedral. — 1. vydání. — Praha : VJV, 2013. — 248 stran ; 21 cm

Walser, Robert, 1878-1956

Drucke in der Prager Presse / Robert Walser ; herausgegeben von Hans-Joachim Heerde, Barbara von Reibnitz ; unter Mitarbeit von Caroline Socha. — Basel : Stroemfeld : Schwabe, [2018]. — ©2018. — 2 svazky (843 stran) : Ilustrace. — (Kritische Ausgabe samtlicher Drucke und Manuskripte / Robert Walser. Díl 3, Drucke in Zeitungen ; Band 4)

12 – Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (5)

Zpět
Bischof, Kaiser, Jedermann : 200 Jahre Salzburg bei Österreich : Begleitband zur Salzburger Landesausstellung. Begleitband 2, Erzähl mir Salzburg! / herausgegeben vom Salzburg Museum ; Redaktion Peter Laub.. — Salzburg : Salzburg Museum, 2016.. — 325 stran : ilustrace (převážně barevné).. — (Jahresschrift des Salzburg Museum ; Band 58/2)
Esencial diccionario de la lengua española sinónimos y antónimos / Dirección editorial Jordi Induráin Pons. — Tercera edición. — Barcelona : Larousse Editorial, 2010. — ix, 630 stran. — (Larousse Esencial)

Hruboň, Pavel, 1974-

Incipity papežských listin a jejich význam pro papežskou diplomatiku : strukturovaný rejstřík incipitů papežských listin z let 1378-1431 k edicím Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia a Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia / Pavel Hruboň. — Vydání: první. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. — 222 stran ; 21 cm. — (Interpretationes. Series B)

Chlupová, Radka, 1967-

Zvláštní vydání : žurnalistika v srpnu 1968 v moravských krajích / Radka Chlupová, Jaromír Kubíček. — Brno : Moravská zemská knihovna, 2018. — 677 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 25 cm

Kambovski, Vlado, 1948-

50 years Macedonian academy of sciences and arts / autor Vlado Kambovski ; editor Georgi Stardelov ; translation by Ad Verbum.. — Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2017. — 581 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile, mapy.

14 – Lékařství (2)

Zpět

Galénos, asi 130-asi 199

Galen on respiration and the arteries : an edition with english translation and commentary of De usu respirationis, An in arteriis natura sanguis contineatur, De usu pulsum, and De causis respirationis / Galen ; David J. Furley and J.S. Wilkie. — Princeton : Princeton University Press, 1984. — vi, 289 stran ; 24 cm. — (Princeton legacy library)

Sobotková, Veronika

Lékařství ve starověké Mezopotámii / Veronika Sobotková. — Vydání první. — V Plzni : Západočeská univerzita : Institut paměti, společnosti a krajiny, 2014. — 200 stran ; 21 cm

15 – Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (12)

Zpět

Bonnefoy, Laurent, 1980-

Yemen and the world : beyond insecurity / Laurent Bonnefoy ; translated by Cynthia Schoch. — London : Hurst & Company, 2018. — xv, 234 stran : mapy. — (Comparative politics and international studies series)

Cammett, Melani

A political economy of the Middle East / Melani Cammett, Ishac Diwan, Alan Richards, John Waterbury. — Fourth edition. — New York ; London : Routledge, 2018. — ©2015. — xviii, 590 stran : ilustrace, mapy, tabulky, grafy

Činátl, Kamil, 1975-

Dějepisné sešity: Toufar / autoři: Kamil Činátl, Juliána Chomová, Jiří Maha, Čeněk Pýcha ; ilustrace … Juliána Chomová. — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. — 7 nečíslovaných dvoulistů : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 30 cm

Lackner, Helen

Yemen in crisis : autocracy, neo-liberalism and the disintegration of a state / Helen Lackner. — London : Saqi, 2017. — 330 stran : mapy

Lynch, Marc, 1969-

The new Arab wars : uprisings and anarchy in the Middle East / Marc Lynch. — New York : PublicAffairs, 2017. — ©2016. — xviii, 284 stran ; 25 cm

Nozick, Robert, 1938-2002

Anarchie, stát a utopie / Robert Nozick ; z anglického originálu Anarchy, state, and utopia přeložila Zuzana Gabajová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2015. — 379 stran ; 21 cm. — (XXI. století ; sv. 37)

Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus : impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě / Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 243 stran ; 21 cm. — (Varia ; 37. svazek)

Reisch, Alfred A. (Alfred Alexander), 1931-2013

Horké knihy ve studené válce : program tajné distribuce knih ze Západu za železnou oponu financovaný CIA / Alfred A. Reisch ; z angličtiny přeložila Petruška Šustrová. — Vydání první. — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. — 444 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm

Srch, Daniel, 1986-

Na černé listině : hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947-1960) / Daniel Srch. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 296 stran ; 19 cm. — (Fontes ; 14. svazek)

Straumann, Benjamin, 1974-

Crisis and Constitutionalism : Roman Political Thought from the Fall of the Republic to the Age of Revolution / Benjamin Straumann. — New York, NY : Oxford University Press, [2016]. — ©2016. — xii, 414 stran ; 24 cm

The Arab uprisings explained : new contentious politics in the Middle East / edited by Marc Lynch. — New York : Columbia University Press, [2014]. — ©2014. — viii, 340 stran. — (Columbia Studies in Middle East Politics)
The contours of mass violence in Indonesia, 1965-68 / edited by Douglas Kammen and Katharine McGregor. — Honolulu : Asian Studies Association of Australia in association with University of Hawai’i Press, [2012]. — ©2012. — xii, 305 stran : mapy
17 – Psychologie (7)

Zpět

Exnerová, Helena, 1989-

Český šamanismus v rozhovorech / Helena Exnerová. — Praha : Dingir, 2018. — 228 stran : ilustrace ; 21 cm

Gillernová, Ilona, 1955-

Vybrané kapitoly z psychologie pro každého / Ilona Gillernová, Jiří Šípek a kol.. — Vydání druhé. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. — 240 stran : černobílé ilustrace ; 27 cm

Khunrath, Heinrich, 1560-1605

Divadlo věčné moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha / překlad Jakub Hlaváček ; autoři statí Vladimír Karpenko, Ivo Purš, Martin Žemla. — 1. vydání. — Praha : Trigon, 2017. — 451 stran, 9 nečíslovaných složených listů obrazových příloh : ilustrace, faksimile ; 33 cm

Knight, Michael Muhammad,

Magic in Islam / Michael Muhammad Knight. — New York : TarcherPerigee, 2016. — 246 stran ; 21 cm

Saugstad, Per,

A history of modern psychology / Per Saugstad. — New York : Cambridge University Press, 2018. — xxi, 551 stran : ilustrace

The world book of hope : the source of success, strength and happiness / Leo Bormans.. — Houten : Lannoo, 2016. — 365 stran: ilustrace ; 26 cm

Weiss, Petr, 1954-

Etické otázky v psychologii / Petr Weiss a kol.. — Vydání 1.. — Praha : Portál, 2011. — 349 stran ; 24 cm

18 – Sociologie (9)

Zpět
„Nechtění“ spoluobčané : skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989 / Jaroslav Pažout – Kateřina Portmann (eds.). — Vydání první. — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. — 254 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm

Činátl, Kamil, 1975-

Naše české minulosti, aneb, Jak vzpomínáme / Kamil Činátl. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014. — 363 stran : černobílé ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. — (České dějiny ; svazek 7)

Dvořák, Jan, 1981-

Čechoslováci v gulagu. II., Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu / Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek. — Vydání první. — Praha, Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. — 221 stran : ilustrace, portréty, faksimile. — (Edice ČT)

Hadjian, Avedis,

Secret nation : the hidden Armenians of Turkey / Avedis Hadjian. — London ; New York : I.B. Tauris, 2018. — xvii, 570 stran, 4 strany obrazové přílohy : barevné fotografie

Kubala, Radek

Analýza diskuze o nerovném odměňování žen a mužů v českých médiích / Radek Kubala, Soňa Klimčová. — Brno : Nesehnutí, 2018. — 23 stran : grafy ; 15 cm

Laux, Stephan

Gravamen und Geleit : die Juden im Ständestaat der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert) / von Stephan Laux. — Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 2010. — X, 430 stran ; 25 cm. — (Forschungen zur Geschichte der Juden. Abteilung A, Abhandlungen ; Band 21)

Political orientations, values and activities of Hungarian university and college students : active youth in Hungary research group / edited by Andrea Szabó ; translated by Márton Lukács. — Prague : Heinrich-Böll-Stiftung, 2013. — 81 stran : grafická znázornění
The politics of caste in west Bengal / edited by Uday Chandra, Geir Heierstad, and Kenneth Bo Nielsen. — First published. — London ; New York : Routledge, 2016. — xv, 272 stran. — (Exploring the political in south Asia)
„Prima to bývalo a prima je to i teď!“ : memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK / Markéta Sedláčková, Jakub Mlynář (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. — 116 stran : portréty, 1 faksimile ; 21 cm. — (Varia ; 38. svazek)
20 – Tělesná výchova a sport. Rekreace (1)

Zpět

Krejčí, Milada, 1956-

Wellness / Milada Krejčí, Václav Hošek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra ; Grada, 2016. — 304 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm

21 – Umění, architektura (20)

Zpět
(art) without borders : medieval art and architecture in the Ore Mountains region (1250-1550) / Aleš Mudra, Michaela Ottová (eds.). — First edition. — Praha : Faculty of Arts Charles University in Prague, 2015. — 319 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 22 cm
Bischof, Kaiser, Jedermann : 200 Jahre Salzburg bei Österreich : Begleitband zur Salzburger Landesausstellung. Begleitband 2, Erzähl mir Salzburg! / herausgegeben vom Salzburg Museum ; Redaktion Peter Laub.. — Salzburg : Salzburg Museum, 2016.. — 325 stran : ilustrace (převážně barevné).. — (Jahresschrift des Salzburg Museum ; Band 58/2)
Bunt : a tradycje grafiki w polsce i niemczech / dyrektor i redaktor naczelny wydawnictwa Michał F. Woźniak. — Bydgoszczy : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2015. — 140 stran : ilustrace, fotografie

Grigor, Talinn

Contemporary Iranian art : from the street to the studio / Tallin Grigor. — [London] : Reaktion Books, 2014. — 293 stran

Herwig, Christopher

Soviet bus stops / Christopher Herwig. — London : Fuel Design & Publishing, 2015. — 191 stran : barevné ilustrace

Herwig, Christopher

Soviet bus stops. Volume II / Christopher Herwig. — London : Fuel Design & Publishing, 2017. — 191 stran : barevné ilustrace

Holečková, Zuzana, 1957-

České, moravské a slezské mince 10.-20. století : Národní muzeum „Chaurova sbírka“. Sv. VI, [Nevládní tolarové ražby]. 1, Ražby slezských knížectví / Zuzana Holečková. — 1. vvydání. — Praha : Národní muzeum, 2010. — 311 stran : ilustrace ; 30 cm

Chmelinová, Katarína

Thurzo : sprievodca po pamiatkach rodu / Katarína Chmelinová a kolektív. — Bratislava : Stimul pre Katedru dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2016. — 141 stran : ilustrace, fotografie (převážně barevné), mapy, plány, schemata

Chrobák, Ondřej, 1975-

1968:computer.art / texty Ondřej Chrobák, Pavel Kappel, Jana Písaříková ; anglický překlad Miloš Bartoň, Simon Hooper. — Vydání první. — Brno : Moravská galerie, 2018. — 70, 54 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 28 cm

Kolbiarz Chmelinová, Katarína

Za Márie Terézie : kapitoly z dejín barokového sochárstva a maliarstva na Slovensku / Katarína Kolbiarz Chmelinová. — Bratislava : STIMUL pre Katedru dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2018. — 120 stran : fotografie, ilustrace, portréty

Korea : art and artistic relations with Europe / edited by Agnieszka Kluczewska-Wójcik. — Warszaw ; Torun : Polish Institute of World Art Studies : Tako Publishing House, 2014. — 149 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm. — (Conferences and Studies of the Polish Institute of World Art Studies ; Vol. XII)

Kressa, František

Normalizační Brno. II., Brno-střed Františka Kressy / fotografie, texty: František Kressa, Pavel Paleček ; překlad: Scott E. Andrews. — Brno : Americký fond o.p.s. v nakladatelství Stilus Press spol. s.r.o., 2018. — 540 stran : ilustrace

Kressa, František

Normalizační Brno. III., Štatl Františka Kressy / fotografie, texty: František Kressa ; překlady: Scott E. Andrews. — Brno : Americký fond o.p.s., 2018. — 182, 272 nečíslovaných stran : ilustrace

Maler. Mentor. Magier : Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau / herausgegeben von Dagmar Schmengler, Agnes Kern und Lidia Głuchowska. — Heidelberg ; Berlin : Kehrer 2018. — 438 stran : ilustrace, fotografie

Militký, Jiří, 1969-

Coins of the Roman Republic : the National Museum Prague : the systematic collection and the Gulyantsi Hoard (Bulgaria) / Jiří Militký, Lenka Vacinová in collaboration with Marek Fikrle. — Prague : National Museum, 2018. — 431 stran : ilustrace ; 31 cm

Moosleitner, Fritz, 1935-

Albrecht Altdorfer in Salzburg : Salzburger Landschaft und Architektur in den Werken des Regensburger Malers / Fritz Moosleitner; mit einem Beitrag von Roger Michael Allmannsberger.. — Salzburg : Salzburg Museum, [2017]. — ©2017. — 116 stran : ilustrace (převážně barevné).

Shirin Neshat : facing history / edited by Melissa Chiu and Melissa Ho. — Washington, DC : Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Books, [2015]. — ©2015. — 247 stran : ilustrace (fotografie) ; 26 cm

Taylor, Louisa

Současná tvář keramiky : materiály, postupy a techniky pro současné tvůrce / Louisa Taylorová ; přeložila Ivana Nuhlíčková. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2013. — 285 stran : fotografie ; 27 cm

The Artistic Traditions of Non-European Cultures. Vol. 2 / edited by Bogna Łakomska. — Warsaw ; Torun : Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, 2012. — 196 stran : barevné ilustrace ; 23 cm
The Great War / curators, concept of the publication and editors: Paulina Kurc-Maj, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska. — Łódź : Muzeum Sztuki, mapy, 2018. — 233 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 27 cm
22 – Výchova a vzdělávání (11)

Zpět

Činátl, Kamil, 1975-

Dějepisné sešity: Toufar / autoři: Kamil Činátl, Juliána Chomová, Jiří Maha, Čeněk Pýcha ; ilustrace … Juliána Chomová. — Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. — 7 nečíslovaných dvoulistů : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 30 cm

Dirani, Rana al-

Urban Arabic : the complete beginner level / by Rana al-Dirani & Nada al-Dirani. — First printing. — Beirut : Saifi Institute for Arabic language, 2018. — 175 stran + 1 CD

Gillernová, Ilona, 1955-

Vybrané kapitoly z psychologie pro každého / Ilona Gillernová, Jiří Šípek a kol.. — Vydání druhé. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. — 240 stran : černobílé ilustrace ; 27 cm

Hlaváček, Petr, 1974-

(Ne)šťastná Ukrajina : osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945 / Petr Hlaváček, Mychajlo Fesenko. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. — 164 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 17 cm

Kopecký, Martin, 1977-

Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky : lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře / Martin Kopecký a kol.. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. — 207 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Humanitas ; 10. svazek)

Stočes, Jiří, 1974-

Pražské univerzitní národy do roku 1409 / Jiří Stočes. — Vydání první. — V Praze : Nakladatelství Karolinum, 2010. — 308 stran : ilustrace ; 21 cm

Urban Arabic : alphabet tracing workbook / by Saifi Institute for Arabic Language. — First printing. — Beirut : Saifi Institute for Arabic Language, 2015. — 41 stran
Urban Arabic book 3 : the complete elementary level / Saifi Institute for Arabic language. — Beirut : Saifi Institute for Arabic language, [2014]. — ©2014. — 188 stran
Urban Arabic book 4 : the complete intermediate level / Saifi Institute for Arabic language. — First Printing. — Beirut : Saifi Institute for Arabic language, 2014. — 151 stran
Urban Arabic book 5 : the complete advanced level / Saifi Institute for Arabic language. — Beirut : Saifi Institute for Arabic language, [2014]. — ©2014. — 168 stran
Urban Arabic book 6 : the complete educated level / Saifi Institute for Arabic language. — Beirut : Saifi Institute for Arabic language, 2014. — 138 stran
24 – Zemědělství (1)

Zpět

Vedral, Jiří, 1973-

Čínsko-český zemědělský slovník / J. Vedral. — 1. vydání. — Praha : VJV, 2013. — 248 stran ; 21 cm

25 – Beletrie (9)

Zpět

Dylan, Bob, 1941-

Bob Dylan : the lyrics = texty : 1961-2012 / přeložila Gita Zbavitelová. — V tomto překladu první vydání. — Praha : Argo, 2018. — 3 svazky : ilustrace, portréty ; 25 cm

Elbel, Ondřej, 1976-

Objekt Julek / Ondřej Elbel, Martin Jabůrek, Marie Butula Cichá, Pavel Matyska, Jan Karpíšek, Vendula Chalánková, Michal Estrada. — 1. vydání. — [Brno] : Větrné mlýny, 2017. — 89 stran : barevné ilustrace ; 31 cm

Havel, Václav, 1936-2011

Hry / Václav Havel. — V České knižnici vydání první. — Praha : Nadační fond Česká knižnice ÚČLK FF UK : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. ; Brno : Host, 2017. — 550 stran ; 21 cm. — (Česká knižnice ; sv. 93)

Life without death : the cinema of Frank Cole / edited by Mike Hoolboom and Tom McSorley. — Ottawa : Canadian Film Institute, [2009]. — ©2019. — 206 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile, fotografie ; 22 cm + 1 DVD

Rowling, J. K., 1965-

The casual vacancy / J.K. Rowling. — London : Little, Brown, [2012]. — ©2012. — 503 stran

Růže chuti přerozkošné : antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století / k vydání připravila Kateřina Smyčková ; přepis not Šárka Hálečková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. — 181 stran : faksimile, noty ; 25 cm

Sabina, Karel, 1813-1877

Novely / Karel Sabina ; ediční příprava a komentář napsala Petra Hesová. — V České knižnici vydání první. — Praha : Nadační fond Česká knižnice : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Brno : Host, 2017. — 430 stran ; 21 cm. — (Česká knižnice ; sv. 92)

Sitruk, Anthony, 1975-

Krátký život Jana Palacha / Anthony Sitruk ; z francouzského originálu La vie brève de Jan Palach … přeložil Tomáš Kybal. — Vydání první. — Praha : Práh, 2019. — 175 stran ; 20 cm

Walser, Robert, 1878-1956

Prager Manuskripte / herausgegeben von Angela Thut, Christian Walt und Wolfram Groddeck. — Basel : Stroemfeld ; Schwabe, [2018]. — 511 stran Faksimile. — (Kritische Ausgabe samtlicher Drucke und Manuskripte / Robert Walser ; Abteilung 5)

26 – Literatura pro děti a mládež (1)

Zpět

Russell, P. Craig, 1952-

Prsten Nibelungův / na motivy operního cyklu Richarda Wagnera do komiksové podoby převedl P. Craig Russell ; překlad z angličtiny Alexandra Niklíčková. — První české vydání. — Praha : Martin Trojan pod značkou Comics Centrum, [2018]. — ©2018. — 446 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 24 cm