knihovna novinky listopad prosinec 2017

Novinky ve fondech fakultních knihoven za listopad a prosinec 2017 (celkem 1108)

 

1 – Antropologie, etnografie (23)

Zpět

Bažant, Vojtěch, 1987-

Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou : věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu / Eva Doležalová a Petr Sommer (editoři). — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. — 733 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 23 cm

Dynda, Jiří, 1988-

Svjatogor : smrt a iniciace staroruského bohatýra / Jiří Dynda. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. — 530 stran : ilustrace, mapy, portréty, grafická znázonění ; 24 cm. — (Russia Altera ; svazek 28)

Etnické komunity : hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu / eds. Dana Bittnerová – Mirjam Moravcová. — Vydání první. — Praha : FHS UK, 2017. — 487 stran : ilustrace. — (Agora ; 15. svazek)

Fan, Shuhua,

The Harvard-Yenching Institute and cultural engineering : remaking the humanities in China, 1924-1951 / Shuhua Fan. — Lanham, Maryland : Lexington Books, [2014]. — ©2014. — xxxvii, 249 stran, 2 strany nečíslovaných obrazových příloh : fotografie, grafická znázornění ; 24 cm

Folklore and modern Irish writing / edited by Anne Markey and Anne O’Connor ; [foreword by Angela Bourke]. — First published. — Sallins : Irish Academic Press, 2014. — ©2014. — xi, 250 stran

Janiš, Kamil, 1984-

Volný čas seniorů / Kamil Janiš, Jitka Skopalová. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2016. — 160 stran. — (Pedagogika)

Jeřábková, Alena, 1934-

Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii / Alena Jeřábková. — Vydání první. — Brno : Masarykova univerzita, 2014. — 271 stran : ilustrace (některé barevné). — (Etnologické studie ; 16)

Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku / Tünde Lengyelová a Géza Pálffy (eds.) ; preklad z maďarčiny: Galina Šándorová. — Budapest – Békéscsaba : Historický ústav Filozofického výskumného centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. — 228 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, fotografie, iluminace ; 20 cm. — (KOR/RIDOR knihy, ISSN 2064-7727 ; 2.)

Lenderová, Milena, 1947-

Z dějin české každodennosti : život v 19. století / Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková. — Vydání druhé, doplněné. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 471 stran, 26 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 22 cm

Lévy-Bruhl, Lucien, 1857-1939

Myšlení člověka primitivního / Lucien Lévy-Bruhl ; přeložil Jindřich Vacek. — Vydání druhé. — Praha : Argo, 2017. — 356 stran ; 22 cm. — (Capricorn ; svazek 2)

Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech / Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský (eds.). — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2016. — 366 stran ; 20 cm. — (Filosofie a sociální vědy ; 56)
Monster culture in the 21st century : a reader / edited by Marina Levina and Diem-My T. Bui. — First published. — London ; New Delhi ; New York ; Sydney : Bloomsbury, 2013. — xviii, 323 stran. : černobílé ilustrace 23 cm

Pernica, Petr, 1948-

Nový pohled na kulturu : logistika kultury / Petr Pernica. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2017. — 443 stran. — (Společnost ; sv. 22)

Petrov, Michal, 1965-

Retro ČS. 3, (Povolená) dovolená / Michal Petrov. — Vydání první. — Brno : Jota, 2017. — 337 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 26 cm

Protecting the cultural heritage of Cyprus : joining efforts in preventing the illicit trafficking of cultural heritage / edited by Despina Pilides and Andrew McCarthy. — [Kypr] : Department of Antiquities, [2014]. — ©2014. — 139 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

Rattansi, Ali, 1947-

Multiculturalism : a very short introduction / Ali Rattansi. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. — 184 stran : ilustrace ; 17 cm. — (Very short introductions)

Rauchová, Jitka, 1980-

Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951 / Jitka Rauchová, Bohumil Jiroušek a kol.. — České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2012. — 565 stran : ilustrace, portréty, faksimilie ; 21 cm. — (Jihočeský sborník historický, ISSN 0323-004X ; supplementum 4)

Rose, Gillian

Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials / Gillian Rose. — 4th edition. — Los Angeles : SAGE, 2016. — xxiii, 432 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

Soukup, Martin, 1977-

Conditions of Fieldwork / Martin Soukup et al.. — Prague : National Museum, 2016. — 112 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, plány ; 25 cm

Soukup, Martin, 1977-

Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii / Martin Soukup. — První vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2014. — 169 stran : tabulky ; 24 cm

Soukupová, Blanka, 1965-

Lidé a města ve velkých válkách : pohled etnologa (antropologa) = Społeczeństwo miasta w kontekście I i II wojny światowej : spojrzenie antropologa / Blanka Soukupová, Róża Godula-Węcławowicz, Grażyna Ewa Karpińska a kol.. — 1. vydání. — Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. — 152 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 23 cm. — (Urbánní studie ; sv. 10)

Umění australských domorodců : za posledními lidmi doby kamenné / katalog ke stejnojmenné výstavě sestavil Petr Kostrhun a Oldřich Neužil ; [text Jan Jelínek … et al.]. — Brno : Moravské zemské muzeum, 2011. — 36 stran : ilustrace (některé barev.), mapy, portréty ; 21 cm

Válka, Miroslav, 1951-

Od národopisu k evropské etnologii : 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity / Miroslav Válka s kolektivem. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2016. — 211 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm. — (Etnologické materiály ; 5)

2 – Biologické vědy (5)

Zpět

Despret, Vinciane, 1959-

What would animals say if we asked the right questions? / Vinciane Despret ; translated by Brett Buchanan ; foreword by Bruno Latour. — Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, [2016]. — ©2016. — xix, 249 stran. — (Posthumanities ; 38)

Downey, Liam, 1966-

Inequality, democracy, and the environment / Liam Downey. — New York : New York University Press, 2015. — ix, 331 stran ; 24 cm

Meyer, John M.

Engaging the everyday : environmental social criticism and the resonance dilemma / John M. Meyer. — Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2015. — ©2015. — ix, 265 stran

The Oxford handbook of animal studies / edited by Linda Kalof. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xiii, 621 stran : černobílé ilustrace

White, Damian F.

Environments, natures and social theory : towards a critical hybridity / Damian F. White, Alan P. Rudy, Brian J. Gareau. — London ; New York : Palgrave Macmillan, 2016. — xxiii, 251 stran ; 24 cm. — (Themes in social theory)

3 – Divadlo, film, tanec (9)

Zpět

Bartoš Tautrmanová, Markéta

Eine Arena deutsch-tschechischer Kultur : das Prager Ständetheater 1846-1862 / Markéta Bartos Tautrmanová ; Register Paul S. Ulrich. — Berlin : Lit, [2012]. — ©2012. — 400 stran ; 21 cm. — (Thalia Germanica, ISSN 1433-7592 ; Band 14)

Lizzani, Carlo, 1922-2013

Carlo Lizzani : cinema, storia e storia del cinema / a cura di Francesco Lizzani e Valentina Innocentii ; prefazione di Walter Veltroni ; introduzione di Marco Tullio Giordana. — Prima edizione. — [Roma] : Castelvecchi, 2016. — 281 stran. — (Navi)

Machková, Eva, 1931-

Dramatika, hra a tvořivost / Eva Machková. — 1. vydání. — Jinočany : H & H, 2017. — 279 stran ; 21 cm

Mazierska, Ewa, 1964-

Jerzy Skolimowski : the cinema of a nonconformist / Ewa Mazierska. — New York : Berghahn Books, 2010. — viii, 212 stran : fotografie ; 24 cm. — (Berghahn on film)

Monster culture in the 21st century : a reader / edited by Marina Levina and Diem-My T. Bui. — First published. — London ; New Delhi ; New York ; Sydney : Bloomsbury, 2013. — xviii, 323 stran. : černobílé ilustrace 23 cm

Šefraná, Věra Adina, 1982-

Přehled vybraných filmových korporací v českých zemích 1945-1970 / Věra Adina Šefraná. — Vydání první. — Praha : Národní archiv, 2015. — 198 stran : ilustrace, faksimile ; 30 cm

Theatre and cognitive neuroscience / edited by Clelia Falletti, Gabriele Sofia and Victor Jacono. — London, UK : Bloomsbury Methuen Drama, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc., [2016]. — ©2016. — xx, 260 stran ; 23 cm. — (Performance and science : interdisciplinary dialogues)
The Cambridge companion to theatre history / edited by David Wiles and Christine Dymkowski. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — xv, 318 stran : ilustrace, faksimile. — (Cambridge companions to literature)

Walsh, Ian R.

Experimental Irish theatre : after W. B. Yeats / Ian R. Walsh. — First published. — Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012. — ©2012. — 202 stran

4 – Ekonomické vědy, obchod (16)

Zpět
A primer on nonmarket valuation / Patricia A. Champ, Kevin J. Boyle, Thomas C. Brown, editors. — Second edition. — New York : Springer Berlin Heidelberg, 2017. — ix, 504 stran. — (The economics of non-market goods and resources ISSN 1571-487X)

Baddeley, Michelle, 1965-

Behavioural economics : a very short introduction / Michelle Baddeley. — First edition. — New York : Oxford University Press, 2017. — xviii, 148 stran : ilustrace ; 18 cm. — (Very short introductions ; 505)

Field, Andy P.

Discovering statistics using IBM SPSS statistics / Andy Field. — 4th edition. — Thousand Oaks : SAGE Publications, 2013. — xxxvi, 915 stran : ilustrace

Field, Andy P.

Discovering statistics using R / Andy Field, Jeremy Miles, Zoë Field. — First published. — Los Angeles : Sage, 2012. — xxxiv, 957 stran : ilustrace ; 27 cm

Fulcher, James

Capitalism : a very short introduction / James Fulcher. — Second edition. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — 139 stran : ilustrace

Lewicki, Roy J., 1942-

Essentials of negotiation / Roy J. Lewicki, Bruce Barry, David M. Saunders. — Sixth edition. — Dubuque : McGraw-Hill Education, 2016. — xv, 317 pages : illustrations ; 24 cm

Lynch, Claire, 1981-

Cyber Ireland : text, image, culture / Claire Lynch. — Houndmills, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, [2014]. — ©2014. — ix, 178 stran : ilustrace ; 23 cm

Mahel, Ivo, 1954-

Nádraží a železniční tratě. 2. díl, Zaniklé, proměněné a ohrožené stavby na pražské periferii / Ivo Mahel ; [autorská spolupráce … Ondřej Řepka]. — Vydání 1.. — V Praze ; Paseka : Schola ludus – Pragensia, 2013. — 195 stran : ilustrace, mapy, plány ; 25 cm. — (Zmizelá Praha)

Mahel, Ivo, 1954-

Nádraží a železniční tratě. 4. díl, Zaniklé, proměněné a ohrožené stavby v severní části Prahy / Ivo Mahel. — Vydání první. — V Praze : Paseka ; Schola ludus – Pragensia, 2017. — 187 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. — (Zmizelá Praha)

Mašková Janotová, Šárka

Vodní mlýny Sedlčanska na prahu modernizace / Šárka Mašková Janotová. — Vydání první. — Sedlčany : Městské muzeum Sedlčany, 2017. — 221 stran : ilustrace, mapy, plány, faksimile

Meloun, Milan, 1943-

Kompendium statistického zpracování dat / Milan Meloun, Jiří Militký. — Vydání třetí, v naklatatelství Karolinum první. — Praha : Karolinum, 2012. — 982 stran : grafy, tabulky ; 25 cm + 1 CD-ROM

Myška, Milan, 1933-2016

Region a industrializace : studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918) / Milan Myška. — Vydání 1.. — Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. — 248 stran ; 24 cm

Negotiation : readings, exercises and cases / edited by Roy J. Lewicki, Bruce Barry, David M. Saunders. — Seventh edition. — New York : McGraw-Hill, 2015. — xi, 724 stran ; 23 cm

Popelka, Petr, 1979-

Zrod moderní dopravy : modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války / Petr Popelka. — Vydání 1.. — Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. — 311 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 24 cm

Smith, Adam, 1723-1790

Pojednání o podstatě a původu bohatství národů / Adam Smith ; český překlad: Vladimír Irgl, Alena Jindrová, Josef Pytelka a Sergej Tryml. — Praha : Liberální institut, 2016. — Praha : Grada Publishing. — xi, 872 stran, 10 nečíslovaných stran rejstříku

Technology and values : essential readings / edited by Craig Hanks. — Chichester ; Malden : Wiley-Blackwell, 2010. — xv, 542 stran : ilustrace, mapy ; 26 cm
5 – Filozofie a náboženství (151)

Zpět
A Short Tenth-day Ceremony for Vajrayogini, with Tsok Offering. — [Richmond] : [nakladatel není známý], [mezi 1801 a 2014?]. — 185 stran : ilustrace ; 36 cm x 11 cm

Adámek, Petr

Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga / Petr Adámek. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 225 stran ; 22 cm

A mirror is for reflection : understanding buddhist ethics / edited by Jake H. Davis ; foreword by Owen Flanagan. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xxv, 358 stran
Animal sacrifice in the ancient Greek world / edited by Sarah Hitch, Ian Rutherford. — First published. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2017. — ix, 340 stran : černobílé ilustrace

Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr.

Metafyzika A / Aristotelés ; přeložil Filip Karfík. — Vydání první. — Praha : OIKOYMENH, 2015. — 71 stran. — (Oikúmené. Malá řada ; svazek 17)

Asma, Stephen T.

The evolution of imagination / Stephen T. Asma. — Chicago ; London : the University of Chicago Press, 2017. — 327 stran : černobílé ilustrace

Badham, Sally

Seeking salvation : commemorating the dead in the late-medieval english parish / Sally Badham ; with photography by C.B. Newham. — Donington : Shaun Tyas, 2015. — ix, 278 stran, [96] stran barevné obrazové přílohy

Barnes, Jonathan, 1942-

Mantissa : essays in ancient philosophy. IV / Jonathan Barnes ; edited by Maddalena Bonelli. — First edition. — Oxford : Clarendon press, 2015. — xiii, 764 stran : grafy

Belliotti, Raymond A., 1948-

Posthumous harm : why the dead are still vulnerable / Raymond Angelo Belliotti. — Lanham ; Boulder ; New York ; Toronto ; Plymouth, UK : Lexington Books, [2012]. — ©2012. — xviii, 187 stran

Bernard, Marion, 1982-

Patočka et l’unité polémique du monde / Marion Bernard. — Leuven ; Paris : Peeters, 2016. — 536 stran. — (Bibliothèque philosophique de Louvain ; 95)

Beyond : death and afterlife in ancient Greece / edited by Nicholas Chr. Stampolidis, Stavroula Oikonomou. — Athens : Museum of Cycladic Art, 2014. — 223 stran : ilustrace ; 28 cm
Brill’s companion to Aphrodite / edited by Amy C. Smith and Sadie Pickup. — Leiden ; Boston : Brill, 2010. — xvii, 452 stran : ilustrace ; 25 cm

Bruno, z Querfurtu, svatý, asi 974-1009

Život svatého Vojtěcha = Nascitur purpureus flos / Bruno z Querfurtu ; k vydání připravila, z latiny přeložila a poznámkami opatřila Marie Kyralová ; doslov napsal Jiří Sláma. — Vydání druhé, ve Vyšehradu první. — Praha : Vyšehrad, 2017. — 125 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace

Bush, Andrew, 1954 April 19-

Jewish studies : a theoretical introduction / Andrew Bush. — New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, [2011]. — ©2011. — xii, 150 stran ; 24 cm. — (Key words in Jewish studies ; 1)

Bylina, Stanisław, 1936-2017

Rewolucja husycka : przedświt i pierwsze lata / Stanisław Bylina. — Wydanie I.. — Warszawa : Neriton : Instytut Historii PAN, 2011. — 328 stran, 4 strany obrazových příloh : mapy ; 21 cm

Bylina, Stanisław, 1936-2017

Rewolucja husycka. Tom 2, Czas chwały i czas zmierzchu / Bylina Stanisław. — Warszawa : Wydawnictwo Neriton: Instytut Historii PAN, 2015.. — 225 stran ; 21 cm.

Bylina, Stanisław, 1936-2017

Rewolucja husycka. Tom 3, Kontrrewolucja i opór pokonanych / Bylina Stanisław. — Warszawa : Wydawnictwo Neriton: Instytut Historii PAN, 2016.. — 173 stran ; 21 cm.

Bynum, Caroline Walker, 1941-

Svatá hostina a svatý půst : náboženský význam jídla pro středověké ženy / Caroline Walker Bynum ; přeložila Daniela Orlando. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 461 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 21 cm. — (Každodenní život ; svazek 69)

Cizí i blízcí : Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století / Jiří Holý (ed.). — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2016. — 1048 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm

Cusack, Carole M., 1962-

The sacred tree : ancient and medieval manifestations / by Carole M. Cusack. — First published. — [Newcastle upon Tyne] : Cambridge scholars publishing, 2011. — xvi, 200 stran : černobílé ilustrace

Čepelková, Veronika

Stáří jako inspirace k aktivitě : aktivní participace seniorů na životě církevního společenství – výzva pro současnou pastoraci v naší zemi / Veronika Čepelková. — Ústí nad Orlicí : Grantis, 2016. — 94 stran ; 24 cm

Dastur, Françoise, 1942-

Smrt : esej o konečnosti / Françoise Dasturová ; přeložil Martin Pokorný. — První české vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 194 stran. — (Myšlení současnosti)

David-Neel, Alexandra, 1868-1969

Magic and mystery in Tibet / by Alexandra David-Neel. — Mansfield Centre : Martino Publishing, 2014. — xiii, 319 stran : ilustrace

Deonna, Julien A.

The emotions : a philosophical introduction / Julien A. Deonna and Fabrice Teroni. — London ; New York : Routledge, 2012. — xiii, 137 stran ; 24 cm

Di Bella, Stefano

The problem of universals in early modern philosophy / Edited by Stefano Di Bella and Tad M. Schmaltz. — New York : Oxford University Press, 2017. — 352 stran

Dreyfus, Hubert L., 1929-

A companion to Heidegger / edited by Hubert L. Dreyfus and Mark A. Wrathall. — Malden ; Oxford ; Victoria : Blackwell Publishing, 2010. — xvii, 540 stran ; 25 cm. — (Blackwell companions to philosophy ; 29)

Du Châtelet, Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil, markýza, 1706-1749

Rozprava o štěstí / Émilie du Châtelet ; úvod a komentář napsala Dagmar Pichová. — Vydání první. — Praha : Dybbuk, 2016. — 93 stran : portréty, faksimile ; 18 cm

Dvořák, Petr, 1970-

Logika onticky neurčitých domén: Jsou logické pravdy nahodilé? / Petr Dvořák. — Vydání první. — Praha : Togga, 2016. — 262 stran : ilustrace (některé barevné), grafy ; 19 cm

Dynda, Jiří, 1988-

Slovanské pohanství : ve středověkých latinských pramenech / vybral, přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Jiří Dynda. — Vydání první. — Praha : Scriptorium : 2017. — 365 stran : černobílé ilustrace, mapy, faksimile

Dynda, Jiří, 1988-

Svjatogor : smrt a iniciace staroruského bohatýra / Jiří Dynda. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. — 530 stran : ilustrace, mapy, portréty, grafická znázonění ; 24 cm. — (Russia Altera ; svazek 28)

Eller, Jack David, 1959-

Introducing anthropology of religion / Jack David Eller. — Second edition. — London ; New York : Routledge, 2015. — xiv, 341 stran : černobílé ilustrace

Entangled worlds : religious confluences between East and West in the Roman Empire : the cults of Isis, Mithras, and Jupiter Dolichenus / edited by Svenja Nagel, Joachim Friedrich Quack, and Christian Witschel. — Tübingen : Mohr Siebeck, [2017]. — ©2017. — x, 470 stran, 92 stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, plány ; 25 cm. — (Orientalische Religionen in der Antike = Oriental religions in antiquity, ISSN 1869-0513 ; 22)

Eskridge, Larry

God’s forever family : The Jesus people movement in America / Larry Eskridge. — New York : Oxford University Press, [2013]. — ©2013. — xii, 386 stran : černobílé ilustrace

Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě / Eva Melmuková-Šašecí (ed.). — Druhé doplněné vydání. — Neratovice : Verbum, 2017. — 831 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 22 cm. — (Historicus)

Fagenblat, Michael

A covenant of creatures : Levinas’s philosophy of judaism / Michael Fagenblat. — Stanford : Stanford University Press, [2010]. — ©2010. — xxviii, 281 stran. — (Cultural memory in the present)

Ficino, Marsilio, 1433-1499

O slunci ; O světle = De sole ; De lumine / Marsilio Ficino ; úvodní studii napsal Martin Žemla ; přeložili Martin Žemla a Jakub Hlaváček ; poznámkami opatřil Martin Žemla. — Praha : OIKOMENH, 2017. — 228 stran ; 21 cm. — (Knihovna renesančního myšlení ; V)

For friends, all is shared : friendship and politics in ancient Greek political thought / edited by Jakub Jinek and Veronika Konrádová. — Praha : OIKOYMENH, 2016. — 262 stran ; 22 cm

Forshaw, Roger

The role of the lector in ancient Egyptian society / Roger Forshaw. — Oxford : Archaeopress, 2014. — viii, 165 stran : ilustrace, plány, tabulky. — (Archaeopress egyptology ; 5)

Frankl, Viktor Emil, 1905-1997

Bůh a člověk hledající smysl / Viktor E. Frankl, Pinchas Lapide ; z německého originálu Gottsuche und Sinnfrage přeložila Zuzana Burdová. — První vydání. — Brno : Cesta, 2011. — 109 stran ; 20 cm

Fricke, Christel

The ethics of forgiveness : a collection of essays / Edited by Christel Fricke. — First published. — New York ; Abingdon : Routledge, 2011. — 212 stran. — (Routledge studies in ethics and moral theory ; 14)

Funda, Otakar Antoň, 1943-

K filosofii náboženství / Otakar A. Funda. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 103 stran ; 21 cm

Gillis, David

Reading Maimonides‘ Mishneh Tora / David Gillis. — Oxford ; Portland : Littman Library of Jewish Civilization, 2015. — xv, 445 stran : grafy. — (Littman Library of Jewish Civilization)

Ginsborg, Hannah

The normativity of nature : essays on Kant’s Critique of judgement / Hannah Ginsborg. — First published. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — 364 stran

Gloyn, Liz

The ethics of the family in Seneca / Liz Gloyn. — First published. — Cambridge : Cambridge university press, 2017. — xi, 249 stran : grafy

Goodman, Nelson, 1906-1998

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd / Nelson Goodman a Catherine Z. Elginová ; přeložil Tomáš Kulka et al.. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. — 191 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Trivium ; 14. svazek)

Gordon, Peter Eli

Adorno and existence / Peter E. Gordon. — First printing. — Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, 2016. — xiv, 256 stran

Gutas, Dimitri, 1945-

Avicenna and the aristotelian tradition : introduction to reading Avicenna’s philosophiacal works / by Dimitri Gutas. — Second, revised and enlarged edition, including an inventory of Avicenna’s authentic works. — Leiden ; Boston : Brill, 2014. — xxxi, 617 stran. — (Islamic philosophy, theology, and science, ISSN 0169-8729 ; Volume 89)

Halwani, Raja

Philosophy of love, sex, and marriage : an introduction / Raja Halwani. — New York : Routledge, 2010. — vii, 334 stran ; 23 cm

Hart, William

The art of living : Vipassana meditation; as taught by S. N. Goenka / by William Hart. — First indian edition 1988; reprint 2010. — Maharashra Indie : Vipassana Research Institute, 2010. — vii, 167 stran

Hegels Erben? : strafrechtliche Hegelianer vom 19. bis zum 21. Jahrhundert / herausegeben von Michael Kubiciel, Michael Pawlik und Kurt Seelmann. — Tübingen : Mohr Siebeck, [2017]. — ©2017. — xii, 323 stran

Heidegger, Martin, 1889-1976

Zollikoner Seminare / Martin Heidegger. — Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, [2017]. — ©2018. — xxxii, 880 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Gesamtausgabe. 4. Abteilung, Hinweise und Aufzeichnungen ; Band 89)

Heschel, Abraham Joshua, 1907-1972

Kdo je člověk? / Abraham Joshua Heschel ; přeložil Milan Lyčka. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2017. — 92 stran ; 20 cm. — (Oikúmené ; svazek 188)

Hildegarda z Bingenu, svatá, 1098-1179

Nebeská harmonie : výklad Atanášova vyznání víry a výbor z liturgických zpěvů / Hildegarda z Bingen ; z latinských originálů přeložil, úvodní studie a komentáře napsal Miroslav Zvelebil. — Vydání první. — Praha : Malvern, 2015. — 143 stran ; 19 cm

Hilgers, Thomas

Aesthetic disinterestedness : art, experience, and the self / Thomas Hilgers. — New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. — viii, 190 stran. — (Routledge studies in contemporary philosophy ; 88)

How biology shapes philosophy : new foundations for naturalism / edited by David Livingstone Smith. — Frist published. — New York : Cambridge University Press, 2017. — xiv, 351 stran

Hušek, Vít, 1971-

Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie / Vít Hušek. — Praha : OIKOYMENH, 2017. — 151 stran. — (Oikúmené ; svazek 187)

Ihnat, Kati

Mother of mercy, bane of the Jews : devotion to the Virgin Mary in Anglo-Norman England / Kati Ihnat. — Princeton ; Oxford : Princeton University Press, [2016]. — ©2016. — xii, 305 stran : černobílé ilustrace

Interpretace a kritika díla Jana Husa / Martin Šimsa (ed.). — Vydání první. — Ústí n. Labem : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2016. — 288 stran ; 21 cm. — (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Philosophica ; sv. 13)

Ismael, Jenann, 1968-

How physics makes us free / J. T. Ismael. — First edition. — New York : Oxfor University Press, 2016. — xiv, 273 stran : černobílé ilustrace, grafy

J.G. Fichte im Gespräch : Berichte der Zeitgenossen. Band 7, Nachträge zu den Bänden 1-5 : 1792-1862 / herausgegeben von Erich Fuchs. — Stuttgart : Frommann-Holzboog, 2012. — xi, 411 stran : portréty. — (Specula ; Bad 1,7)

Jacquet, Frédéric

Patočka : une phénoménologie de la naissance / Frédéric Jacquet. — Paris : CNRS [2016]. — ©2016. — xi, 382 stran. — (CNRS editions, ISSN 1248-5284)

Jaspers, Karl, 1883-1969

Schriften zur Universitätsidee / Karl Jaspers ; herausgegeben von Oliver Immel. — Basel : Schwabe, [2016]. — ©2016. — lxxiii, 508 stran. — (Karl Jaspers Gesamtausgabe ; Band I/21)

Jesus Handbuch / herausgegeben von Jens Schröter und Christine Jacobi ; unter Mitarbeit von Lena Nogossek. — Tübingen : Mohr Siebeck, [2017]. — ©2017. — xiii, 685 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Theologen-Handbücher)

Jung, Daehun

Subjektivität und Kunst : Konstitution der Moderne nach Hegel und Nietzsche / Dahun Jung. — Bielefeld : Transcript, [2017]. — ©2017. — 312 stran. — (Moderne Postmoderne)

Kléméns z Alexandreie, asi 150-asi 215

Stromata : řecko-české vydání. VI / Klement Alexandrijský ; překlad, úvod a poznámky k textu Miroslav Šedina. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2011. — 487 stran. — (Knihovna raně křesťanské tradice ; sv. 12)

Kléméns z Alexandreie, asi 150-asi 215

Stromata VIII (Liber logicus) / Klement Alexandrijský ; řecký text, překlad, úvod a poznámky k textu Matyáš Havrda. Rejstříky ke Stromatům I-VII / Veronika Černušková, Jana Plátová a Miroslav Šedina ve spolupráci s Radomírem Bužkem. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2017. — 212 stran. — (Knihovna raně křesťanské tradice ; XXI)

Kniha Ester : v řeckých verzích (Septuaginty a alfa-textu) / z řeckých originálů přeložila Veronika Černušková ; úvodem a komentářem opatřil Petr Chalupa. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2016. — 120 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, 1 faksimile ; 21 cm. — (Septuaginta)

Kolman, Vojtěch, 1975-

Formy jazyka : úvod do logiky a její filosofie / Vojtěch Kolman, Vít Punčochář. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2015. — 654 stran ; 24 cm

Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Spisy o první filosofii / Jan Amos Komenský ; k vydání připravili Vojtěch Balík a Věra Schifferová. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2017. — 765 stran. — (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 66)

Koren, Leonard, 1948-

Wabi-sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofy / Leonard Koren ; překlad z anglického originálu Wabi-sabi for artists, designers, poets & philosophers: Magdalena Wells. — Vydání první. — V Praze : K-A-V-K-A, knižní a výtvarná kultura, 2016. — 93 stran : ilustrace ; 21 cm

Kvasz, Ladislav, 1962-

Zrod vedy ako lingvistická udalosť : Galileo, Descartes a Newton ako tvorcovia jazyka fyziky / Ladislav Kvasz. — Vydání 1.. — Praha : Filosofia, 2013. — 302 stran ; 21 cm

Langer, Ruth

Cursing the Christians? : a history of the Birkat HaMinim / Ruth Langer. — Oxford : Oxford University Press, [2012]. — ©2012. — 389 stran

Liturgical texts for Osiris and the deceased in Late Period and Greco-Roman Egypt : proceedings of the colloquiums at New York (ISAW), and Freudenstadt = Liturgische Texte für Osiris und Verstorbene im spätzeitlichen Ägypten / edited by Burkhard Backes and Jacco Dieleman. — Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015. — viii, 312 stran : černobílé ilustrace, grafy; 31 cm. — (Studien zur spätägyptischen Religion, ISSN 2190-3646 ; Band 14)
Lives lived, lives imagined : biography in the Buddhist traditions / edited by Linda Covill, Ulrike Roesler, Sarah Shaw. — Boston : Wisdom Publications, 2010. — 335 stran

Lloyd, Genevieve, 1941-

Enlightenment shadows / Genevieve Lloyd. — First published. — Oxford : Oxford University Press, 2013. — vi, 185 stran

Luhmann, Niklas, 1927-1998

Náboženství společnosti / Niklas Luhmann ; z německého originálu Die Religion der Gesellschaft … přeložil Tomáš Chudý. — První české vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. — 318 stran ; 21 cm. — (Limes)

Maimonides, 1135-1204

Le guide des égarés / Moïse Maïmonide ; traduit de l’arabe et annoté par Salomon Munk ; nouvelle édition revue et mise à jour sous la direction de René Lévy avec la collaboration de Maroun Aouad pour la langue arabe. — Nouvelle édition. — Lagrasse : Verdier, [2012]. — ©2012. — 1315 stran. — (Dix paroles, ISSN 0243-0541)

Marek, Pavel, 1949-

Arcibiskup František Kordač : nástin života a díla apologety, pedagoga a politika / Pavel Marek, Marek Šmíd. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 223 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. — (Monografie)

Marek, Pavel, 1949-

Josef Žídek : nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve na Moravě / Pavel Marek. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. — 351 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 21 cm. — (Monografie)

Marin, Olivier, 1971-

Geneze pražského reformního hnutí (1360-1419) / Olivier Marin ; z francouzského originálu přeložila Karolina Srncová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 521 stran ; 21 cm. — (Medievistika)

Meier, Heinrich, 1953-

On the happiness of the philosophic life : reflections on Rousseau’s Rêveries in two books / Heinrich Meier ; translated by Robert Berman. — Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2016. — xvii, 344 stran : černobílé ilustrace

Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961

Fenomenologie vnímání / Maurice Merleau-Ponty ; přeložil Jakub Čapek. — 1. vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2013. — 559 stran. — (Knihovna novověké tradice a současnosti ; Svazek 81)

Midgley, Mary, 1919-

The myths we live by : with a new foreword by the author / Mary Migdley. — First published in Routledge classics. — London ; New York : Routledge, 2011. — xvii, 271 stran. — (Routledge classics)

Minczew, Georgi

Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach : źródła słowiańskie / opracowanie, przekład i komentarz Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek, Jan Mikolłaj Wolski. — Wydanie I.. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — 267 stran. — (Series Ceranea ; tom 1)

Mokhtarian, Jason Sion, 1978-

Rabbis, sorcerers, kings, and priests : the culture of the Talmud in ancient Iran / Jason Sion Mokhtarian. — Oakland, California : University of California Press, [2015]. — ©2015. — xiv, 273 stran ; 24 cm

Muslimové v Česku : etablování muslimů a islámu na veřejnosti / Daniel Topinka (ed.). — První vydání. — Brno : Barrister & Principal, 2016. — 469 stran ; ilustrace

Németh, Attila

Epicurus on the self / Attila Németh. — First published. — London ; New York : Routledge, 2017. — xix, 205 stran. — (Issues in ancient philosophy)

Newman, Andrew J.

The formative period of Twelver Shīʻism : Hạdīth as a discourse between Qum and Baghdad / Andrew J. Newman. — London : Routledge, 2010. — ©2000. — xxviii, 222 stran ; 24 cm. — (Culture and civilization in the Middle East)

Nicgorski, Walter

Cicero’s skepticism and his recovery of political philosophy / Walter Nicgorski. — New York : Palgrave Macmillan, [2016]. — ©2016. — xviii, 283 stran. — (Recovering political philosophy)

Novotný, Miroslav, 1958-

Bohomluvci, vlastimilové, těšitelé : výchova a vzdělávání duchovních v českobudějovické diecézi v letech 1803-1850 / Miroslav Novotný, Tomáš Veber. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2016. — 254 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile ; 21 cm

Peregrin, Jaroslav, 1957-

Filosofie logiky / Jaroslav Peregrin, Marta Vlasáková. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2017. — 401 stran : ilustrace, grafy ; 21 cm

Per grazia ricevuta : la devozione religiosa a Pompei antica e moderna / a cura di Francesco Buranelli, Massimo Osanna, Luana Toniolo. — Roma : Gangemi editore, 2016. — 143 stran : ilustrace (některé barevné) ; 22 cm

Petráňová, Romana, 1969-

Cesty víry neslyšících / Romana Petráňová. — Vydání první. — Praha : Katechetická sekce České biskupské konference, 2017. — 79 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

Pinkard, Terry P.

Does history make sense? : Hegel on the historical shapes of justice / Terry Pinkard. — Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, 2017. — 272 stran

Pirenne-Delforge, Vinciane, 1963-

L’Héra de Zeus : ennemie intime, épouse définitive / Vinciane Pirenne-Delforge & Gabriella Pironti. — Paris : Les belles lettres, 2016. — 405 stran : černobílé ilustrace, plány. — (Mondes anciens)

Place of worship in Britain and Ireland 300-950 / edited by P.S. Barnwell. — Donington : Shaun Tyas, 2015. — vi, 240 stran, [10] stran barevné obrazové přílohy : černobílé ilustrace, mapy, plány. — (Rewley house studies in the historic environment ; 4)
Plato’s Sophist : proceedings of the Seventh Symposium Platonicum Pragense / edited by Aleš Havlíček and Filip Karfík. — Praha : OIKOYMENH, 2011. — 392 stran

Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr.

Kratylos / Platón ; z řeckého originálu přeložil František Novotný. — Vydání řecko-české první, české čtvrté. — Praha : OIKOYMENH, 2017. — 175 stran. — (Platonovy dialogy : řecko-české vydání ; I)

Plevrakis, Ermylos, 1981-

Das Absolute und der Begriff : zur Frage philosophischer Theologie in Hegels Wissenschaft der Logik / Ermylos Plevrakis. — Tübingen : Mohr Siebeck, 2017. — xvii, 439 stran ; 24 cm. — (Collegium Metaphysicum : ISSN 2191-6683 ; 17)

Pomponazzi, Pietro, 1462-1524

Pojednání o nesmrtelnosti duše = Tractatus de immortalitate animae / Pietro Pomponazzi ; úvodní studii napsal Tomáš Nejeschleba ; přeložil Miroslav Petříček. — 1. vyd.. — Praha : OIKOYMENH, 2012. — 280 stran ; 22 cm. — (Knihovna renesančního myšlení ; 4)

Porfyrios, asi 234-asi 301

Jak vystoupit do inteligibilního světa (Sentence) : řecko-české vydání / Porfyrios ; úvod, překlad a poznámky Lenka Karfíková. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2017. — 236 stran. — (Knihovna antické tradice ; svazek 14)

Probabilities, hypotheticals, and counterfactuals in ancient greek thought / edited by Victoria Wohl. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2014. — xii, 294 stran : černobílé ilustrace

Prosser, Simon

Experiencing time / Simon Prosser. — First edition. — New York : Oxford University Press, 2016. — xii, 221 stran : grafy

Protocols of justice : the pinkas of the Metz rabbinic court 1771-1789 = Pinkas bejt ha-din šel k“k Mec / by Jay R. Berkovitz. — Leiden ; Boston : Brill, [2014]. — ©2014. — 2 svazky : faksimile ; 25 cm. — (Studies in Jewish history and culture ; volume 44)

Provazník, Jan, 1965-

Hérakleitos ve světle mythické moudrosti / Jan Provazník. — Praha : Malvern, 2017. — 118 stran

Radcliffe, Timothy, 1945-

Proč být křesťan? / Timothy Radcliffe ; z angličtiny přeložil Daniel Soukup. — Vydání první. — Praha : Krystal OP, 2017. — 260 stran : ilustrace ; 21 cm

Rahnema, Ali

Superstition as ideology in Iranian politics : Majlesi to Ahmadinejad / Ali Rahnema. — 1st published. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. — xii, 320 stran ; 24 cm. — (Cambridge Middle East studies)

Rethinking Iranian nationalism and modernity / edited by Kamran Scot Aghaie and Afshin Marashi. — First paperback edition. — Austin : University of Texas Press, 2015. — xiv, 375 stran : ilustrace

Revonsuo, Antti

Consciousness : the science of subjectivity / Antti Revonsuo. — New York : Psychology Press, 2010. — xxviii, 324 stran : ilustrace ; 26 cm

Rose, E. M.

The murder if William of Norwich : the origin of the blood libel in medieval Europe / E.M. Rose. — New York : Oxford University Press, [2015]. — ©2015. — xii, 394 stran : černobílé ilustrace, mapy

Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů / Felix Borecký, Michaela Fišerová, Martin Švantner, Ondřej Váša. — Vydání první. — Praha : Togga, 2011. — 286 stran ; 17 cm. — (Vita intellectiva)
Rukopisy z Nag Hammádí. 3, Kodex III/3-4, Kodex V/1 a 5, Požehnaný Eugnóstos, Moudrost Ježíše Krista, Zjevení Adamovo / uspořádal W.B. Oerter ; z koptských originálů přeložili a úvody a komentáři opatřili Marek Dospěl, Wolf B. Oerter a Zuzana Vítková. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2010. — 224 stran : faksimile ; 22 cm. — (Knihovna rané křesťanské literatury ; sv. 6)
Rukopisy z Nag Hammádí. 4, Kodex VI/3, kodex VII/2 a 5, kodex VIII/2, kodex XIII/1, Authentikos logos, Druhý traktát velkého Séta, Tři Sétovy stély, Petrův list Filipovi, Protennoia ve třech tvarech / uspořádal W. B. Oerter a Z. Vítková ; z koptských originálů přeložili a úvody a komentáři opatřili Wolf B. Oerter, Václav Ondráček, Petr Pokorný, Pavel Ryneš a Zuzana Vítková. — Praha : Vyšehrad, 2016. — 288 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm. — (Knihovna rané křesťanské literatury ; svazek 7)

Seay, Gary

Engaging bioethics : an introduction with case studies / Gary Seay and Susana Nuccetell. — New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. — xix, 417 stran ; 24 cm

Segev, Mor

Aristotle on religion / Mor Segev. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2017. — vii, 192 stran : grafy

Sem, Tat’jana Jur’jevna

Šamanizm Èvenkov: po materialam Rossijskogo ètnografičeskogo muzeja / T. Ju. Sem. — Vtoroje izdanije, ispravlennoje i dopolnennoje. — Sankt-Peterburg : Gumanitarnaja akademija, 2017. — 299 stran, [16] stran obrazové přílohy : černobílé ilustrace. — (Etnographica varia)

Schäfer, Peter, 1943-

Rabínské židovství a rané křesťanství / Peter Schäfer ; z německého originálu Die Geburt des Judentums aus dem Geist des Christentums … přeložila Marie Holá. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2017. — 165 stran : ilustrace ; 20 cm. — (Studium ; 13. svazek)

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von, 1775-1854

Klára, neboli, O souvislosti přírody s duchovním světem / F.W.J. Schelling ; přeložil Petr Babka. — Vydání první. — Praha : OIKOYMENH, 2017. — 99 stran ; 20 cm. — (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 94)

Schmidt, Ernst A., 1937-

Das süßbittre Tier : Liebe in Dichtung und Philosophie der Antike / Ernst A. Schmidt. — Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, [2016]. — ©2016. — 584 stran. — (Abendland, ISSN 0724-9624 ; Neue Folge 40)

Schönbaumsfeld, Genia

The illusion of doubt / Genia Schönbaumsfeld. — First published. — New York : Oxford University Press, 2016. — 165 stran

Snellgrove, David L., 1920-

Buddhist Himalaya : travels and studies in quest of the origins and nature of Tibetan religion / David L. Snellgrove. — 3rd edition. — Bangkok : Orchid Press, 2011. — xvi, 351 stran : ilustrace, mapy ; 22 cm

Sokol, Jan, 1936-

Dluh života : články, eseje, glosy / Jan Sokol. — Vydání I.. — Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. — 668 stran ; 23 cm

Sóma : Körperkonzepte und körperliche Existenz in der antiken Philosophie und Literatur / herausgegeben von Thomas Buchheim, David Meissner, Nora Wachsmann. — Hamburg : Felix Meiner, [2016]. — ©2016. — 614 stran : grafy. — (Archiv für Begriffsgeschichte, ISSN 1617-4399 ; Sonderheft 13)

Stoklasová, Hana

Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století / Hana Stoklasová. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2017. — 283 stran : faksimile ; 24 cm. — (Monographica ; XVI)

Strangers to nature : animal lives and human ethics / edited by Gregory R. Smulewicz-Zucker. — Lanham ; Noulder ; New York ; Toronto ; Plymouth, UK : Lexington Books, [2012]. — ©2012. — vii, 280 stran. — (Logos : perspectives on modern society and culutre)
Strange tales of an Oriental idol : an anthology of early European portrayals of the Buddha / edited by Donald S. Lopez Jr.. — Chicago ; London : The University of Chicago Press, [2016]. — ©2016. — xi, 259 stran ; 24 cm. — (Buddhism and modernity)
Submerged literature in ancient Greek culture. [Volume 1], An introduction / edited by Giulio Colesanti and Manuela Giordano. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2014]. — ©2014. — x, 229 stran : ilustrace (některé barevné), plány
Submerged literature in ancient Greek culture. Volume 2, Case studies / edited by Giulio Colesanti and Laura Lulli. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2016]. — ©2016. — x, 396 stran : ilustrace (některé barevné), plány, mapy, faksimile
Submerged literature in ancient Greek culture. Volume 3, The comparative perspective / edited by Andrea Ercolani and Manuela Giordano. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2016]. — ©2016. — vii, 278 stran : ilustrace (některé barevné), plány

Svoboda, Vladimír, 1960-

Logika pro Pány, Otroky a Kibice : filosofický průvodce světem deontické logiky / Vladimír Svoboda. — Vydání 1.. — Praha : Filosofia, 2013. — 320 stran : ilustrace ; 21 cm

Szabo, Miloš, 1964-

Východní křesťanské církve : stručný přehled sjednocených i nesjednocených církví křesťanského východu / Miloš Szabo. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. — 200 stran : portréty ; 24 cm

Talbert, Matthew

Moral responsibility / Matthew Talbert. — First published. — Cambridge ; Malden : Polity Press, 2016. — viii, 172 stran. — (Key concepts in philosophy)

Tatian, 120-173

Promluva k Řekům / překlad, úvod a poznámky k textu Pavel Dudzik. — Řecko-české vydání. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2016. — 249 stran. — (Knihovna raně křesťanské tradice ; XX)

Taylor, James Stacey, 1970-

Death, posthumous harm and bioethics / James Stacey Taylor. — First published. — London ; New York : Routledge, 2012. — xiii, 228 stran. — (Routledge annals of bioethics)

The Oxford handbook of Hegel / edited by Dean Moyar. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — xlix, 828 stran
The Routledge companion to free will / edited by Kevin Timpe, Meghan Griffith and Neil Levy. — First published. — New York ; London : Routledge, 2017. — xxii, 707 stran. — (Routledge philosophy companions)

Tor, Shaul

Mortal and divine in early Greek epistemology : a study of Hesiod, Xenophanes and Parmenides / Shaul Tor. — First published. — Cmabridge : Cambridge University Press, 2017. — xiii, 406 stran. — (Cambridge classical studies)

Torrell, Jean-Pierre, 1927-

Svatý Tomáš Akvinský : osoba a dílo / Jean-Pierre Torrell ; z francouzštiny přeložila Marie Benáková. — Vydání první. — Praha : Krystal OP, 2017. — 260 stran ; 23 cm

Trabattoni, Franco

Essays on Plato’s epistemology / Franco Trabattoni. — Leuven : Leuven University Press, [2016]. — ©2016. — xxvi, 308 stran. — (Ancient and medieval philosophy ; Series I, LIII)

Unruh, Patrick

Register zur Martin Heidegger Gesamtausgabe / Patrick Unruh. — Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, [2017]. — ©2017. — XXXI, 618 stran ; 24 cm

Vítek, Tomáš

Věštění v antickém Řecku. II., Tělo a sny / Tomáš Vítek. — Vydání 1.. — Praha : Herrmann & synové, 2013. — 580 stran ; 24 cm

Vítek, Tomáš

Věštění v antickém Řecku. III., Země a mrtví / Tomáš Vítek. — Vydání první. — Praha : Herrmann & synové, 2016. — 420 stran ; 24 cm

Vojtíšek, Zdeněk, 1963-

Nová náboženství a násilí / Zdeněk Vojtíšek. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 285 stran ; 21 cm. — (Religionistika)

Vom Ende her gedacht : Hegels Ästhetik zwischen Kunst und Religion / Tobias Braune-Krickau, Thomas Erne, Katharina Scholl (Hg.). — Freiburg ; München : Karl Alber, 2014. — 228 stran

Vuilleumier, Sandrine

Un rituel osirien en faveur de particuliers à l’époque ptolémaïque : Papyrus Princeton Pharaonic Roll 10 / Sandrine Vuilleumier. — Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016. — xii, 593, [47] stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile, tabulky ; 30 cm. — (Studien zur spätägyptischen Religion, ISSN 2190-3646 ; Band 15)

Waldron, Jeremy, 1953-

One another’s equals : the basis of human equality / Jeremy Waldron. — First printing. — Cambridge, Massachusetts ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2017. — x, 264 stran

Weiss, Lara

Religious practice at Deir el-Medina / by L. Weiss. — Leiden : Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten ; Leuven : Peeters, 2015. — viii, 437 stran : ilustrace, plány, tabulky, faksimile. — (Egyptologische uitgaven, ISSN 0927-0043 ; XXIX)

Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951

Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein ; z německého originálu přeložil P. Glombíček. — Druhé, opravené vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2017. — 87 stran. — (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 59)

Zimmermannová, Marie, 1961-

Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920-1994 / Marie Zimmermannová. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 297 stran ; 20 cm. — (Bibliotheca theologica ; 7)

6 – Fyzika a příbuzné vědy (4)

Zpět

Bozeman, Kenneth

Practical vocal acoustics : pedagogic applications for teachers and singers / by Kenneth W. Bozeman. — Hillsdale, NY : Pendragon Press, [2013]. — xvi, 138 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Vox musicae: the voice, vocal pedagogy, and song ; No. 9)

Koperník, Mikuláš, 1473-1543

O obězích nebeských sfér. První kniha / Mikuláš Koperník ; překlad, úvod a komentář Zdeněk Horský ; k vydání připravil Vojtěch Hladký. — Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. ; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. — 242 stran : ilustrace, grafy, tabulky

Miyara, Federico

Software-based acoustical measurements / Federico Miyara. — New York, NY : Springer, 2017. — 429 stran : grafy. — (Modern acoustics and signal processing)

Štoll, Ivan, 1935-

Klasická teoretická fyzika / Ivan Štoll, Jiří Tolar, Igor Jex. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 323 stran : ilustrace ; 31 cm

7 – Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (14)

Zpět

Bečková, Kateřina, 1957-

Praha : město a řeka / Kateřina Bečková ; fotografie Věroslav Škrabánek. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. — 199 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile, fotografie ; 26 cm. — (Praha)

Casas, Bartolomé de las, 1474-1566

Brevísima relación de la destruición de las Indias / Bartolome de las Casas ; edicion de André Saint-Lu. — 19.a edición. — Madrid : Cátedra, 2016. — ©2016. — 186 stran : ilustrace. — (Letras Hispánicas)

Československý stát a Český stát : soubor map k výročí vzniku vojenské geografie v Dobrušce / připravili: Zdeněk Fiala, Tomáš Grim, Martin Kohout, Petr Stehlík. — 1. vydání. — 1 : 1 000 000. — Dobruška Ministerstvo obrany ČR – Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce ve spolupráci s Ústředním archivem zeměměřictví a katastru – Zeměměřický úřad v Praze, 2011. — 7 map na 7 listech : mapy (barevné) + 1 list
Historický atlas obyvatelstva českých zemí = Historical population atlas of the Czech Lands / Martin Ouředníček, Jana Jíchová, Lucie Pospíšilová (eds.). — Praha : Karolinum, 2017. — 131 stran : mapy, grafy

Kaplan, Robert D., 1952-

Přes Skalisté hory : jak geografie určuje roli Ameriky ve světě / Robert D. Kaplan ; z anglického originálu Earning the Rockied … přeložil Šimon Trusina. — Vydání první. — Praha : Bourdon, 2017. — 180 stran : ilustrace, portréty, mapy ; 24 cm

Kucharík, Juraj

Bratislava : turistický sprievodca, história, pamiatky, prechádzky, informácie / Juraj Kucharík. — Bratislava : Dajama, 2016. — 240 stran : ilustrace, fotografie ; 23 cm

Lenderová, Milena, 1947-

Donne in viaggio : le viaggitrici delle terre Ceche e la loro immagine dell’Italia negli anni 1782-1936 / Milena Lenderová ; [traduzione dal ceco: Barbara Zane]. — Prima edizione. — Pardubice : Università di Pardubice, 2017. — 278 stran : ilustrace, mapy

Mapa stabilního katastru Královského hlavního města Prahy z roku 1842 : uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu v Praze / zpracoval a vytiskl: Zeměměřický úřad ; příprava: Karel Brázdil, Martin Buchlovský, Petr Dvořáček, Tomáš Grim, Miroslav Kronus, Helena Kronusová, Petr Mach ; text: Tomáš Grim ; grafická úprava: Petr Mach, Petr Voháňka. — Měřítko 1:1 440 (E 14°22’59“–E 14°26’12″/N 50°05’44“–N 50°03’32“). — Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2017. — 1 mapa na 25 listech : barevná ; 1 list 30 x 43 cm, vloženo v deskách 42 cm + 6 listů

Martínek, Jiří, 1976-

Geograf a cestovatel Jiří Daneš / Jiří Martínek. — Praha : Historický ústav, 2017. — 291 stran : ilustrace, mapy, portréty, genealogické tabulky ; 22 cm. — (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; svazek 75)

Musil, Rudolf, 1926-

Morava v době ledové : prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání / Rudolf Musil ; vědecké ilustrace Petr Modlitba. — Vydání 1.. — Brno : Masarykova univerzita, 2014. — 228 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 31 cm

Opatrný, Josef, 1945-

Splněný sen majora Rogerse : cesta Lewise a Clarka k Pacifiku / Josef Opatrný. — Vydání první. — Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, 2017. — 170 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 21 cm. — (Magnetka ; svazek 46)

Semotanová, Eva, 1952-

Historical Geography Research Centre / Eva Semotanová, Pavel Chromý, Michal Semian, Zdeněk Kučera. — First edition. — Praha : Centre of Administration and Operation CAS, v.v.i., 2016. — 15 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 21 cm. — (Science around us ; 47. What is it…)

Šembera, Pavel, 1980-

Brazílie : návod k použití / Pavel Šembera. — 1. vydání. — Praha : Titanic, 2017. — 101 stran ; 23 cm

8 – Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (215)

Zpět
Historie 2015/2016 : sborník prací z celostátní studentské vědecké konference konané 21.-22. dubna 2016 v Brně. — Vydání 1.. — Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 316 stran : černobílé ilustrace, portréty a fotografie

Anarbaev, Abdulchamid

Achsiket : stolica drevnej Fergany / Abdulchamid Anarbaev. — Taškent : Tafakkur, 2013. — 532 stran: barevné a černobílé ilustrace ; 27 cm

Anderson, H. Allen (Hugh Allen), 1950-

Náčelník : Ernest Thompson Seton a mizející Západ / H. Allen Anderson ; z anglického originálu … přeložil Martin Kupka. — 1. vydání. — Praha : Vydavatelství Václav Vávra, 2012. — 295 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 25 cm

Antichità sequestrata : a vetulonia l’Italia antica si ritrova a tavola / Museo civico archeologico „Isidoro Falchi“. — Vetulonia : Museo civico archeologico „Isidoro Falchi“, 2015. — 126 stran : barevné fotografie

Antonín, Robert, 1977-

Ideální panovník českého středověku : kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení / Robert Antonín. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. — 674 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. — (Česká historie ; svazek 28)

Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna Cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010 / Andrej Pleterski (urednik) ; Benjamin Štular, Mateja Belak (področna urednika). — Prva izdaja. — Ljubljana : Založba ZRC, 2017. — 422 stran : ilustrace (některé barevné). — (Opera Instituti archaeologici Sloveniae ; 37) (Grobišče Župna cervkev v Kranju ; 2)
Archeološka istraživanja na autoputa E75 (2011-2014) / urednici Slaviša Perić i Aleksandar Bulatović. — Beograd : Archeološki institut, 2016. — 411 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, grafy ; 31 cm

Aschenbrenner, Vít, 1977-

Dějiny města Plzně / autorský kolektiv: Vít Aschenbrenner, Jakub Bachtík, Irena Bukačová, Vladimír Bystrický, Jaroslav Douša, Hana Hlaváčková, Miroslav Hus, Petr Jindra, Oldřich Kortus, Jiří Kuthan, Marie Malivánková Wasková, Eduard Maur, Jan Mergl, Milan Metlička, Karel Nováček, Jiří Stočes, Terezie Šiková, Radek Široký, Viktor Viktora. — Vydání první. — Plzeň : Statutární město Plzeň, 2014-. — svazků : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 27 cm

Atlas of the Irish revolution / edited by John Crowley, Donal Ó Drisceoil, Mike Murphy ; associate editor: John Borgonovo ; graphics editor: Nick Hogan ; associate cartographer/researcher: Charles Roche ; researcher: Hélène O’Keeffe. — Cork : Cork University Press, 2017. — xx, 963 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, grafická znázornění, faksimile, fotografie
Austausch und Kulturkontakt im Südkaukasus und seinen angrenzenden Regionen in der Spätbronze-/Früheisenzeit / hrsg. von Andreas Mehnert, Gundula Mehnert, Sabine Reinhold. — Langenweissbach : Beier & Beran, 2012. — 326 stran : iustrace, mapy, 30 cm. — (Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes ; 22)
Authority and wisdom in the new Ireland : studies in literature and culture / Carmen Zamorano Llena and Billy Gray (eds.). — Oxford ; Bern ; Berlin ; Bruxelles ; Frankfurt am Main ; New York ; Wien : Peter Lang, [2016]. — ix, 267 stran. — (Reimagining Ireland ; Volume 73)

Avineri, Šlomo, 1933-

Theodor Herzl a založení židovského státu / Shlomo Avineri ; z knihy Theodor Herzl and the Foundation of the Jewish State přeložila Alice Marxová. — Vydání první. — Praha : Sefer, 2017. — 347 stran ; 21 cm. — (Edice Paměti / Životopisy)

Azevedo, Sânzio de, 1938-

Alberto de Oliveira : cadeira 8, ocupante 1 (fundador) / Sânzio de Azevedo. — Rio de Janeiro : Academia Brasileira de Letras ; São Paulo : Imprensa Oficial, 2011. — 55 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Série Essencial ; 024)

Badalov, Nadir

Azərbaycan : islam mədəniyyətinin incisi = pearl of Islamic civilization / original text Nadir Badalov ; translators WordSmith Ltd. (English), Anne Thompson (English), Nariman Abdullayev (Arabic), Niyaz Yaqublu (Arabic). — [Ázerbajdžán] : ICYF-DC, [2013]. — ©2013. — 531 stran : barevné ilustrace

Baťa, Jan Antonín, 1898-1965

Nové knížectví : román z průkopnického života / J.A. Baťa. — 1. vydání. — Krásná Lípa : Marek Belza, 2014. — 366 stran, xlviii stran obrazové přílohy : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. — (Lusitanica ; sv. 10)

Běličová, Milena, 1960-

Fenomén Masaryk = Masaryk as a phenomenon / texty katalogu Milena Běličová, Karolína Heroldová, Marek Junek, Pavel Muchka, Martin Sekera, Michal Stehlík, Miroslava Burianová, Jitka Hanáková, Vítězslav Kuželka, Luděk Navrátil, Dana Přenosilová, Petr Přibyl, Lubomír Sršeň, Eliška Vavříčková ; překlad Překladatelská agentura Loggos, Kateřina Hilská. — Praha : Národní muzeum, 2017. — 123 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 26 cm

Benediková, Lucia

Ilava, poloha Porubská dolina : pohrebisko lužickej kultúry na strednom Považí / Lucia Benediková, Jana Katkinová, Vojtech Budinský-Krička ; s príspevkom Milana Horňáka.. — Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied ; Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016.. — 507 stran : ilustrace, mapy, grafy + 1 CD-ROM. — (Archeologica Slovaca Monographiae. Studia ; tomus XXVII)

Bernhardt, Tomáš, 1968-

Plzeň. I. díl, Historické jádro / Tomáš Bernhardt, Jana Domanická, Petr Domanický. — Vydání 1.. — Praha ; Paseka, 2014 Litomyšl :. — 202 stran : ilustrace, 1 plán ; 21 cm. — (Zmizelé Čechy)

Bláha, Radek, 1976-

Hradec Králové : historie – kultura – lidé / Radek Bláha, Petr Grulich, Roman Horký, Jan Košek, Martin Landsmann, Milena Lenderová, Věra Němečková, Jiří Pavlík, Radek Pokorný, Petr Polehla, Jaroslava Pospíšilová, Jiří Slavík, Jaroslav Šůla, Jana Vojtíšková, Ladislav Zikmund-Lender. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 920 stran, 8 stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, faksimile. — (Dějiny českých měst)

Bláhová, Marie, 1944-

Karel IV. v soudobých kronikách / Marie Bláhová, Zuzana Lukšová a Martin Nodl. — Vydání v tomto souboru první. — Praha : Argo, 2016. — 270 stran : ilustrace, faksimile

Bobková, Lenka, 1947-

Jan Zhořelecký : třetí syn Karla IV. / Lenka Bobková a Tomáš Velička ve spolupráci s Mladou Holou a Janem Zdichyncem. — Vydání první. — Praha : Casablanca, 2016. — 407 stran, 8 nečíslovaných stran ; ilustrace (některé barevné), fotografie, mapy, portréty ; 24 cm. — (Korunní země v dějinách českého státu ; VII)

Boháčová, Ivana, 1954-

Praha archeologická / Ivana Boháčová, Miroslava Šmolíková, Gabriela Blažková, Kateřina Boberová, Milena Bravermanová, Helena Březinová, Michal Bureš, Alžběta Čejková, Věra Čulíková, Jaroslav Dobrý, Zdeněk Dragoun, Lukáš Drápela, Stanislava Gojdová, Iva Herichová, Pavel Hušták, Radovan Hynek, Ivana Jarošová, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Milan Kodíček, Tomáš Kolář, Radka Kozáková, Roman Křivánek, Štěpánka Kučková, Milan Kuchařík, Josef Kyncl, Tomáš Kyncl, Antonín Majer, Tomáš Mořkovský, Jaroslav Podliska, Adéla Pokorná, Naďa Profantová, Michaela Rašková-Zelinková, Petr Starec, Ivo Světlík, Petr Šída, Martin Tomášek, Jan Turek, Kristýna Urbanová, Petra Urbanová, Jiří Vávra, Jan Zavřel, Jaromír Žegklitz. — Praha : Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., 2016. — 383 stran : ilustrace (převážně barevné), grafy, plánky ; 30 cm

Boudník, Vladimír, 1924-1968

Vladimír Boudník a přátelé. Svazek 3, Dopisy Vladimíra Boudníka přátelům 1949-1953 / Vladimír Boudník. — Praha : Jan Placák – Ztichlá klika, 2015. — 323 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 22 cm

Brands, H. W, 1953-

Reagan : život / H.W. Brands ; z anglického originálu Reagan. The life … přeložili Eduard Geissler a Jan Kalandra. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 771 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 25 cm

Brasília, město, sen / Yvonna Fričová (ed.) ; Nicolas Behr, Athos Bulcão, Roberto Burle Marx, Joaquim Cardozo, Costa Lúcio, M. M Fontenelle, Pavel Frič, Marcel Gautherot, Frederico Rosa Borges de Holanda, Luis Humberto, Martin Hůla, Juscelino Kubitschek, Clarice Lispector, Lucie Lomová, Radomíra Sedláková, Oscar Niemeyer, Jeferson Tavares, David Vávra a další. — 1. vydání. — Praha : Titanic, 2017. — 365 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 x 26 cm

Brňovják, Jiří, 1978-

Šlechticem z moci úřední : udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705-1780 / Jiří Brňovják. — První vydání. — Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. — 487 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile, erby ; 25 cm + 1 list errata. — (Nobilitas in historia moderna / Ostravská univerzita v Ostravě ; tomus VII)

Bruno, z Querfurtu, svatý, asi 974-1009

Život svatého Vojtěcha = Nascitur purpureus flos / Bruno z Querfurtu ; k vydání připravila, z latiny přeložila a poznámkami opatřila Marie Kyralová ; doslov napsal Jiří Sláma. — Vydání druhé, ve Vyšehradu první. — Praha : Vyšehrad, 2017. — 125 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace

Bylina, Stanisław, 1936-2017

Rewolucja husycka. Tom 2, Czas chwały i czas zmierzchu / Bylina Stanisław. — Warszawa : Wydawnictwo Neriton: Instytut Historii PAN, 2015.. — 225 stran ; 21 cm.

Bylina, Stanisław, 1936-2017

Rewolucja husycka. Tom 3, Kontrrewolucja i opór pokonanych / Bylina Stanisław. — Warszawa : Wydawnictwo Neriton: Instytut Historii PAN, 2016.. — 173 stran ; 21 cm.

Bynum, Caroline Walker, 1941-

Svatá hostina a svatý půst : náboženský význam jídla pro středověké ženy / Caroline Walker Bynum ; přeložila Daniela Orlando. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 461 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 21 cm. — (Každodenní život ; svazek 69)

Campbell, Virginia L.

Pocket Museum : Ancient Rome / Virginia L. Cambell. — New York, NY : Thames & Hudson, [2017]. — ©2017. — 287 stran : ilustrace

Cesta ke Zlaté bule sicilské. část 1., Usilování o královskou korunu / Pavol Černý, Jerzy Hauziński, Lukáš Hlubek, Peter Kováč, Libor Kovář, Tomáš Krejčík, Zdeňka Měchurová, Zbyněk Moravec, Richard Psík, Jan Šmerda, Martin Wihoda, Marek Zágora, Josef Žemlička. — Vydání 1.. — Ostrava : Ostravské muzeum, 2012. — 224 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile ; 31 cm + 2 genealogické tabulky (50 x 98, 45 x 90 cm)
Close to the bone : current studies in bone technologies / editor Selena Vitezović. — Belgrade : Institute of Archaeology, 2016. — 396 stran : ilustrace, mapy ; 29 cm

Coulter, Colin

Ireland under austerity : neoliberal crisis, neoliberal solutions / edited by by Colin Coulter and Angela Nagle. — First published. — Manchester : Manchester University Press, 2015. — ©2015. — xii, 297 stran

Čechura, Jaroslav, 1952-

Sedláci si dělají, co chtějí : sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury / Veronika Boháčová, Veronika Kucrová (eds.). — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. — 447 stran ; 25 cm

Čejka, Marek, 1975-

Izrael a Palestina : minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu / Marek Čejka. — Čtvrté aktualizované vydání. — Brno : Barrister & Principal, 2015. — 330 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 23 cm

Čondić, Natalija,

U temeljima grada : iz arheoloških slojeva liburnskoga Zadra = In the city’s foundations : the archaeological layers of the liburnian Zadar / Natalija Čondić, Morana Vuković. — Zadar : Arheološki muzej, 2017. — 105 stran : ilustrace ;. — (Katalozi i monografije / Arheološki muzej, Zadar ; 27)

Demakopoulou, Katie

The Mycenaean acropolis of Midea / Katie Demakopoulou. — Athens : Ministry of Culture and Tourism, Archaeological Receipts Fund, 2012. — 44 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 27 cm

Die Neolithisierung Mitteleuropas : Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005 = The Spread of the Neolithic to Central Europe : international symposium, Mainz 24 June – 26 June 2005 / Detlef Gronenborn, Jörg Petrasch (Hrsg.). — Mainz : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2010. — 2 svazky : ilustrace. — (RGZM – Tagungen, ISSN 1862-4812 ; Band 4/1,2)

Dikötter, Frank, 1961-

Narcotic culture : a history of drugs in China / Frank Dikötter, Lars Laamann, Zhou Xun. — Revised and updated edition. — London : Hurst & Company, [2016]. — ©2016. — xiii, 298 stran : fotografie ; 22 cm

Dokoupil, Lumír, 1935-

Listy z časů naděje i zklamání : (z korespondence Františka Kutnara s Jaroslavem Markem) / Lumír Dokoupil, Milan Myška. — První vydání. — Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2015. — 187 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov 2 / Miroslav Kmeť, Soňa Polónyová, Ondrej Druga. — Kraków Spolok Slovákov v Poľsku 2016. — 239 stran 21 cm

Doumerc, Bernard, 1953-

Benátky a jejich impérium ve Středomoří : 9.-15. století / Bernard Doumerc ; z francouzského originálu Venice et son empire en Méditerranée přeložil Otomar Krejča; doslov Ovidiu Cristea. — První české vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 217 stran : mapy ; 21 cm. — (Medievistika)

Durrant, Stephen W., 1944-

The letter to Ren An & Sima Qian’s legacy / Stephen Durrant, Wai-Yee Li, Michael Nylan, Hans van Ess. — Seattle ; London : University of Washington Press, [2016]. — ©2016. — xi, 178 stran : grafická znázornění ; 24 cm

Emotions in classical world : methods, approaches, and directions / edited by Douglas Cairns and Damien Nelis. — Stuttgart : Franz Steiner, [2017]. — ©2017. — 271 stran : černobílé ilustrace. — (Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien ; Band 59)
Etruskovia z Perugie= Etruschi di Perugia / Slovenské národné múzeum- Historické múzeum. — Bratislava : Slovenské národné múzeum- Historické múzeum, 2014. — 187 stran : barevné ilustrace, fotografie ;

Fitzpatrick, Sheila, 1941-

Ruská revoluce / Sheila Fitzpatricková ; překlad Lubomír Sedlák. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2017. — 279 stran

Friedl, Jiří, 1976-

Dějiny Polska / Jiří Friedl, Tomasz Jurek, Miloš Řezník, Martin Wihoda. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 690 stran : ilustrace, mapy, portréty. — (Dějiny států)

Fudeman, Kirsten Anne

Vernacular voices : language and identity in medieval French Jewish communities / Kirsten A. Fudeman. — Philadelphia ; Oxford : University of Pennsylvania Press, [2010]. — ©2010. — xi, 254 stran : ilustrace. — (Jewish culture and contexts)

Funeral ritual and the cult of Dionysus in Ravna (Timacum minus) = Pogrebni ritual i Dionisov kult u Ravni / Sofija Petković, Nadežda Gavrilović-Vitas, Nataša Miladinović-Radmilović, Bojana Ilijić. — Beograd : Knjaževac, 2016. — 94 stran : barevné fotografie

Furmánek, Václav, 1942-

Radzovce in der Zeit der Urnenfelderkulturen : (Katalog des Gräberfeldes) / Václav Furmánek, Vladimír Mitáš, Vojtech Budaváry. — Nitra : Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 2016. — 399 stran : ilustrace ; 29 cm. — (Archaeologica Slovaca monographiae. Catalogi ; Tomus XIV)

Garkisch, Miloš, 1947-

Beroun / Miloš Garkisch. — Vydání 1.. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2012. — 75 stran, 96 stran obrazové přílohy : ilustrace ; 21 cm. — (Zmizelé Čechy)

Garner, Jennifer

Das Zinn der Bronzezeit in Mittelasien. II, Die montanarchäologischen Forschungen an den Zinnlagerstätten / von Jennifer Garner. — Darmstadt : Philipp von Zabern, [2013]. — 483 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány. — (Archäologie in Iran und Turan ; Band 12) (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum ; Band 194)

Gawlikowski, Michał

Palmyra / Michał Gawlikowski. — Piaseczno : Instytut Archeologii UW, 2010. — 131 stran : černobílé ilustrace ; 20 cm

Gender history – to přece není nic pro feministky : kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea / Tomáš Jiránek, Karel Rýdl, Petr Vorel (eds.). — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. — 427 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Geronimo : paměti náčelníka Apačů, historie Apačů / S.M. Barrett, Boris Taufer, Nataša Budačová. — Druhé, opravené vydání. — V Podlesí : Dauphin, 2015. — 392 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm

Ginzburg, Carlo, 1939-

Mocenské vztahy : historie, rétorika, důkaz / Carlo Ginzburg ; z italského originálu přeložila Zora Obstová ; doslov Martin Procházka. — První české vydání. — Praha : Karolinum, 2013. — 160 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Limes)

Govi, Elisabetta

Marzabotto : la casa 1 della Regio IV – Insula 2 / a cura di Elisabetta Govi, Giuseppe Sassatelli. — Bologna : Ante Quem, 2010. — 2 svazky : černobílé ilustrace ; 2 plány na volných listech, 30 cm. — (Studi e scavi. Nuova serie ; 26) (Kainua ; 2)

Graus, František, 1921-1989

Živá minulost : středověké tradice a představy o středověku / František Graus ; z německého originálu Lebendige Vergangenheit přeložil Jan Dobeš. — Praha : Argo, 2017. — 430 stran. — (Historické myšlení ; svazek 68)

Gregorovičová, Eva, 1950-

Archiv Ludvíka Salvátora = Archiv von Ludwig Salvator = Archivo de Luis Salvador : úvodní studie a analytický inventář archivního fondu Národního archivu Rodinný archiv toskánských Habsburků – Ludvík Salvátor / Eva Gregorovičová ; překlad do němčiny Till Janzer, Jan Kahuda ; překlad do španělštiny Petra Krulišová. — Praha : Národní archiv, 2017. — 381 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 21 cm

Grygiel, Ryszard, 1951-

Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Tom III, Środkowy i późny neolit kultura pucharów lejkowatych / Ryszard Grygiel ; z opracowaniami: Piotra Papiernika (materiały krzemienne), Aldony Mueller-Bieniek (makroszczątki roślinne), Daniela Makowieckiego, Marzeny Makowieckiej (kości zwierzęce) i Wiesława Lorkiewicza (ludzkie szczątki kostne). — Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2016. — 1046 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, grafy. — (Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego ; Nr 19)

Gurevič, Aron Jakovlevič, 1924-2006

Jedinec a společnost středověkého západu / Aron Jakovlevič Gurevič ; z ruského originálu Individ i socium na srednevekovom Zapade a na podkladě německého překladu Das Individuum im europäuischen Mittelalter přeložila Jitka Komendová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2016. — 349 stran ; 22 cm. — (Každodenní život ; svazek 67)

Heynowski, Ronald, 1959-

Gürtel : erkennen, bestimmen, beschreiben / von Ronald Heynowski.. — Berlin ; München : Deutscher Kunstverlag, [2017].. — ©2017.. — 259 stran : ilustrace (některé barevné).. — (Bestimmungsbuch Archäologie ; 5)

Historische Wasserleitungen. Gestern – Heute – Morgen : Internationales Symposium mit besonderer Berücksichtigung ihrer denkmalgerechten und betriebssicheren Erhaltung. Wien 19.-23. Oktober 2011 / Herausgegeben von Gilbert Wiplinger. — Leuven ; Paris ; Walpole, MA : Peeters, 2013. — 293 stran : barevné a černobílé ilustrace, tabulky, mapy ; 28 cm. — (Babesch. Annual Papers on Mediterranean Archaeology; Supplement 24 – 2013) (Österreichisches Archäologisches Institut Sonderschriften, ISSN 0165-9367; Band 49)

Hlaváček, Petr, 1974-

Rusové v Praze : ruští intelektuálové v meziválečném Československu / Petr Hlaváček, Mychajlo Fesenko. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. — 155 stran : portréty

Hlaváček, Petr, 1974-

Žatec / Petr Hlaváček, Jiří Kopica. — Vydání 1.. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2010. — 57 stran, 96 stran obraové přílohy : ilustrace ; 21 cm. — (Zmizelé Čechy)

Hradilová, Marta

Scriptores : písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350 = Scriptores : written culture and its creators in late medieval Bohemia in 1300-1350 / Marta Hradilová, Hana Pátková. — Vydání první. — Praha : Scriptorium, 2017. — 231 stran : ilustrace, faksimile ; 31 cm

Hrdinová, Martina, 1974-

Mortuáriá zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici / Martina Hrdinová, Roman Hradecký, Filip Glocko, Štefan Kocka. — 1. vydání. — V Banskej Bystrici : Stredoslovenské múzeum, 2017. — 426 stran : ilustrace, faksimile, grafy, fotografie ; 31 cm

Hubičková, Eva, 1981-

Tábor / Eva Hubičková, Zdeněk Vybíral. — Vydání 1.. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013. — 54 stran, 88 stran obrazové přílohy : ilustrace, mapy ; 21 cm. — (Zmizelé Čechy)

Charles Mackerras / edited by Nigel Simeone and John Tyrrell. — First published. — Woodbridge : The Boydell Press, 2015. — xxii, 298 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, noty, faksimile ; 24 cm

Chen, Pingyuan, 1954-

Kangzhan fenghuo zhong de Zhongguo daxue / Chen Pingyuan zhu. — Beijing : Beijing daxue chubanshe, 2015. — iv, 292 stran : ilustrace, fotografie ; 22 cm. — (Daxue wu shu)

China across the centuries : papers from a lecture series in Budapest / edited by Gábor Kósa. — Budapest : Department of East Asian Studies, Eötvös Loránd University, 2017. — xi, 203 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm. — (Budapest monographs in East Asian studies, ISSN 1787-7482 ; 7)

Chudziak, Wojciech, 1962-

Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski : katalog stanowisk (badania 2011-2015) / Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski.. — Wydanie I.. — Toruń : Wydawnictwo Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici : oraz Instytutu Archeologii Uniwersitetu Mikołaja Kopernika, 2016.. — 222 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány.

Chvojka, Ondřej, 1975-

Nové české depoty doby bronzové : hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013 / Ondřej Chvojka, Luboš Jiráň, Milan Metlička a kolektiv. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ; Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, 2017. — 2 svazky (228, 172 stran) : ilustrace, mapy ; 31 cm. — (Episteme)

Ideology of power and power of ideology in early China / edited by Yuri Pines, Paul R. Goldin, Martin Kern. — Leiden ; Boston : Brill, [2015]. — ©2015. — vi, 348 stran ; 25 cm. — (Sinica Leidensia ; volume 124)
Il Nilo a Pompei : visioni d’Egitto nel mondo romano / curatore del catalogo, Federico Poole. — Modena : Franco Cosimo Panini, [2016]. — 183 stran ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm
Irish studies and the dynamics of memory : transitions and transformations / Marguérite Corporaal, Christopher Cusack and Ruud van den Beuken. — First edition. — Bern : Peter Lang, [2017]. — vii, 337 stran : ilustrace. — (Reimagining ireland ; 79)

Ivanova, S. V.

Očerki istorii i archeologii Dnestro-Bugskogo meždureč’ja = Narysy istoriï ta archeolohiï Dnistro-Buhskoho mežyriččja / Ivanova S. V., Ostroverchov A. S., Savel’jev O. K., Ostapenko, P. V.. — Kiev : KNT, 2012. — 298 stran : ilustrace

Jan Krčmář : paměti. Díl I., (do roku 1918) / k vydání připravil Luboš Velek ve spolupráci s Alicí Velkovou a Martinem Klečackým. — 1. vydání. — Praha ; Pelhřimov : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Masarykův ústav a Archiv AV ČR , v. v. i., 2017. — 380 stran : ilustrace, portréty, faksimile

Jarosz, Jan

Matka chrzestna polskiego narodu : Ksiezna Polski Dobrawka (ok.945-977) / Jan Jarosz. — Krakow : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Ksiezy Misjonarzy, 2017. — 16 stran

Jelínek, Petr, 1947-

Východní Šumava / [text napsal] Petr Jelínek ; [obrazovou část připravila] Lenka Hůlková. — Vydání 1.. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2012. — 73 stran, 80 stran obrazové přílohy : ilustrace ; 21 cm. — (Zmizelé Čechy)

Jetmarová, Markéta

Vroutek / autoři textů: Markéta Jetmarová, Jan Mareš, Vojtěch Peksa, Petra Rudolfová, Jaroslav Skopec, David Šebesta, Lukáš Vladyka, Martin Volf. — Vydání první. — Vroutek : Město Vroutek, 2017. — 243 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, erby ; 23 cm

Jirásko, Luděk, 1948-

Česká Kanada : Jindřichohradecko a Novobystřicko / Luděk Jirásko. — Vydání 1.. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. — 75 stran, 104 stran obrazové přílohy : ilustrace, faksimile ; 21 cm. — (Zmizelé Čechy)

Jones, John Ellis

Elis 1969 : The Peneios Vlley Rescue Excavation Project. British Achool at Athens Survey 1967 and Rescue Excavations at Kostoureka and Keramida 1969 / John Ellis Jones, Ourania Kouka. — Oxford : Archaeopress Archaeology, 2015. — 184 stran: černobílé ilustrace; 25 cm

Judt, Tony, 1948-2010

Poválečná Evropa : její historie od roku 1945 / Tony Judt ; z anglického originálu Postwar. A history of Europe since 1945 … přeložil Dalibor Výborný. — V českém jazyce vydání druhé, v nakladatelství Prostor první. — Praha : Prostor, 2017. — 983 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : černobílé fotografie

Kakhidze, Amiran

Pichvnari : Sakartvelos-Britanetis ertoblivi arkeologiuri ekspediciis sedegebi / Amiran Kakhidzeize, Michael Vickers. — Okspordi : Okspordis universitetis Asmolis muzeumi ; [Batumi] : Batumis arkeologiuri muzeumi, 2004-. — 7 svazků : obrazové přílohy ; 30 cm

Kalista, Zdeněk, 1900-1982

Kamarád Wolker / Zdeněk Kalista. — Vydání druhé. — V Brumovicích : Carpe diem, 2017. — 157 stran ; 19 cm

Kaprálová, Vítězslava, 1915-1940

Dopisy přátelům a jiná korespondence : 1935-1940 / edici připravila Karla Hartl. — První vydání. — Toronto : The Kapralova Society, 2017. — 103 stran ; 22 cm

Kárník, Zdeněk, 1931-2011

České země v éře První republiky : vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929) / Zdeněk Kárník. — Třetí vydání. — Praha : Libri, 2017. — 571 stran : ilustrace, faksimile, mapky, portréty ; 21 cm

Keltové : mýtus a realita / editor Stefan Zimmer ; z německého originálu Die Kelten : Mythos und Wirklichkeit … přeložil Jan Hlavička. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2017. — ©2017. — 251 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm

Kernbach, Anna, 1979-

Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku : k dějepisectví přemyslovského období / Anna Kernbach. — Vyd. 1.. — Brno : Matice moravská, 2010. — 267 s. : barev. faksim. ; 23 cm. — (Knižnice Matice moravské ; sv. 28)

Kilián, Jan, 1976-

Anbanterové z Rozndorfu : tři generace kašperskohorských měšťanů na přelomu věků / Jan Kilián. — České Budějovice : Veduta, 2017. — 121 stran, iv stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile, 1 erb, 1 genealogická tabulka ; 21 cm. — (Šlechta zemí České koruny ; 9. svazek)

Kilián, Jan, 1976-

Mělník / Jan Kilián, vedoucí autorského kolektivu ; autorský kolektiv Zdeněk Bažant, František Černický, Alena Fialová, Petr Macek, Vladimír Mach, Petr Meduna, Karel Sklenář, Dalibor Státník, Pavel Zahradník ; editorka: Ivana Ebelová. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. — 438 stran : fotografie, ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 25 cm. — (Dějiny českých měst)

Kilián, Jan, 1976-

Teplice / Jan Kilián, vedoucí autorského kolektivu ; autorský kolektiv Pavlína Boušková, Peter Budinský, Bohuslava Chleborádová, Viktor Keller, Jan Kilián, Květoslava Kocourková, Jaroslav Rokoský, Michal B. Soukup, Karel Vilím. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. — 541 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm. — (Dějiny českých, moravských a slezských měst)

Klimaszewska, Irena

Słynni dziejopisarze ziemi Kłodzkiej i ich dzieła / opracowanie Irena Klimaszewska. — Kłodzko : Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2017. — 39 stran : ilustrace, mapy ; 21 x 21 cm

Kneblová, Hana, 1976-

Život v českých zemích ve středověku / Hana Kneblová. — Vydání první. — Praha : Brána, 2016. — 151 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm

Kneblová, Hana, 1976-

Život v českých zemích za Františka Josefa I. (1830-1916) / Hana Kneblová. — Praha : Brána, 2017. — 156 stran

Kotyzová, Ilona, 1963-

Litoměřice / Ilona Kotyzová, Oldřich Kotyza. — Vydání 1.. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. — 80 stran, 64 stran obrové přílohy : ilustrace, mapy ; 21 cm. — (Zmizelé Čechy)

Kratochvíl, Karel

Kniha o koupi pelhřimovského statku : edice pamětního spisu o sporu pelhřimovských měšťanů s vrchností z druhé poloviny 16. století / Karel Kratochvíl, Pavel Holub a kol.. — Vydání první. — Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov a Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Pelhřimov, 2017. — 297 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 24 cm

Krnov : historie, archeologie / autoři textů: Svatopluk Bříza, Ondřej Haničák, Marek Kiecoň, Petr Kočár, Romana Kočárová, František Kolář, Irena Korbelářová, Jan Lednický, Alexandr Michl-Bernard, Jiří Militký, Karel Müller, Hana Pavelková, Dalibor Prix, Romana Rosová, Hedvika Sedláčková, Michal Zezula, Petr Žákovský. — Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2015. — 407 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 23 cm

Labus, David, 1967-

Japonsko / David Labus. — Druhé, aktualizované vydání. — Praha : Libri, 2017. — 234 stran ; 19 cm. — (Stručná historie států)

Láník, Jaroslav, 1957-

Léta do pole okovaná 1914-1918. Svazek II., 1915 – noví nepřátelé, nové výzvy / Jaroslav Láník, Tomáš Kykal a kolektiv. — Praha : Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2017. — 718 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 23 cm

Las relaciones entra Europa Central y América Latina : contextos históricos / coordinador Josef Opatrný. — 1a edición. — Praga : Universidad Carolina, Editorial Karolinum, 2017. — 228 stran. — (Ibero-Americana Pragensia. Supplementum ; 47)

Lolos, Yannis A.

Land of Sikyon archaeology and history of a Greek city-state / Yannis A. Lolos ; with contributions by Aristoteles Koskinas … [et al.].. — Princeton, NJ : American School of Classical Studies at Athens, 2011. — xxviii, 635 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. — (Hesperia supplements ; 39)

Lu, Yin

Zhengjiao cunxu yu wenjiao zhuanxing : jindai xueshushi shang de Zhang Zhidong xuerenquan / Lu Yin zhu.. — Di 1 ban. — Beijing : Beijing daxue chubanshe, 2015. — 3, 2, 14, 378 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : ilustrace ; 23 cm. — (Xueshushi congshu)

Ludwig, Nadine,

Ostgeorgische Fundplätze des 1. Jahrtausends v. Chr. : die Keramik. von Nadine Ludwig. — Langenweissbach : Beier & Beran, 2010. — 2 svazky : ilustrace, mapy, grafy, tabulky, 30 cm. — (Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes ; 20)

Macháček, Michal, 1986-

Gustáv Husák / Michal Macháček. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2017. — 631 stran : ilustrace, faksimile, fotografie (černobílé)

Malá, Michaela, 1976-

Homo psychoticus / Michaela Malá ; s předmluvou Františka Koukolíka. — Vydání 1.. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 208 stran ; 20 cm

Marciniak-Kajzer, Anna, 1961-

Archaeology on medieval knights’manor houses in Poland / Anna Marciniak-Kajzer ; translator Sabina Siemaszko. — First edition. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. — 207 stran

Marek, Pavel, 1949-

Arcibiskup František Kordač : nástin života a díla apologety, pedagoga a politika / Pavel Marek, Marek Šmíd. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 223 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. — (Monografie)

Marek, Pavel, 1949-

Historik a jeho dílo : kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. / Pavel Marek a kolektiv. — 1. vydání. — V Olomouci : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. — 327 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm

Marek, Pavel, 1949-

Josef Žídek : nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve na Moravě / Pavel Marek. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. — 351 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 21 cm. — (Monografie)

Martínek, Jiří, 1976-

Geograf a cestovatel Jiří Daneš / Jiří Martínek. — Praha : Historický ústav, 2017. — 291 stran : ilustrace, mapy, portréty, genealogické tabulky ; 22 cm. — (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; svazek 75)

Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937

Korespondence T.G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar : TGM – JSM / editoři Helena Kokešová, Petr Kotyk, Irena Kraitlová. — První vydání. — Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017. — svazků : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

Maur, Eduard, 1937-

Země – paměť – lidé / Eduard Maur ; k vydání připravili Pavla Jirková, Jiří Hrbek, Jan Zdichynec a Jan Kahuda. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. — 507 stran. — (České dějiny ; 11. svazek)

Měchurová, Zdeňka, 1955-

Chvála středověké každodennosti : pohled do archeologických sbírek objektivem Silvie Doleželové = Lob des mittelalterlichen Alltagslebens : ein Blick in archäologische Sammlungen durch das Objektiv von Silvie Doleželová / Zdeňka Měchurová ; překlad do němčiny Pavla Seitlová. — Brno : Moravské zemské muzeum, 2016. — 141 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

Migration to and from Taiwan / edited by Kuei-fen Chiu, Dafydd Fell and Lin Ping. — London ; New York : Routledge, 2014. — xvi, 250 stran : grafická znázornění ; 24 cm. — (Routledge research on Taiwan ; 11)

Mikolášek, Antonín

Nad životem senátorky Anny Chlebounové : soubor vzpomínek podle materiálů, které zůstaly zachovány v její písemné pozůstalosti / sestavil Antonín Mikolášek. — Dolní Dobrouč : Inform sauning shop, 2011. — 296 stran : fotografie. — (Sebrané soupisy Antonína Mikoláška. Sekce Z almar a šuplíků ; sv. 5)

Miller, Henry, 1891-1980

Čas zabijáků : studie o Rimbaudovi / Henry Miller ; přeložil Jakub Marx. — V Praze – Podlesí : Dauphin, 2017. — 140 stran ; 20 cm

Mobility and ancient society in Asia and the Americas / Michael David Frachetti, Robert N. Spengler III editors. — New York, NY : Springer, [2015]. — ©2015. — xiii, 202 stran : ilustrace, mapy

Morley, Vincent

The popular mind in eighteenth-century Ireland / Vincent Morley. — Cork, Ireland : Cork University Press, [2017]. — ix, 362 stran : mapa ; 24 cm

Moulis, Miloslav, 1921-2010

Z mých vzpomínek / Miloslav Moulis ; k vydání připravili Lenka Kločková, Maria Chaloupková a Roman Štér. — Praha : Národní archiv, 2016. — 279 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

Mrvík, Vladimír Jakub, 1984-

Zahrada květná a melounice : obraz českého venkova v raném novověku na příkladu středočeských lichtenštejnských panství / Vladimír Jakub Mrvík. — Vydání: první. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. — 447 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm. — (Documenta Liechtensteina. Series Nova) (Fontes ; tomus II)

Münkler, Herfried, 1951-

Němci a jejich mýty / Herfried Münkler ; přeložila Jana Zoubková. — Praha : Rybka Publishers, 2017. — 547 stran : ilustrace

Muratov, Aleksandr

Osudy Čechů v Rusku, 19.-20. století : cesta z Kyjeva do Vladivostoku / Alexandr Muratov, Dina Muratova. — První české vydání. — Praha : Scriptorium, 2017. — 404 stran : ilustrace

Na hranicích mezi minulostí a přítomností : současné perspektivy orální historie / Pavel Mücke, Martin Brychta (edd.). — Vydání první. — Praha : Česká asociace orální historie ; Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. — 291 stran ; 21 cm

Nejedlý, Martin, 1964-

Pohleďte do zrcadla! : čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku / Martin Nejedlý. — Vydání první. — V Praze : Scriptorium, 2016. — 747 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

Nejstarší městská kniha táborská z let 1432-1452 / vydali Alena M. Černá a František Šmahel ; rejstřík zpracoval Jan Vojtíšek. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2017. — xlvii, 323 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 25 cm + 1 CD. — (Archiv český = Archivum Bohemicum ; díl XLII)

Neruda, Petr, 1970-

Čas neandertálců = Time of Neanderthals / Petr Neruda ; kresby Pavel Dvorský – Pavla Dvorská ; překlad Lada Krutilová. — Vydání první. — Brno : Moravské zemské muzeum, 2016. — 315 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, mapy, plány ; 27 cm

Nykl, Alois Richard, 1885-1958

Alois Richard Nykl : poznámky k revoluční akci v Chicagu (1914-1918) / Josef Ženka (ed.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Národní muzeum, 2017. — 399 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm

Obraz období „socialismu“ v českých a polských učebnicích = Obraz okresu „socjalizmu“ w czeskich i polskich podręcznikach / Blažena Gracová, Martin Tomášek (eds) ; překlady (není-li uvedeno jinak): Jan Kubiczek. — Vydání: první. — Ostrava : University of Ostrava, 2016. — 435 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

Onderka, Pavel, 1982-

Wad Ben Naga report I : an introduction to the site / Pavel Onderka. — First edition. — Prague : National Museum, 2016. — 140 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány, faksimile ; 29 cm

Opatrný, Josef, 1945-

Válka Severu proti Jihu / Josef Opatrný. — Vydání třetí, upravené. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 381 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 22 cm

Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński / red. Marek Nowak,Tomasz Rodak.. — Kraków : Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2015.. — 352 stran : ilustrace (některé barevné) + 2 plány. — (Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce)
Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi ? / K vydání připravili Jiří Macháček a Martin Wihoda. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. — 246 stran : ilustrace, mapy. — (Prameny české historie ; svazek 2)

Papapostolou, I. A. (Ióannés A.),

To hiero tou Thermou stén Aitólia : historia – mnémeia – periégésé tou chórou / I. A. Papapostolou. — Athénai : Hé en Athénais Archaiologiké Hetaireia, 2014. — 252 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. — (Archaioi topoi kai mouseia tés Hellados ; 31) (Vivliothéké tés en Athénais Archaiologikés Hetaireias ; ar. 291)

Perić, Slaviša

Lepenski Vir : stratigraphy, chronology and periodization : excavations 1966 / Slaviša Perić, Dubravka Nikolić. — Belgrade : Archaeological Institute, 2016. — 259 stran : ilustrace (některé barevné), plány ; 30 cm. — (Cahiers des Portes de Fer. Monographies ; 6)

Phritzilas, Stamatés,

Orchomenos Arkadias : hodégos tou archaiologikou chórou / geniké epimeleia Anna-Vasiliké Karapanagiótou ; epistéoniké epimeleia & keimena Stamatés A. Phritzilas = Arcadian Orchomenos : guide of the archaeological site / general editor, Anna-Vasiliki Karapanagiotou ; scientific editor & text, Stamatis A. Fritzilas.. — Tripolé : Hypourgeio Politismou kai Athlétismou : Ephoreia Archaiotétón Arkadias, 2014. — 157 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm

Pipes, Richard, 1923-

Dějiny ruské revoluce / Richard Pipes ; přeložila Hana Gopaulová. — Vydání druhé, revidované. — Praha : Argo, 2017. — 454 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 24 cm

Počátky měst a městeček v jižních Čechách : sborník příspěvků k dějinám urbanizace jihočeského regionu / editor: Daniel Kovář. — České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016-. — 2 svazky : ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 21 cm. — (Jihočeský sborník historický. Supplementum ; 7)

Podborský, Vladimír, 1932-

Úvod do studia archeologie / Vladimír Podborský. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2012. — 174 stran : ilustrace, 1 plán ; 30 cm

Pompeiopolis I : eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach fünf Kampagnen (2006 – 2010) / hrsg. von Lâtife Summerer. — Langenweißbach : Beier & Beran, 2011. — 245 stran : ilustrace ; 20 cm. — (Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes ; 21)

Popović, Ivana, 1955-

Porfir : mođ careva i dostoǰanstvo bogova : Skulpture iz rimskich iragova i palaca u Srbiji = Porphyry : Power of emperors and dignity of gods = Sculptures from Roman towns and palaces in Serbia / Ivana Popović. — Beograd : Institute of Archaeology, 2017. — 167 stran : barevné ilustrace

Poslední staročech : k 70. narozeninám Jiřího Raka / Martin Čížek, Antonín K. K. Kudláč, Luboš Velek, Vít Vlnas, Jiří Vykoukal (eds.).. — První vydání. — Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017. — 281 stran : ilustrace, portréty, mapy, faksimile.. — (Ad honorem eruditorum, svazek 4)

Potestà, Gian Luca, 1952-

Poslední mesiáš : proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku / Gian Luca Potestà ; z italského originálu L’ultimo messia. Profezia e sovranita nel Medioevo … přeložila Helena Lergetporer. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 227 stran. — (Každodenní život ; svazek 70)

Prêtre, Clarisse

La fibule et le clou : Ex-voto et instrumentum de l’Artémision / par Clarisse Prêtre. — Paris : Boccard ; Athènes : École française d’Athènes, 2016. — IX, 149, stran, XXXIII stran obrazové přílohy : Ilustrace, tabulky ; 30 cm. — (Études thasiennes ; 23)

Przybylová, Blažena, 1952-2017

Ostrava / Blažena Przybylová – vedoucí autorského kolektivu ; autorský kolektiv Antonín Barcuch, Jiří Brňovják, Radoslav Daněk, Šárka Glombíčková, Martin Juřica, Vladimír Maňas, Zbyněk Moravec, Blažena Przybylová, Eva Rohlová, Jozef Šerka, Hana Šústrová, Michal Zezula. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. — 687 stran : ilustrace (některé barevné), fotografie, mapy, portréty, plány, faksimile ; 24 cm. — (Dějiny moravských a slezských měst)

Queneau, Raymond, 1903-1976

Poslední dny / Raymond Queneau ; z fancouzského originálu Les derniers jours … přeložila Marie Přibylová. — Vydání první. — Praha: Volvox Globator, 2017. — 237 stran ; 21 cm

Rajkai, Zsombor

The Timurid empire and Ming China : theories and approaches concerning the relations between the two empires / Zsombor Rajkai. — Budapest : Department of East Asian Studies, Eötvös Loránd University, 2015. — x, 202 stran ; 23 cm. — (Budapest monographs in East Asian studies, ISSN 1787-7482 ; 5)

Razim, Jakub, 1982-

Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové : česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku / Jakub Razim. — Vydání první. — Praha : Leges, 2017. — 416 stran ; 21 cm. — (Teoretik)

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. : (1378 dec. – 1419 aug. 16). Tomus VIII, Fontes qui in archivis regionalibus terrae Moraviae et in archivis civitatum Brunensis et Ostraviensis asservantur / ediderunt Richard Psík et Václav Bok ; cooperantibus Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Tomáš Krejčík. — Ostraviae : Universitas Ostraviensis, 2015. — 449 stran ; 30 cm

Reitinger, Lukáš, 1981-

Vratislav : první král Čechů / Lukáš Reitinger. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 533 stran : ilustrace, mapy, faksimile, genealogické tabulky, iluminace

Remembering the middle ages in early modern Italy / edited by Lorenzo Pericolo and Jessica N. Richardson. — Turnhout : Brepols, [2015]. — ©2015. — 388 stran : černobílé ilustrace, barevná obrazová příloha

Remišová Věšínová, Kamila

Gender a pravěká společnost / Kamila Remišová Věšínová. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 250 stran : ilustrace, mapy, grafy; 24 cm. — (Praehistorica)

Royt, Jan, 1955-

Praha Karla IV. / Jan Royt ; fotografie Cyril Royt, Jan Gloc (Správa Pražského hradu) a Oto Palán. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. — Příbram : PBtisk, a.s.. — 199 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, genealogické tabulky ; 26 cm. — (Praha)

Řoutil, Michal, 1973-

Katastrofa křesťanů : likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši 1914-1923 / Michal Řoutil, Petra Košťálová, Petr Novák. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 742 stran. — (Pro Oriente ; svazek 37) (Současné dějiny východních církví ; svazek 1)

Saarikoski, Pentti, 1937-1983

Čas v Praze / Pentti Saarikoski ; přeložila Lenka Fárová. — První vydání. — Praha : Dybbuk, 2017. — 133 stran ; 17 cm

Santa Severa : Tra leggenda e realta‘ storica : Pyrgi e il Castello di Santa Severa alla luce delle recenti scoperte (scavi 2003-2009) / a cura di Flavio Enei ; con contributi di Valentina Asta, Fabio Bargiacchi, Paolo Caponnetto, Raoul Carbone, Loredana Carratoni, Eugenio Cerilli, Giovanni Cernicchiaro, Letizia Cocciantelli, Krystallia Christoupoulou, Oliver Craig, Rosa Maria Di Maggio, Veronica Di Santo, Marco Fatucci, Franca Gentile, Micaela Gnes, Zoe Lacchei, Cristina Martínez-Labarga, Gundula Müldner, Natalie Neuhause, Claudio Noviello, Gian Piero Orsingher, Fabio Papi, Giuseppe Pulitani, Giuseppe Ricci, Marco Ricci, Olga Rickards, Kalina Stantcheva, Alessandra Squaglia, Francesca Susanna, Renato Tiberti, Tiziana Vacca, Stefano Vannozzi, Maurizio Zampi. — Pyrgi ; Santa Severa : [Santa Mariella, Museo Civico], 2013. — 413 stran : ilustrace

Schallin, Ann-Louise

Mycenaeans up to date : The archaeology of the north-eastern Peloponnese – Current concepts and new directions / edited by Ann-Louise Schallin & Iphiyenia Tournavitou. — Stockholm : [Svenska Institutet i Athen], 2015.. — 630 stran : barevné a černobílé ilustrace, mapy, 28 cm. — (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen = Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae ; 4°, 56)

Scholl, Tomasz,

Miasta bosporańskie od wieku VI po połowę I wieku p.n.e. / Tomasz Scholl. — Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. — 428 stran : ilustrace, plány, mapy 30 cm. — (Światowit. Supplement Series A, Antiquity, ISSN 1642-4956 ; vol. 14.)

Siderīs, Athanasios

Antikyra : historia & archaiologia / Athanasios Siderīs. — Athīna : Dīmos Dīstomou-Arachōvas- Antikyras, 2014. — 272 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány

Sierpowski, Stanisław, 1942-

Studia z historii Włoch XX wieku Stanisław Sierpowski. — Poznań Instytut Historii UAM 2012. — 448 stran 24 cm. — (Publikacje Instytutu Historii 109)

Smolen, Štěpán, 1983-

Sehnsucht : úvod k romantické touze / Štěpán Smolen. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2017. — 175 stran. — (Oikúmené ; svazek 179)

Sodini, Jean-Pierre, 1940-

Le nymphée d’une maison de l’antiquité tardive à Thasos : (terrains Tokatlis/Divanakis/Voulgaridis) / par Jean-Pierre Sodini, Tony Kozelj, Manuela Wurch-Kozelj. — Athènes : Ecole française d’Athènes : Paris : Boccard, 2016. — 214 stran : ilustrace ; 30 cm. — (Études thasiennes ; 24)

Staněk, Karel, 1983-

Sen o novém Portugalsku v tropech : portugalský pokus o osídlení Šrí Lanky (1580-1630) / Karel Staněk. — Vydání první. — V Praze : Scriptorium, 2017. — 398 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 22 cm

Straka, Zdeněk, 1942-

V zajetí ticha / Zdeněk Straka. — Beroun : vydal autor vlastním nákladem, 2016. — 70 stran : ilustrace, portréty

Středová, Veronika, 1974-

Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu / Veronika Středová. — Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové ; České Budějovice : Bohumír Němec – Veduta, [2014]. — © 2014. — 194 stran ; 21 cm

Středová, Veronika, 1974-

Strukturalismus v českém historickém myšlení / Veronika Středová. — Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové ; České Budějovice : Bohumír Němec – Veduta, [2014]. — © 2014. — 175 stran ; 21 cm

Student archaeology in Europe 2014 : conference proceedings of the Student Session of the 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologist in Pilsen and 5th Student Conference „The landscape in the past, the past in the landscape“ / editors: Petr Krištuf, David Novák, Peter Tóth, Dagmar Vokounová Franzeová. — First edition. — Pilsen : University of West Bohemia in Pilsen, 2014. — 175 stran, 16 nečíslovaných stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm

Šebek, Jaroslav, 1970-

Karel IV. stále živý / Jaroslav Šebek, Blanka Jedličková a kolektiv. — První vydání. — Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2017. — 266 stran : ilustrace. — (Práce Historického ústavu Akademie věd České republiky. Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae. Series A, Monographia)

Škvorecký, Josef, 1924-2012

Jak je ve větě člověk : dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany / uspořádali a k vydání připravili Alena a Michal Přibáňovi. — Vydání první. — V Praze : Books and Cards S.G.J.Š., 2010. — 285 stran ; 21 cm. — (Spisy Josefa Škvoreckého ; 39. Korespondence ; 3)

Šlechticův žid – žid šlechticem : židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / uspořádali Janusz Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič ; překlady z polštiny Markéta Fucimanová, Kateřina Mervartová, Jiří Muryc, Tereza Vlachová. — První vydání. — Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě ; Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. — 287 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 25 cm. — (Nobilitas in historia moderna / Ostravská univerzita ; tomus VI)

Šmahel, František, 1934-

Nahlédnutí do středověku : mluva písma a četba obrazů / František Šmahel. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 390 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 22 cm

Štěpánek, Petr, 1968-

1453: Pád Konstantinopole – zrod Istanbulu / Petr Štěpánek. — 2., rozšířené vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 288 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 24 cm

Švehla, Marek, 1966-

Magor a jeho doba : život Ivana M. Jirouse / Marek Švehla ; obrazovou přílohu uspořádal Viktor Stoilov. — Vydání první. — Praha : Torst, [2017]. — 574 stran, 96 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, fotografie

Tejchman, Miroslav, 1938-

Balkán ve 20. století / Miroslav Tejchman. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. — 437 stran : mapy

The 2003 excavations at Tol-e Baši, Iran : social life in a neolithic village / edited by Susan Pollock, Reinhard Bernbeck and Kamyar Abdi. — Mainz : Philipp von Zabern, 2010. — ix, 324 stran : ilustrace, tabulky, grafy, 30 cm. — (Archäologie in Iran und Turan ; Band 10)
The Neolithic in the Middle Morava Valley : new insights into settlements and economy / editors-in-chief Slaviša Perić, Miomir Korać, Branislav Stojanović ; redaction Vasil Nikolov, Duska Urem-Kotsou, Alenka Tomaź, Miomir Korać, Branislav Stojanović, Slaviša Perić ; translation Marin Markoś. — Belgrade : Archaeological Institute, 2016. — 138 stran : ilustrace (některé barevné). — (The Neolithic in the Middle Morava Valley, ISSN 1820-4724 ; No 2)

Tomáš, Jiří, 1944-

Konec Habsburků v Čechách / Jiří Tomáš. — 1. vydání. — Praha : Akropolis, 2017. — 254 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

Torrell, Jean-Pierre, 1927-

Svatý Tomáš Akvinský : osoba a dílo / Jean-Pierre Torrell ; z francouzštiny přeložila Marie Benáková. — Vydání první. — Praha : Krystal OP, 2017. — 260 stran ; 23 cm

Tsetskhladze, Gocha R.

The Black Sea, Paphlagonia, Pontus and Phrygia in Antiquity : Aspects o Archaeology and Ancient History / Edited by Gocha R. Tsetskhladze with the assistance of Erguen Lafli, James Hargrave and William Anderson. — Oxford : Archaeopress, 2012. — 356 stran : ilustrace, plány, mapky, 30 cm. — (BAR International Series, 2432)

Turm und Tor : Siedlungsstrukturen in Lykien und benachbarten Kulturlandschaften / Barbara Beck-Brandt … [et al.]. — Wien : Osterreichisches Archaologisches Institut, 2015. — 317 stran : ilustrace ;. — (Forschungen in Limyra ; Bd. 7)

Vlnas, Vít, 1962-

Praha barokní / Vít Vlnas ; fotografie Oto Palán. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 327 stran : fotografie. — (Edice Praha)

Vránová, Vendula, 1977-

Tepenec : Karlův hrad – mizející památka / Vendula Vránová, Jakub Vrána. — 1. vydání. — Olomouc : Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, 2016. — 78 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, 1 portrét, plány, faksimile ; 21 cm. — (Archeologické památky střední Moravy ; svazek 21)

Weller, Ulrike, 1964-

Kosmetisches und medizinisches Gerät : erkennen, bestimmen, beschreiben / von Ulrike Weller, Hartmut Kaiser und Ronald Heynowski.. — Berlin ; München : Deutscher Kunstverlag, [2016].. — ©2016.. — 178 stran : ilustrace (některé barevné).. — (Bestimmungsbuch Archäologie ; 4)

White, Robert W. (Robert William), 1958-

Out of the ashes : an oral history of the provisional Irish Republican movement (Social movements vs terrorism) / Robert W. White. — First published. — Newbridge, Co. Kildare, Ireland : Merrion Press, 2017. — xi, 488 stran, 8 nečíslovaných listů obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy ; 25 cm

Wind, Renate, 1950-

Dorothee Soelle – mystic and rebel : the biography / Renate Wind ; translated and edited by Nancy Lukens and Martin Rumscheidt. — Minneapolis : Fortress press, [2012]. — ©2012. — xvii, 203 stran : černobílé portréty, faksimile

Wohlmuth Markupová, Jana

Ivan M. Havel : od Puzuka k Sakatekovi (1938-1989) / Jana Wohlmuth Markupová. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 207 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm. — (Orální historie a soudobé dějiny)

Woitschová, Klára, 1977-

Gottfried Daniel Wunschwitz, sběratel, heraldik a genealog / Klára Woitschová. — Vydání 1.. — Praha : Národní archiv, 2011. — 306 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile, erby, genealogické tabulky ; 21 cm

Wschodnie pogranicze grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych / Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ; pod redakcją Małgorzaty Rybickiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza „Zimowit“, 2014. — 297 stran : ilustrace, grafy, mapky ; 30 cm. — (Collectio Archaeologica Ressoviensis ; Tomus 28)
X. sjezd českých historiků : Ostrava 14.-16.9. 2011 / hlavní redakce sjezdového protokolu Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná. — Vydání první. — Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013-. — svazky : ilustrace, mapy ; 23 cm

Zábojník, Jozef

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Valalikoch-Všechsvätých / Jozef Zábojnik, Július Béreš ; s príspevkami Ľudmily Illášovej a Jána Štubňu, Jany Mihályiovej, Jána Tirpáka, Márie Tonkovej a Márie Vondrákovej a Jany Vanekovej. — Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016. — 294 stran : ilustrace ; 29 cm + 1 CD-ROM. — (Archaeologica Slovaca monographiae. Studia ; Tomus XXVI)

Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej : štúdie / zostavovateľ Igor Bazovský. — Bratislava : Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, 2016. — 191 stran : ilustrace (některé barevné), plány, mapy. — (Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum ; 11)
Zuo tradition : commentary on the „Spring and autumn annals“ / translated and introduced by Stephen Durrant, Wai-yee Li, David Schaberg. — 1st edition. — Seattle ; London : University of Washington Press, [2016]. — 3 svazky, xcv, xii, xii, 2147 stran : mapy ; 24 cm. — (Classics of Chinese thought)
Zwischen Ost und West : neue Forschungen zum antiken Zentralasien : wissenschaftliches Kolloquium 30.9.-2.10.2009 in Mannheim / herausgegeben von Gunvor Lindström … [et al.]. — Darmstadt : Philipp von Zabern, [2013]. — ©2013. — 263 stran : Barevné ilustrace v textu ; 21 cm. — vii, 221 stran : barevné a černobílé ilustrace, mapy, plány, 30 cm. — (Archäologie in Iran und Turan ; Band 14)

Žemlička, Josef, 1946-

Do tří korun : poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301) / Josef Žemlička. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 590 stran : ilustrace, mapy, portréty, frontispis. — (Česká historie ; sv. 34)

Žemlička, Josef, 1946-

Návraty do krajiny českého středověku : výbor z díla / Josef Žemlička ; uspořádali: Jan Klápště, Ludmila Luňáková, Martin Wihoda. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. — 325 stran : ilustrace

9 – Hudba (62)

Zpět
45th Medieval and Renaissance Music Conference : Prague 4-8 July 2017. — Prague : Association for Central European Cultural Studies ; Institute of Musicology, Charles University, 2017. — 158 stran : tabulky
A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan : The Distinctive Features of an Italian State / Edited by Andrea Gamberini. — Leiden : Brill, [2015]. — ©2015. — 547 stran. — (Brill´s Companions to European History ; Volume 7)
Amra : From manuscripts in the library of Trinity College Dublin / Lucy Champion, Giovanna Feeley, Francis Flood, David Noonan, David O’Shea, Schola Hyberniae. — [Místo vydání není známé], [Vydavatel není známý], 2016. — 1 CD-ROM
Assumpta est Maria : Medieval vocal music for the feast of the assumption of Mary / Vox Nostra. — Berlin-Neukölln : Vox Nostra, 2010. — 1 CD-ROM + 1 booklet

Báchorek, Milan, 1939-

Sonatina pro flétnu a klavír : Sonatina for flute and piano = Sonatine für flöte und Klavier / Milan Báchorek ; k vydání připravili Eva a Eduard Doušovi. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2015. — 1 partitura (18 stran) + 1 part

Benthem, Jaap van

Johannes Tourout : Ascribed and attributable compositions in 15th-century sources from Central Europe / edited by Jaap van Benthem.. — Utrecht : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, [2015?]. — 3 partitury

Biagio Marini : Madrigali et Symfonie / Aurelio Bianco & Sara Dieci. — Turnhout : Brepols, [2014]. — ©2014. — 217 stran : noty. — (Épitome musical)

Calgano, Mauro

Perspectives on Luca Marenzio’s Secular Music Mauro Calgano. — Belgium, Turnhout : Brepols publishers, 2014. — 527 stran : faksimile, noty, tabulky. — (Èpitome musical)

Codex 457 : Musik des Mittelalters aus Tirol / Ensemble Peregrina ; Agnieszka Budzińska-Bennett. — [Innsbruck] : Tiroler Landesmuseen, 2017. — 1 CD-ROM + 1 booklet. — (Musikmuseum ; 30)
Codex Speciálník : Polyphony in Prague around 1500 / Cappella Mariana ; Vojtěch Semerád. — [Místo vydání není známé] : Et Cetera, 2016. — 1 CD-ROM + 1 booklet
Das Olmützer Stadttheater und seine Oper : „Wer in Olmütz gefällt, gefällt in der ganzen Welt“ / Jiří Kopecký ; Lenka Křupková. — Regensburg : ConBrio Verlagsgesellschaft, [2017]. — ©2017. — 302 stran. — (Neue wege = Nové cesty. Schriftenreihe des Sudetendeutschen Musikinstituts ; Band 14)
Dny Bohuslava Martinů 2010 : XVI. ročník, 28. listopadu – 10. prosince 2010 v Praze / Institut Bohuslava Martinů. — Praha : Institut Bohuslava Martinů, o. p. s. v Praze, 2012. — 1 CD-ROM + 1 booklet

Douša, Eduard, 1951-

Ave Maria pro tenor a klavír / Eduard Douša. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2016. — 1 partitura (6 stran)

Douša, Eduard, 1951-

Čtyři písňové imprese s dohrou na text Jiřího Žáčka a Josefa Václava Sládka / Eduard Douša. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2016. — 1 partitura (9 stran)

Douša, Eduard, 1951-

Fantasia romantica : pro housle a klavír = Fantasia romantica for violin and piano = Fantasia romantica für Violine und Klavier / Eduard Douša. — Praha : Musica Gioia, ©2015. — 1 partitura (12 stran) + houslový part

Douša, Eduard, 1951-

Letní jazzatina : pro sopránový saxofon nebo klarinet a klavír = Summer jazzatina : for sopran saxophone or clarinet and piano = Sommer Jazzatine : für Sopransaxophon oder Klarinette und Klavier / Eduard Douša ; editor Eva Doušová. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2014. — 1 partitura (14 stran) + 1 part

Douša, Eduard, 1951-

Písničky pro kmotřičku : pro zpěv a klavír / Eduard Douša ; editor Eva Doušová. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2016. — 1 partitura (13 stran)

Douša, Eduard, 1951-

Saxonatina : pro altový saxofon a klavír / Eduard Douša ; editor Eva Benešová. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2013. — 1 partitura (17 stran) + 1 part

Douša, Eduard, 1951-

Sonatiny = Sonatinas / Eduard Douša. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2017. — 1 partitura (18 stran)

Douša, Eduard, 1951-

Studie I. : Deset studií pro klavír = Studies I. : Ten studies for piano = Studien I. : Zehn Studien für Klavier / Eduard Douša. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2013. — 1 partitura (17 stran)

Douša, Eduard, 1951-

Studie II. : Deset studií pro klavír = Studies II. : Ten studies for piano = Studien II. : Zehn Studien für Klavier / Eduard Douša ; editor Eva Doušová. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2014. — 1 partitura (20 stran)

Douša, Eduard, 1951-

Synkopické „R“ (ondo) : pro čtyřruční klavír = Syncopated „R“ (ondo) for piano four hands = Synkopisches „R“ (ondo) für vierhändiges Klavier / Eduard Douša. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2015. — 1 partitura (10 stran)

Douša, Eduard, 1951-

Tři písně na duchovní verše Františka Bukvaje / Eduard Douša ; editor Eva Doušová. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2016. — 1 partitura (10 stran)

Fischer, Christine, 1952-

Vítězslava Kaprálová (1915-1940) : Zeitbilder, Lebensbilder, Klangbilder Christine Fischer (Hg.). — Zürich : Chronos Verlag, [2017]. — ©2017. — 192 stran : ilustrace, noty. — (Zwischentöne)

Freedman, Richard, 1957-

Anthology for Music in the renaissance / Richard Freedman. — New York ; London : W.W. Norton and Company, [2013]. — ©2013. — x, 175 stran : noty ; 24 cm. — (Western music in context : a Norton history)

Heylich ist der dag : Geistliche Vokalmusik aus der Zeit der devotio moderna / Vox Nostra. — Paderborn : Vox Nostra, 2013. — 2 CD-ROM + 1 booklet

His, Isabelle

Dix Pseaumes en forme de motets de Claude Le Jeune (1564) / Isabelle His. — Turnhout : Brepols, [2014]. — ©2014. — 195 stran : noty. — (Épitome musical)

Chanter sur le livre à la Renaissance : Les traités de contrepoint de Vicente Lusitano / Sous la direction de Philippe Canguilhem. — Turnhout : Brepols, [2013]. — ©2013. — 409 stran : noty. — (Épitome Musical)
Charles Mackerras / edited by Nigel Simeone and John Tyrrell. — First published. — Woodbridge : The Boydell Press, 2015. — xxii, 298 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, noty, faksimile ; 24 cm
Janáčkiana 2016 : sborník z 33. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2016, konané v Ostravě ve dnech 2. a 3. června 2016 / editoři: Karel Steinmetz, David Kozel a kol.. — Vydání první. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. — 286 stran : ilustrace, portréty, noty

Jirgens, Eckhard, 1953-

Der Deutsche Rundfunk der 1. Tschechoslowakischen Republik : Musiksendungen 1925-1938: Vorträge-Artikel-Autoren / Eckhard Jirgens. — Regensburg : Conbrio Verlagsgesellschaft, [2017]. — ©2017. — 2 svazky. — (Neue wege = Nové cesty. Schriftenreihe des Sudetendeutschen Musikinstituts ; Band 13)

Josquin Des Prés, asi 1440-1521

Canonic masses / Josquin Des Prez ; edited by Theodor Dumitrescu and Peter Urquhart. — Partitura. — Utrecht : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, ©2012. — 1 partitura (XVI, 66 s.) ; kritická zpráva (XV, 111 s.). — (New Josquin Edition, ISSN 978-90-6375-0510 ; 12)

Josquin Des Prés, asi 1440-1521

Masses based on secular monophonic songs [hudebnina] 1 / Josquin Des Prez ; edited by Martin Just. — Partitura. — Utrecht : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, ©2010. — 1 partitura (XV, 73 s.) ; kritická zpráva (XIV, 112 s.). — (New Josquin Edition, ISSN 978-90-6375-0510 ; 5)

Josquin Des Prés, asi 1440-1521

Motets on texts from the old testament 5 : Texts from the Psalms 4 / edited by Leeman L. Perkins. — Utrecht : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, ©2011. — 1 partitura (89 stran) ; kritická zpráva (200 stran). — (New Josquin Edition ; Volume 18)

Josquin Des Prés, asi 1440-1521

Motets on texts pro diversis temporibus et festis and on miscellaneous texts / edited by Ton Braas. — Utrecht : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, ©2013. — 1 partitura (9 stran) ; kritická zpráva (98 stran). — (New Josquin Edition ; Volume 26)

Josquin Des Prés, asi 1440-1521

Secular works for five voices / edited by Patrick Macey. — Utrecht : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, ©2017. — 1 partitura (59 stran) ; kritická zpráva (357 stran). — (New Josquin Edition ; Volume 29)

Josquin Des Prés, asi 1440-1521

Secular works for five voices / edited by Patrick Macey ; with an appendix to the series by Eric Jas. — Utrecht : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, ©2015. — 1 partitura (45 stran) ; kritická zpráva (263 stran). — (New Josquin Edition)

Kaprálová, Vítězslava, 1915-1940

Dopisy přátelům a jiná korespondence : 1935-1940 / edici připravila Karla Hartl. — První vydání. — Toronto : The Kapralova Society, 2017. — 103 stran ; 22 cm

Kolman, Vojtěch, 1975-

O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat : od formy zobrazení k formám života / Vojtěch Kolman. — 1. vydání. — Praha : Filosofia, 2017. — 296 stran : grafická znázornění

La musique en Picardie : du xiv au xvii siècle / sous la direction de Camilla Cavicchi, Marie-Alexis Colin et Philippe Vendrix. — Belgium, Turnhout : Brepols Publishers n.v., [2012]. — ©2012. — 455 stran : tabulky, ilustrace, faksimile + 1 CD. — (Èpitome musical)

Leistner-Mayer, Roland, 1945-

String quartets 5, 6, 7 / Roland Leistner-Mayer. — Regensburg : Tyxart, 2017. — 1 CD-ROM + 1 booklet

Lexikon Schriften über Musik. Band 1, Musiktheorie von der Antike bis zur Gegenwart / Herausgegeben von Ulrich Scheideler und Felix Wörner. — Kassel : Bärenreiter, [2017]. — ©2017. — 537 stran : noty

Marcello, Alessandro, 1669-1747

Adagio : BWV 974 / Johann Sebastian Bach ; Alessandro Marcello. — 1. vydání. — Praha : Musica Gioia, ©2015. — 1 partitura (9 stran) + 2 party

Marschner, Franz Ludwig, 1855-1932

Sonate für Violine und Klavier a-Moll, op. 3 (ca. 1878) / Franz Ludwig Marschner ; herausgegeben von Denis Lomtev im Auftrag des Sudetendeutschen Musikinstituts (Träger: Bezirk Oberpfalz). — Erstausgabe. — Franfurkt a.M. : Laurentius-Musikverlag, ©2017. — 1 partitura (54 stran) + houslový part (16 stran)

Martinů, Bohuslav, 1890-1959

Bohuslav Martinů days Prague 2015 : (live recording) / Bohuslav Martinů ; The Bohuslav Martinů foundation. — Praha : The Bohuslav Martinů Foundation & Institute in Prague ; Supraphon ; Český Rozhlas, 2017. — 1 CD-ROM + 1 booklet

Meyer, Michael, 1986-

Zwischen Kanon und Geschichte : Josquin im Deutschland des 16. Jahrhunderts / Michael Meyer. — Turnhout : Brepols, [2016]. — ©2016. — 387 stran : noty, tabulky. — (Épitome musical)

Motnik, Marko, 1976-

Jacob Handl-Gallus : Werk-Überlieferung-Rezeption mit Thematischem Katalog / Marko Motnik. — Tutzing : Hans Schneider, [2012]. — ©2012. — 708 stran : noty. — (Wiener Forum für ältere Musikgeschichte ; Band 5)

Nejraději mne tituloval indiánem : Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka / Kateřina Nová, Veronika Vejvodová ; překlady z angličtiny Adam Prentis. — Praha : Národní muzeum, [2016]. — ©2016. — 366 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, noty, faksimile

Nettl, Bruno, 1930-

Becoming an Ethnomusicologist : A Miscellany of Influences / Bruno Netll. — Lanham : The Scarecrow Press, [2013]. — ©2013. — 219 stran. — (Europea : Ethnomusicologies and Modernities ; 14)

Paulsmeier, Karin,

Notationskunde 15. und 16. Jahrhundert / Karin Paulsmeier. — Basel : Schwabe Verlag, [2017]. — ©2017. — 2 svazky (599 stran) : noty, faksimile, obrázky. — (Schola Cantorum Basiliensis ; Band 4)

Resounding Images: Medieval Intersections of Art, Music and Sound / Edited by Susan Boynton and Diane J. Reilly. — Turnhout : Brepols, [2015]. — ©2015. — 451 stran : obrazové přílohy, fotografie, faksimile. — (Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages ; Vol. 9)

Ruščin, Peter

Cantus catholici a tradícia duchovného spevu na Slovensku / Peter Ruščin. — Bratislava : Ústav hudebnej vedy SAV, 2012. — 328 s. ilustrace, noty, faksimile, tabulky

Sacrum et profanum / Cappella Mariana ; Vojtěch Semerád. — [místo vydání není známé] : Cappella Mariana, 2012. — 1 CD-ROM + 1 booklet

Sallis, Friedemann, 1953-

Music Sketches / Friedemann Sallis. — Cambridge : Cambridge University Press, [2015]. — ©2015. — 279 stran : faksimile, obrázky. — (Cambridge Introductions to Music)

Schulze, Hendrik

Musical Text as Ritual Object / Edited by Hendrik Schulze. — Belgium, Turnhout : Brepols Publishers n.v., [2015]. — ©2015. — 220 stran : tabulky, noty, faksimile

Staging the Court of Burguncy : Proceedings of the Conference „The Splendour of Burgundy“ / editors of this volume Wim Blockmans, Till-Holger Borchert, Nele Gabriëls, Johan Oosterman, Anne van Oosterwijk. — London : Harvey Miller Publishers, [2013]. — ©2013. — 394 stran : faksimile, obrázky, fotografie

Steinmetz, Karel, 1945-

Muzikologické studie / Karel Steinmetz. — Vydání první. — Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2015. — 198 stran : noty

The Seven Sorrows Confraternity of Brussels Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries) / Edited by Emilly S. Thelen with the Collaboration of Susie Speakman Sutch. — Turnhout : Brepols, [2015]. — ©2015. — 168 stran : obrázky. — (Studies in European Urban History (1100-1800) ; Seuh 37)

Veit, Wenzel Heinrich,

Streichquartett E-moll Partitur / Wenzel Heinrich Veit ; Nach dem Manuskript herausgegeben von Denis Lomtev. — Regensburg : Joachim-Wollenweber-Edition,. — 1 partitura (38 stran) + 4 party. — (Classical & Romantic Treasures ; JWE 6)

Vereecke, Hannes

The Sixteenth-Century Trombone : Dimensions, Materials and Techniques / Hans Vereecke. — Turnhout : Brepols, [2016]. — ©2016. — 254 stran : obrázky, fotografie. — (Épitome musical)

Wexler, Richard,

Antonine Bruhier : Life and Works of a Renaissance Papal Composer / Richard Wexler. — Turnhout : Brepols, [2014]. — ©2014. — 555 stran : noty. — (Épitome musical)

Žáčková Rossi, Michaela, 1968-

The musicians at the court of Rudolf II : the musical entourage of Rudolf II (1576-1612) reconstructed from the imperial accounting ledgers / Michaela Žáčková Rossi. — First published. — Prague : KLP, 2017. — xlvi, 209 stran : ilustrace, faksimile, tabulka ; 25 cm. — (Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae. Series S (Subsidia) ; VI)

11 – Jazyk, lingvistika a literatura (203)

Zpět
Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. — Vydanie prvé. — Bratislava : Mikula, 2016. — 654 stran ; 25 cm

Adam, Robert, 1971-

Gramatické rozbory češtiny : výklad a cvičení s řešeními / Robert Adam a kol.. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 238 stran ; 23 cm

Adam, Robert, 1971-

Příručka k morfologii češtiny : výklad a cvičení s řešeními / Robert Adam. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 93 stran ; 24 cm

Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus / Daniel Adam z Veleslavína ; ze starého tisku k vydání připravili Alena M. Černá, Tilman Berger, Alena Hadravová a Kateřina Pořízková za technické spolupráce Borise Lehečky. — Vydání první. — Praha : Academia, 2015. — 365 stran : portréty, faksimile ; 27 cm + 1 CD-ROM

Aman, Yasser K.R.

Translation Theories in Practice from Arabic Perspective : Appropriation, Literature, Culture & Folklore / by Yasser K. R. Aman. — Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2016. — ©2016. — 204 stran

Anderson, H. Allen (Hugh Allen), 1950-

Náčelník : Ernest Thompson Seton a mizející Západ / H. Allen Anderson ; z anglického originálu … přeložil Martin Kupka. — 1. vydání. — Praha : Vydavatelství Václav Vávra, 2012. — 295 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 25 cm

Andrieux-Reix, Nelly

Ancien français : fiches de vocabulaire / par Nelly Andrieux-Reix. — 9e éd.. — Paris : Presses universitaires de France, 2011. — 250 stran ; 18 cm. — (Études littéraires, ISSN 0764-1621 ; 17)

Armstrong, Charles I., 1969-

Reframing Yeats : genre, allusion, and history / Charles I. Armstrong. — Paperback edition. — London ; New York : Bloomsbury Academic, 2015. — ©2013. — xi, 183 stran ; 24 cm. — (Historicizing modernism)

Arrington, Lauren, 1981-

W.B. Yeats, the Abbey Theatre, censorship, and the Irish state : adding the half-pence to the pence / by Lauren Arrington. — First published. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. — vi, 210 stran ; 22 cm. — (Oxford English monographs)

Asor Rosa, Alberto, 1933-

Scrittori e popolo, 1965 ; Scrittori e massa, 2015 / Alberto Asor Rosa. — Torino : Giulio Einaudi editore, [2015]. — ©2015. — viii, 430 stran ; 21 cm. — (Piccola biblioteca Einaudi ; Nuova serie, 640)

Bahbouh, Charif, 1941-

Malý česko-arabský slovník : přehled české gramatiky / Charif Bahbouh = Qāmūs tšīkī-ʿarabī ṣaghīr : lamḥat ʿan al-qawāʿid at-tšīkījat / Šarīf Baḥbūḥ. — Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2016. — 276, 31 stran : ilustrace ; 21 cm

Battistini, Andrea

La retorica della salvezza : studi danteschi / Andrea Battistini. — Bologna : Società editrice il mulino, [2016]. — 325 stran ; 22 cm. — (Collezione di testi e studi) (Filologia e critica letteraria)

Beckett and musicality / edited by Sara Jane Bailes and Nicholas Till. — Farnham, Surrey : Ashgate, [2014]. — ©2014. — xiv, 285 stran : ilustrace ; 24 cm

Bednaříková, Božena, 1959-

Překlad jako kulturní transpozice : (s překlady próz Juana Ramóna Jiméneze a Kendžiho Mijazawy) / Božena Bednaříková, Kristina Dokulilová, Petr Kabelka. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 158 stran ; 25 cm

Behrman, Alison,

Speech and voice science / Alison Behrman with contributions by Donald Finan. — Third edition. — San Diego, CA : Plural, [2018]. — 482 stran

Behún, Dalibor

Pište správně česky : poradna šílených korektorů / Dalibor Behún, Petr Behún. — Nové, rozšířené vydání. — Brno : Zoner Press, [2015]. — ©2015. — 384 stran ; 24 cm. — (Encyklopedie Zoner Press)

Beran, Ondřej, 1979-

Soukromé jazyky / Ondřej Beran. — Vydání 1.. — Praha : Filosofia, 2012. — 181 stran ; 21 cm

Berruto, Gaetano, 1946-

Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo / Gaetano Berruto. — Nuova edizione. — Roma : Carocci editore, 2017. — ©2012. — 278 stran : ilustrace. — (Manuali universitari. Linguistica ; 131)

Bláha, Ondřej, 1979-

Lexikální rusismy v současné češtině / Оndřej Bláha, Patrik Dudek, Kristina Heklová, Kateřina Horáčková. — 1. vydání. — Оlomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 120 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Monografie)

Bloom, Emily C.,

The wireless past : Anglo-Irish writers and the BBC, 1931-1968 / Emily C. Bloom. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2016. — vii, 205 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Oxford mid-century studies)

Blume, María,

Research methods in language acquisition : principles, procedures, and practices / Maria Blume and Barbara C. Lust. — First Edition.. — Washington, DC ; Boston : American Psychological Association ; Walter de Gruyter, [2017]. — 311 stran : tabulky. — (Language and the human lifespan series)

Boccuzzi, Celeste

Anglicismes langue française et dictionnaires : quel traitement pour les emprunts à l´anglais / Celeste Boccuzzi ; prefáce de Giovanni Dotoli. — Fasano : Schena editore, [2010]. — ©2010. — 282 stran. — (Bibliotheca della ricerca. Linguistica ; 51)

Brake, Mark, 1958-

Star Wars a věda : vědecká fakta na pozadí Síly, cestování ve vesmíru a mnohem více / Mark Brake, Jon Chase ; z anglického originálu The science of Star Wars : the scientific facts behind the Force, space travel, and more! … přeložila Pavla Kotalová. — 1. vydání českého překladu. — Praha : Matfyzpress, 2017. — 283 stran. — (Popularizace)

Brandão, Fiama Hasse Pais, 1938-

Obra Breve : poesia reunida / Fiama Hasse Pais Brandão ; prefácio: Eduardo Lourenço. — 2.a edição. — Porto : Assírio & Alvim, 2017. — 766 stran. — (Obras de Fiama Hasse Pais Brandao ; 3)

Brinker, Klaus, 1938-2007

Linguistische Textanalyse : eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden / von Klaus Brinker, Hermann Cölfen, Steffen Pappert. — 8., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. — Berlin : Erich Schmidt, 2014. — 188 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Grundlagen der Germanistik ; 29)

Bruna, Giulia

J. M. Synge and travel writing of the Irish revival / Giulia Bruna. — First edition. — Syracuse : Syracuse University Press, 2017. — ©2017. — xvii, 220 stran. — (Irish studies)

Bubeníčková, Petra

O smyslu nesmyslu : nonsens a česká pohádka / Petra Bubeníčková. — Vydání první. — Liberec : Bor, 2016. — 189 stran : černobílé ilustrace ; 25 cm. — (Jazyky a texty)

Busch, Albert, 1961-

Germanistische Linguistik : eine Einführung / Albert Busch, Oliver Stenschke. — 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. — Tübingen : Narr Verlag, 2014. — 263 stran : ilustrace. — (bachelor-wissen, ISSN 1864-4082)

Cadioli, Alberto, 1952-

Letterati editori : attività editoriale e modelli letterari / Alberto Cadioli. — Milano : Il Saggiatore, [2017]. — 376 stran. — (Cultura ; 1050)

Cahill, Susan, 1979-

Irish literature in the celtic tiger years, 1990 to 2008 : gender, bodies, memory / Susan Cahill. — London ; New York : Continuum, [2011]. — xv, 210 stran ; 24 cm. — (Continuum literary studies series)

Castilho, Ataliba Teixeira de

Nova gramática do português brasileiro / Ataliba T. de Castilho. — São Paulo, SP : Editora Contexto, 2016. — 768 stran ; 25 cm

Castoldi, Massimo

Pascoli / Massimo Castoldi. — Bologna : Il Mulino, [2011]. — ©2011. — 159 stran. — (Profili di storia letteraria) (Itinerari. Filologia e critica letteraria)

Cave, Terence, 1938-

Thinking with literature : towards a cognitive criticism / Terence Cave. — First edition. — New York : Oxford University Press, 2016. — xvi, 199 stran ; 21 cm

Cegalla, Domingos Paschoal

Novíssima gramática da língua portuguesa / Domingos Paschoal Cegalla. — 48. ed.. — São Paulo, Companhia Editora Nacional, 2010. — 393 stran ; 19 cm

Cella, Roberta

Storia dell’italiano / Roberta Cella. — Bologna : Il Mulino, [2015]. — ©2015. — 186 stran. — (Le vie della civiltà)

Cizí i blízcí : Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století / Jiří Holý (ed.). — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2016. — 1048 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm

Cresti, Emanuela

Introduzione ai corpora dell’italiano / Emanuela Cresti, Alessandro Panunzi. — Bologna : Il Mulino, 2013. — 210 stran : grafická znázornění. — (Itinerari. Linguistica)

Cross-linguistic correspondences : from lexis genre / edited by Thomas Egan, Hildegunn Dirdal. — Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, [2017]. — vi, 298 stran. — (Studies in language companion series ; vol. 191)

Čechová, Marie, 1937-

Život s češtinou : nomen omen : Češka – češtinářka – Čechová / Marie Čechová. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 391 stran ; 21 cm. — (Lingvistika)

Čermák, František, 1940-

Korpus a korpusová lingvistika / František Čermák. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 268 stran

Davidová Glogarová, Jana, 1985-

Obrazy z cest do země Sovětů : české cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917-1968 / Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David. — První vydání. — Brno : Host ; Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. — 255 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile ; 24 cm

Dawson, Kenneth L.

The Belfast Jacobin : Samusel Neilson and the United Irishmen / Kenneth L. Dawson. — Newbridge : Irish Academic Press, 2017. — ©2017. — xv, 273 stran

Debenedetti, Giacomo, 1901-1967

Il romanzo del Novecento : quaderni inediti / Giacomo Debenedetti ; presentazione di Eugenio Montale. — Prima edizione. — Milano : Garzanti, 1998. — xxiii, 751 stran ; 19 cm. — (Elefanti. Saggi)

De Roberto, Federico, 1861-1927

Il tempo dello scontento universale : articoli dispersi di critica culturale e letteraria / Federico De Roberto ; a cura di Annamaria Loria : prefazione di Antonio Di Grado. — Torino : Nino Aragno Editore, [2012]. — ©2012. — lxxiv, 209 stran ; 24 cm. — (Biblioteca Aragno)

Di Lieto, Carlo

La scrittura e la malattia : il „male oscuro“ della letteratura / Carlo Di Lieto ; prefazione di Claudio Toscani. — Prima edizione. — Venezia : Marsilio, 2015. — ©2015. — 455 stran ; 21 cm. — (Ricerche)

Dolanská Hrachová, Jana, 1976-

Česko-vietnamský ilustrovaný slovník = Từ điển Séc-Việt minh họa / autor: Jana Dolanská Hrachová a kolektiv ; překlad: Nguy Giang Linh, Hau Phamová. — První vydání. — Praha : Dolanski, 2016-. — Více svazků : barevné ilustrace ; 22 cm

Donati, Caterina

La sintassi : regole e strutture / Caterina Donati. — Seconda edizione. — Bologna : Il Mulino, 2016. — 297 stran : grafická znázornění. — (Itinerari. Linguistica)

Donnarumma, Raffaele, 1969-

Ipermodernità : dove va la narrativa contemporanea / Raffaele Donnarumma. — Bologna : Il mulino, [2014]. — 250 stran ; 22 cm. — (Studi e ricerche ; 674)

Drmlová, Dana, 1959-

Německy s úsměvem nově / Dana Drmlová, Božena Homolková, Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová. — 3. vydání. — Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2011. — 431 stran : ilustrace, mapy, portréty

Encyclopedia of Chinese language and linguistics. Volume 1, A-Dǎi / general editor Rint Sybesma ; associate editors Wolfgang Behr, Yueguo Gu, Zev Handel, C.-T. James Huang, James Myers. — Leiden ; Boston : Brill, 2017. — xii, 707 stran : mapy ; 28 cm
Encyclopedia of Chinese language and linguistics. Volume 2, De-Med / general editor Rint Sybesma ; associate editors Wolfgang Behr, Yueguo Gu, Zev Handel, C.-T. James Huang, James Myers. — Leiden ; Boston : Brill, 2017. — 703 stran : ilustrace, mapy ; 28 cm
Encyclopedia of Chinese language and linguistics. Volume 4, Shā-Z / general editor Rint Sybesma ; associate editors Wolfgang Behr, Yueguo Gu, Zev Handel, C.-T. James Hunag, James Myers. — Leiden ; Boston : Brill, 2017. — 729 stran : ilustrace, mapy ; 28 cm
Encyclopedia of Chinese language and linguistics. Volume 5, Index / general editor Rint Sybesma ; associate editors Wolfgang Behr, Yueguo Gu, Zev Handel, C.-T. James Huang, James Myers. — Leiden ; Boston : Brill, 2017. — 564 stran, 6 stran nečíslovaných mapových příloh ; 28 cm
Event representation in language and cognition / edited by Jürgen Bohnemeyer and Eric Pederson. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. — xiii, 282 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Language, culture, and cognition ; 11)

Faragó, Borbála

Medbh McGuckian / Borbála Faragó. — Cork : Cork University Press, 2014. — xi, 225 stran ; 24 cm. — (Contemporary Irish writers)

Fialová-Fürstová, Ingeborg, 1961-

O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské / Ingeborg Fialová-Fürstová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 331 stran ; 21 cm. — (Monografie / Univerzita Palackého)

Flann O’Brien : problems with authority / edited by Ruben Borg, Paul Fagan, and John McCourt. — Cork, Ireland : Cork University Press, 2017. — ©2017. — xv, 330 stran : ilustrace ; 25 cm

Francillon, Roger, 1938-

De Rousseau a Starobinski : litterature et identite suisse / Roger Francillon. — Première édition. — Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2011. — 141 stran : ilustrace. — (Collection le savoir suisse ; 70)

Freeman, Walter A.

William Golding’s Lord of the flies / text by Walter A. Freeman ; illustrations by Karen Pica. — Piscataway, N.J. : Research & Education Association, 2013. — ©2001. — v, 120 stran : ilustrace ; 21 cm. — (MAXnotes)

Fuhrhop, Nanna, 1968-

Orthografie / Nanna Fuhrhop. — Vierte, aktualisierte Auflage. — Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2015. — 100 stran. — (Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik ; Band 1)

Fuchs, Catherine, 1946-

La comparaison et son expression en français / Catherine Fuchs. — Paris : Ophrys, [2014]. — ©2014. — 207 stran ; 21 cm. — (Collection L’essentiel français)

Gaskin, Richard, 1960-

Language, truth, and literature : a defence of literary humanism / Richard Gaskin. — First published in paperback. — Oxford : Oxford University Press, 2016. — ©2013. — xvii, 376 stran ; 24 cm

Gioanola, Elio,

Manzoni : la prosa del mondo / Elio Gioanola. — Prima edizione italiana. — Milano : Jaca Book, 2015. — 286 stran ; 24 cm. — (Saggi di letteratura)

Gioanola, Elio

Fenoglio : il „libro grosso“ in frantumi / Elio Gioanola. — Prima edizione italiana. — Milano : Jaca Book, 2017. — 207 stran ; 23 cm. — (Saggi di letteratura)

Gioanola, Elio

La letteratura italiana. Tomo 1, Dalle origini al settecento / Elio Gioanola. — Prima edizione italiana. — Milano : Jaca Book, 2016. — XVII, 327 stran

Gioanola, Elio

La letteratura italiana. Tomo 2, Ottocento e novocento / Elio Gioanola. — Prima edizione italiana. — Milano : Jaca Book, 2016. — XVII, 436 stran

Gionavardi, Claudio

La lingua del teatro / Claudio Giovanardi, Pietro Trifone. — Bologna : Il Mulino, 2015. — 273 stran. — (Itinerari. Filologia e critica letteraria)

Gramatika současné polštiny / gramatiku vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. — 1. vydání. — V Brně : Lingea, 2017. — 156 stran ; 17 cm
Grammatica dell’italiano antico / a cura di Giampaolo Salvi e Lorenzo Renzi. — Bologna : Mulino, 2010. — 2 svazky (754; 760-1745 stran) : ilustrace ; 25 cm. — (Strumenti)

Grant, Linda

Well said : pronunciation for clear communication / Linda Grant. — Fourth edition. — Australia ; Brazil ; Japan ; Korea ; Mexico ; Singapore ; Spain ; United Kingdom ; United States : Heinle Cengage Learning, [2017]. — ©2017. — 175 stran, přílohy : ilustrace ; 28 cm

Hebedová, Petra, 1983-

Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky / Petra Hebedová. — Vydání první. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. — 251 stran ; 23 cm. — (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 444)

Heidemann-Malreddy, Birte, 1982-

Post-Agreement Northern Irish literature : lost in a liminal space? / Birte Heidemann. — [Cham] : Palgrave Macmillan, [2016]. — ©2016. — ix, 280 stran. — (New directions in Irish and Irish American literature)

Heinold, Simone Beatrice

Tempus, Modus und Aspekt im Deutschen : ein Studienbuch / Simone Heinold. — Tubingen : Narr Francke Attempto, 2015. — 198 stran : ilustrace. — (Narr Studienbucher)

Hélix, Laurence

L’ancien français en 18 textes et 18 leçons / Laurence Hélix. — Paris : Armand Colin, [2014]. — ©2014. — 212 stran. — (Cursus)

Heller, Monica, 1955-

Critical sociolinguistic research methods : studying language issues that matter / Monica Heller, Sari Pietikäinen, Joan Pujolar. — First edition.. — New York : Routledge, 2018. — 208 stran

Hogan-Brun, Gabrielle, 1955-

Linguanomics : What is the market potential of multilingualism? / Gabrielle Hogan-Brun. — First published. — London ; Oxford ; New York ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury, 2017. — XIII, 168 stran

Horáková, Martina, 1974-

Inscribing difference and resistance : indigenous women’s personal non-fiction and life writing in Australia and North America / Martina Horáková. — First published. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017. — 207 stran ; 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 463)

Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky : schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích / Irena Vaňková, Veronika Vodrážková, Radka Zbořilová (eds.). — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. — 287 stran : černobílé ilustrace, fotografie ; 21 cm. — (Varia ; 61. svazek)
Hrdinové v básních : eseje o poezii / Josef Hrdlička, Matouš Jaluška, Martin Pšenička (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. — 271 stran

Cholodová, Uljana, 1968-

Lìnhvokul’turolohìčnyj analìz schìdnoslov’jans’kych pìsennych tekstìv (na materìalì obrjadovych pìsen‘) = Lingvokulturní analýza východoslovanských písňových textů (na materiálech obřadových písní) / Uljana Cholodová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 268 stran : ilustrace, noty ; 22 cm. — (Monografie)

Ingelbien, Raphaël, 1971-

Irish cultures of travel : writing on the continent, 1829-1914 / Raphaël Ingelbien. — Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016. — ix, 252 stran. — (New directions in Irish and Irish American literature)

Jabur, Vasiľ, 1936-

Morfologija i sintaksis rusyn’skoho jazyka: vysokoškol’skyj učebnyk / Vasyl‘ Jabur. — Vydanja perše. — Prjašiv : Prjašivska univerzita v Prjašovi, Inštitut rusyn’skoho jazyka i kultury, 2015. — 189 stran

Jakobson, Roman, 1896-1982

Angažovaná čítanka Romana Jakobsona : články, recenze, polemiky 1920-1945 a Moudrost starých Čechů / Roman Jakobson ; Jindřich Toman (editor). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 298 stran : mapy ; 21 cm

Jařab, Josef, 1937-

Po cestách z neviditelnosti : eseje o afroamerické literatuře a kultuře / Josef Jařab. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 325 stran : portréty, faksimile ; 21 cm. — (Monografie)

Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra / editori: Slavomír Ondrejovič, Jaroslava Kmiťová. — Prvé vydanie. — Bratislava : Veda, 2017. — 207 stran
Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku / editori István Lanstyák, Gabriela Múcsková, Jozef Tancer. — Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. — 311 stran

Jefferson, Gail, 1938-2008

Talking about troubles in conversation / Gail Jefferson ; edited by Paul Drew, John Heritage, Gene H. Lerner and Anita Pomerantz. — Oxford : Oxford University Press, [2015]. — ©2015. — xvi, 234 stran. — (Foundations of human interaction)

Jensterle-Doležal, Alenka, 1959-

Ključi od labirinta : o slovenski poeziji / Alenka Jensterle-Doležal. — Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017. — 267 stran ; 23 cm. — (Zora ; 122)

Jezek, Elisabetta

Lessico : classi di parole, strutture, combinazioni / Elisabetta Ježek. — Seconda edizione. — Bologna : Il Mulino, 2011. — ©2005. — 205 stran. — (Itinerari. Linguistica)

Jones, Tamara

Pronunciation in the classroom : the overlooked essential / Tamara Jones ; foreword by Judy B. Gilbert. — Alexandria, VA : TESOL Press, 2016. — 170 stran

Kardyni-Pelikánová, Krystyna, 1930-

„Čechy krásné, Čechy mé…“ / Krystyna Kardyni-Pelikánová. — Vydání první. — Brno : Masarykkova univerzita, 2017. — 303 stran

Komunikace řečí, komunikace lidí… : sborník pro Marii Bořek-Dohalskou / k vydání připravila Jana Vlčková-Mejvaldová. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 147 stran : ilustrace ; 24 cm

Konvička, Martin, 1988-

Translatologické kategorie v praxi : kontrastivní německo-české pojetí / Martin Konvička, Pavla Rašnerová, Michaela Zborníková. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. — 178 stran ; 26 cm. — (Monografie)

Koporová, Kvetoslava, 1964-

Fonetika, fonologija i akcentologija rusyn’skoho jazyka : vysokoškol’skyj učebnyk / Kvetoslava Koporova. — Vydanja perše. — Prjašiv : Prjašivska univerzita v Prjašovi, Inštitut rusyn’skoho jazyka i kultury, 2015. — 115 stran

Korean Englishes in transnational contexts / Christopher Jenks ; Jerry Won Lee, editors. — New York, NY : Palgrave Macmillan, 2017. — 242 stran

Kořínková, Lucie, 1981-

František Gellner : text – obraz – kontext / Lucie Kořínková. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2017. — 509 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

Kovalev, Gennadij Filippovič, 1943-

Literaturnaja onomastika / G.F. Kovalev. — Voronež : Naučnaja kniga, 2014. — 447 stran : ilustrace ; 22 cm. — (Kovalev, G. F. Izbrannoe)

Kovář, Michal, 1974-

Estonská literatura v Čechách / Michal Kovář. — Vydání první. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017. — 88 stran ; 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 464)

Kubát, Miroslav, 1984-

Kvantitativní analýza žánrů / Miroslav Kubát. — První vydání. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. — 141 stran : ilustrace ; 21 cm

Kubica, Jan, 1966-

Život ve 30. a 40. letech dvacátého století v multikulturních regionech střední Evropy : na základě autobiografických próz německy píšících autorů – Ota Filip, Horst Bienek a další / Jan Kubica. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. — 318 stran ; 21 cm. — (Monografie)

Kurtz, Jean-Paul

Dictionnaire étymologique, lexicologique et historique des anglicismes et des américanismes / Jean-Paul Kurtz. — Paris : Books on Demand, 2013. — 2 svazky (488 stran, 489-992 stran)

Le createur et sa critique. 2, Manipuler, Séduire / Philippe Merlo-Morat (dir.). — Saint-Etienne : Publications de l’universite de Saint-Etienne ; Lyon : Le Grimh, [2010]. — 181 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Createur et sa critique ; 2)

Lelievre, Stephane

Capes de lettres : épreuves écrites d’admissibilité / sous la direction de Stéphane Lelièvre ; Florence Bourbon, Christine Vénerin-Guénez, Marie-Madeleine Castellani. — 2. édition. — Paris : Armand Colin, [2015]. — ©2015. — 250 stran. — (Horizon. Lettres)

Liu, Xiaoxia

Vilém Mathesius‘ thoughts on word order : toward a linguistic historiography / Xiaoxia Liu. — First edition. — Praha : Bronx, 2013. — 157 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sources for the study of the Prague Linguistic Circle = Prameny ke studiu Pražského linguistického kroužku ; 2)

Lomičková, Radka, 1981-

Mluvit mlčky : znaková řeč ve středověkých klášterech / Radka Těšínská Lomičková. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. — 242 stran : mapy, faksimile ; 21 cm

Löwy, Petr

Začínám se učit česky, začínám se učit vietnamsky = Tôi bằt đâu học tiếng Séc, Tôi bằt đâu học tiếng Việt : hội thoại căn bản, ngữ pháp, từ điển / Petr Löwy. — Vydání třetí revidované, u vydavatele v systému ISBN vydání první. — Plzeň ; Praha : Tiskárna Bílý slon s.r.o., 2016. — 114 stran : ilustrace ; 30 cm

Managing plurilingual and intercultural practices in the workplace : the case of multilingual Switzerland / edited by Georges Lüdi, Katharina Höchle Meier, Patchareerat Yanaprasart. — Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, [2016]. — ©2016. — 374 stran. — (Multilingualism and Diversity Management, ISSN 2210-7010 ; 4)

Maritain, Raissa, 1883-1960

Situace poezie / Raissa Maritainová, Jacques Maritain ; přeložil a doslov napsal Karel Šprunk. — Vydání první. — Praha : Triáda, 2017. — 112 stran ; 19 cm. — (Delfín ; svazek 179)

McCourt, John, 1965-

Writing the frontier : Anthony Trollope between Britain and Ireland / John McCourt. — First published. — Oxford : Oxford University Press, 2017. — 313 stran ; 22 cm

McDiarmid, Lucy

Poets & the peacock dinner : the literary history of a meal / Lucy McDiarmid. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2014. — xvi, 212 stran : ilustrace ; 23 cm

McEnery, Tony, 1964-

Corpus linguistics : method, theory and practice / Tony McEnery and Andrew Hardie. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — xv, 294 stran ; 25 cm. — (Cambridge textbooks in linguistics)

Mel’čuk, I. A. (Igor‘ Aleksandrovič), 1932-

Introduction à la linguistique / Igor Mel’čuk, Jasmina Milićević ; text revu par Janine Lévy. — Paris : Hermann, [2014]. — ©2014. — 3 svazky : ilustrace

Miller, Henry, 1891-1980

Čas zabijáků : studie o Rimbaudovi / Henry Miller ; přeložil Jakub Marx. — V Praze – Podlesí : Dauphin, 2017. — 140 stran ; 20 cm

Mizzau, Carla, 1982-

Hrdinové porážky : podoby současné argentinské literatury / Carla Mizzau, Vít Pokorný, Vít Kazmar, Anežka Charvátová (ed.). — Praha : Smršť, 2017. — 231 stran ; 22 cm

Modernist afterlives in Irish literature and culture / edited by Paige Reynolds. — London ; New York : Anthem Press, 2016. — x, 202 stran : ilustrace. — (Anthem Irish studies)

Moline, Estelle,

L’expression de la manière en français / Estelle Moline & Dejan Stosic. — Paris : Éditions Ophrys, [2016]. — ©2016. — 211 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Collection L’essentiel français)

Morin, Emilie, 1978-

Beckett’s political imagination / Emilie Morin. — Cambridge : Cambridge University Press, 2017. — ©2017. — 266 stran

Mrhačová, Eva, 1936-

Česko-polský frazeologický slovník / Eva Mrhačová, Mieczysław Balowski. — Vydání: druhé, doplněné a opravené. — Ostrava : University of Ostrava, 2017. — 427 stran ; 25 cm

Muraoka, Takamitsu, 1938-

Classical Syriac : a basic grammar with a chrestomathy / Takamitsu Muraoka ; with a select bibliography comp. by S. P. Brock. — 2nd, revised edition. — Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2005. — ©2005, 2016. — XXII, 147, 88 stran ; 23 cm. — (Porta linguarum orientalium. Neue Serie ; Band 19)

Navarro, Eduardo de Almeida

Dicionário tupi antigo : a língua indígena clássica do Brasil : vocabulário português-tupi e dicionário tupi-português : tupinismos no português do Brasil : etimologias de topônimos e antropônimos de origem tupi / Eduardo de Almeida Navarro ; prefácio de Ariano Suassuna. — 1a edição. — São Paulo : Global, 2013. — lvi, 620 stran : ilustrace ; 23 cm

Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů / editoři: Markus Giger (jazyk), Hana Kosáková (literatura), Marek Příhoda (dějiny a kultura). — Červený Kostelec ; Praha : Pavel Mervart, 2017. — 211 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 21 cm. — (Russia Altera ; svazek 18. Slavica ; svazek 15)
Notizie dalla post-realtà : caratteri e figure della narrativa italiana degli anni Zero / a cura di Vito Santoro. — Prima edizione. — Macerata : Quodlibet, 2010. — ©2010. — 162 stran ; 22 cm. — (Quodlibet studio. Lettere)
Nove, novena, noventa : ensaios sobre a obra de Osman Lins / Sandra Nitrini, organizadora. — São Paulo : Hucitec editora, 2016. — 245 stran. — (Linguagem e cultura ; 55)

Nykl, Alois Richard, 1885-1958

Alois Richard Nykl : poznámky k revoluční akci v Chicagu (1914-1918) / Josef Ženka (ed.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Národní muzeum, 2017. — 399 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm

O’Brien, Eugene J., 1958-

Seamus Heaney as aesthetic thinker : a study of the prose / Eugene O’Brien. — First edition. — Syracuse : Syracuse University Press, 2016. — xiii, 320 stran. — (Irish studies)

O’Brien, George, 1945-

The Irish novel, 1800-1910 / George O’Brien. — First published. — Cork : Cork University Press, 2015. — li, 280 stran ; 24 cm

O’Leary, Philip, 1948-

An underground theatre : major playwrights in the Irish language 1930-80 / Philip O’Leary. — First published. — Dublin 4, Ireland : University College Dublin Press, 2017. — ©2017. — xv, 383 stran, 8 nečíslovaných listů obrazových příloh : ilustrace ; 24 cm

Obraz člověka v literatuře / editor Jan Wiendl. Obraz člověka v jazyce / editorky Irena Vaňková & Jasňa Pacovská. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2010. — 135, 184 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Opera litterarum bohemicarum studentium magistrorumque ; 8)
One language, two grammars? : differences between British and American English / edited by Günter Rohdenburg and Julia Schlüter. — First paperback edition 2010. — Cambridge : Cambridge University Press, 2010. — ©2009. — 461 stran : ilustrace, grafická znázornění. — (Studies in English language)

Orlando, Francesco, 1934-2010,

Il soprannaturale letterario : storia, logica e forme / a cura di Stefano Brugnolo, Luciano Pellegrini e Valentina Sturli ; prefazione di Thomas Pavel. — Torino : Giulio Einaudi editore, [2017]. — ©2017. — xxv, 190 stran ; 21 cm. — (Piccola biblioteca Einaudi = PBE. Saggistica letteraria e linguistica ; nuova serie 671)

Orsini, Francesca

The Hindi public sphere 1920 – 1940 : language and literature in the age of nationalism / Francesca Orsini. — Second edition. — New Delhi : Oxford University Presss, 2010. — x, 486 stran : kresby

Pátková, Hana, 1967-

Album pozdně středověkého písma. Jižní Čechy. Svazek XI. = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia australis. Volumen XI. / [Hana Pátková]. — Vydání první. — Dolní Břežany : Scriptorium, [2010]. — ©2010. — 20 stran : faksimile ; 30 cm

Pátková, Hana, 1967-

Album pozdně středověkého písma. Jižní Čechy. Svazek XII/2, Kniha pamětní města Pelhřimova 1417-1575 = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia australis. Volumen XII/2., Liber memorabilium civitatis Pilgramiensis 1417-1575 / [Hana Pátková]. — Vydání první. — Dolní Břežany, Scriptorium, [2012]. — ©2012. — 16 stran : faksimile ; 30 cm

Pátková, Hana, 1967-

Album pozdně středověkého písma. Jižní Čechy. Svazek XII/I. = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia australis. Volumen XII./I. / [Hana Pátková]. — Vydání první. — Dolní Břežany : Scriptorium, [2012]. — ©2012. — 23 stran : faksimile ; 30 cm

Pátková, Hana, 1967-

Album pozdně středověkého písma. Východní Čechy. Svazek XII/3., Kniha pamětní města Přibyslavi 1441-1600 = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia orientalis. Volumen XII/3., Liber memorabilium civitatis Pribislaviensis 1441-1600 / [Hana Pátková]. — Vydání první. — Dolní Břežany : Scriptorium, [2013]. — ©2013. — 16 stran : faksimile ; 30 cm

Pátková, Hana, 1967-

Album pozdně středověkého písma. Východní Čechy. Svazek XIII. = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia orientalis. Volumen XIII. / [Hana Pátková]. — Vydání první. — Dolní Břežany : Scriptorium, [2013]. — ©2013. — 28 stran : faksimile ; 30 cm

Pátková, Hana, 1967-

Album pozdně středověkého písma. Východní Čechy. Svazek XIV. Pamětní kniha města Broumova 1403-1472. Kniha soudní města Litomyšle 1402-1485. Kniha pamětní města Litomyšle 1482-1564. Pamětní kniha města Náchoda 1442-1495 = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia orientalis. Volumen XIV., Liber memorabilium civitatis Braunaw 1403-1472. Liber iudicialis civitatis Leutomischl 1402-1485. Liber memorabilium civitatis Leutomischl 1482-1564. Liber memorabilium civitatis Nachod 1442-1495 / [Hana Pátková]. — Vydání první. — Dolní Břežany : Scriptorium, [2013]. — ©2013. — 59 stran : ilustrace, faksimile ; 30 cm

Patrick Pearse and the theatre : Mac Piarais agus an téatar / Eugene McNulty & Róisín Ní Ghairbhí, editors. — Dublin, Ireland : Four Courts Press, [2017]. — 203 stran : noty

Plecháč, Petr, 1985-

Kapitoly z korpusové versologie / Petr Plecháč, Robert Kolár. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2017. — 135 stran : ilustrace ; 26 cm

Plišková, Anna, 1964-

Leksikologija i slovotvorjinja rusyn’skoho jazyka: vysokoškol’skyj učebnyk / Anna Pljiškova. — Vydanja perše. — Prjašiv : Prjašivska univerzita v Prjašovi, Inštitut rusyn’skoho jazyka i kultury, 2015. — 193 stran

Plišková, Anna, 1964-

Rusyn’skyj jazyk pro čudžincjiv : vysokoškol’skyj učebnyk = Rusínsky jazyk pre cudzincov / Anna Pljiškova, Kvetoslava Koporova. — Prvé vydanie. — Prjašiv : Prjašivska univerzita v Prjašovi, Inštitut rusyn’skoho jazyka i kultury, 2015. — 171 stran ; 23 cm

Poláková, Dora, 1978-

Mezi propastí a nebem : fin de siècle v prozaickém díle Rubéna Daría / Dora Poláková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2017. — 151 stran ; 21 cm

Prescription and tradition in language : establishing standards across time and space / Edited by Ingrid Tieken-Boon van Ostade and Carol Percy. — Bristol ; Buffalo : Multilingual Matters, [2017]. — ©2017. — 385 stran. — (Multilingual matters ; 165)
Providing health care in the context of language barriers : international perspectives / edited by Elizabeth A. Jacobs and Lisa Diamond. — Bristol ; Blue Ridge Summit : Multilingual Matters, [2017]. — ©2017. — xviii, 246 stran ; 24 cm

Pusztai, Ferenc

Magyar értelmező szótár = Dictionary of the hungarian language / Ferenc Pusztai. — Budapest : Akadémiai Kiadó, 2016. — 1146 stran

Raimondi, Ezio, 1924-

La retorica d’oggi Ezio Raimondi. — Bologna : Il Mulino, 2014. — ©2002. — 112 stran. — (Biblioteca paperbacks ; 68)

Randolph, Jody Allen

Eavan Boland / Jody Allen Randolph. — Cork, Ireland : Cork University Press, 2014. — 249 stran. — (Contemporary Irish writers)

Rea, Christopher

China’s literary cosmopolitans : Qian Zhongshu, Yang Jiang, and the world of letters / edited by Christopher Rea. — Leiden ; Boston : Brill, [2015]. — ©2015. — x, 263 stran ; 25 cm. — (Sinica Leidensia ; volume 125)

Research in African literatures / Bernth Lindfors. — Austin : African and Afro-American Research Institute/The University of Texas, 1970-

Reverdy, Pierre, 1889-1960

Eseje a zápisky / Pierre Reverdy ; vybral a uspořádal Stanislav Kolíbal ; z originálů … přeložila Jitka Hamzová. — Vydání první. — V Řevnicích : Arbor vitae, 2013. — 77 stran : ilustrace ; 18 cm. — (De arte ; svazek 29)

Riecke, Jörg, 1960-

Geschichte der deutschen Sprache : eine Einführung / Jörg Riecke. — Stuttgart : Reclam, [2016]. — ©2016. — 277 stran : ilustrace. — (Reclams Studienbuch. Germanistik)

Russo, Emilio,

Ridere del mondo : la lezione di Leopardi / Emilio Russo. — Bologna : Il mulino, [2017]. — ©2017. — 231 stran ; 22 cm. — (Saggi ; 852)

Řečtina : konverzace / konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. — 3. vydání. — V Brně : Lingea, 2017. — 320 stran : barevné ilustrace ; 14 cm

Sánchez Fernández, Juan A., 1970-

La tesitura de la Celestina : (una aproximación) / Juan A. Sánchez Fernández. — 1a edición. — Praga : Karolinum, 2012. — 221 stran. — (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia ; 2012/164)

Santagata, Marco, 1947-

Pastorale modenese : boiardo, i poeti e la lotta politica / Marco Santagata. — Bologna : Il Mulino, [2016]. — ©2016. — 227 stran. — (Studi e ricerce. Critica letteraria ; 702)

Seabra Pereira, José Carlos

Aquilino – a escrita vital / José Carlos Seabra Pereira. — Lisboa : Verbo, 2014. — 213 stran ; 20 cm

Serianni, Luca, 1947-

Storia dell’italiano nell’Ottocento / Luca Serianni. — Bologna : Il Mulino, [2013]. — ©2013. — 296 stran. — (Manuali. Linguistica)

Sharifian, Farzad,

Cultural linguistics : cultural conceptualisations and language / by Farzad Sharifian. — Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, [2017]. — ©2017. — 171 stran : ilustrace. — (Cognitive linguistic studies in cultural contexts (CLSCC), ISSN 1879-8047 ; volume 8)

Sheehan, Patrick Augustine, 1852-1913

The collected letters of Canon Sheehan of Doneraile, 1883-1913 / Patrick Augustine Sheehan ; edited with an introduction and notes by James O’Brien. — Revised second print. — Wells, Somerset, England : Smenos, 2013. — ©2013. — xii, 300 stran : ilustrace ; 25 cm

Shin, Kokui, 1954-

Xin erya : fu jieti, suoyin / Shen Guowei bianzhu. — Di 1 ban. — Shanghai : Shanghai cishu chubanshe, 2011. — 320 stran ; 22 cm

Schirmer, Gregory A.

The midnight court : eleven versions of Merriman / Gregory A. Schirmer. — First published. — Dublin, Ireland : The Lilliput Press, 2015. — xvii, 198 stran ; 24 cm

Schmarc, Vít, 1979-

Země lyr a ocele : subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu / Vít Schmarc. — Vydání první. — Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu, 2017. — 423 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 21 cm. — (Šťastné zítřky ; sv. 26)

Schmid, Hans Ulrich, 1952-

Einfuhrung in die deutsche Sprachgeschichte : mit 44 Abbildungen und Grafiken / Hans Ulrich Schmid. — 3., aktualisierte und überarbeitete Auflage. — Stuttgart : J.B. Metzler Verlag, [2017]. — ©2017. — IX, 314 stran : ilustrace, mapy, grafy, faksimile

Siatkowski, Janusz, 1929-

Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera / Janusz Siatkowski. — Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. — 89 stran : mapa, faksimile

Simone, Raffaele, 1944-

Nuovi fondamenti di linguistica : esercizi e problemi / Raffaele Simone ; a cura di Francesca Masini. — Edizione riveduta e corretta. — Milano : McGraw-Hill, 2013. — ©2013. — x, 331 stran : ilustrace. — (Collana di istruzione scientifica. Serie di scienza umane)

Spáčilová, Libuše, 1956-

Glosář starší němčiny k českým pramenům = Glossar des älteren Deutsch zu böhmischen Quellen / Libuše Spáčilová, Vladimír Spáčil, Václav Bok ; spolupracovala Jitka Soubustová. — 1. vydání. — Olomouc : Memoria, 2014. — xxxvii, 1015 stran ; 25 cm

Speech perception and spoken word recognition / edited by M. Gareth Gaskell and Jelena Mirković. — Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2016. — ix, 206 stran ; 24 cm. — (Current issues in the psychology of language)

Stępień, Marzena

Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi : właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne / Marzena Stępień. — Wydanie I. — Warszawa : BEL, 2014. — 193 stran

Stroh, Wilfried Rudolf, 1939-

Latina je mrtvá, ať žije latina! : malé dějiny velkého jazyka / Wilfried Stroh ; z německého originálu Latein ist tot, es lebe Latein! přeložil Jan Janoušek. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2016. — 381 stran ; 22 cm. — (Oikúmené ; svazek 177)

Sullied magnificence : the theatre of Mark O’Rowe / edited by Sara Keating and Emma Creedon. — Dublin : Carysfort Press, [2015]. — ©2015. — ix, 167 stran ; 23 cm
Sveti Kliment Ochridski : 916-2016 : svečeno odbeležuvanje na 1100-godičninata od upokoǰuvanjeto = Saint Clement of Ohrid : 916-2016 : solemn academy on the 1100th anniversary since the passing / glaven urednik Taki Fiti. — Skopǰe : Makedonska akademiǰa na naukite i umetnostite, 2017. — 169 stran : fotografie

Svobodová, Ivana

Psaní velkých písmen v češtině / Ivana Svobodová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Academia, 2015. — 350 stran ; 21 cm. — (Lingvistika)

Synková, Pavlína

Popis staročeské apelativní deklinace : (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky) / Pavlína Synková. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. — 461 stran. — (Varia ; 63. svazek)

Šebesta, Karel, 1948-

Vyučování cizího jazyka : terminologický slovník / Karel Šebesta a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. — 225 stran ; 21 cm. — (Varia ; 64. svazek)

Škába, Jiří

Slovník thajsko-český ; Základy thajské mluvnice / Jiří Škába. — 1. vydání. — Praha : [Hana Škábová], 2014. — 211 stran ; 21 cm

Škvorecký, Josef, 1924-2012

Jak je ve větě člověk : dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany / uspořádali a k vydání připravili Alena a Michal Přibáňovi. — Vydání první. — V Praze : Books and Cards S.G.J.Š., 2010. — 285 stran ; 21 cm. — (Spisy Josefa Škvoreckého ; 39. Korespondence ; 3)

Špačková, Stanislava, 1985-

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu / Stanislava Špačková. — Vydání první. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017. — 205 stran ; 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 467)

Tellini, Gino, 1946-

Letteratura italiana : un metodo di studio / Gino Tellini. — Seconda edizione. — Firenze : Le Monnier Università, 2014. — xiv, 720 stran ; 24 cm

Tellini, Gino, 1946-

Metodi e protagonisti della critica letteraria : con antologia di testi e prove di lettura / Gino Tellini. — Prima edizione. — Firenze : Le Monnier università, [2010]. — xii, 404 stran

The Cambridge companion to fantasy literature / edited by Edward James and Farah Mendlesohn. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — xxiv, 268 stran : fa 23 cm
The Cambridge companion to popular fiction / edited by David Glover and Scott McCracken. — First published. — Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. — xiv, 225 stran : černobílé ilustrace 23 cm. — (Cambridge companions to literature)
The Language situation in China / edited by Li Yuming and Li Wei. — Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, 2013-2015. — 3 svazky : ilustrace, grafy ; 24 cm. — (Language policies and practices in China ; volume 1-3)
The Palgrave Handbook of Economics and Language / edited by Victor Ginsburgh, Shlomo Weber. — London : Palgrave Macmillan, 2016. — XXIII, 748 stran
The sociolinguistics of academic publishing : language and the practices of homo academicus / Linus Salö. — New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2017. — 141 stran
The theatre of Enda Walsh / edited by Mary P. Caulfield and Ian R. Walsh. — Dublin : Carysfort Press, 2015. — viii, 243 stran ; 23 cm
The Virgil encyclopedia / edited by Richard F. Thomas, Jan M. Ziolkowski ; with the assistance of Anna Bonnel-Freidin, Christian Flow, and Michael B. Sullivan. — 1st publishing. — Chichester : Wiley-Blackwell, 2014. — lxxviii, 468 stran

Tomášek, Martin, 1969-

Krajiny tvořené slovy : k topologii české literatury devatenáctého století / Martin Tomášek. — První vydání. — Praha : Dokořán ; Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. — 375 stran : ilustrace ; 24 cm

Trévisiol, Pascale, 1965-

Vocabulaire en action : Avancé / Pascale Trévisiol, Ivana Vasiljevic. — [Paris] : CLE International, [2011]. — 179 stran : barev. ilustrace ; 28 cm + 1 CD + 1 příloha

Tricomi, Antonio, 1975-

La Repubblica delle lettere : generazioni, scrittori, società nell’Italia contemporanea / Antonio Tricomi. — Prima edizione. — Macerata : Quodlibet, 2010. — ©2010. — 544 stran ; 22 cm. — (Quodlibet studio. Lettere)

Übersetzung : ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung = Translation : an international encyclopedia of translation studies = Traduction : encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction / herausgegeben von … Harald Kittel … [et al.] ; in Verbindung … mit Juliane House, Brigitte Schultze. — Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2004-2011. — 3 sv.. — (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft ; Bd. 26.1, 26.2, 26.3)

Ueltschi, Karin

L’épreuve d’ancien français : au CAPES/CAFEP, de Lettres : traduction et lexicologie, morphologie, syntaxe, phonétique / Karin Ueltschi. — Paris : Ellipses Édition, 2013. — 207 stran

Van der Ziel, Stanley

John McGahern and the imagination of tradition / Stanley van der Ziel. — First published. — Cork : Cork University Press, 2016. — ©2016. — xiii, 305 stran

Velčovský, Václav, 1983-

Čeština pod hákovým křížem / Václav Velčovský. — Praha : Karolinum : Ústav pro studum totalitních režimů, 2016. — 250 stran

Vlčková, Kateřina, 1976-

Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti / Kateřina Vlčková, Karolína Pešková, Klára Kostková, Miroslav Janík, Kateřina Švejdíková. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2014. — 479 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; svazek 41)

Vystrčilová, Darina, 1957-

Česko-perský slovník = Farhang-e čekí-fársí / Darina Vystrčilová. — Vydání první. — Praha : Darina Vystrčilová, 2017. — xvi, 589 stran ; 23 cm

Walker, Tom, 1981-

Louis MacNeice and the Irish poetry of his time / Tom Walker. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2015. — vi, 240 stran ; 22 cm. — (Oxford English Monographs)

Walter, Henriette, 1929-

Minus, lapsus et mordicus : nous parlons tous latin sans le savoir / Henriette Walter. — Paris : Robert Laffont, [2014]. — ©2014. — 408 stran : tabulky. — (Points)

Wegera, Klaus-Peter, 1948-

Deutsch diachron : eine Einführung in den Sprachwandel des Deutschen / von Klaus-Peter Wegera und Sandra Waldenberger ; unter Mitarbeit von Ilka Lemke. — Berlin : Erich Schmidt, 2012. — 326 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm. — (ESV basics) (Grundlagen der Germanistik ; 52)

Widmer, Ghislaine

Résurrection d’Osiris – naissance d’Horus : les papyrus Berlin P. 6750 et Berlin P. 8765, témoignages de la persistance de la tradition sacerdotale dans le Fayoum à l’époque romaine / Ghislaine Widmer ; avec une contribution de Nikos Litinas. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2015]. — ©2015. — ix, 462 stran : ilustrace, faksimile. — (Ägyptische und orientalische Papyri und Handschriften des ägyptischen Museums und Papyrussammlung Berlin ; Band 3)

Wögerbauer, Michael, 1972-

V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře : 1749-2014 / Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.. — Vydání první. — Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015. — 2 svazky (1661 stran) : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm

Yoshida, Marla

Beyond repeat after me : an essential guide to teaching pronunciation / Marla Yoshida. — Alexandria, VA : TESOL Press, 2016. — 188 stran

12 – Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (22)

Zpět
Annales d’Éthiopie. — T. 1 (1955). — Paris : Libraire G. Klincksieck, 1955-
Antiphonaria : Catalogue of notated office manuscripts preserved in Flanders (c.1100-c.1800). Volume 1, Averbode, Dendermonde, Diest, Geel, Ghent, Tongeren / edited by Sarah Ann Long and Inga Behrendt ; with contributions by Nele Gabriels, Kate Helsen, Kristin Hoefener, Debra Lacoste, Pieter Mannaerts, Miriam Monroe Wendling, Anton Stingl Jr., Karin Strinnholm Lagergren, Hendrik Vanden Abeele. — Turnhout : Brepols, [2015]. — ©2015. — 170 stran

Collins, Hilary

Kreativní výzkum : teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví / Hilary Collinsová ; přeložil Vít Mlejnek. — První vydání. — Praha : Institut umění – Divadelní ústav ; Brno : Barrister & Principal, 2017. — 207 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Kultura & arts management)

Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech / edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor. — Vydání první. — V Praze : Scriptorium, 2017. — 355 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

Čížek, Jan, 1986-

Komenský a Bacon : dvě raně novověké cesty k obnově vědění / Jan Čížek. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. — 214 stran ; 21 cm. — (Hermés ; svazek 13)

Dragoun, Michal, 1974-

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea : signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta) / Michal Dragoun. — 1. vydání. — Praha : Národní muzeum, 2017. — 318 stran

Eger, Ludvík, 1961-

Základy metodologie výzkumu / Ludvík Eger, Dana Egerová. — 2. přepracované a rozšířené vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. — 184 stran ; 21 cm

Enei, Flavio

Il Museo del mare e della navigaione antica : scienza, educazione e ricerca sul mare e per il mare / Flavio Enei. — Città di Santa Marinella : Museo del mare e della navigazione antica, 2011. — 64 stran : ilustrace

Etruskovia z Perugie= Etruschi di Perugia / Slovenské národné múzeum- Historické múzeum. — Bratislava : Slovenské národné múzeum- Historické múzeum, 2014. — 187 stran : barevné ilustrace, fotografie ;
Investigative journalism in China : eight cases in Chinese watchdog journalism / edited by David Bandurski and Martin Hala ; with an introduction by Ying Chan. — Hong Kong : Hong Kong University Press, [2010]. — ©2010. — vi, 184 stran ; 23 cm

Kovář, Michal, 1974-

Estonská literatura v Čechách / Michal Kovář. — Vydání první. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017. — 88 stran ; 23 cm. — (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 464)

Král Karel a papež Lev : De Karolo rege et Leone papa – epos o Karlu Velikém / přeložila, doprovodnou studií a poznámkami opatřila Jana Nechutová. — Ostrava : Centrum pro studium středověké společnosti a kultury – Vivarium Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. — 111 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. — (Interpretationes) (Spis Ostravské univerzity v Ostravě ; č. 293/2013)

Kučerová, Helena

Organizace znalostí : klíčová témata / Helena Kučerová. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 269 stran : tabulky

Obermayer, Bastian, 1977-

Panama Papers : historie odhalení celosvětového významu : jak jsme objevili utajené miliardy předsedů vlád, diktátorů, funkcionářů FIFA, šéfů koncernů a superboháčů – jakož i tajné peníze Putinova nejbližšího okolí / Bastian Obermayer, Frederik Obermaier ; z německého originálu Panama Papers přeložil František Ryčl. — První vydání. — Brno : Host, 2017. — 359 stran ; 21 cm

Rauchová, Jitka, 1980-

Československý historický ústav v Římě / Jitka Rauchová. — Vydání první. — České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny, 2014. — 349 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 21 cm

Rubio, Alfonso

Historia de la edición en Colombia. 1738-1851/ Alfonso Rubio, Juan David Murillo Sandoval. — Primera edición. — Bogotá : Instituto Caro y Cuervo. Imprenta patriótica, 2017. — 334 stran ; 20 cm. — (Serie Páramo ; 7)

Sedmkrát z logiky a metodologie vědy, aneb, Artikulace, axiomatizace, demarkace, explanace, formalizace, instrumentalizace, matematizace / editor: Vladimír Havlík. — 1. vydání. — Praha : Filosofia, 2015. — 152 stran : ilustrace ; 21 cm

Semplici, Andrea

Il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia / testi di Andrea Simplici. — Arcidosso : Edizioni Effigi, 2015. — 111 stran : ilustrace

Slovník žurnalistiky : výklad pojmů a teorie oboru / Jan Halada, Barbora Osvaldová (eds.). — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 301 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

Vystrčilová, Darina, 1957-

Česko-perský slovník = Farhang-e čekí-fársí / Darina Vystrčilová. — Vydání první. — Praha : Darina Vystrčilová, 2017. — xvi, 589 stran ; 23 cm

Walser, Robert, 1878-1956

Drucke in der Neuen Rundschau / Robert Walser ; herausgegeben von Hans-Joachim Heerde, Barbara von Reibnitz, Caroline Socha. — Basel ; Frankfurt am Main : Stroemfeld ; Basel : Schwabe, [2017]. — ©2017. — 245 stran : faksimile. — (Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte ; Band II)

Wohlmuth Markupová, Jana

Ivan M. Havel : od Puzuka k Sakatekovi (1938-1989) / Jana Wohlmuth Markupová. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 207 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm. — (Orální historie a soudobé dějiny)

13 – Matematika (7)

Zpět

Field, Andy P.

An adventure in statistics : the reality enigma / Andy Field ; illustrated by james Iles. — First published. — Los Angeles : Sage, 2016. — xvi, 746 stran : ilustrace

Gracián, Enrique, 1945-

Prvočísla : dlouhá cesta do nekonečna / Enrique Gracián ; z anglického vydání Prime numbers. A long road to infinity přeložil Jan Klíma. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Dokořán, 2017. — 132 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. — (Matematický svět ; 1)

Kvasz, Ladislav, 1962-

Jazyk a zmena : ako sme menili jazyk matematiky a ako jazyk matematiky zmenil nás / Ladislav Kvasz. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2012. — 55 stran ; 19 cm. — (Parva philosophica ; svazek 19)

Mazur, Joseph, 1942-

Kde se vzaly symboly : stručná historie matematického zápisu od starověku k dnešku / Joseph Mazur ; z anglického originálu Enlightening symbols … přeložil Marek Čtrnáct. — Vydání první. — Praha : Knižní klub, 2017. — 336 stran : ilustrace, faksimile, 1 portrét ; 24 cm. — (Universum)

Meloun, Milan, 1943-

Interaktivní statistická analýza dat / Milan Meloun, Jiří Militký. — Vyd. 3., V nakl. Karolinum 1.. — Praha : Karolinum, 2012. — 953 stran : ilustrace, grafy, tabulky ; 25 cm + 1 CD-ROM

Strogatz, Steven H. (Steven Henry), 1959-

Radost z x : průvodce matematikou od jedné do nekonečna / Steven Strogatz ; přeložil Jan Klíma. — 1. vydání v českém jazyce. — Praha : Dokořán : Argo, 2014. — 268 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Aliter ; svazek 57)

Vopěnka, Petr, 1935-2015

Příležitostné rozpravy s matematikou / Petr Vopěnka. — 2. vydání. — Kanina : OPS, 2014. — 277 stran : grafická znázornění ; 22 cm

14 – Lékařství (20)

Zpět

Bankovská Motlová, Lucie, 1965-

Schizofrenie : jak předejít relapsu, aneb, Terapie pro 21. století / Lucie Bankovská Motlová, Filip Španiel. — 3., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 157 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. — (Aeskulap)

Boadella, David, 1931-

Biosyntéza : zdroje a energie v terapii : výběr z textů / David Boadella a kol.. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 179 stran ; 20 cm. — (Psyché ; svazek č. 83)

Brenot, Philippe, 1948-

Sex komiks : první komiksové dějiny sexuality / text: Philippe Brenot ; kresba: Laetitia Corynová ; překlad: Michala Marková. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2017. — 202 stran : barevné ilustrace ; 30 cm

Bruch, Hilde, 1904-1984

Učíme se psychoterapii / Hilde Bruchová ; přeložili Štěpán a Zuzana Kovaříkovi. — Vydání první. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 203 stran ; 17 cm

Češková, Eva, 1946-

Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře / Eva Češková. — 3., rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, 2012. — 117 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius) (Farmakoterapie pro praxi ; svazek 49)

De Shazer, Steve, 1940-2005

Klíče k řešení v krátké terapii / Steve de Shazer ; z anglického originálu přeložila Pavla Doláková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 191 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Spektrum ; 108)

Greenberg, Leslie S., 1945-

Emotion-focused therapy / Leslie S. Geenberg. — 1st ed.. — Washington : American Psychological Association, 2011. — xii, 182 stran ; 23 cm. — (Theories of psychotherapy series)

Honzák, Radkin, 1939-

Psychosomatická prvouka / Radkin Honzák. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2017. — 335 stran : ilustrace, grafy ; 22 cm

Horáček, Jiří, 1966-

Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc / Jiří Horáček, Ladislav Kesner, Cyril Höschl, Filip Španiel et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2016]. — ©2016. — 382 stran : ilustrace ; 29 cm

How and why are some therapists better than others? : understanding therapist effects / edited by Louis G. Castonguay and Clara E. Hill. — First edition. — Washington : American Psychological Association, 2017. — xv, 356 stran : ilustrace ; 27 cm

King, Cheryl A. Polewach, 1955-

Teen suicide risk : a practitioner guide to screening, assessment, and management / Cheryl A. King, Cynthia Ewell Foster, Kelly M. Rogalski. — New York : The Guilford Press, [2013]. — ©2013. — xiv, 208 stran ; 24 cm. — (The Guilford child and adolescent practitioner series)

Malá, Michaela, 1976-

Homo psychoticus / Michaela Malá ; s předmluvou Františka Koukolíka. — Vydání 1.. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. — 208 stran ; 20 cm

Neuroscience of creativity / edited by Oshin Vartanian, Adam S. Bristol, and James C. Kaufman. — Cambridge : London : The MIT Press, 2013. — xv, 314 stran
Play therapy interventions to enhance resilience / edited by David A. Crenshaw, Robert Brooks, Sam Goldstein. — New York : The Guilford Press, 2015. — xiv, 251 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Creative arts and play therapy)

Rantzau, Henrik, 1526-1598

O zachování dobrého zdraví / Heinrich Rantzau ; Adam Huber z Riesenpachu (překlad) ; edici textu připravili Ruth J. Weiniger a Martin Žemla ; úvod a poznámky napsal Martin Žemla. — Vydání první. — Praha : Malvern, 2017. — 271 stran : ilustrace ; 20 cm

Strouhal, Eugen, 1931-2016

Lékařství starých Egypťanů. II, Vnitřní lékařství / Eugen Strouhal, Břetislav Vachala, Hana Vymazalová. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2017. — 374 stran : ilustrace, fotografie (převážně barevné) ; 24 cm. — (Historie)

Tylš, Filip, 1985-

Fenomén psychedelie : subjektivní popisy zážitků z experimentální intoxikace psilocybinem doplněné pohledy výzkumníků / Filip Tylš a kol.. — Vydání první. — Praha : Dybbuk, 2017. — 206 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm

Vacková, Jitka, 1978-

Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice / Jitka Vacková a kolektiv. — Vydání první. — V Českých Budějovicích : Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita ; Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. — 313 stran : ilustrace ; 25 cm

Yong, Ed, 1981-

I contain multitudes : the microbes within us and a grander view of life / Ed Yong. — First U.S. edition. — New York : Ecco, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2016]. — ©2016. — 357 stran, 8 stran příloh : barevné ilustrace ; 24 cm

Zelinková, Olga

Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace / Olga Zelinková ; ilustrace Libor Drobný. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 140 stran : černobílé ilustrace, faksimile ; 21 cm

15 – Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (42)

Zpět

Agamben, Giorgio, 1942-

Homo sacer : suverénní moc a pouhý život / Giorgio Agamben ; přeložila Naděžda Bonaventurová. — Vydání první. — Praha : OIKOYMENH, 2011. — 189 stran ; 21 cm. — (Oikúmené ; svazek 163)

Achen, Christopher H., 1946-

Democracy for realists : why elections do not produce responsive government / Christopher H. Achen, Larry M. Bartels. — Princeton ; Oxford : Princeton University Press, [2016]. — ©2016. — xvi, 390 stran : ilustrace ; 25 cm. — (Princeton studies in political behavior)

Audier, Serge

Néo-libéralisme(s) : une archéologie intellectuelle / Serge Audier. — Paris : Bernard Grasset, 2012. — 628 stran ; 24 cm. — (Mondes vécus)

Běličová, Milena, 1960-

Fenomén Masaryk = Masaryk as a phenomenon / texty katalogu Milena Běličová, Karolína Heroldová, Marek Junek, Pavel Muchka, Martin Sekera, Michal Stehlík, Miroslava Burianová, Jitka Hanáková, Vítězslav Kuželka, Luděk Navrátil, Dana Přenosilová, Petr Přibyl, Lubomír Sršeň, Eliška Vavříčková ; překlad Překladatelská agentura Loggos, Kateřina Hilská. — Praha : Národní muzeum, 2017. — 123 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 26 cm

Boltanski, Luc, 1940-

Enrichissement : une critique de la marchandise / Luc Boltanski, Arnaud Esquerre. — Paris : Gallimard, 2017. — 663 stran : ilustrace ; 23 cm. — (NRF essais)

Bondy, Egon, 1930-2007

Pracovní analýza a jiné texty / Egon Bondy ; k vydání připravil Petr Kužel. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2017. — 410 stran ; 21 cm. — (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 15)

Brands, H. W, 1953-

Reagan : život / H.W. Brands ; z anglického originálu Reagan. The life … přeložili Eduard Geissler a Jan Kalandra. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 771 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 25 cm

Cíbik, Matej

Liberáli a tí druhí / Matej Cíbik. — Prvé vydanie. — Bratislava : AKAmedia, 2017. — 142 stran

Cicero, Marcus Tullius, 106 př. Kr.-43 př. Kr.

O zákonech : latinsko-české vydání / Marcus Tullius Cicero ; přeložili Jan Janoušek a Matěj Novotný ; předmluvu napsal Jan Janoušek ; poznámkami opatřil Matěj Novotný. — První vydání. — Praha : OIKOYMENH, 2017. — 201 stran. — (Knihovna antické tradice ; svazek 15)

Čumlivski, Denko, 1949-

Jiří z Poděbrad, husitský král – přítel míru / autor: Denko Čumlivski. — Vydání 1.. — Praha : Národní archiv, 2014. — 120 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 18 x 25 cm

Dardot, Pierre, 1952-

Ce cauchemar qui n’en finit pas : comment le néolibéralisme défait la démocratie / Pierre Dardot et Christian Laval. — Paris : La Découverte, 2016. — 247 stran ; 19 cm. — (Cahiers libres)

Górecki, Wojciech, 1970-

Přípitek předkům / Wojciech Górecki ; z polského originálu Toast za przodków přeložily Michala Benešová a Barbora Gregorová. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Dokořán : Jaroslava Jiskrová – Máj, 2017. — 361 stran : ilustrace ; 21 cm

Graeber, David, 1961-

Fragmenty anarchistické antropologie / David Graeber ; z anglického originálu Fragments of an anarchist anthropology přeložil Martin Ritter ; ilustrace Alexey Klyuykov. — Vydání první. — Praha : Tranzit, 2012. — 100 stran : ilustrace,. — (Navigace ; 11)

Havlíček, Aleš, 1956-2015

Lidská práva : jejich zdůvodnění a závaznost / Aleš Havlíček, Jiří Chotaš a kol.. — Vydání první. — Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. — 210 stran ; 21 cm. — (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Politologica ; svazek č. 10)

Hélary, Xavier

Courtrai : 11. července 1302 / Xavier Hélary ; z francouzského originálu Courtrai, 11 juillet 1302 … přeložila Věra Soukupová. — První české vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 149 stran : mapy, genealogická tabulka ; 21 cm. — (Medievistika)

Ideology of power and power of ideology in early China / edited by Yuri Pines, Paul R. Goldin, Martin Kern. — Leiden ; Boston : Brill, [2015]. — ©2015. — vi, 348 stran ; 25 cm. — (Sinica Leidensia ; volume 124)
Indirect coercion : triangular strategies and international conflict / Michal Smetana and Jan Ludvík (eds.). — First edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2017. — 143 stran ; 21 cm
Jan Krčmář : paměti. Díl I., (do roku 1918) / k vydání připravil Luboš Velek ve spolupráci s Alicí Velkovou a Martinem Klečackým. — 1. vydání. — Praha ; Pelhřimov : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Masarykův ústav a Archiv AV ČR , v. v. i., 2017. — 380 stran : ilustrace, portréty, faksimile

Jiránek, Jiří, 1946-

Češi a Slováci v Chile ve 20. století / Jiří Jiránek, Ivo Barteček. — Vydání 2., opravené a doplněné. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 272 stran : 1 mapa ; 21 cm

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 16. československé vlády (2. Hodžovy) : 19.12.1935-16.7.1937 / k vydání připravila Helena Nováčková. — 1. vydání. — Praha : Národní archiv, 2013. — 195 stran ; 30 cm
Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 17. československé vlády (3. Hodžovy) : 21.7.1937-22.9.1938 / k vydání připravila: Helena Nováčková. — Vydání 1.. — Praha : Národní archiv, 2016. — 147 stran ; 30 cm

Kuklík, Jan, 1967-

Jak odškodnit holocaust? : problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění / Jan Kuklík a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Karolinum, 2015. — 756 stran ; 21 cm

Legutko, Ryszard, 1949-

Triumf průměrného člověka / Ryszard Legutko ; z polského originálu Triumf człowieka pospolitego přeložil Josef Mlejnek. — 1. vydání. — Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. — 226 stran ; 21 cm. — (Politika a společnost)

Lupták, Ľubomír, 1977-

(Ne)bezpečnosť ako povolanie / Ľubomír Lupták. — Vydání 1.. — Brno : Doplněk, 2017. — 243 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Společensko-ekologická edice ; svazek 24)

Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937

Korespondence T.G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar : TGM – JSM / editoři Helena Kokešová, Petr Kotyk, Irena Kraitlová. — První vydání. — Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017. — svazků : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

Muratov, Aleksandr

Osudy Čechů v Rusku, 19.-20. století : cesta z Kyjeva do Vladivostoku / Alexandr Muratov, Dina Muratova. — První české vydání. — Praha : Scriptorium, 2017. — 404 stran : ilustrace

Novotný, Lubomír, 1978-

Krčmaňská aféra : tajemný pokus o atentát na československé ministry / Lubomír Novotný. — 1. vydání. — Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2017. — 255 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány, portréty, faksimile ; 25 cm

Offe, Claus, 1940-

Citizens in Europe : essays on democracy, constitutionalism and European integration / Claus Offe and Ulrich K. Preuß. — First published 2016. — Colchester : ECPR Press, 2016. — 506 stran ; 24 cm. — (ECPR Essays)

Potůček, Martin, 1948-

Public policy : a comprehensive introduction / Martin Potůček et al.. — First English edition. — Praha : Karolinum Press, [2017]. — ©2017. — 307 stran : ilustrace

Přibáň, Jiří, 1967-

The defence of constitutionalism : the Czech question in post-national Europe / Jiří Přibáň ; předmluva Petr Pithart ; překlad Stuart Hoskins. — First English edition. — Praha : Karolinum, 2017. — 310 stran : ilustrace. — (Václav Havel series)

Řehka, Karel, 1975-

Informační válka / Karel Řehka. — Vydání první. — Praha : Academia, 2017. — 218 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. — (XXI. století ; sv. 46)

Speciano, Cesare, 1539-1607

Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628. Tomus I., Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592-1598 / edidit Alena Pazderová ; Übersetzung ins Deutsche Anna Ohlidal, Rudolf Sander. — 1. Auflage. — Pragae : Archivum Nationale, 2016. — 3 svazky (clxiii, 2073 stran) ; 24 cm

Šmíd, Marek, 1979-

Apoštolský nuncius v Praze : významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950 / Marek Šmíd. — 1. vydání. — Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. — 543 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm

The South China Sea : a crucible of regional cooperation or conflict-making sovereignty claims? / edited by C. J. Jenner, Tran Truong Thuy. — Cambridge : Cambridge University Press, 2016. — ix, 370 stran ; 24 cm

Tichý, Lukáš, 1982-

Terorismus a energetika na Blízkém východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR / Lukáš Tichý a kol.. — Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2017. — 303 stran

Transformation of foreign affairs and international relations in China, 1978-2008 / edited by Wang Yizhou. — Leiden ; Boston : Brill, [2011]. — ©2011. — xvii, 487 stran : schémata, tabulky, grafy ; 25 cm. — (Social scientific studies in reform era China, ISSN 1879-7539 ; volume 6)

Uhlíř, Dušan, 1938-

Čas kongresů a tajných společností / Dušan Uhlíř. — První vydání. — Praha : Nakladatelství Epocha, 2017. — 437 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 22 cm

Waldron, Jeremy, 1953-

One another’s equals : the basis of human equality / Jeremy Waldron. — First printing. — Cambridge, Massachusetts ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2017. — x, 264 stran

Wohlmuth, Petr, 1973-

Krev, čest a hrůza : historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747 / Petr Wohlmuth. — Vydání první. — Praha : Scriptorium, 2017. — 476 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, plány, faksimile ; 25 cm

Women and World War II / Eduard Nižnanský, Denisa Nešťáková (eds.).. — Vydanie 1.. — Bratislava : STIMUL – centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, 2016. — 252 stran : faksimile. — (Acta historica Posoniensia ; XXXI) (Judaica et Holocaustica ; 7)

Znoj, Milan, 1952-

Demokracie v postliberální konstelaci / Milan Znoj, Jan Bíba, Jana Vargovčíková. — První vydání. — Praha : Karolinum, 2014. — 240 stran ; 21 cm. — (Politeia)

16 – Právo (5)

Zpět
#ZaIstanbul 2 : ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí. — Praha : Pasparta, 2017. — 63 stran : ilustrace. — (Na pomoc ženám ; sešit č. 20)
Chinese law : knowledge, practice and transformation, 1530s to 1950s / edited by Li Chen and Madeleine Zelin. — Leiden ; Boston : Brill, [2015]. — ©2015. — xiv, 396 stran ; 26 cm. — (Brill’s series on modern East Asia in a global historical perspective, ISSN 2212-1730 ; volume 3)

Malý, Karel, 1930-

Dějiny českého a československého práva do roku 1945 / Karel Malý a kolektiv. — Vydání čtvrté, (v nakladatelství Leges vydání první). — Praha : Leges, 2010. — 640 stran ; ilustrace, mapy, fotografie, faksimile. — (Student)

Protocols of justice : the pinkas of the Metz rabbinic court 1771-1789 = Pinkas bejt ha-din šel k“k Mec / by Jay R. Berkovitz. — Leiden ; Boston : Brill, [2014]. — ©2014. — 2 svazky : faksimile ; 25 cm. — (Studies in Jewish history and culture ; volume 44)
Research handbook on climate governance / edited by Karin Bäckstrand, Eva Lövbrand. — Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2015. — xxx, 602 stran : ilustrace, grafy ; 25 cm
17 – Psychologie (27)

Zpět

Asma, Stephen T.

The evolution of imagination / Stephen T. Asma. — Chicago ; London : the University of Chicago Press, 2017. — 327 stran : černobílé ilustrace

Cognitive psychology / edited by Nick Braisby and Angus Gellatly.. — 2nd edition. — Oxford : Oxford University Press, 2012. — xxix, 714 stran : barevné ilustrace ; 27 cm

Cooper, John O.

Applied behavior analysis / Cooper, Heron, Heward. — Second edition. — Harlow : Pearson, [2014]. — ©2014. — iv, 751 stran : ilustrace, grafy. — (Pearson new international edition)

Desire : the concept and its practical context / edited by Timo Airaksinen, Wojciech W. Gasparski. — London ; New York : Routledge, 2017. — xvi, 245 stran. — (Praxiology ; Volume 24)

Evans, Gavin

The story of colour : an exploration of the hidden messages of the spectrum / Gavin evans. — First published. — London : Michael O’Mara Books, 2017. — 224 stran

Fenichel, Otto, 1897-1946

Problémy psychoanalytické techniky / Otto Fenichel ; překlad Eva Klimentová. — Vydání první. — Praha : Česká psychoanalytická společnost, 2017. — 120 stran ; 23 cm. — (Psychoanalytická knihovna ; svazek 2)

Freud, Sigmund, 1856-1939

Totem a tabu : o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika / Sigmund Freud ; z německého originálu přeložil Ludvík Hošek. — Vydání třetí, v Portále první. — Praha : Portál, 2017. — 166 stran ; 20 cm

H. D. (Hilda Doolittle), 1886-1961

Tribute to Freud / H.D. ; introduction by Adam Phillips ; afterword by Norman Holmes Pearson. — New York : New Directions Book, [2012]. — ©2012. — xiii, 208 stran ; 21 cm. — (New Directions paperbook)

Horsley, Kevin

Unlimited memory : how to use advanced learning strategies to learn faster, remember more and be more productive / grandmaster Kevin Horsley. — Místo vydání není známé : TCK publishing, 2014. — vi, 177 stran : ilustrace

Chambers, Chris

The seven deadly sins of psychology : a manifesto for reforming the culture of scientific practice / Chris Chambers. — First edition. — Princeton : Princeton University Press, 2017. — 274 stran

Kahneman, Daniel, 1934-

Myšlení : rychlé a pomalé / Daniel Kahneman ; přeložila Eva Nevrlá. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil, 2012. — 2011. — 542 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Pod povrchem)

Luke, David

Otherworlds : psychedelics and exceptional human experience / David Luke. — First published. — London : Muswell Hill Press, 2017. — xxiii, 274 stran : černobílé ilustrace

Medicina y magia en el sur del Tolima / Hortensia Estrada Ramírez (compiladora). — Bogotá : Instituto Caro y Cuervo, 2014. — 386 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm. — (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Serie mayor ; 113)

Milgram, Stanley, 1933-1984

Poslušnost vůči autoritě : experiment, který zpochybnil lidskou přirozenost / Stanley Milgram ; z anglického originálu Obedience to authority přeložila Hana Antonínová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 238 stran : ilustrace, grafy

Najbrtová, Kristina

Projektivní metody v psychologické diagnostice / Kristina Najbrtová, Jiří Šípek (eds.), Katarína Loneková, David Čáp. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 176 stran

Neuroscience of creativity / edited by Oshin Vartanian, Adam S. Bristol, and James C. Kaufman. — Cambridge : London : The MIT Press, 2013. — xv, 314 stran

Nilson, Linda Burzotta

Creating self-regulated learners : strategies to strengthen students‘ self-awareness and learning skills / Linda B. Nilson ; foreword by Barry J. Zimmerman. — 1st edition. — Sterling : Stylus, 2013. — xxx, 152 stran ; 23 cm

Panpsychism : contemporary perspectives / edited by Godehard Brüntrup and Ludwig Jaskolla. — New York : Oxford University Press, [2017]. — ©2017. — vii, 414 stran. — (Philosophy of mind)

Pelham, Brett W., 1961-

Conducting research in psychology : measuring the weight of smoke / Brett W. Pelham, Hart Blanton. — 4th edition. — Belmont : Wadsworth Cengage Learning, 2013. — xviii, 489 stran

Psychologie celoživotního vývoje / Marek Blatný (ed.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. — 290 stran

Ragins, Mark

A road to recovery / by Mark Ragins. — Los Angeles : Mental health association in Los Angeles, 2010. — 75 stran

Revonsuo, Antti

Consciousness : the science of subjectivity / Antti Revonsuo. — New York : Psychology Press, 2010. — xxviii, 324 stran : ilustrace ; 26 cm

Schwartz, Barry, 1946-

The paradox of choice : why more is less / Barry Schwartz. — Revised edition. — New York : Ecco, an imprint of HarperCollins publishers, [2016]. — ©2016. — xix, 273 stran : illustrations ; 21 cm

Spalová, Barbora, 1976-

Ruprechtice: veřejný prostor podle mentálních map / Barbora Spalová, Václav Umlauf et al.. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 187 stran : ilustrace, mapky ; 21 cm

The Oxford handbook of compassion science / edited by Emma M. Seppala, Emiliana Simon-Thomas, Stephanie L. Brown, Monica C. Worline, C. Daryl Cameron and James R. Doty. — New York : Oxford University Press, 2017. — xxii, 526 stran. — (Oxford library of psychology)
The witchcraft sourcebook / edited by Brian P. Levack. — Second edition. — London ; New York : Routledge, 2015. — xvii, 390 stran : černobílé ilustrace

Vygotskij, Lev Semenovič, 1896-1934

Psychologie myšlení a řeči / Lev Semjonovič Vygotskij ; z vlastního překladu ruského originálu texty vybral, předmluvu, doslov a komentáře napsal Jan Průcha. — Vydání druhé, upravené (jako komentovaný výbor celkově v češtině čtvrté). — Praha : Portál, 2017. — 151 stran

18 – Sociologie (75)

Zpět

Antonín Malaníková, Michaela, 1978-

Collective identity in the context of medieval studies / Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín. — First edition. — Ostrava : University of Ostrava, 2016. — 199 stran : ilustrace ; 21 cm

Beck, Ulrich, 1944-2015

The metamorphosis of the world / Ulrich Beck. — First published. — Cambridge ; Malden : Polity, 2016. — xii, 223 stran ; 23 cm

Berdinskich, Viktor Arkad’jevič, 1956-

Gulag : ideology and economy of forced labour in the XX century / V. A. Berdinskikh, V. I. Menkovskiy, I. L. Zherebtsov. — Second extended edition. — Banská Bystrica : Belianum, 2017. — 190 stran fotografie 21 cm. — (Faculty of Arts)

Berger, Peter L., 1929-2017

Pozvání do sociologie : humanistická perspektiva / Peter L. Berger ; z anglického originálu Invitation to sociology přeložil Jiří Ogrocký. — Druhé vydání. — Brno : Barrister & Principal, 2017. — 192 stran ; 21 cm

Bergstedt, Cecilia

Cultivating gender : meanings of place and work in rural Vietnam / Cecilia Bergstedt. — Copenhagen : NIAS Press, [2016]. — ©2016. — ix, 228 stran : fotografie ; 23 cm. — (Gendering Asia ; no. 12)

Bonacich, Phillip, 1940-

Introduction to mathematical sociology / Phillip Bonacich and Philip Lu. — Princeton : Princeton University Press, 2012. — xvi, 221 stran : ilustrace ; 26 cm

Bourdieu, Pierre, 1930-2002

Sociologie générale. Volume 1, Cours au Collège de France (1981-1983) / Pierre Bourdieu, édition établie par Patrick Champagne, Julien Duval, Franck Poupeau et Marie-Christine Rivière. — Paris : Raisons d’agir : Seuil, 2015. — 730 stran

Bourdieu, Pierre, 1930-2002

Sociologie générale. Volume 2, Cours au Collège de France (1983-1986) / Pierre Bourdieu, édition établie par Patrick Champagne etJulien Duval avec la collaboration de Franck Poupeau et Marie-Christine Rivière. — Paris : Raisons d’agir : Seuil, 2016. — 1204 stran

boyd, danah, 1977-

Je to složitější : sociální život teenagerů na sociálních sítích / danah boydová ; z anglického originálu It’s complicated: the social lives of networked teens přeložil Lukáš Novák. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2017. — 301 stran ; 21 cm

Castles, Stephen, 1944-

The age of migration : international population movements in the modern world / Stephen Castles, Hein de Haas, and Mark J. Miller. — Fifth edition. — New York : Guilford Press, [2014]. — ©2014. — xvii, 401 stran : grafy, mapy ; 24 cm

Communication sciences and disorders : from science to clinical practice / [edited by] Ronald B. Gillam, PhD, Thomas P. Marquardt, PhD.. — Third edition.. — Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, [2016]. — xvii, 475 stran : ilustrace ; 24 cm
Cosmopolitanism in the age of globalization : citizens without states / edited by Lee Trepanier and Khalil M Habib. — Lexington : The University Press of Kentucky, [2011]. — ©2011. — vi, 368 stran

Eglin, Peter,

A sociology of crime / by Peter Eglin and Stephen Hester. — Second edition. — New York : Routledge, 2017. — xv, 565 stran

Ekman, Paul, 1934-

Odhalené emoce : naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých / Paul Ekman ; překlad Eva Nevrlá. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2015. — 328 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm. — (Pod povrchem)

Etnické komunity : Balkánské cesty. Díl II. / eds. Dana Bittnerová a Mirjam Moravcová.. — Vydání první. — Praha : FHS UK, 2015. — 284 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile + 1 CD-ROM. — (Agora ; 13. svazek)
Etnické komunity. : Balkánské cesty. Díl I. / eds. Dana Bittnerová a Mirjam Moravcová.. — Vydání první. — Praha : FHS UK, 2015. — 314 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 21 cm. — (Agora ; 13. svazek)
Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR / kolektiv autorů a autorek ; uspořádala Dita Palaščáková. — Praha : InBáze, 2014. — 313 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky ; 25 cm

Fulka, Josef, 1976-

Když ruce mluví : gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení / Josef Fulka. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. — 254 stran ; 19 cm. — (Trivium ; 15. svazek)

Geronimo : paměti náčelníka Apačů, historie Apačů / S.M. Barrett, Boris Taufer, Nataša Budačová. — Druhé, opravené vydání. — V Podlesí : Dauphin, 2015. — 392 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm

Goldstone, Jack A.

Revolutions : a very short introduction / Jack A. Goldstone. — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. — xvii, 148 stran : ilustrace, fotografie

Graeber, David, 1961-

Utopie pravidel : o technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie / David Graeber ; přeložil Pavel Pokorný. — Vydání první. — Praha : Prostor, 2017. — 281 stran

Gurevič, Aron Jakovlevič, 1924-2006

Jedinec a společnost středověkého západu / Aron Jakovlevič Gurevič ; z ruského originálu Individ i socium na srednevekovom Zapade a na podkladě německého překladu Das Individuum im europäuischen Mittelalter přeložila Jitka Komendová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2016. — 349 stran ; 22 cm. — (Každodenní život ; svazek 67)

Hepburn, Alexa, 1959-

Transcribing for social research / Alexa Hepburn, Galina B. Bolden. — Thousand Oaks : SAGE Publications, 2017. — xiv, 206 stran : ilustrace

Historický atlas obyvatelstva českých zemí = Historical population atlas of the Czech Lands / Martin Ouředníček, Jana Jíchová, Lucie Pospíšilová (eds.). — Praha : Karolinum, 2017. — 131 stran : mapy, grafy

Hlaváček, Petr, 1974-

Rusové v Praze : ruští intelektuálové v meziválečném Československu / Petr Hlaváček, Mychajlo Fesenko. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. — 155 stran : portréty

Hoffman, D. A. (David A.)

Mediation : a practice guide for mediators, lawyers, and other professionals / author David A. Hoffman ; contributing authors Israela Brill-Cass, Nicole DiPentima, Annie O’Connell, Katherine Triantafillou, Richard N. Wolman. — 1st edition. — Boston : MCLE New England, 2013. — xx, přibližně 600 stran v různém stránkování : ilustrace ; 23 cm

Hroch, Miloš, 1989-

Křičím: „To jsem já.“ : příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost / autor: Miloš Hroch. — Vydání první. — Praha : PageFive, 2017. — 229 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile

Chambers, Clare

Against marriage : an egalitarian defence of the marriage-free state / Clare Chambers. — First published. — New York : Oxford University Press, 2017. — xi, 226 stran. — (Oxford political theory)

Charvát, Martin, 1989-

O nových médiích, modularitě a simulaci / Martin Charvát. — Vydání první. — Praha : Toga : Metropolitní univerzita Praha, 2017. — 275 stran ; 19 cm

Chatterji, Joya

The spoils of partition : Bengal and India, 1947-1967 / by Joya Chatterji. — First South Indian edition 2008 Reprinted 2011. — Cambridge : Cambridge University, 2011. — xvi, 342 stran : mapy. — (Camabridge Studies in Indian History and Society vol. 15)

Jenkins, Henry, 1958-

Spreadable media : creating value and meaning in a networked culture / Henry Jenkins, Sam Ford, and Joshua Green. — New York : New York University Press, 2012. — xv, 351 stran. — (Postmillennial pop)

Kajanová, Alena, 1982-

Proč selhává sociální práce se sociálně exkludovanými / Alena Kajanová. — Vydání první. — Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. — 69 stran

Kanning, Uwe Peter, 1966-

Diagnostika sociálních kompetencí / Uwe Peter Kanning ; přeložila Simona Hoskovcová. — 1. české vydání. — Praha : Hogrefe, 2017. — 124 stran : ilustrace ; 24 cm

Kassin, Saul M.

Social psychology / Saul Kassin, Steven Fein, Hazel Rose Markus. — 10th edition. — San Francisco : Cengage Learning, 2016. — xxv, 139 stran : ilustrace, grafy

Katrňák, Tomáš, 1973-

Návrat k sociálnímu původu : vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009 / Tomáš Katrňák, Petr Fučík. — 1. vydání. — Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2010. — 213 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sociologická řada ; svazek č. 10)

Keel, Sara,

Socialization : parent-child interaction in everyday life / Sara Keel. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. — xii, 261 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Directions in ethnomethodology and conversation analysis)

Keltové : mýtus a realita / editor Stefan Zimmer ; z německého originálu Die Kelten : Mythos und Wirklichkeit … přeložil Jan Hlavička. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2017. — ©2017. — 251 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm

Kolenovská, Daniela, 1976-

Běloruská emigrace v meziválečném Československu : studie a dokumenty : sociopolitický aspekt / Daniela Kolenovská, Michal Plavec. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 287 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

Koser, Khalid

International migration : a very short introduction / Khalid Koser. — Second edition. — New York : Oxford University Press, 2016. — xvi, 118 stran : ilustrace ; 18 cm. — (Very short introductions ; 157)

Kupka, Petr, 1985-

Násilí, podvody a každodennost : jak zkoumat organizovaný zločin? / Petr Kupka. — 1. vydání. — Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2017. — 203 stran ; 21 cm. — (Politologická řada ; svazek č. 61)

Liberman, Kenneth, 1948-

More studies in ethnomethodology / Kenneth Liberman. — Albany : State University of New York Press, 2013. — ix, 300 stran : fotografie. — (SUNY series in the philosophy of the social sciences)

Lipovski, Radek, 1978-

Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700-1850) / Radek Lipovski. — Vydání 1.. — Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. — 495 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile ; 25 cm

Little, Daniel

New directions in the philosophy of social science / Daniel Little. — London : Rowman & Littlefield International, 2016. — xxi, 278 stran : ilustrace

Macionis, John J., 1947-

Sociology : a global introduction / John J. Macionis and Ken Plummer. — 5th edition. — Harlow, England ; New York : Pearson/Prentice Hall, 2012. — xxi, 1040 stran : barevné ilustrace, mapy ; 27 cm

Malaysian issues and concerns : some policy responses / edited by Denison Jayasooria. — Malaysia : Centre for Public Polity Studies, 2013. — xii, 330 stran
Migration to and from Taiwan / edited by Kuei-fen Chiu, Dafydd Fell and Lin Ping. — London ; New York : Routledge, 2014. — xvi, 250 stran : grafická znázornění ; 24 cm. — (Routledge research on Taiwan ; 11)

Michael, Mike

Actor network theory : trials, trails and translations / Mike Michael. — 1st edition. — Thousand Oaks : SAGE, 2016. — ix, 188 stran ; 25 cm

Mizení : fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného / Kateřina Svatoňová, Kateřina Krtilová (eds.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 299 stran : černobílé ilustrace. — (Myšlení současnosti)

Moore, Christopher W., 1947-

The mediation process : practical strategies for resolving conflict / Christopher W. Moore. — Fourth edition. — San Francisco : Wiley, 2014. — 707stran : ilustrace

Mýtus – „realita“ – identita : národní metropole v čase „návratu do Evropy“ / Blanka Soukupová a Andrzej Stawarz (eds.). — 1. vydání. — Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. — 183 stran : ilustrace, černobílé fotografie ; 23 cm + errata. — (Urbánní studie ; sv. 9)
Náboženství a sekularita : zápas o veřejný prostor / Ondřej Štech (ed.). — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2017. — 223 stran. — (Filosofie a sociální vědy ; svazek 57)

Nelson, Lauren K.,

Research in communication sciences and disorders : methods for systematic inquiry / Lauren K. Nelson. — Third edition. — San Diego, CA : Plural Publishing, Inc., [2017]. — ©2017. — xiii, 255 stran : ilustrace ; 26 cm

Nešpor, Zdeněk R., 1976-

Slovník institucionálního zázemí české sociologie / Zdeněk R. Nešpor. — Vydání první. — Praha : Scriptorium, 2017. — 171 stran ; 21 cm

Ouředník, Patrik, 1957-

Antialkorán, aneb, Nejasný svět T. H. / Patrik Ouředník ; ilustroval Jiří Slíva. — Vydání první. — Praha : Volvox Globator, 2017. — 84 stran : ilustrace

Pearson, Helen,

The life project : the extraordinary story of 70,000 ordinary lives / Helen Pearson. — Berkeley : Soft Skull Press, 2016. — x, 399 pages ; 22 cm.

Polišenská, Veronika A.

Psychologické aspekty resocializace pachatelů majetkové trestné činnosti a jejich reintegrace do společnosti : výzkumná monografie / Veronika Anna Polišenská, Michaela Borovanská, Sylvie Koubalíková, Maria Králová, Lenka Šturmová, Zuzana Vokřálová. — Praha : Psychologický ústav AV ČR, [2016]. — ©2016. — 204 stran : formuláře ; 25 cm

Ravallion, Martin, 1952-

The economics of poverty : history, measurement, and policy / Martin Ravallion. — New York : Oxford University Press, [2016]. — ©2016. — xxxi, 701 stran : ilustrace

Reconceptualizing development in the global information age / edited by Manuel Castells, Pekka Himanen. — First edition. — Oxford : Oxford University Press, 2014. — xix, 360 stran : ilustrace ; 24 cm

Samek, Tomáš, 1964-

Tahle země je naše : český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě / Tomáš Samek. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. — 214 stran : barevné ilustrace, fotografie, faksimile ; 22 cm

Scithians warrors of ancient Siberia / edited by St John Simpson and Svetlana Pankova. — St. Peterburg : State Hermitage Museum : London : Thames & Hudson : British Museum, [2017]. — ©2017. — 368 stran : ilustrace

Schlaffer, Hannelore, 1939-

City : život v ulicích plánovaného města / Hannelore Schlafferová ; z německého originálu Die City. Straßenleben in der geplanten Stadt přeložila Eliška Dubcová. — Zlín : Archa, [2017]. — ©2017. — 147 stran ; 20 cm. — (aArchitektura ; svazek 17.)

Smith, Anthony D. (Anthony David), 1939-

Nationalism : theory, ideology, history / Anthony D. Smith. — 2nd edition, revised and updated. — Cambridge ; Malden : Polity Press, 2010. — viii, 209 stran : mapy. — (Key concepts)

Sociology of the body : a reader / edited by Claudia Malacrida and Jacqueline Low. — Second edition. — Don Mills : Oxford University Press, [2016]. — ©2016. — xviii, 350 stran ; 23 cm

Sontag, Susan, 1933-2004

S bolestí druhých před očima / Susan Sontagová ; z anglického originálu Regarding the pain of others … přeložil Petr Fantys. — Vydání první. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. — 113 stran ; 20 cm

Spalová, Barbora, 1976-

Ruprechtice: veřejný prostor podle mentálních map / Barbora Spalová, Václav Umlauf et al.. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 187 stran : ilustrace, mapky ; 21 cm

Spithoven, Remco

Keeping trouble at a safe distance : unravelling the significance of „the fear crime“ / Remco Spithoven. — Haag : Eleven international publishing, 2017. — 229 stran : barevné fotografie, grafy

Surmiak-Domańska, Katarzyna, 1967-

Ku-klux-klan : tady bydlí láska / Katarzyna Surmiak-Domańska ; přeložila Jarmila Horáková. — Žilina : Absynt, 2017. — 293 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 19 cm. — (Prokletí reportéři)

Špatenková, Naděžda, 1973-

Krize a krizová intervence / Naděžda Špatenková a kolektiv. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2017. — 285 stran ; 24 cm. — (Psyché)

Šubrt, Jiří, 1958-

Individualismus a holismus v sociologii : jak překonat teoretické dilema? / Jiří Šubrt. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. — 153 stran : tabulky ; 23 cm. — (Studie ; 109. svazek)

Tan, Gillian G.

In the circle of white stones : moving through seasons with nomads of eastern Tibet / Gillian G. Tan. — Seattle ; London : University of Washington Press, 2017. — ©2017. — xxiv, 147 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm. — (Studies on ethnic groups in China)

The Routledge companion to social media and politics / edited by Axel Bruns, Gunn Enli, Eli Skogerbø, Anders Olof Larsson, and Christian Christensen. — First published. — New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. — xxii, 537 stran : ilustrace, tabulky, grafy, mapy

Ventura, Angelo

Intellettuali : cultura e politica tra fascismo e antifascismo / Angelo Ventura ; introduzione di Emilio Gentile. — Roma : Donzelli editore, [2017]. — xix, 218 stran ; 22 cm. — (Saggi. Storia e scienze sociali)

Willi, Jürg, 1934-

Psychologie lásky : osobní rozvoj cestou partnerského vztahu / Jürg Willi ; z německého originálu Psychologie der Liebe přeložili Kristina a Jan Černí. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2011. — 250 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Spektrum ; 45)

Winzeler, Robert L.

The peoples of Southeast Asia today : ethnography, ethnology, and change in a complex region / Robert L. Winzeler. — Lanham, Maryland : AltaMira Press, [2011]. — ©2011. — xv, 319 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm

Zandlová, Markéta, 1977-

Etnická mobilizace a politiky identit : Aromuni v Bulharsku / Markéta Zandlová. — Vydání 1.. — V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. — 343 stran : barevné ilustrace, 1 mapa, portréty ; 19 cm

19 – Technika, technologie, inženýrství (5)

Zpět

Hajná, Milena, 1973-

Šaty chodicí : každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku / Milena Hajná. — Vydání první. — České Budějovice : Národní památkový ústav, 2016. — 255 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. — (Miscellanea ; svazek č. 15)

Karel IV. a burgundské : tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes / k vydání připravil Václav Žůrek. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, 2017. — 146 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 21 cm
Krajiny prostřených i prázdných stolů. II., Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu / Blanka Jedličková, Milena Lenderová, Miroslav Kouba, Ivo Říha (eds.). — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. — 331 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 21 cm

Pajl, Josef, 1960-

O nožích : nejen loveckých / Josef Pajl. — První vydání. — Praha : Grada, 2010. — 244 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm

Srinivasan, Ramesh

Whose global village? : rethinking how technology shapes our world / Ramesh Srinivasan. — New York : New York University Press, 2017. — viii, 280 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm

21 – Umění, architektura (68)

Zpět
Image et éducation : actes du 7e Congrès International du GRIMH, Lyon, 18-19-20 2010 : hommage à Julio Pérez Perucha. — Lyon : Le GRIMH/LCE-GRIMIA, [2011]. — 491 stran : ilustrace. — (Cahiers du GRIMH ; 7)
Image et violence : actes du 9e Congrès International du GRIMH, Lyon, 20-21-22 novembre 2014 : hommage à Santos Zunzunegui. — Lyon : Le GRIMH/LCE-GRIMIA, [2016]. — 455 stran : ilustrace. — (Cahiers du GRIMH ; 9)

Adamcová, Kateřina, 1974-

Mariánský sloup na Hradčanském náměstí / Kateřina Adamcová, Pavel Zahradník. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 295 stran : ilustrace ; 24 cm

Admired as Well as Overlooked Beauty : contributions to architecture of historicism, art nouveau, early modernism and traditionalism / Jan Galeta, Zuzana Ragulová (eds.). — 1st edition. — Brno : Barrister & Principal : Masarykova univerzita, 2015. — 286 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány ; 23 cm
Banksy : you are an acceptable level of threat and if you were not you would know about it / compiled and edited by Gary Shove ; words by Patrick Potter. — Sixth edition. — [Darlington, Durham] : Carpet Bombing Culture, 2017. — 1 svazek (nestránkováno) : ilustrace (některé barevné)

Baumeier, Stefan

Beschlagene Kisten : die ältesten Truhen Westfalens / Stefan Baumeier. — 1. Auflage. — Essen : Klartext Verlag, 2012. — 272 stran : barevné fotografie. — (Schriften des LWL-Freilichtmuseums Detmold, Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde ; 34)

Boj o prostor : architektura jako společenská praxe / Markéta Březovská a Jan Kristek (eds.) ; z anglických originálů přeložili Markéta Březovská a Jan Kristek, z německých originálů přeložily Eva Neumayerová, Petra Koryčánková a Markéta Březovská. — Zlín : Archa, 2013. — 133 stran : ilustrace ; 20 cm. — (aArchitektura ; svazek 14)

Bosák, Petr

Proto : grafický design a současné umění / autoři koncepce Petr Bosák, Robert Jansa. — Vydání první. — V Praze : Tranzit.cz : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze : Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. — 243 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm + text (2 strany ; 30 cm)

Boudník, Vladimír, 1924-1968

Vladimír Boudník a přátelé. Svazek 3, Dopisy Vladimíra Boudníka přátelům 1949-1953 / Vladimír Boudník. — Praha : Jan Placák – Ztichlá klika, 2015. — 323 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 22 cm

Brasília, město, sen / Yvonna Fričová (ed.) ; Nicolas Behr, Athos Bulcão, Roberto Burle Marx, Joaquim Cardozo, Costa Lúcio, M. M Fontenelle, Pavel Frič, Marcel Gautherot, Frederico Rosa Borges de Holanda, Luis Humberto, Martin Hůla, Juscelino Kubitschek, Clarice Lispector, Lucie Lomová, Radomíra Sedláková, Oscar Niemeyer, Jeferson Tavares, David Vávra a další. — 1. vydání. — Praha : Titanic, 2017. — 365 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 x 26 cm

Brůhová, Klára, 1985-

Praha nepostavená : vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole / Klára Brůhová. — 1. vydání. — Praha : Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2017. — ©2017. — 345 stran : ilustrace, plány, faksimile ; 26 cm

Císař, Karel, 1972-

Abeceda věcí : poznámky k modernímu a současnému umění / Karel Císař. — Vydání první. — Praha : UMPRUM, 2014. — 254 stran : ilustrace ; 21 cm

Collision of realities : establishing research on the fantastic in Europe / edited by Lars Schmeink, Astrid Böger. — Berlin ; Boston : De Gruyter, [2012]. — ©2012. — viii, 364 : černobílé ilustrace
Cy Twombly / edited by Jonas Storsve. — München : Sieveking Verlag, 2017. — 316 stran : barevné ilustrace 28 cm x 28 cm

Černý, David, 1967-

David Černý / autorem všech horizontálně orientovaných textů je David Černý ; texty z anglických originálů přeložila Eva Hrubá. — V Praze : MeetFactory a Bigg Boss, 2017. — 333 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm

Degasperi, Angelica

Die Marienkirche in Ephesos : die Bauskulptur aus fruhchristlicher und byzantinischer Zeit / Angelica Degasperi. — Wien : Osterreichisches Archaologisches Institut, 2013. — 168 stran : černobílé ilustrace ; 25 cm. — (Ergänzungsheften des Österreichischen Archäologischen Institutes Heft 14)

Duchamp, Marcel, 1887-1968

Rozmluvy s Pierrem Cabannem / Marcel Duchamp ; z francouzského originálu Marcel Duchamp, entretiens avec Pierre Cabanne … přeložila Anna Žilková. — Vydání první. — Praha : Tranzit.cz, 2017. — 155 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. — (Navigace ; svazek 18)

Dvorský, Pavel, 1946-

Ilustrace / Pavel Dvorský ; text: Jiří A. Svoboda, Petr Neruda. — Vydání první. — Brno : Moravské zemské muzeum, 2017. — 79 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 22 cm

Flídr, Aleš, 1973-

Průvodce krajinou hradů : středověké památky v povodí Svratky a Svitavy / Aleš Flídr, Michal Konečný, Radim Štěpán. — 1. vydání. — Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2014. — 368 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

Fowler, Caroline O.

Drawing and the senses : an early modern history / Caroline O. Fowler. — Turnhout : Brepols, [2016]. — ©2016. — 178 stran : ilustrace (převážně barevné)

From Hus to Luther : Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620) / edited by Kateřina Horníčková and Michal Šroněk. — Turnhout : Brepols, [2016]. — ©2016. — 323 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile. — (Medieval church studies ; volume 33)

Galeta, Jan, 1982-

Muzea a galerie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : průvodce po památkově významných stavbách / Jan Galeta (ed.) a kolektiv. — 1. vydání v jazyce českém. — [Praha] : Foibos Books s.r.o. ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS), Národním památkovým ústavem, [2015]. — ©2015. — 317 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 23 cm. — (Slavné stavby)

Gooptu, Sharmistha

Bengali cinema : an other nation / by Sharmistha Gooptu. — First edition. — New Delhi : Roli Books, 2010. — 296 stran

Gurlitt, Cornelius, 1850-1938

Geschichte des Barockstiles in Italien / von Cornelius Gurlitt. — [Lavergne : Nabu,] 2012. — XVII, 561 stran : faksimile, ilustrace, mapy, plány, schemata. — (Geschichte der Neueren Baukunst; Fünfter band, I. Abtheilung)

Gurlitt, Cornelius, 1850-1938

Geschichte des Barockstiles und des Rococo in Deutscheland / von Cornelius Gurlitt. — [Lavergne : Nabu,] 2012. — VIII, 499 stran : faksimile, ilustrace, mapy, plány, schemata. — (Geschichte der Neueren Baukunst; Fünfter band, II. Abtheilung, Zweiter Theil)

Harris, Clare

The museum on the roof of the world : art, politics, and the representation of Tibet / Clare E. Harris. — Chicago ; London : University of Chicago Press, [2012]. — ©2012. — xi, 313 stran : ilustrace ; 27 cm. — (Buddhism and modernity)

Hicks, Alistair, 1956-

Průvodce světem současného umění : nové směry 21. století / Alistair Hicks ; z anglického originálu The global art compass: new directions in 21st century art … přeložila Martina Neradová. — Vydání první. — Praha : Kniha Zlin, 2017. — 230 stran : ilustrace (převážně barevné). — (Artberry ; svazek 2)

Hřebíčková, Barbora A., 1965-

Recepty starých mistrů, aneb, Malířské postupy středověku / Barbora A. Hřebíčková. — 2. vydání. — Brno : CPress, 2017. — 176 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 31 cm

Image et genre : actes du 8e Congrès International du GRIMH, Lyon, 15-16-17 novembre 2012 / hommage à Eliseo Trenc. — Lyon : Le GRIMH/LCE-GRIMIA, [2014]. — 449 stran : ilustrace. — (Cahiers du GRIMH ; 8)
Jasper Johns / edited by Roberta Bernstein. — London : Royal Academy of Arts in collaboration with The Broad, [2017]. — ©2017. — 262 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm

Kakhidze, Amiran

Batumi archaeological museum treasure : catalogue / Amiran Kakhidze, Tamar Shalikadze, Tamar Partenadze. — Tbilisi : Batumi archaeological museum, 2015. — 112 stran : barevné fotografické ilustrace, 28 cm

Karmay, Samten Gyaltsen

A Bonpo painting of protector deities / Samten G. Karmay. — Kathmandu : Vajra Books, 2015. — 62 stran : ilustrace ; 23 cm

Kästner, Volker, 1949-

Etrusker in Berlin : Etruskische Kunst in der Berliner Antikensammlung. Eine Einführung / Für die Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin herausgegeben von Volker Kästner. — 1. Auflage. — Regensburg Schnell + Steiner 2010. — 151 stran : barevné ilustrace v textu ; 25 cm

Klimeš, Jan, 1980-

Hledání významu v umělecké narativní ilustraci / Jan Klimeš. — Vydání první. — Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. — 279 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 23 cm. — (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 442)

Kohout, Michal, 1964-

Forma sleduje smysl : na okraj architektury / Michal Kohout. — Vydání první. — Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2016. — 156 stran : ilustrace ; 20 cm

Koolhaas, Rem, 1944-

Texty / Rem Koolhaas ; editorka a autorka doslovu Jana Tichá ; z anglických originálů přeložily Jana Tichá, Lucie Vidmar a Alena Všetečková. — Vydání v tomto souboru první. — Praha : Zlatý řez, 2014. — 110 stran ; 18 cm. — (Čtení o architektuře ; svazek 2)

Kovář, Daniel, 1975-

Slavné stavby Českých Budějovic / Daniel Kovář (ed.), Martin Augustin, Eva Erbanová, Roman Lavička, Jan Müller, Milan Šilhan. — 1. vydání v českém jazyce. — [Praha] : Foibos Books, s.r.o., [2016]. — ©2016. — 333 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 24 cm

Kräftner, Johann, 1951-

Klassizismus und Biedermeier in Mitteleuropa : der Beitrag Österreichs und seiner Kronländer / Johann Kräftner. — 1. Auflage. — Wien : Christian Brandstätter Verlag, [2016]. — ©2016. — 2 svazky (896 stran) : ilustrace (některé barevné), plány ; 29 cm

Kressa, František

Normalizační Brno : štatl Františka Kressy = Brno under communism : the City of František Kressa. 1 / předmluva: Pavel Paleček ; fotografie: František Kressa ; překlady: Scott E. Andrews. — Brno : Americký fond o.p.s. v nakladatelství Stilus Press spol. s.r.o., 2017. — 312 stran : ilustrace

L’épopée des rois thraces : des guerres médiques aux invasions celtes, 479-278 av. J.-C. : découvertes archéologiques en Bulgarie / sous la direction de Jean-Luc Martinez [et al.] ; textes de Daniela Agre [et al.]. — Paris : Musée du Louvre, 2015. — 399 stran : ilustrace ; 31 cm
Las emociones : en la creacion artistica contemporanea espanola / Philippe Merlo-Morat (dir.). — Saint-Etienne : Publications de l’universite de Saint-Etienne ; Lyon : Le Grimh, 2016. — 415 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Createur et sa critique ; 4 ; 5 ; 6)

Melková, Pavla, 1964-

Humanistická role architektury / Pavla Melková. — Vydání první. — V Řevnicích : Arbor vitae, 2016. — 143 stran : ilustrace ; 21 cm

Mies van der Rohe, Ludwig, 1886-1969

Rozhovory s Miesem van der Rohe / Moisés Puente (ed.) ; z portugalského originálu Conversas com Mies van der Rohe s přihlédnutím k anglické edici přeložila Petra Ocelková ; předmluva Jan Sapák. — Zlín : Archa, 2010. — 93 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm. — (a Architektura ; svazek 3)

Mongin, Olivier, 1951-

Urbánní situace : město v čase globalizace / Olivier Mongin ; z francouzského originálu La condition urbaine. La ville à lʻheure de la mondialisation … přeložila Edita Wolf. — První české vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 295 stran ; 20 cm. — (Myšlení současnosti)

Murár, Tomáš, 1990-

Umění jako princip a zákonitost – k dějinám a metodologii umění Vojtěcha Birnbauma = Art as a principle and pattern – Vojtěch Birnbaum’s concept and method of art history / Tomáš Murár ; překlad: Robin Cassling. — Vydání první. — Kostelec nad Černými lesy : Archiv výtvarného umění, z.s., 2017. — 147 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

Paneláci 1 : padesát sídlišť v českých zemích : kritický katalog k cyklu výstav Příběh paneláku / Lucie Skřivánková – Rostislav Švácha – Eva Novotná – Karolina Jirkalová (edd.). — Vydání první. — V Praze : Uměleckoprůmyslové museum, 2016. — 463 stran : ilustrace (částečně barevné), mapky, plánky ; 30 cm
Pompei e i Greci / a cura di Massimo Osanna e Carlo Rescigno. — Milano : Electa, 2017. — 357 stran : barevné ilustrace ; 28 cm

Přikrylová, Miroslava, 1954-

Fotografický ateliér H. Eckert v Praze : obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl. m. Prahy : rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených pramenů / Miroslava Přikrylová. — Vydání první. — Praha : Scriptorium, 2017. — cxxvi, 578 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 23 x 31 cm. — (Documenta Pragensia. Monographia ; volumen 32)

Půtová, Barbora, 1985-

Království Benin : bronzy zkropené krví / Barbora Půtová. — Brno : Moravské zemské muzeum, 2017. — 72 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, 1 mapa, faksimile ; 24 cm

Robert Rauschenberg / Leah Dickerman, Achim Borchardt-Hume ; with contribution from Yve-Alain Bois, Andrianna Campbell, Hal Foster, Mark Godfrey, Hiroko Ikegami, Branden W. Joseph, Ed Krčma, Michelle Kuo, Pamela M. Lee, Emily Liebert, Richard Meyer, Helen Molesworth, Kate Nesin, Sarah Roberts, Catherine Wood. — London : Tate Publishing : New York : Museum of Modern Art, 2016. — 413 stran

Salingaros, Nikos A., 1952-

Sjednocená teorie architektury : forma, jazyk, komplexita / Nikos A. Salingaros ; z anglického originálu Unified architectural theory: form, language, complexity … přeložil do češtiny Martin Horáček ve spolupráci se studenty architektury na Vysokém učení technickém v Brně ; překlady do angličtiny Hana Logan. — První vydání. — Brno : Vysoké učení technické v Brně – VUTIUM ve spolupráci s Barrister & Principal Publishing, 2017. — 401 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile ; 26 cm

Sharr, Adam

Heideggerova chata / Adam Sharr ; z anglického originálu Heideggers hut přeložil Michal Janata. — Zlín : Archa, 2013. — 183 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány ; 20 cm. — (aArchitektura ; svazek 10)

Schmarsow, August, 1853-1936

Grundbegriffe der Kunstwissenschaft : am Übergang vom Altertum zum Mittelalter kritisch erörtert und in systematischem Zusammenhange dargestellt / von August Schmarsow. — [Lavergne : Kessinger], 2012. — 350 stran : faksimile. — (Legacy Reprints)

Slavné brněnské vily : 77 domů s příběhem / Jan Sedlák, Iveta Černá, Dagmar Černoušková, Petra Hlaváčková, Jindřich Chatrný, Jana Kořínková, Lenka Kudělková, Jaromír Sedlák, Šárka Svobodová, Vladimír Šlapeta, Jindřích Vybíral, Pavel Zatloukal, Markéta Žáčková (ed.). — 1. rozšířené a přepracované vydání v jazyce českém. — Brno : Foibos Books, 2013. — 290 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány ; 24 cm. — (Slavné vily)
Slavné stavby Prahy 2 / Marie Platovská (ed.), Klára Benešovská, Lukáš Beran, Hana Hermanová, Ludmila Hůrková, Patrik Líbal, Taťána Petrasová, Petr Kratochvíl, Pavel Vlček, Michal Zlámaný ; fotografie Jiří Podrazil. — 1. vyd. v jazyce českém. — Praha : Foibos Books ve spolupráci s Foibos, Foibos Bohemia a Městskou částí Praha 2, 2011. — 280 s. : il. (převážně barev.), plány ; 24 cm. — (Slavné stavby)

Solà-Morales, Ignasi de, 1942-2001

Diference – topografie současné architektury / Ignasi de Solà-Morales ; z anglického vydání Differences přeložily Irena Fialová a Jana Tichá. — Vydání druhé, revidované. — Praha : Zlatý řez, [2013]. — ©2013. — 145 stran ; 18 cm. — (Čtení o architektuře ; svazek 1)

Sontag, Susan, 1933-2004

As consciousness is harnessed to flesh : diaries, 1964-1980 / Susan Sontag ; edited by David Rieff. — London : Hamish Hamilton, 2013. — ©2012. — 523 stran ; 20 cm

Stehlíková Babyrádová, Hana, 1959-

Z hloubi duše : psychologické aspekty výtvarného projevu / Hana Stehlíková Babyrádová. — První vydání. — Praha : Dokořán ; Brno : Masarykova univerzita, 2017. — 243 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 x 21 cm

Stucky-Schürer, Monica

Eine immerwährende Krönung : Charles VII (1403-1461) und die Throntapisserie im Louvre / Monica Stucky-Schurer. — Basel : Schwabe Verlag, 2014. — 107 stran : ilustrace

The Routledge companion to intangible cultural heritage / edited by Michelle L. Stefano and Peter Davis. — London ; New York : Routledge Taylor and Francis Group, 2017. — 2017. — xxiii, 502 stran : černobílé fotografie, grafy, tabulky, faksimilie, černobílé ilustrace. — (Routledge companions)

Thuswaldner, Peter, 1945-

Spätgotische Westemporen in Österreich : 1400-1530 / Peter Thuswaldner ; mit Fotografien von Gretl Thuswaldner. — 1. Auflage. — Horn : Verlag Berger, 2015. — 1117 stran : 1594 ilustrací ; 25 cm

Urban theory : new critical perspectives / edited by Mark Jayne and Kevin Ward. — First published. — London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. — xxi, 354 stran : ilustrace
Václav Rabas a mýtus hnědé / Eva Bendová (ed.). — Praha : Národní galerie v Praze, 2014. — 131 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 x 28 cm

Vaněk, Jiří, 1946 únor 19.-

Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice. II. díl, 19. století / Jiří Vaněk. — 1. vydání. — Praha : ARSCI, 2017. — 446 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 23 cm

Vlček, Pavel, 1948-

Umělecké památky Prahy : Velká Praha / kolektiv autorů za vedení a redakce Pavla Vlčka (1. díl) a Dalibora Prixe (2. díl – ve dvou svazcích). — Vydání první. — Praha : Academia, 2012-2017. — 3 svazky : ilustrace, mapy, plány ; 27 cm

Vout, Caroline

Sex on show : seeing the erotic in Greece and Rome / Caroline Vout. — London : British Museum Press, [2013]. — ©2013. — 256 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

Wittlich, Petr, 1932-

Praha secesní / Petr Wittlich ; fotografie Věroslav Škrabánek. — Vydání 2., pozměněné. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 191 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 26 cm. — (Praha)

Žižka, Jan, 1954 březen 18.-

Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách / Jan Žižka. — 1. vydání. — Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, [2016]. — ©2016. — 573 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 28 cm

22 – Výchova a vzdělávání (30)

Zpět

Adam, Robert, 1971-

Gramatické rozbory češtiny : výklad a cvičení s řešeními / Robert Adam a kol.. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 238 stran ; 23 cm

Adam, Robert, 1971-

Příručka k morfologii češtiny : výklad a cvičení s řešeními / Robert Adam. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 93 stran ; 24 cm

Bruch, Hilde, 1904-1984

Učíme se psychoterapii / Hilde Bruchová ; přeložili Štěpán a Zuzana Kovaříkovi. — Vydání první. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 203 stran ; 17 cm

Buber, Martin, 1878-1965

Řeči o výchově / Martin Buber ; z německého originálu Reden über Erziehung … přeložili Petr Sláma a Ruth J. Weiniger. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2017. — 88 stran ; 14 cm. — (Krystal ; svazek 20)

Cottrell, Stella, 1958-

The study skills handbook / Stella Cottrell. — 4th edition. — Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. — vi, 426 stran : ilustrace. — (Palgrave study skills)

Drmlová, Dana, 1959-

Německy s úsměvem nově / Dana Drmlová, Božena Homolková, Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová. — 3. vydání. — Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2011. — 431 stran : ilustrace, mapy, portréty

Eger, Ludvík, 1961-

Základy metodologie výzkumu / Ludvík Eger, Dana Egerová. — 2. přepracované a rozšířené vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. — 184 stran ; 21 cm

Feřtek, Tomáš, 1962-

Co je nového ve vzdělávání / Tomáš Feřtek. — 1. vydání. — Praha : Nová beseda, 2015. — 97 stran ; 21 cm. — (Co je nového ; 2)

Grant, Linda

Well said : pronunciation for clear communication / Linda Grant. — Fourth edition. — Australia ; Brazil ; Japan ; Korea ; Mexico ; Singapore ; Spain ; United Kingdom ; United States : Heinle Cengage Learning, [2017]. — ©2017. — 175 stran, přílohy : ilustrace ; 28 cm

Hlobil, Tomáš, 1965-

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem II : závěr rané pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1805-1848 / Tomáš Hlobil. — Vydání první. — Praha : Togga ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 2016. — 314 stran : ilustrace, faksimile ; 25 cm

Hnilica, Jiří, 1978-

Fenomén Dijon : století českých maturit ve Francii / Jiří Hnilica. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 510 stran : ilustrace ; 21 cm

Josefovičová, Milena, 1961-

Německá vysoká škola technická v Praze (1938-1945) : struktura, správa, lidé / Milena Josefovičová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 223 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

Kadlec, Petr, 1984-

Střední školy a jejich studenti : (k formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století) / Petr Kadlec. — Vydání 1.. — Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. — 430 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm + 1 CD + errata

Kambouchner, Denis, 1953-

L’école, le numérique et la société qui vient / Denis Kambouchner, Philippe Meirieu, Bernard Stiegler ; avec la collaboration de Julien Gautier et Guillaume Vergne. — Paris : Mille et une nuits, 2012. — 203 stran ; 15 cm.. — (Petits libres ; no 80)

Kejklíčková, Ilona

Vady řeči u dětí : návody pro praxi / Ilona Kejklíčková. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2016. — 222 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Pedagogika)

Lorenzová, Jitka, 1959-

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci / Jitka Lorenzová. — Vydání první. — Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. — 335 stran. — (Humanitas ; 9. svazek)

Meloun, Milan, 1943-

Interaktivní statistická analýza dat / Milan Meloun, Jiří Militký. — Vyd. 3., V nakl. Karolinum 1.. — Praha : Karolinum, 2012. — 953 stran : ilustrace, grafy, tabulky ; 25 cm + 1 CD-ROM

Nussbaum, Martha Craven, 1947-

Ne pro zisk : proč demokracie potřebuje humanitní vědy / Martha C. Nussbaumová ; z anglického originálu Not for profit : why democracy needs the humanities … přeložil Otakar Vochoč. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2017. — 273 stran ; 21 cm. — (Dnešní svět ; svazek 3)

Obraz období „socialismu“ v českých a polských učebnicích = Obraz okresu „socjalizmu“ w czeskich i polskich podręcznikach / Blažena Gracová, Martin Tomášek (eds) ; překlady (není-li uvedeno jinak): Jan Kubiczek. — Vydání: první. — Ostrava : University of Ostrava, 2016. — 435 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

Plávek, Aleš František

Pane řídící, čím to je? : kapitoly z historie školy v Hůrkách / Aleš František Plávek. — Vydání první. — [Hůrky] : Spolek pro Hůrky a venkov, 2015. — 64 stran, xiii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 21 cm

Plišková, Anna, 1964-

Rusyn’skyj jazyk pro čudžincjiv : vysokoškol’skyj učebnyk = Rusínsky jazyk pre cudzincov / Anna Pljiškova, Kvetoslava Koporova. — Prvé vydanie. — Prjašiv : Prjašivska univerzita v Prjašovi, Inštitut rusyn’skoho jazyka i kultury, 2015. — 171 stran ; 23 cm

Podborský, Vladimír, 1932-

Úvod do studia archeologie / Vladimír Podborský. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2012. — 174 stran : ilustrace, 1 plán ; 30 cm

Průcha, Jan, 1934-

Moderní pedagogika / Jan Průcha. — Šesté, aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Portál, 2017. — 483 stran : ilustrace ; 23 cm

Steiner, George, 1929-

Éloge de la transmission : le maître et l’élève / George Steiner, Cécile Ladjali. — Paris : Arthème Fayard, 2013. — 141 stran ; 18 cm. — (Pluriel)

Svobodová, Eva, 1952-

Osobnost předškolního pedagoga : sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení / Eva Svobodová, Miluše Vítečková a kol.. — Vydání první. — Praha : Portál, 2017. — 199 stran

Štoll, Ivan, 1935-

Klasická teoretická fyzika / Ivan Štoll, Jiří Tolar, Igor Jex. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 323 stran : ilustrace ; 31 cm

Trévisiol, Pascale, 1965-

Vocabulaire en action : Avancé / Pascale Trévisiol, Ivana Vasiljevic. — [Paris] : CLE International, [2011]. — 179 stran : barev. ilustrace ; 28 cm + 1 CD + 1 příloha

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích / Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek (eds). — Vydání 1.. — Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. — 226 stran : ilustrace, 1 mapa ; 24 cm

Weimer, Maryellen, 1947-

Learner-centered teaching : five key changes to practice / Maryellen Weimer. — Second edition. — San Francisco : Jossey-Bass, 2013. — xiv, 287 stran

24 – Zemědělství (4)

Zpět

Foer, Jonathan Safran, 1977-

Jíst zvířata / Jonathan Safran Foer ; z anglického originálu Eating animals … přeložila Lucie Menclíková. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Dokořán, 2015. — 291 stran ; 22 cm

Obeznalý zootechnik s historickým nadhledem : pocta prof. Josefu Šmerhovi / k vydání připravili Jiřina Juněcová, Jan Kahuda, Jiří Šouša. — Vydání první. — Praha : Národní archiv, 2015. — 263 stran ; 21 cm

Pacáková-Hošťálková, Božena, 1946-

Praha – zahrady a parky / Božena Pacáková-Hošťálková ; fotografoval Věroslav Škrabánek ; grafická úprava Zdeněk Ziegler. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. — Těšínské papírny, s.r.o.. — 319 stran : barevné ilustrace, mapy, faksimile ; 26 cm. — (Praha)

Wleński mikroregion osadniczy w X-XVIII wieku : Przemiany krajobrazu kulturowego / redakcja Jerzy Piekalski. — Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2017. — 198 stran : ilustrace ;
25 – Beletrie (98)

Zpět
Rozmarné a tajuplné příběhy ze staré Číny. — Vydání třetí. — Praha : Vyšehrad, 2017. — 416 stran ; 17 cm

Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraǔna, 1948-

Modlitba za Černobyl : kronika budoucnosti / Světlana Alexijevičová ; z ruštiny přeložili Milan Jungmann a Libor Dvořák. — Vydání v této podobě a v tomto nakladatelství první. — Příbram : Pistorius & Olšanská, 2017. — 292 stran ; 22 cm

Amaral, Ana Luísa, 1956-

Inversos : poesia 1990-2010 / Ana Luísa Amaral. — 1. ed.. — Lisboa : Publicaçães Dom Quixote, 2010. — 654 stran ; 21 cm

Barrento, João,

A chama e as cinzas : um quarto de século de literatura portuguesa (1974-2000) / João Barrento. — 1a. edição. — Lisboa : Bertrand Editora, 2016. — ©2016. — 204 stran ; 24 cm

Baťa, Jan Antonín, 1898-1965

Nové knížectví : román z průkopnického života / J.A. Baťa. — 1. vydání. — Krásná Lípa : Marek Belza, 2014. — 366 stran, xlviii stran obrazové přílohy : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. — (Lusitanica ; sv. 10)

Biblioteca Italiana Zanichelli : DVD-ROM per Windows per la ricerca in testi, biografie, trame e concordanze della Letteratura italiana / testa a cura di Pasquale Stoppelli. — Bologna : Zanichelli, 2010. — 1 DVD-Rom ; 12 cm + 1 brožura (224 stran)

Boccaccio, Giovanni, 1313-1375

Decameron / Giovanni Boccaccio ; a cura e con introduzione di Mario Marti ; note di Elena Ceva Valla. — Quinta edizione. — Milano : BUR, 2015. — 759 stran. — (Grandi classici BUR)

Bočková, Alena, 1974-

Historia S. Joannis Nepomuceni – Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého, aneb, Podoby barokního překladu / Alena Bočková. — Vydání první. — Praha : Scriptorium, 2015. — 538 stran : ilustrace, faksimile

Bradbury, Ray, 1920-2012

Ilustrovaný muž / Ray Bradbury ; z anglického originálu The illustrated man přeložili Jarmila Emmerová, Jiří Hanuš, Petr Kotrle, Stanislav Švachoušek, Zdeněk Volný. — 1. vydání tohoto souboru. — V Praze : Plus, 2017. — 269 stran ; 21 cm

Bufalino, Gesualdo, 1920-1996

Opere 1 : 1981-1988 / Gesualdo Bufalino ; a cura di Maria Corti e Francesca Caputo ; introduzione di Maria Corti. — Milano : Libri & Grandi, 2010. — ©2006. — XLIV, 1424 stran. — (Classici Bompiani)

Bulgakov, Michail Afanas’jevič, 1891-1940

Pohár života : kniha povídek a novel Michaila Bulgakova / Michail Bulgakov. — V Praze : Rybka Publishers, 2017. — 735 stran

Butterworth, Jez, 1969-

The Ferryman / Jez Butterworth. — This revised edition published 2017. — London : Nick Hern Books, 2017. — ©2017. — 129 stran

Ćopić, Branko, 1915-1984

Zahrada slézové barvy = Bašta sljezove boje / Branko Ćopić ; překlad: Milada Černá. — Praha : Luka Praha, [2017]. — 169, 167 stran ; 21 cm. — (Slovanský jih přátelům českým = Slovenski jug prijateljima češkim ; kniha 11.)

Correia, Hélia, 1949-

Adoecer / Hélia Correia. — 1. ed. 2010, 1. reimmpressao 2011. — Lisboa : Relógio d’Água, 2011. — 291 stran. — (Ficção portuguesa)

Diop, Boubacar Boris, 1946-

Murambi, le livre des ossements : roman / Boubacar Boris Diop ; postface de l’auteur. — Paris : Zulma, 2014. — 220 stran ; 17 cm. — (Z/a ; 10)

Donoghue, Emma, 1969-

Selected plays / Emma Donoghue. — London : Oberon Books, 2015. — ©2015. — xxii, 297 stran ; 22 cm. — (Oberon modern playwrights)

Dopisy dvou milenců / překlad, úvodní studie a komentáře Jana Daňhelová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 166 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. — (Memoria medii aevi ; svazek 24) (Litteraria et poetica)

Dyk, Viktor, 1877-1931

Le Chasseur de rats / Viktor Dyk ; traduit du tchèque sous la direction de Xavier Galmiche et la supervision dʼAurélie Rouget-Garma. — Prague : Karolinum, 2017. — 122 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Classiques tchèques modernes)

Eco, Umberto, 1932-2016

Jak cestovat s lososem / Umberto Eco ; přeložila Magdalena Žáčková. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 197 stran ; 22 cm

Eliot, T. S. (Thomas Stearns), 1888-1965,

The Ariel poems / T.S. Eliot. — London : Faber and Faber, 2014. — ©1954. — 45 nečíslovaných stran: ilustrace ; 22 cm

Franzobel, 1967-

Das Floss der Medusa : Roman nach einer wahren Begebenheit / Franzobel. — Wien : Paul Zsolnay Verlag, 2017. — 590 stran

Galénos, asi 130-asi 199

Psychological writings : Avoiding distress ; Character traits ; The diagnosis and treatment of the affections and errors peculiar to each person’s soul ; The capacities of the soul depend on th mixtures of the body / Galen ; edited by P.N. Singer ; translated with introductions and notes by Vivian Nutton, Daniel Davies and P.N. Singer ; with the collaboration of Piero Tassinari. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — xvii, 539 stran : grafy, plány. — (Cambridge Galen translations)

García Márquez, Gabriel, 1927-2014

Láska za časů cholery / Gabriel García Márquez ; přeložila Blanka Stárková. — Vydání páté, v EMG čtvrté. — Praha : Odeon, 2016. — 349 stran ; 21 cm

Giesbert, Franz-Olivier, 1949-

Himmlerova kuchařka / Franz-Olivier Giesbert ; z francouzského originálu La cuisinière d’Himmler přeložila Helena Beguivinová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2014. — 317 stran ; 21 cm

Golinkin, Lev, 1980-

Batoh, medvěd a osm kartonů vodky / Lev Golinkin ; překlad: Jana Vrzalíková. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2017. — 319 stran ; 22 cm

Groarke, Vona, 1965-

Four sides full : a personal essay / Vona Groarke. — Loughcrew, Oldcastle, County Meath, Ireland : The Gallery Press, [2016]. — 107 stran ; 22 cm. — (Gallery books)

Grunberg, Arnon, 1971-

Mateřská znaménka / Arnon Grunberg ; přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková. — Vydání první. — Praha : Dybbuk, 2017. — 342 stran ; 22 cm

Guenassia, Jean-Michel, 1950-

Valčík stromů a nebe / Jean-Michel Guenassia ; přeložila Iveta Šimpachová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 177 stran ; 21 cm

Gullar, Ferreira, 1930-2016

Rabo de foguete : os anos de exílio / Ferreira Gullar. — 3a edição, abril de 2003. — Rio de Janeiro : Editora Revan, [2010]. — ©1998. — 269 stran ; 21 cm

Gullar, Ferreira, 1930-

A luta corporal / Ferreira Gullar ; prefácio Miguel Conde. — São Paulo : Companhia das Letras, 2017. — 155 stran

Gunnar Gunnarsson, 1889-1975

Advent / Gunnar Gunnarsson ; z dánštiny přeložila Helena Kadečková ; ilustroval Gunnar Gunnarsson jr.. — Druhé vydání, v tomto překladu první. — Praha : Kalich, 2017. — 93 stran : ilustrace ; 18 cm

Hanus, Ondřej, 1987-

Volné verše : básně z let 2009-2017 / Ondřej Hanus. — První vydání. — Brno : Host, 2017. — 56 stran ; 19 cm. — (ReX ; 23)

Heym, Georg, 1887-1912

Prokletí básníci německé poezie / Georg Heym, Jakob van Hoddis, Gottfried Benn, Georg Trakl ; přeložil Radek Malý ; ilustrace Pavel Preisner. — Zlín: Archa, 2017. — 137 stran : ilustrace ; 16 cm. — (Poezie ; svazek 7.)

Hrabal, Bohumil, 1914-1997

Cutting it short / Bohumil Hrabal ; translated by James Naughton. — London : Penguin Classics, 2017. — 100 stran ; 20 cm. — (Penguin classics)

Hu, Shi, 1891-1962

Sishi zishu / Hu Shi zhu. — Zhengzhou : Zhongguo guji chubanshe, 2015. — 2, 203 stran ; 23 cm

Charitun, Juraj, 1948-

Faklji horjat‘ / Jurko Charytun. — Prvé vydanie. — Prjašiv : Akademija rusyn’skoj kultury v SR, 2016. — 340 stran 18 cm

Churchill, Caryl, 1938-

Top girls / Caryl Churchill ; with commentary by Bill Naismith and notes by Nick Worrall. — London : Bloomsbury Methuen Drama, 2008. — 113 stran : ilustrace. — (Student Editions)

Iskander, Fazil‘, 1929-2016

Králíci a hroznýši / Fazil Iskander ; překladatelská skupina A nikdy jinak!. — Vydání první. — Praha : Jonathan Livingston, s.r.o., 2017. — 173 stran : barevné ilustrace ; 22 cm

Jachina, Guzel‘ Šamilevna, 1977-

Zulejka otevírá oči / Guzel Jachina ; přeložil Jakub Šedivý. — V českém jazyce vydání první. — Praha : Prostor, 2017. — 407 stran ; 20 cm

Jalč, Petro

Mamko, pod’me čitaty… / Petro Jalč ; ilustraciji Milan Padjak. — Perše vydanja. — Prjašiv : Spolok rusyn’skych pysateljiv, 2014. — 95 stran : barevné ilustrace ; 16 x 21 cm

Janota, Vít, 1970-

Uličnice / Vít Janota ; fotografie Vít Janota, Jan Janota. — V Praze – Podlesí : Dauphin, 2016. — 39 stran : barevné ilustrace ; 26 cm

Jordan, Neil, 1951-

Carnivalesque / Neil Jordan. — First published in Great Britain. — London : Bloomsbury, 2017. — 282 stran ; 22 cm

Kalda, Katrina, 1980-

Aritmetika bohů / Katrina Kalda ; přeložila Helena Beguivinová. — Vydání první. — Praha : Havran, 2017. — 153 stran ; 20 cm. — (Kamikaze ; sv. 51)

Kane, Cheikh Hamidou, 1928-

L’aventure ambiguë : récit / par Cheikh Hamidou Kane ; préface de Vincent Monteil. — Nouvelle édition. — Paris : Éditions 10/18, 2016. — Julliard, ©1961. — 189 stran ; 18 cm

Khemiri, Jonas Hassen, 1978-

Všechno, co si nepamatuju / Jonas Hassen Khemiri ; ze švédského originálu Allt jag inte minns … přeložil Zbyněk Černík. — Vydání první. — Praha : Kniha Zlin, 2017. — 277 stran ; 21 cm. — (Fleet ; svazek 121)

Konaté, Moussa, 1951-2013

Meurtre à Tombouctou : roman / Moussa Konaté. — [Paris] : Métailié, [2014]. — ©2014. — 210 stran ; 18 cm. — (Points. Policier ; P4088)

Kramárová, Lucia, 1995-

Štuchanie do medúz / Lucia Kramárová ; ilustrace Gabriela Halás. — Praha : Spolek přátel Psího vína, z.s., 2017. — 40 stran : ilustrace ; 17 cm. — (Psí ; svazek 4)

Kureishi, Hanif, 1954-

The buddha of suburbia / Hanif Kureishi. — This paperback edition published in 2017. — London : Faber & Faber, 2017. — ©1990. — xiii, 284 stran ; 20 cm

Listopad, František, 1921-2017

Prózy / František Listopad. — V Praze : Dauphin, 2013-. — svazků ; 20 cm. — (Sebrané spisy ; svazek 3-4)

Ljuca, Adin, 1966-

Jeden bílý den / Adin Ljuca ; z bosenského originálu Jedan bijeli dan přeložil a medailonek o autorovi napsal František Šístek. — Vydání první. — Ostrava : Protimluv, 2017. — 115 stran : ilustrace ; 18 cm. — (Edice překladové literatury ; svazek 22)

Lopes, Adília, 1960-

Dobra : poesia reunida, 1983-2014 / Adília Lopes. — 2. edição. — Lisboa : Assírio & Alvim, 2014. — 717 stran. — (Documenta poetica)

Lunde, Maja, 1975-

Historie včel / Maja Lunde ; překlad: Martin Nagy. — Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. — 382 stran ; 21 cm. — (Knihy Omega)

Mal’covska, Marìja, 1951-2010

Najkrasša pripovidka / Marjia Mal’covska. — Prvé vydanie. — Prjašiv : Spolok rusyn’skych pysateljiv Sloven’ska, 2012. — 284 stran ; 21 cm

Martelo, Rosa Maria

A forma informe : leituras de poesia / Rosa Maria Martelo. — Lisboa : Assírio & Alvim, 2010. — 350 stran ; 22 cm. — (Peninsulares ; 101)

Martins, Luís, 1953-

O romance português contemporâneo 1950-2010 / Miguel Real. — 2nd ed.. — Lisboa : Caminho, 2012. — 261 stran ; 24 cm

Matos, Gregório de, 1636-1695

Gregório de Matos : poemas atribuídos / João Adolfo Hansen, Marcello Moreira, edicção e estudo. — Belo Horizonte : Autêntica, [2013]. — 5 svazků ; 22 cm

McDonagh, Martin, 1970-

Hangmen / Martin McDonagh. — First published. — London : Faber & Faber, 2015. — 107 stran. — (Plays)

McGrath, Paula

Generation / Paula McGrath. — London : JM Originals, 2015. — ©2015. — 247 stran

Melville, Herman, 1819-1891

Bílá velryba / Herman Melville ; přeložil Šimon Pellar. — V tomto překladu vydání první. — Praha : Odeon, 2017. — 775 stran ; 21 cm. — (Knihovna klasiků)

Mengaldo, Pier Vincenzo, 1936-

Leopardi antiromantico : e altri saggi sui Canti / Pier Vincenzo Mengaldo. — Bologna : Il mulino, [2012]. — ©2012. — 209 stran ; 22 cm. — (Saggi ; 771)

Mikyska, Ian, 1994-

Partitury pro čtenáře / Ian Mikyska. — Praha : Spolek přátel Psího vína, z.s., 2016. — 44 stran : ilustrace ; 17 cm. — (Psí ; svazek 2)

Morrison, Toni, 1931-

The bluest eye / Toni Morrison. — First published in Vintage in 1999. — London : Vintage, 1999. — xi, 211 stran

Murakami, Haruki, 1949-

Birthday girl / Haruki Murakami ; přeložil Tomáš Jurkovič ; ilustrace Kat Menschik. — Vydání první. — Praha : Odeon, 2017. — 76 stran : barevné ilustrace ; 22 cm

Nousiainen, Miika, 1973-

Kořeny / Miika Nousiainen ; přeložil Vladimír Piskoř. — Praha : XYZ, 2017. — 301 stran ; 20 cm

Otto, Frisingensis, asi 1114-1158

Historie aneb O dvou obcích / Ota z Freisingu ; z latinského originálu přeložili Pavel Černuška, Jana Malá a Jana Nechutová. — Vydání první. — Praha : Argo, 2017. — 456 stran : faksimile. — (Memoria medii aevi ; svazek 25)

Parker, Stewart, 1941-1988

Hopdance / Stewart Parker ; edited by Marilynn Richtarik ; foreword by Lynne Parker. — Dublin : The Lilliput Press, 2017. — 154 stran ; 22 cm

Perec, Georges, 1936-1982

Život návod k použití : (romány) / Georges Perec ; z francouzského originálu La vie mode d’emploi … přeložila Kateřina Vinšová. — Druhé opravené vydání. — V Praze : Rubato, 2017. — 730 stran ; 18 cm. — (Próza ; 53)

Pina, Manuel António, 1943-2012

Todas as palavras : poesia reunida (1974-2011) / Manuel António Pina. — 3.a ed.. — [Lisboa] : Assírio & Alvim, 2013. — 395 stran. — (Documenta poética ; 62)

Plath, Sylvia, 1932-1963

The journals of Sylvia Plath, 1950-1962 : transcribed from the original manuscripts at Smith College / edited by Karen V. Kukil. — This paperback edition first published in 2001. — This paperback edition published in 2014. — London : Faber and Faber, 2014. — ©2000. — x, 732 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm

Poetry by women in Ireland : a critical anthology 1870 – 1970 / edited by Lucy Collins. — Liverpool : Liverpool Univerity Press, 2014. — ©2012. — XVIII, 299 stran ; 24 cm

Prchal, Jan, 1950-

Pověsti z Vysočiny / Jan Prchal ; ilustrovala Marcela Makovská. — Vydání první. — Praha : Novela bohemica, 2016-2017. — 2 svazky (149; 141 stran) : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm

Prigov, Dmitrij Aleksandrovič, 1940-2007

Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem : výbor z díla / Dmitrij Prigov ; z ruských originálů přeložili: Tomáš Glanc, Hana Kosáková, Alexandr Jeništa, Linda Lenz, Václav Magid, Alena Machoninová, Radka Rubilina, Jakub Šedivý. — První vydání. — Praha : Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2017. — 326 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm. — (Publikace Slovanské knihovny ; 79)

Prstková, Anna, 1994-

49°27’45.249“N, 17°58’36.107“E / Anna Prstková. — Vydání první. — Kutná Hora : Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze ve spolupráci s JT’s nakladatelství, 2017. — 29 stran : ilustrace ; 22 cm. — (První knížky ; 10. svazek)

Prudentius, Aurelius Clemens, 348-asi 405

Kniha hodinek = (Cathemerinon) / Prudentius. — Vydání 1.. — V Praze : Herrmann & synové, 2012. — 285 stran ; 17 cm. — (Poslední Římané)

Queneau, Raymond, 1903-1976

Poslední dny / Raymond Queneau ; z fancouzského originálu Les derniers jours … přeložila Marie Přibylová. — Vydání první. — Praha: Volvox Globator, 2017. — 237 stran ; 21 cm

Quiroga, Horacio, 1878-1937

Cuentos de amor, de locura y de muerte / Horacio Quiroga. — [Místo vydání není známé] : CreateSpace, [2010]. — 164 stran

Rajagopal, Govindaswamy 1960-

Etiquette and ethos : ethics in Tirukkural and Ácárakkóvai / by Govindaswami Rajagopal. — New Delhi : Sun International Publishers, 2016. — xxii, 158 stran

Rajagopal, Govindaswamy 1960-

Mind and conduct : behavioural psychology in the sangam poetry / by Govindaswamy Rajagopal. — New Delhi : Sun International Publischers, 2015. — xix, 115 stran

Rajagopal, Govindaswamy

Cultural poetics and sangam poetry / Govindaswami Rajagopal. — First edition. — Delhi : Sun International Publishers, 2016. — xxii, 132 stran

Ravatn, Agnes, 1983-

53. týden / Agnes Ravatnová ; z norského originálu Veke 53 … přeložila Ivana Voráčková. — Vydání 1.. — Brno : Doplněk, 2017. — 159 stran ; 21 cm

Reynek, Bohuslav, 1892-1971

The well at morning : selected poems and graphic artworks, 1925-1971 / Bohuslav Reynek ; translated from the Czech by Justin Quinn ; with essays by Martin C. Putna, Justin Quinn, and Jiří Šerých. — First English edition. — Praha : Karolinum Press, [2017]. — ©2017. — 179 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. — (Modern Czech classics)

Risojević, Ranko, 1943-

Bosenský kat = Ein bosnischer Scharfrichter / Ranko Risojević ; přeložili: Ladislav Soldán a Zvjezdana Marković. — Praha : Fori Prague, 2010. — 260 stran ; 20 cm

Robben, Jaap, 1984-

Birk / Jaap Robben ; z holandského originálu Birk … přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková. — Vydání první. — Praha: Vyšehrad, 2017. — 207 stran ; 21 cm

Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778

Vyznání / Jean-Jacques Rousseau ; z francouzského originálu Les Confessions … přeložil a poznámkami opatřil Luděk Kult ; doslov k českému vydání napsal Josef Fulka. — V Praze : Rybka Publishers, [2017]. — 671 stran

Rushdie, Salman, 1947-

The golden house : a novel / Salman Rushdie. — First published. — London : Jonathan Cape, 2017. — ©2017. — 370 stran

Saarikoski, Pentti, 1937-1983

Čas v Praze / Pentti Saarikoski ; přeložila Lenka Fárová. — První vydání. — Praha : Dybbuk, 2017. — 133 stran ; 17 cm

Silva, José Miguel

Últimos poemas / José Miguel Silva. — Lisboa : Averno, 2017. — 45 stran

Skarlant, Petr, 1939-

Nezval v Lucemburské zahradě / Petr Skarlant. — 1. vydání. — Praha : Akropolis, 2017. — 47 stran : ilustrace ; 18 cm

Smoljak, Ladislav, 1931-2010

Filmové komedie / Smoljak, Svěrák. — První vydání. — Praha : Grada Publishing : Cosmopolis 2016-2017. — 2 svazky (274; 255 stran) ; 22 cm

Sontag, Susan, 1933-2004

Ve znamení Saturna / Susan Sontagová ; z anglického originálu Under the sign of Saturn … přeložil Martin Pokorný. — Vydání první. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. — 193 stran ; 20 cm

Sorokin, Vladimir Georgijevič, 1955-

Manaraga / Vladimír Sorokin ; z ruského originálu Manaraga … přeložil Libor Dvořák. — První vydání. — Příbram : Pistorius & Olšanská, 2017. — 164 stran ; 21 cm

Telles, Lygia Fagundes, 1923-

A disciplina do amor : memória e ficção / Lygia Fagundes Telles ; postfácio de Noemi Jaffe. — São Paulo : Companhia das Letras, 2010. — 219 stran

Vargas Llosa, Mario, 1936-

La ciudad y los perros / Mario Vargas Llosa. — Primera edición en Debolsillo. — Barcelona : Debolsillo, 2015. — 445 stran ; 19 cm. — (Contemporánea)

Vladislav, Jan, 1923-2009

Proč je slunce na obloze samo : pohádky o tom, jak vznikl svět / Jan Vladislav ; ilustrace Zdena Krejčová. — Vydání první. — Praha : Malvern, 2017. — 232 stran : barevné ilustrace ; 25 cm

Vychodilová, Zdeňka, 1956-

Současné ruské drama / Zdeňka Vychodilová a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. — 493 stran ; 21 cm. — (Monografie)

Wilcock, Juan Rodolfo, 1919-1978

La sinagoga de los iconoclastas / J. Rodolfo Wilcock ; traducción de Joaquín Jordá. — Tercera edition. — Barcelona : Editorial Anagrama, 2010. — 171 stran

Xiaoxiaosheng, činný 16. století-17. století

Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze / z nejstarší tištěné edice románu Jin Ping Mei cihua (1617) překládá Oldřich Král. — 1. vydání. — Lásenice : Maxima, 2012-. — Více svazků : černobílé ilustrace ; 22 cm

Yeats, W. B. (William Butler), 1865-1939

Vize / William Butler Yeats ; z anglického vydání A vision … přeložila: Marie Vlachová. — Vydání první. — Praha : Malvern, 2017. — 387 stran : ilustrace ; 18 cm

26 – Literatura pro děti a mládež (3)

Zpět

Jalč, Petro

Mamko, pod’me čitaty… / Petro Jalč ; ilustraciji Milan Padjak. — Perše vydanja. — Prjašiv : Spolok rusyn’skych pysateljiv, 2014. — 95 stran : barevné ilustrace ; 16 x 21 cm

Miler, Zdeněk, 1921-2011

Krtek a kalhotky / námět a ilustrace Zdeněk Miler ; Eduard Petiška. — Vydání osmé. — Praha : Knižní klub, 2014. — 12 stran : ilustrace

Vladislav, Jan, 1923-2009

Proč je slunce na obloze samo : pohádky o tom, jak vznikl svět / Jan Vladislav ; ilustrace Zdena Krejčová. — Vydání první. — Praha : Malvern, 2017. — 232 stran : barevné ilustrace ; 25 cm