Pro zaměstnance

Rychlé odkazy


Aktuality

Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí

30.3.2020
Vedení Filozofické fakulty UK rozhodlo o nových opatřeních v souvislosti s koronavirovou infekcí.

Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření

30.3.2020
informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů | informace pro vedoucí základních součástí | informace pro vyučující

Dobrovolnické doučování češtiny pro žáky základních a středních škol

30.3.2020
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK organizuje během mimořádných opatření v souvislosti s uzavřením základních a středních škol dobrovolnické doučování prostřednictvím distanční výuky přes internet.

Užitečné odkazy v době uzavírky knihoven

30.3.2020
Průběžně rozšiřovaný seznam odkazů užitečných po dobu výjimečné uzavírky knihoven.

Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (k 27. 3. 2020)

27.3.2020
U programů a oborů, u kterých byla lhůta pro podávání přihlášek stanovena na 31. 3. 2020, se tato lhůta v souladu s pokynem vedení Univerzity Karlovy posouvá na 15. 4. 2020. Jinak se prozatím nic nemění.